Loading...

Zeeland

Results 1 - 24 of 624
 .
 .

-. Allied landing, Nov. 1st 1944 at Westkapelle.

S.l.; s.a.; softcover, stapled; ca. 10x15 cm.; ills. in b&w; English-language text; 8 pp.

Very fine copy.

[33350]

€ 25,00
 .
 .
 .

-. Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap. Vijftigste deel.

Utrecht; 1929; Kemink & Zoon N.V.; softcover; 8vo; bevattende o.a. "Verhaal van het beleg voor Zierikzee (1575-1576) door Cornelis Claes, medegedeeld door J. Pot & "Onuitgegeven oorkonden uit de 13e eeuw, betreffende Zeeland (3e reeks), medegedeeld door Henri Obreen; LXIII, 426, 40 p.

Band wat beduimeld en lichte slijtagesporen. Rug met leesribbels.

[33510]

€ 25,00
 .
 .
 .

-. De Belgische kolonie/ La Colonie Belge 1914-1918 aan de stad, a la ville de Middelburg.

Middelburg; 1918; G.W. den Boer; softcover; met het programma van het Belgische dank- en huldefeest ter eere der stad Middelburg, op woensdag, 11 december 1918; no. 26 van 500 genummerde exemplaren; 32 p.

Boven- en onderzijde rug met kleine reparatie. Voorplat enigszins verkleurd en wat vlekjes.

[33565]

€ 20,00
 .
 .
 .

-. Flushing 1939-1944.

Middelburg; no year of publication; Documentatie Groep "Walcheren 1939-1945"; softcover; 96 ills. in b&w with captions; typescript; the booklet is a pictorial history of Flushing during the years of the war; not paged.

Fine copy.

[33562]

€ 25,00
 .

-. Gids van Zierikzee en omstreken.

Zierikzee; 1931; Fa. Piet Ochtman; zachte kaft; 8vo; ill.; met kaartje en een uitslaande wandelkaart en plattegrond van Zierikzee; advertenties; 48 p.

Los in de band. Band op de naad van de rug gerepareerd.

[33503]

€ 20,00
 .
 .

-. Jaarboekje 1912-1913 "De Honte". Vereeniging van leerlingen en oud-leerlingen der Openbare Handelsschool te Vlissingen, opgericht 11 october 1911.

Vlissingen; 1912; Electr. drukkerij firma F. van de Velde jr.; zachte kaft; 14x21 cm.; ill.; 84 p., gevolgd door enkele pagina's met advertenties.

Band ietsjes rafeling langs de randen, overigens een goed exemplaar.

[33509]

€ 45,00
 .
 .

-. Jaarboekje of almanak der geconstitueerde magten van het departement der monden van de Schelde, voor het jaar 1813, opgedragen aan de heer Baron Pijcke, lid van het Legioen van Eer, prefekt van dit departement/ Annuaire statistique ou almanach des autorités constituées du département des bouches de l'Escaut, pour l'an 1813.

Middelburg; 1813; J.C. Altorffer en Johannes Ooms; gekartonneerd; 10,5x16,5 cm.; 201 p.

Wat lichte slijtagesporen.

[33465]

€ 50,00
 .

-. Maandboekje voor Zuid- en Noord- Beveland, 1826, no. 12.

Goes; 1826; F. Kleeuwens; zachte kaft; 13x22 cm.; pp. 178-192.

Twee stempels op eerste bladzijde.

[33491]

€ 25,00
 .

-. Maandboekje voor Zuid- en Noord- Beveland, 1826, no. 4.

Goes; 1826; F. Kleeuwens; zachte kaft; 13x22 cm.; pp. 50-64.

Twee stempels op eerste bladzijde.

[33488]

€ 25,00
 .

-. Maandboekje voor Zuid- en Noord- Beveland, 1826, no. 5.

Goes; 1826; F. Kleeuwens; zachte kaft; 13x22 cm.; pp. 66-80.

Twee stempels op eerste bladzijde.

