Loading...

Zeeland

Results 193 - 216 of 585
Geerse, Johan.

Geerse, Johan.

Die?......die is naar Der Boede toe! Van buitenplaats tot zorginstelling en terug.

S.l.; 2014; johanverbeeld.nl; softcover; oblong; ill. in kleur en zwart wit; 135 p.

Er wordt verwezen naar een dvd, die echter niet aanwezig is. Goed exemplaar.

[34318]

€ 12,00
Geest, Arie van.
Geest, Arie van.

Geest, Arie van.

Arie van Geest. Schilderijen '72-'80.

Vlissingen; 1980; Arie van Geest Ed.; reprod. in b&w and in colour; black cloth, silver stamped; 43 pp.

Separate original etching. Signed by artist. Nrs. 65/ 75 of 100 numbered copies (two copies available). Both covers discoloured at upper parts.

[14756]

€ 50,00
Gemeentebestuur Vlissingen.

Gemeentebestuur Vlissingen.

Vlissingen.

Amsterdam; 1925; N.V. D.Y. Alta's uitgevers- en courantenbedrijf; softcover; ill.; uitslaande kaart van het zuidelijk deel van Walcheren en de monding van de Schelde; 66 p., gevolgd door enkele pagina's met advertenties, o.a. Hotel Britannia en Bierbrouwerij "de Meiboom".

Rug gerepareerd.

[29273]

€ 30,00
Gent, Tobias van & Paesie, Ruud (red.).

Gent, Tobias van & Paesie, Ruud (red.).

Zeeuwse zeehelden uit de zestiende en zeventiende eeuw.

Vlissingen; 2012; uitgeverij den Boer de Ruiter; hardcover; 4o; ill. in kleur en zwart wit; register van persoonsnamen; register van scheepsnamen; m.m.v. Jaap R. Bruijn, Johan Francke, Tobias van Gent, Ruud Paesie en Doeke Roos; 160 p.

In dit boek worden bekende maar ook minder bekende Zeeuwse zeehelden beschreven door vier vooraanstaande maritieme historici uit Zeeland. Hun biografische schetsen over "kloecke en gevreesde Zeeuwsche zeemannen" worden ingeleid door een bijdrage over de vloot in Zeeland tussen 1572 en 1713 door de Leidse emeritus hoogleraar zeegeschiedenis Jaap R. Bruijn. Keurig exemplaar.

[31448]

€ 19,00
Gerlach, H.J.E.

Gerlach, H.J.E. Landhuishoudkundige Beschrijving van Walcheren c.a.

Haarlem; 1885; Erven Loosjes; fig., tab.; originele papieren omslag; 94 p.

Zeldzaam!

[4168]

€ 35,00
Gielen, Jos J. (ed.).

Gielen, Jos J. (ed.).

Oudheidkundige kring 'De Vier Ambachten' Hulst. Jaarboek 1932.

Hulst; 1932; ills. in black/brown&white; 4th. yearbook; softcover; 20x24 cm.; 159 pp.

[18444]

€ 14,00
Gmelich Meijling  van Hemert, Gees R..
Gmelich Meijling  van Hemert, Gees R..
Gmelich Meijling  van Hemert, Gees R..

Gmelich Meijling- van Hemert, Gees R..

Han Reijnhout; portret van een Zeeuws kunstenaar.

Vlissingen; 2009; Den Boer de Ruiter; harde kaft; ill. in kleur en zwart wit; met foto's van Ruden Riemens; 96 p.

Zeldzame monografie over het werk van schilder, tekenaar, restaurateur en modelbouwer Han Reijnhout. Keurig exemplaar.

[29282]

€ 33,00
Goedartio, Joanne. (Goedaert).
Goedartio, Joanne. (Goedaert).
Goedartio, Joanne. (Goedaert).
Goedartio, Joanne. (Goedaert).
Goedartio, Joanne. (Goedaert).

Goedartio, Joanne. (Goedaert).

Metamorphosis et historia naturalis insectorum. Cum commentariis D. Joannis de Mey.

