Loading...

Zeeland

Results 193 - 216 of 599
Goes.

Goes. De Stad Goes uit de haven te zien. - Gezigt op de Haven en Westerschans te Goes. Kopergravure 1743 van Cornelis Pronk (tekenaar) en Jan Caspar Philips. Uitgegeven door Is. Tirion. Afmeting ca. 20,5 X 17,5 cm. Geleverd in zuurvrij passe-partout. [20195]

€ 45,00
Goossens, A.B.J..

Goossens, A.B.J..

West-Zeeuws-Vlaanderen 1939-1946 (deel 2: 'Vlucht en bevrijding').

Apeldoorn; 1997; A.B.J. Goossens; hardcover; ill. in zwart wit; 575 p.

Met index op persoonsnamen en geografische namen. Keurig exemplaar, rug iets verschoten.

[30130]

€ 40,00
Goslinga, S.S..

Goslinga, S.S..

Christiaan Steketee (1782-1864) en zijn geslacht.

Rotterdam; 1961; eigen beheer; softcover; linnen rug; geniet; typoscript; 66 p.

De band met wat hele lichte gebruikssporen.

[35422]

€ 20,00
Gottschalk, M.K.E..

Gottschalk, M.K.E..

Historische geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen tot de St-Elisabethsvloed van 1404/ Géographie historique de la partie occidentale de la Flandre Zélandaise jusqu'au raz de Marée du 19 Novembre 1404 (St-Elisabethsvloed). Avec résumé en français.

Assen; 1955; Van Gorcum & Comp.-G.A. Hak & H.J. Prakke; softcover; academisch proefschrift; met afbeeldingen en fig.; uitslaande kaart; bibliografie; lijst van aardrijkskundige namen; lijst van stellingen; 236 p.

Goed exemplaar.

[33444]

€ 19,00
Goud, M.J. & J.P. Sinke.

Goud, M.J. & J.P. Sinke.

Vergeet Zijn grote daden niet. Schetsen uit het kerkelijk leven en de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Krabbendijke. Waarin opgenomen een kort historisch overzicht van de Gereformeerde Gemeente te Waarde.

Krabbendijke; 1984; Drukkerij van Velzen; kunstlederen band met goudopdruk; ill. in zwart wit; 299 p.

Uitstekend exemplaar.

[35222]

€ 15,00
Graft, J. van de.

Graft, J. van de.

De tapijtfabrieken der XVIe en XVIIe eeuw, gevolgd door eene historische beschrijving der zeven tapijtbehangsels in de groote vergaderzaal der Provinciale Staten van Zeeland.

Middelburg; 1869; J. C. & W. Altorffer; slappe kaft; inclusief de vaak ontbrekende gravures! ; in een halflinnen map; XII, 193 p.

Band met lichte slijtagesporen, met name langs de rug en aan hoeken en randen. Map met gravures geopend, sluit-etiket enigszins beschadigd.

[24754]

€ 100,00
Graft, J. van de.
Graft, J. van de.

Graft, J. van de.

De Tapijtfabrieken der XVIe en XVIIe eeuw, gevolgd door eene historische beschrijving der zeven tapijtbehangsels in de groote vergaderzaal der Provinciale Staten van Zeeland.

Middelburg; 1869; J. C. & W. Altorffer; softcover; XII, 193 pp.

Lacks copperengravings. Binding renewed.

[12208]

€ 14,00
Gravenpolder, 'S .

Gravenpolder, 'S-. Gemeente 's Gravenpolder. Kaart van de gemeente 's Gravenpolder. Litho 1866. J. Kuyper. Gemeente Atlas van de provincie Zeeland.Uitgave Suringar Leeuwarden. Schaal van 1:37.500. Met handgekleurde gemeente-grens. Afmeting: ca. 18,5 X 16 cm. Geleverd in passe-partout. Met aanduiding van: Straat en Kunstweg, Gewone weg, Dijk, Voetpad, Kerk en Molen. [20720]

€ 30,00
Grijpskerke, Jacob van.

Grijpskerke, Jacob van.

't Graafschap van Zeeland, ofte corte representatie van de regeeringe van Zeeland onder haare graven, tot den jaare 1579, behelsende zeer omstandigh den staat en recht van de ridderschap en edelen van Zeelandt beschreven door den edelen heere Jacob van Grijpskerke, Heere van Grijpskerke, Poppendamme etc.; uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen, naar een handschrift in zijne boekerij, met een Aanhangsel bevattende eene Genealogie van het geslacht van Grijpskerke en andere stukken betrekkelijk dat geslacht.

