Loading...

Zeeland

Results 121 - 144 of 573
Dale, J.H. van
Dale, J.H. van

Dale, J.H. van

Tijdtafel van de Geschiedenis der Provincie Zeeland; een leerboekje voor onderwijzers en kweekelingen.

Schoonhoven; 1866; S.E. van Nooten; zachte kaft, gekartonneerd; ca. 13x19 cm.; VII, 80 p. + 3 uitvouwbare, genelaogische tabellen.

De rug beschadigd en iets gespleten.

[3462]

€ 70,00
Dale, J.H. van
Dale, J.H. van

Dale, J.H. van Zeeland; een leesboek voor de Volksschool.

Oostburg; 1865; A.J. Bronswijk; zachte kaft; 10x16 cm.; 2e, verbeterde en vermeerderde druk; VI, 208 p.

Wat hele lichte gebruikssporen.

[3448]

€ 90,00
Damme, Jan van, Nijs, Jan de, Out, Nico, e.a..

Damme, Jan van, Nijs, Jan de, Out, Nico, e.a..

10.220 Dagen beeldende kunst in Vlissingen; 28 jaar beeldende kunst in Vlissingen met vele interviews en een overzicht van exposities in Bellamy19, de Watertoren, de Willem3, manifestaties, kerncollectie en kunst in openbare ruimte.

Vlissingen; 2009; de Cultuurwerf; softcover; talrijke ill., voornamelijk in kleur; verschenen in een oplage van 1.500 exemplaren; 232 p.

Met een register van kunstenaars.

[24184]

€ 25,00
Davidse, P..

Davidse, P..

Domburg in vroeger tijden. Deel 2.

Klaaswaal; 2004; uitgeverij Deboektant; harde kaft; ill. in zwart wit; 84 p.

Keurig exemplaar.

[36944]

€ 9,00
Davidse, P..

Davidse, P..

Oostkapelle in vroeger tijden. Deel 3.

Klaaswaal; 2006; uitgeverij Deboektant; harde kaft; ill. in zwart wit; 84 p.

Keurig exemplaar.

[36943]

€ 14,00
14692
14692_a

De Gemeente Oost- en West-Souburg; gedenkboekje uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het Gemeentehuis op Zaterdag 16 Augustus 1939. Souburg; 1939; Jacq de Smit, v.h. Van der Peyl; tables, portraits, ill.; paper cover, decor.; 82 pp. Nice copy. [14692]

€ 18,00

De Ruijter Album 1607-1907. Middelburg; 1907; P.J. Daniëlse; 12 platen in een map. [4671]

€ 45,00
Dekker, C..
Dekker, C..

Dekker, C..

Gereformeerd en evangelisch. Ontstaan en geschiedenis van de Buddinggemeente te Goes en haar plaats in het Nederlandse Protestantisme in de periode 1839-1881.

Kampen; 1992; J.H. Kok uitgeversmaatschappij; harde kaft met stofomslag; ill. in zwart wit; gesigneerd door de auteur, met opdracht aan de toenmalige Commissaris van de Koningin, C. Boertien; indices; 818 p.

Het eerste exemplaar, uitgereikt aan de CvdK. Inclusief enkele bijlagen, o.a. m.b.t. de aanbieding van het boek aan de Commissaris van de Koningin in Zeeland.

[30572]

€ 25,00
Dekker, C..

Dekker, C..

Een schamele landstede. Geschiedenis van Goes tot aan de Satisfactie in 1577.

Goes; 2002; de Koperen Tuin; harde kaft met stofomslag; ill. in kleur en zwart wit; index van persoons- en plaatsnamen; 631 p.

Bladzijden aan de uiteinden een ietsje golvend.

[29886]

€ 80,00
Dieleman, Gré.
Dieleman, Gré.

Dieleman, Gré.

Afscheid van de boot. Herinneringen aan de Westerscheldeveren.

Ljubljana; 2003; His Story; harde kaft met goudopdruk; ill. in zwart wit; 112 p.

Keurig exemplaar.

[36617]

€ 23,00
Dieleman, Gré.
Dieleman, Gré.
Dieleman, Gré.

Dieleman, Gré.

Afscheid van de boot. Herinneringen aan de Westerscheldeveren.

Ljubljana; 2003; His Story; harde kaft met goudopdruk; ill. in zwart wit; krantenknipsel toegevoegd; 112 p.

Etiketje met naam vorige eigenaar op titelblad. Goed exemplaar.

[32354]

€ 30,00
Dijke, C.L. van.

Dijke, C.L. van.

De visserij van Arnemuiden. De schepen en hun bemanning.

Zonder plaats; 2012; harde kaft; talrijke ill. in kleur en zwart wit; 340 p.

Uitstekend exemplaar.

[37028]

€ 29,00
Diverse auteurs.
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Afscheidsboek voor M.A. Hage bij zijn vertrek als directeur van de Rijks Pedagogische Akademie en Rijks Opleidingsschool voor Kleuterleidsters te Middelburg op 26 juni 1974.

S.l.; 1974; softcover; ill.; typoscript; 59 p.

Koffievlek op het voorplat.

[35217]

€ 20,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. 1915.