Medioburgi; 1662; Jacobum Fierensium. First latin edition. 80 Figures on 63 pp.; full vellum; (14), 236 pp.

Johannes Goedaert, Middelburg (The Netherlands) 1617- Middelburg 1668, was the first one who described the metamorphosis of insects. He made etchings himself. From 1660 the first editions appeared called Metamorphosis Naturalis.

[37505]

€ 590,00
Goes.

Goes. Het stadhuis te Goes. Kopergravure ca. 1790 van K. F. Bendorp naar een tekening van J. Bulthuis. Herkomst: 'Vaderlandsche Gezigten'. Afmeting: ca. 23,5 x 17,5 cm. Geleverd in zuurvrij passe-partout. [20189]

€ 95,00
Goes.

Goes. Gemeente Goes. Kaart van de gemeente Goes. Litho 1867. J. Kuyper.Gemeente Atlas van de provincie Zeeland. Uitgave Suringar Leeuwarden. Schaal van 1:25,000. Met handgekleurde gemeente-grens. Afmeting: ca.15x20cm. Geleverd in passe-partout. Met aanduiding van: Spoorweg, Straat en Kunstweg, Gewone weg, Voetpad, Kerk en Molen. [21761]

€ 40,00
Goes.

Goes. De Zuidpoort te Goes. Kopergravure ca. 1790 van K. F. Bendorp naar een tekening van J. Bulthuis. Herkomst: 'Vaderlandsche Gezigten'. Afmeting: ca. 23,5 x 17,5 cm. Geleverd in zuurvrij passe-partout. [20257]

€ 95,00
Goes.

Goes. De Stad Goes uit de haven te zien. - Gezigt op de Haven en Westerschans te Goes. Kopergravure 1743 van Cornelis Pronk (tekenaar) en Jan Caspar Philips. Uitgegeven door Is. Tirion. Afmeting ca. 20,5 X 17,5 cm. Geleverd in zuurvrij passe-partout. [20195]

€ 45,00
Goossens, A.B.J..

Goossens, A.B.J..

West-Zeeuws-Vlaanderen 1939-1946 (deel 2: 'Vlucht en bevrijding').

Apeldoorn; 1997; A.B.J. Goossens; hardcover; ill. in zwart wit; 575 p.

Met index op persoonsnamen en geografische namen. Keurig exemplaar, rug iets verschoten.

[30130]

€ 40,00
Goslinga, S.S..

Goslinga, S.S..

Christiaan Steketee (1782-1864) en zijn geslacht.

Rotterdam; 1961; eigen beheer; softcover; linnen rug; geniet; typoscript; 66 p.

De band met wat hele lichte gebruikssporen.

[35422]

€ 20,00
Gottschalk, M.K.E..

Gottschalk, M.K.E..

Historische geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen tot de St-Elisabethsvloed van 1404/ Géographie historique de la partie occidentale de la Flandre Zélandaise jusqu'au raz de Marée du 19 Novembre 1404 (St-Elisabethsvloed). Avec résumé en français.

Assen; 1955; Van Gorcum & Comp.-G.A. Hak & H.J. Prakke; softcover; academisch proefschrift; met afbeeldingen en fig.; uitslaande kaart; bibliografie; lijst van aardrijkskundige namen; lijst van stellingen; 236 p.

Goed exemplaar.

[33444]

€ 19,00
Goud, M.J. & J.P. Sinke.

Goud, M.J. & J.P. Sinke.

Vergeet Zijn grote daden niet. Schetsen uit het kerkelijk leven en de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Krabbendijke. Waarin opgenomen een kort historisch overzicht van de Gereformeerde Gemeente te Waarde.

Krabbendijke; 1984; Drukkerij van Velzen; kunstlederen band met goudopdruk; ill. in zwart wit; 299 p.

Uitstekend exemplaar.

[35222]

€ 15,00
Graft, J. van de.

Graft, J. van de.

De tapijtfabrieken der XVIe en XVIIe eeuw, gevolgd door eene historische beschrijving der zeven tapijtbehangsels in de groote vergaderzaal der Provinciale Staten van Zeeland.