Middelburg; 1882; J.C. & W. Altorffer; softcover; register; (18), VII, 537 p.

Boven- en onderzijde rug met scheurtje.

[30200]

€ 30,00
Grijpskerke.

Grijpskerke. Gemeente Grijpskerke. Kaart van de gemeente Grijpskerke. Litho 1866. J. Kuyper.Gemeente Atlas van de provincie Zeeland. Uitgave Suringar Leeuwarden. Schaal van 1:50.000. Met handgekleurde gemeente-grens. Afmeting: ca.15x20 cm. Geleverd in passe-partout. Met aanduiding van: Straat- en Kunstweg, Gewone weg, Voetpad, Kerk en Molen. [20827]

€ 35,00

Groede. Gemeente Groede. Kaart van de gemeente Groede. Litho 1866. J. Kuyper.Gemeente Atlas van de provincie Zeeland. Uitgave Suringar Leeuwarden. Schaal van 1:50.000. Met handgekleurde gemeente-grens. Afmeting: ca.15x20 cm. Geleverd in passe-partout. Met aanduiding van: Straat- en Kunstweg, Gewone weg, Voetpad, Kerk en Molen. [30833]

€ 40,00
Grol, H.G. van.
Grol, H.G. van.

Grol, H.G. van.

De geschiedenis der oude havens van Vlissingen alsmede de invloed van Oranje op hare verdere ontwikkeling.

Vlissingen; 1931; F. van de Velde jr.; zachte kaft; ill.; uitslaande overzichtskaart van de oude en nieuwe havens; VIII, 63 p.

[29804]

€ 15,00
Gryp, Cornelis vander & Ruever, Adriaan Jan de.
Gryp, Cornelis vander & Ruever, Adriaan Jan de.

Gryp, Cornelis vander & Ruever, Adriaan Jan de.

Redevoering van Adamus Camphuysen, rector der Latynsche schoolen te Zierikzee, over Lieven Jansson Keersemaker, Gouverneur der stad Zierikzee, en geheel Zeeland beoosten Schelde; met de noodige bewyzen en bylagen, betrekkelyk het te Zierikzee voorgevallen ten jare 1572, voorzien, en daar by gevoegd, door Adriaan Jan de Ruever, pensionaris der stad Zierikzee.

Middelburg; 1778; Willem Abrahams; gekartonneerd met gemarmerde platten; 8vo; X, XII, (4), 63 en 163 (bylagen) p.

Rug, met name aan boven- en onderzijde, geschaafd/ geschuurd. Band met lichte slijtagesporen aan hoeken en randen. Ex-libris op voorste schutblad.

[23608]

€ 100,00
Harst JJz., L.K. van der en Hartman, H.J. G..
Harst JJz., L.K. van der en Hartman, H.J. G..

Harst JJz., L.K. van der en Hartman, H.J. G..

Gedenkschrift van de kroningsfeesten te Middelburg; herinnering aan de dagen van 30 augustus tot 3 september 1898.

Z.pl.; 1898; halflinnen; zachte kaft; 20 foto's in zwart wit (lichtdruk); 78 p. (waarbij alleen de tekstpagina's zijn genummerd).

Zeldzaam. Rug vernieuwd; voor en achterplat iets rafelig.

[23847]

€ 40,00
Hartman, H.J.G..
Hartman, H.J.G..
Hartman, H.J.G..

Hartman, H.J.G..

De Stoombootdiensten op de Wester-Schelde en op de Ooster-Schelde 1828 tot 1928.

Middelburg; 1929; Gedeputeerde Staten van Zeeland; diverse illustraties; goudgestempeld blauw linnen; 247 pp.

Gedenkboek. Fraai exemplaar.

[15744]

€ 95,00
(Hattinga).
(Hattinga).
(Hattinga).

(Hattinga).

Topografische kaarten en plattegronden van de Hattinga's 1724-1755, map 10.

Z.pl.; z.j. (ca. 1970); map met losse, uitslaande kaarten en tekstblad ( 3 p.); in deze map zijn 9 bladen van de grote kaart van Walcheren gereproduceerd; 29,5x41 cm.; titels van de bladen: Domburg met de bijgelegen landen/ Oostcappel, Serooskerke, de Polder met de bijgelgen lusthoven/ Veere met desselfs situatie en de hoofden in het Veerse Gat/ Westcappel, den Westcappelsen Dijk, Aegthekerke, Zoutelande/ Middelburg met het grootste gedeelte van desselfs district/ Arnemuyden met de haven, Nieuwekerke, Cleverskerke/ Biggenkerke, en de grootheden der landen in Walcheren/ Vlissingen en het grootste gedeelte van desselfs district/ Ritthem, Rammekens, Welsingen, het Nieuwland.