Middelburg; 1915; J.C. & W. Altorffer; softcover; onderwerpen: "Het wetenschappelijke leven van Dr. J.C. de Man", door D. Schoute, "Aanteekeningen over de veranderingen langs de Noordkust van Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen van omstreeks 1415-1640", door J. de Hullu, "De classis Walcheren en de zending van 1603-1675", door J.D. Wielenga, "Een onbekende brief van Jacob Valcke", door L.W.A.M. Lasonder, "Nog twee brieven van Philips Lansbergen", door L.W.A.M. Lasonder, "Arend Jansz. Boom, een verdienstelijk burger der stad Middelburg uit de 16e eeuw", door H.M. Kesteloo, "Het huis A81, Korte St. Pieterstraat, bij de Gistpoort", door W.O. Swaving" en "Willige decreten en tooverij", door A. Meerkamp van Emden; XLVII, 117 p.

Goed exemplaar.

[33531]

€ 12,00
Diverse auteurs.
Diverse auteurs.
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Archief. Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Vierde deel, eerste en tweede stuk in 1 band.

Middelburg; 1878/1879; J.C. & W. Altorffer; halflinnen band met gemarmerde platten; onderwerpen: repertorium van charters en bescheiden betreffende het Zeeuwsch dijkwezen/ Cornelis Cornelisz., Willem Barends en hunne tochgenooten/ Gedachten over de Dea nehalennia, aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen, voorgesteld door Mr. Laurens Pieter van de Spiegel/ Geschied- en waterstaatkundige beschrijving van de waterschappen of polders van het eiland Tholen, toegelicht door kaarten van de oude en tegenwoordige gesteldheid; register; uitslaande kaarten; 193 & 374 p.

De band met wat hele lichte gebruikssporen.

[37417]

€ 75,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Het tij keert...

Vlissingen; 2009; Stichting Aldegonde; harde kaft; talrijke afb., meest in zwart wit; 319 p.

Dit boek poogt gebeurtenissen op Walcheren, in het bijzonder Souburg, uit de periode oktober 1944-februari 1946 te plaatsen in de context van het dagelijks leven. Uitstekend exemplaar.

[33577]

€ 35,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst; jaarboek 1933.

Z.pl.; 1933; zachte kaft; ill., platen, in zwart wit; inhoud: "Cornelis de Vos", "Dertiende-eeuwsche zegels uit de Vier Ambachten" en "Eerste Lustrumverslag"; XI, 129 p.

Goed exemplaar.

[24752]

€ 19,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Rapport inzake de reconstructie van Schouwen-Duiveland. Reconstructie-commissie Schouwen-Duiveland.

S.l.; s.a.; softcover; ill., tabellen, grafieken, kaarten; inclusief 2 losse, uitslaande kaarten; 179 p.

Los in de band. Een enkele markering met potlood in de blanco marge.

[34956]

€ 15,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Stoomvaart Vlissingen-New York. Handelingen en bescheiden betreffende het voorstel van vijf leden der Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

's-Gravenhage; 1872; Martinus Nijhoff; softcover; 8vo; 377 p.

Band met lichte slijtagesporen, onderzijde rug beschadigd. Een niet opengesneden exemplaar.

[33443]

€ 20,00
Dominicus, Lilian.
Dominicus, Lilian.

Dominicus, Lilian.

Zeeuwen in Amerika. Verhalen van emigranten door de eeuwen heen.

Kats/Rotterdam; 2011; uitgeverij deBuitenspelers; hardcover; 4to; rijkelijk geïllustreerd in kleur en zwart wit; 287 p.

Uitstekend exemplaar.

[34313]

€ 27,00

Dommisse, C.P.I.. De geschiedenis van de Westpoort te Vlissingen en de in een harer torens gevestigde Oudheidskamer, in verband met de historie der stad. Vlissingen; 1903; C.N.J. De Vey Mestdagh; vernieuwde omslag van karton met op het voorplat de originele papieren omslag geplakt ; met 5 illustraties / foto's; XVIII, 401 pp. [31157]

€ 40,00
Dommisse, C.P.I..

Dommisse, C.P.I..

De geschiedenis van de Westpoort te Vlissingen en de in een harer torens gevestigde Oudheidskamer, in verband met de historie der stad.

Vlissingen; 1903; C.N.J. De Vey Mestdagh; linnen ; XVIII, 401 pp.

[15746]

€ 29,00
Dommisse, C.P.I..
Dommisse, C.P.I..

Dommisse, C.P.I..

De geschiedenis van de Westpoort te Vlissingen en de in een harer torens gevestigde Oudheidskamer, in verband met de historie der stad.

Vlissingen; 1903; C.N.J. De Vey Mestdagh; origineel linnen band; geïllustreerd; XVIII, 401 p.

[24348]

€ 30,00
Dommisse, P.K..

Dommisse, P.K..

De ambachtsheerlijkheid van oud Vlissingen en de wording van nieuw Vlissingen. Overgedrukt uit: Archief, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1910).

Middelburg; 1910; J.C. & W. Altorffer; zachte kaft; uitslaande kaarten; index; 259 p.

Niet opengesneden exemplaar in zeer goede staat.

[33750]

€ 50,00