Loading...

Zeeland

Results 1 - 24 of 716
 .
 .
 .

-. Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap. Vijftigste deel.

Utrecht; 1929; Kemink & Zoon N.V.; softcover; 8vo; bevattende o.a. "Verhaal van het beleg voor Zierikzee (1575-1576) door Cornelis Claes, medegedeeld door J. Pot & "Onuitgegeven oorkonden uit de 13e eeuw, betreffende Zeeland (3e reeks), medegedeeld door Henri Obreen; LXIII, 426, 40 p.

Band wat beduimeld en lichte slijtagesporen. Rug met leesribbels.

[33510]

€ 25,00
 .

-. Gids van Zierikzee en omstreken.

Zierikzee; 1931; Fa. Piet Ochtman; zachte kaft; 8vo; ill.; met kaartje en een uitslaande wandelkaart en plattegrond van Zierikzee; advertenties; 48 p.

Los in de band. Band op de naad van de rug gerepareerd.

[33503]

€ 20,00
 .
 .

-. Jaarboekje 1912-1913 "De Honte". Vereeniging van leerlingen en oud-leerlingen der Openbare Handelsschool te Vlissingen, opgericht 11 october 1911.

Vlissingen; 1912; Electr. drukkerij firma F. van de Velde jr.; zachte kaft; 14x21 cm.; ill.; 84 p., gevolgd door enkele pagina's met advertenties.

Band ietsjes rafeling langs de randen, overigens een goed exemplaar.

[33509]

€ 45,00
 .
 .

-. Jaarboekje of almanak der geconstitueerde magten van het departement der monden van de Schelde, voor het jaar 1813, opgedragen aan de heer Baron Pijcke, lid van het Legioen van Eer, prefekt van dit departement/ Annuaire statistique ou almanach des autorités constituées du département des bouches de l'Escaut, pour l'an 1813.

Middelburg; 1813; J.C. Altorffer en Johannes Ooms; gekartonneerd; 10,5x16,5 cm.; 201 p.

Wat lichte slijtagesporen.

[33465]

€ 50,00
 .

-. Maandboekje voor Zuid- en Noord- Beveland, 1826, no. 12.

Goes; 1826; F. Kleeuwens; zachte kaft; 13x22 cm.; pp. 178-192.

Twee stempels op eerste bladzijde.

[33491]

€ 25,00
 .

-. Maandboekje voor Zuid- en Noord- Beveland, 1826, no. 4.

Goes; 1826; F. Kleeuwens; zachte kaft; 13x22 cm.; pp. 50-64.

Twee stempels op eerste bladzijde.

[33488]

€ 25,00
 .

-. Maandboekje voor Zuid- en Noord- Beveland, 1826, no. 5.

Goes; 1826; F. Kleeuwens; zachte kaft; 13x22 cm.; pp. 66-80.

Twee stempels op eerste bladzijde.

[33489]

€ 25,00
 .

-. Maandboekje voor Zuid- en Noord- Beveland, 1827, no. 1.

Goes; 1827; F. Kleeuwens; zachte kaft; 13x22 cm.; pp. 1-16.

Twee stempels op eerste bladzijde.

[33504]

€ 25,00
 .

-. Maandboekje voor Zuid- en Noord- Beveland, 1827, no. 3.

Goes; 1827; F. Kleeuwens; zachte kaft; 13x22 cm.; pp. 34-48.

Twee stempels op eerste bladzijde.

[33487]

€ 25,00
 .

-. Maandboekje voor Zuid- en Noord- Beveland, 1827, no. 7.

Goes; 1827; F. Kleeuwens; zachte kaft; 13x22 cm.; pp. 98-112.

Twee stempels op eerste bladzijde. Met vage vochtvlek.

[33490]

€ 25,00
 .
 .

-. Maandelijksche Kronijk van Zeeland, met platen. Eerste jaargang 1856, Januarij.

Middelburg; 1856; Alex A. Crafford; papieren bandje; 11x17 cm.; 1 plaat in zwart wit; 32 p.