Compleet. Map aan de bovenzijde wat beschadigd.

[37899]

€ 35,00
16605
16605_a
16605_b
16605c
16605d

Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van Alle Volken; XIXde deel; Vervolgende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder handelende van Zeeland. Met een Landkaart, de Plans der Steden en met Printverbeeldingen versierd. As well as: XXste deel; Vervolgende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder van Zeeland. Met nieuwe Landkaarten, Plans der Steden en konstige Printverbeeldingen versierd.

Amsterdam; 1751, 1753; Isaak Tirion. Two volumes; frontispieces; 1 folding map of Zeeland, 5 folding maps of the islands, (folding) plans and views of the towns of Zeeland, all together 32 engravings; gilt stamped half leather; resp. [XVIII], 435, [11] and [XII], 579, [24] pp.

Complete edition. Good copies. Writing on endpaper. Marbled paper on boards slightly damaged.

[16605]

€ 750,00
Heer Abtskerke, 's.

Heer Abtskerke, 's. Gemeente 's Heer Abtskerke. Kaart van de gemeente 's Heer Abtskerke. Litho 1866. J. Kuyper. Gemeente Atlas van de provincie Zeeland.Uitgave Suringar Leeuwarden. Schaal van 1:37.500. Met handgekleurde gemeente-grens. Afmeting: ca. 18,5 X 16 cm. Geleverd in passe-partout. Met aanduiding van: Straat en Kunstweg, Gewone weg, Dijk, Voetpad, Kerk en Molen. [20721]

€ 40,00
Heerenhoek, 's.

Heerenhoek, 's. Gemeente 's Heerenhoek. Kaart van de gemeente 's Heerenhoek. Litho 1865. J. Kuyper.Gemeente Atlas van de provincie Zeeland. Uitgave Suringar Leeuwarden. Schaal van 1:37.500. Met handgekleurde gemeente-grens. Afmeting: ca.15x20 cm. Geleverd in passe-partout. Met aanduiding van: Straat- en Kunstweg, Gewone weg, Dijk en Kade, Voetpad, Kerk en Molen. [20828]

€ 50,00
Heggen, Nora & Ursula Schumacher.

Heggen, Nora & Ursula Schumacher.

De Avontuurlijke Sprookjesreis van Koen den Zanger.

Soest; zonder jaar; uitgeverij Zonneveld; softcover; ill. in kleur door Ursula Schumacher, o.a. afbeeldend kinderen in Zeeuwse klederdracht die men kan volgen tijdens hun avonturen in diverse uithoeken van het land; 59 p.

Goed exemplaar.

[36249]

€ 24,00
Heijden, Wim van der, Klerk, Aad de, Smallegange, Piet, et al (red.).

Heijden, Wim van der, Klerk, Aad de, Smallegange, Piet, et al (red.).

Sporen uit het verleden in het Walcherse landschap.

Middelburg; 1996; Werkgroep Lokale Geschiedenis Middelburg & Heemkundige Kring Walcheren; softcover; ill.; 169 p.

Goed exemplaar.

[34319]

€ 14,00
Heille.

Heille. Gemeente Heille. Kaart van de gemeente Heille. Litho 1866. J. Kuyper.Gemeente Atlas van de provincie Zeeland. Uitgave Suringar Leeuwarden. Schaal van 1:50.000. Met handgekleurde gemeente-grens. Afmeting: ca.15x20 cm. Geleverd in passe-partout. Met aanduiding van: Straat- en Kunstweg, Gewone weg, Dijk, Voetpad, Kerk en Molen. [20829]

€ 40,00
Heinkenszand.

Heinkenszand. T'Dorp Heinkensant. Kopergravure ca. 1790 van K. F. Bendorp naar een tekening van J. Bulthuis. Herkomst: 'Vaderlandsche Gezigten'. Afmeting: ca. 23,5 x 17,5 cm. Geleverd in zuurvrij passe-partout. [20256]

€ 80,00
Heinkenszand.

Heinkenszand. Gemeente Heinkenszand. Kaart van de gemeente Heinkenszand. Litho 1866. J. Kuyper.Gemeente Atlas van de provincie Zeeland. Uitgave Suringar Leeuwarden. Schaal van 1:37.500. Met handgekleurde gemeente-grens. Afmeting: ca.15x20 cm. Geleverd in passe-partout. Met aanduiding van: Straat- en Kunstweg, Gewone weg, Dijk en Kade, Voetpad, Kerk en Molen. [20830]

€ 45,00