Middelburg; 1869; J. C. & W. Altorffer; slappe kaft; inclusief de vaak ontbrekende gravures! ; in een halflinnen map; XII, 193 p.

Band met lichte slijtagesporen, met name langs de rug en aan hoeken en randen. Map met gravures geopend, sluit-etiket enigszins beschadigd.

[24754]

€ 100,00
Graft, J. van de.
Graft, J. van de.

Graft, J. van de.

De Tapijtfabrieken der XVIe en XVIIe eeuw, gevolgd door eene historische beschrijving der zeven tapijtbehangsels in de groote vergaderzaal der Provinciale Staten van Zeeland.

Middelburg; 1869; J. C. & W. Altorffer; softcover; XII, 193 pp.

Lacks copperengravings. Binding renewed.

[12208]

€ 14,00
Gravenpolder, 'S .

Gravenpolder, 'S-. Gemeente 's Gravenpolder. Kaart van de gemeente 's Gravenpolder. Litho 1866. J. Kuyper. Gemeente Atlas van de provincie Zeeland.Uitgave Suringar Leeuwarden. Schaal van 1:37.500. Met handgekleurde gemeente-grens. Afmeting: ca. 18,5 X 16 cm. Geleverd in passe-partout. Met aanduiding van: Straat en Kunstweg, Gewone weg, Dijk, Voetpad, Kerk en Molen. [20720]

€ 30,00
Gravenpolder, 'S .

Gravenpolder, 'S-. 'S Graavenpolder. - 'T Zelve anders. Kopergravure ca. 1790 van K. F. Bendorp naar een tekening van J. Bulthuis. Herkomst: 'Vaderlandsche Gezigten'. Afmeting: ca. 17 x 10.5 cm. Geleverd in zuurvrij passe-partout. [20187]

€ 50,00
Grijpskerke, Jacob van.

Grijpskerke, Jacob van.

't Graafschap van Zeeland, ofte corte representatie van de regeeringe van Zeeland onder haare graven, tot den jaare 1579, behelsende zeer omstandigh den staat en recht van de ridderschap en edelen van Zeelandt beschreven door den edelen heere Jacob van Grijpskerke, Heere van Grijpskerke, Poppendamme etc.; uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen, naar een handschrift in zijne boekerij, met een Aanhangsel bevattende eene Genealogie van het geslacht van Grijpskerke en andere stukken betrekkelijk dat geslacht.

Middelburg; 1882; J.C. & W. Altorffer; softcover; register; (18), VII, 537 p.

Boven- en onderzijde rug met scheurtje.

[30200]

€ 30,00
Grijpskerke.

Grijpskerke. Gemeente Grijpskerke. Kaart van de gemeente Grijpskerke. Litho 1866. J. Kuyper.Gemeente Atlas van de provincie Zeeland. Uitgave Suringar Leeuwarden. Schaal van 1:50.000. Met handgekleurde gemeente-grens. Afmeting: ca.15x20 cm. Geleverd in passe-partout. Met aanduiding van: Straat- en Kunstweg, Gewone weg, Voetpad, Kerk en Molen. [20827]

€ 35,00

Groede. Gemeente Groede. Kaart van de gemeente Groede. Litho 1866. J. Kuyper.Gemeente Atlas van de provincie Zeeland. Uitgave Suringar Leeuwarden. Schaal van 1:50.000. Met handgekleurde gemeente-grens. Afmeting: ca.15x20 cm. Geleverd in passe-partout. Met aanduiding van: Straat- en Kunstweg, Gewone weg, Voetpad, Kerk en Molen. [30833]

€ 40,00
Grol, H.G. van.
Grol, H.G. van.

Grol, H.G. van.

De geschiedenis der oude havens van Vlissingen alsmede de invloed van Oranje op hare verdere ontwikkeling.

Vlissingen; 1931; F. van de Velde jr.; zachte kaft; ill.; uitslaande overzichtskaart van de oude en nieuwe havens; VIII, 63 p.

[29804]

€ 15,00