[33489]

€ 25,00
 .

-. Maandboekje voor Zuid- en Noord- Beveland, 1827, no. 1.

Goes; 1827; F. Kleeuwens; zachte kaft; 13x22 cm.; pp. 1-16.

Twee stempels op eerste bladzijde.

[33504]

€ 25,00
 .

-. Maandboekje voor Zuid- en Noord- Beveland, 1827, no. 3.

Goes; 1827; F. Kleeuwens; zachte kaft; 13x22 cm.; pp. 34-48.

Twee stempels op eerste bladzijde.

[33487]

€ 25,00
 .

-. Maandboekje voor Zuid- en Noord- Beveland, 1827, no. 7.

Goes; 1827; F. Kleeuwens; zachte kaft; 13x22 cm.; pp. 98-112.

Twee stempels op eerste bladzijde. Met vage vochtvlek.

[33490]

€ 25,00
 .
 .

-. Maandelijksche Kronijk van Zeeland, met platen. Eerste jaargang 1856, Januarij.

Middelburg; 1856; Alex A. Crafford; papieren bandje; 11x17 cm.; 1 plaat in zwart wit; 32 p.

Zeldzame uitgave, waarin gedenkwaardige gebeurtenissen in de provincie Zeeland maandelijks in het kort worden beschreven. Stempeltje met naam vorige eigenaar op titelblad en laatste bladzijde. Voorzover bekend is het niet verder gekomen dan deze ene uitgave.

[28004]

€ 65,00

-. N.V. Koninklijke Maatschappij "De Schelde" Shipbuilders- Engineering Works- Shiprepairers- Flushing.

Vlissingen; s.a.; Koninklijke Maatschappij "de Schelde"; ringbound; with a selection of ships built by "De Schelde" with captions in English; not paged.

Just a trifle worn copy.

[32634]

€ 40,00
 .
 .

-. Reglement van een genootschap, ter voorziening in het plaatsvervangen bij de Nationale Militie, in de provincie Zeeland.

Sluis; z.j. (1825); J.A. Blankert; papieren bandje; met een uitslaande tabel van jaarlijkse betaling; ca. 14x23 cm.; 16 p.

Blanco bandje. Rafelig langs de randen. Achterplat laat enigszins los.

[33559]

€ 35,00

-. Reglement van het Instituut, onder de zinspreuk: Chesed Negnurim, ter onderwijzing van de Israelitische jeugd, te Middelburg.

Middelburg; 1819; Gebroeders Abrahams; papieren bandje; 12mo; 24 p.

Goede staat.

[32982]

€ 30,00
 .
 .

-. Stamboom beknopte raadgevingen, dienende in het bestuur van een Duivenliefhebbers-hok.

Antwerpen-Zuid; z.j. (ca. 1920); uitgever Leopold Adriaenssens; linnen band; ca. 14x21 cm.; ill.; 108 p.

Binnenwerk met enkele stempeltjes van de "Socialistische Boekerij de Toekomst, St. Niklaas". Pag. 101-102 ontbreken.

[33581]

€ 15,00
 .
 .
 .
 .

-. Van Zwaamen's- en Thompson's koopmans-, kantoor- en schrijf-almanak, voor het jaar onzes Heeren Jesus Christus MDCCCXXXIV. Aanwijzende alle kermissen, jaar-, paarden-, beesten- en leermarkten, den loop der zonne, de schijngestalten, mitsgaders den op- en ondergang der maan, eklipsen, watergetijden, enz. Alsmede de zegels, reiswijzer, afvaart der stoombooten, enz., enz.

Rotterdam/ Dordrecht; 1834; T.L. Thompson/ Blussé en van Braam; halfleer; 8vo; de lege bladzijden (agenda), bestemd voor aantekeningen, zijn beschreven als repartitiestaat van het presentiegeld van den Heeren Gedeputeerde Staten van Zeeland voor de 4 kwartalen in 1834; ongepagineerd.

Band met lichte slijtagesporen.

[33433]

€ 70,00

-. Verbetering Kanaal Gent- ter Neuzen, bedoeld bij de wetten van 29 januari 1897 Staatsblad no. 62 en van 14 juli 1903 Staatsblad no. 196. Revisieteekeningen schutsluis en andere kunstwerken bewesten ter Neuzen en bijkomende werken. Werken uitgevoerd volgens bestek no. 227, Dienst 1900-1904.

S.l.; s.a.; halfleer met goudopdruk; folio, 53x75 cm.; met 19 zeer gedetailleerde revisietekeningen, dubbelbladig.

Band met lichte gebruikssporen.

[32527]

€ 300,00

-. Verbetering Kanaal Gent- ter Neuzen, bedoeld bij de wetten van 29 januari 1897 Staatsblad no. 62 en van 14 juli 1903 Staatsblad no. 196. Revisieteekeningen yzeren deuren en verdere yzerwerken ten behoeve van de schutsluis en keersluis bewesten ter Neuzen.

S.l.; s.a.; halfleer met goudopdruk; folio, 53x75 cm.; met 15 zeer gedetailleerde revisietekeningen, dubbelbladig; werken uitgevoerd volgens bestek no. 166, dienst 1903-1906.

Band op de hoeken met enige slijtagesporen. Rug eveneens met lichte slijtage.

[32525]

€ 300,00

-. Verbetering Kanaal Gent- ter Neuzen, bedoeld bij de wetten van 29 januari 1897 Staatsblad no. 62 en van 14 juli 1903 Staatsblad no. 196. Situatie der werken. Schutsluis beoosten Sas van Gent- Beveiligingswerken wederzijds de sluishoofden- Brug voor gewoon en tramwegverkeer beoosten Sas van Gent- Beveilings- en geleidingswerken der brug- Gedeeltelijke onderbouw der brug over den nieuwe mond voor het zijkanaal naar de Passluis.

S.l.; s.a.; halfleer; folio, 53x75 cm.; met 14 zeer gedetailleerde, dubbelbladige revisietekeningen.

Goed exemplaar.

[32531]

€ 300,00

-. Verbetering Kanaal Gent- Ter Neuzen, bedoeld bij de wetten van 29 januari 1897 Staatsblad no. 62 en van 14 juli 1903 Staatsblad no. 196. Revisieteekeningen draaibrug te Sas van Gent en te Ter Neuzen en sluisdeuren te Sas van Gent. Werken uitgevoerd volgens A. Bestek no. 226, Dienst 1903-1906 en B. Bestek no. 161, Dienst 1904-1906.

S.l.; s.a.; halfleer met goudopdruk; folio, 53x75 cm.; met in totaal 30 zeer gedetailleerde revisietekeningen, dubbelbladig.

Band met wat lichte gebruikssporen.

[32526]

€ 300,00

-. Verbetering Kanaal Gent- ter Neuzen, bedoeld bij de wetten van 29 januari 1897 Staatsblad no. 62 en van 14 juli 1903 Staatsblad no. 196. Werken uitgevoerd volgens Bestek no. 227, Dienst 1900-1904. De schutsluis bewesten Ter Neuzen en het aansluitend gedeelte Verbindingskanaal en Voorhaven met de kanaal- en havendijken en aansluitende plateaux- de beveiligingswerken aan het buiten- en aan het binnenfront der schutsluis- een gedeelte der omgelegde Westelijke Rijkswaterleiding met uitwateringssluis in den Westelijken kanaaldijk met afvoerkanaal naar de omgelegde waterleiding- de Steenen Brug over deze waterleiding- de bergplaats voor reserve-sluisdeuren met toegang gevende keersluis in den Oostelijken kanaaldijk en uitlaatsluis in de Ringkade.

S.l.; s.a.; halfleer; folio, 53x75 cm.; met 19 zeer gedetailleerde, dubbelbladige revisietekeningen.

Rug beschadigd. Band overigens met lichte slijtagesporen.

[32532]

€ 300,00