Zeldzame uitgave, waarin gedenkwaardige gebeurtenissen in de provincie Zeeland maandelijks in het kort worden beschreven. Stempeltje met naam vorige eigenaar op titelblad en laatste bladzijde. Voorzover bekend is het niet verder gekomen dan deze ene uitgave.

[28004]

€ 65,00

-. N.V. Koninklijke Maatschappij "De Schelde" Shipbuilders- Engineering Works- Shiprepairers- Flushing.

Vlissingen; s.a.; Koninklijke Maatschappij "de Schelde"; ringbound; with a selection of ships built by "De Schelde" with captions in English; not paged.

Just a trifle worn copy.

[32634]

€ 40,00
 .
 .

-. Reglement van een genootschap, ter voorziening in het plaatsvervangen bij de Nationale Militie, in de provincie Zeeland.

Sluis; z.j. (1825); J.A. Blankert; papieren bandje; met een uitslaande tabel van jaarlijkse betaling; ca. 14x23 cm.; 16 p.

Blanco bandje. Rafelig langs de randen. Achterplat laat enigszins los.

[33559]

€ 35,00

-. Reglement van het Instituut, onder de zinspreuk: Chesed Negnurim, ter onderwijzing van de Israelitische jeugd, te Middelburg.

Middelburg; 1819; Gebroeders Abrahams; papieren bandje; 12mo; 24 p.

Goede staat.

[32982]

€ 30,00
 .
 .

-. Stamboom beknopte raadgevingen, dienende in het bestuur van een Duivenliefhebbers-hok.

Antwerpen-Zuid; z.j. (ca. 1920); uitgever Leopold Adriaenssens; linnen band; ca. 14x21 cm.; ill.; 108 p.

Binnenwerk met enkele stempeltjes van de "Socialistische Boekerij de Toekomst, St. Niklaas". Pag. 101-102 ontbreken.

[33581]

€ 15,00
 .
 .
 .
 .

-. Van Zwaamen's- en Thompson's koopmans-, kantoor- en schrijf-almanak, voor het jaar onzes Heeren Jesus Christus MDCCCXXXIV. Aanwijzende alle kermissen, jaar-, paarden-, beesten- en leermarkten, den loop der zonne, de schijngestalten, mitsgaders den op- en ondergang der maan, eklipsen, watergetijden, enz. Alsmede de zegels, reiswijzer, afvaart der stoombooten, enz., enz.

Rotterdam/ Dordrecht; 1834; T.L. Thompson/ Blussé en van Braam; halfleer; 8vo; de lege bladzijden (agenda), bestemd voor aantekeningen, zijn beschreven als repartitiestaat van het presentiegeld van den Heeren Gedeputeerde Staten van Zeeland voor de 4 kwartalen in 1834; ongepagineerd.

Band met lichte slijtagesporen.

[33433]

€ 70,00

-. Verbetering Kanaal Gent- ter Neuzen, bedoeld bij de wetten van 29 januari 1897 Staatsblad no. 62 en van 14 juli 1903 Staatsblad no. 196. Situatie der werken. Schutsluis beoosten Sas van Gent- Beveiligingswerken wederzijds de sluishoofden- Brug voor gewoon en tramwegverkeer beoosten Sas van Gent- Beveilings- en geleidingswerken der brug- Gedeeltelijke onderbouw der brug over den nieuwe mond voor het zijkanaal naar de Passluis.

S.l.; s.a.; halfleer; folio, 53x75 cm.; met 14 zeer gedetailleerde, dubbelbladige revisietekeningen.

Goed exemplaar.

[32531]

€ 300,00

-. Verbetering Kanaal Gent- Ter Neuzen, bedoeld bij de wetten van 29 januari 1897 Staatsblad no. 62 en van 14 juli 1903 Staatsblad no. 196. Revisieteekeningen draaibrug te Sas van Gent en te Ter Neuzen en sluisdeuren te Sas van Gent. Werken uitgevoerd volgens A. Bestek no. 226, Dienst 1903-1906 en B. Bestek no. 161, Dienst 1904-1906.

S.l.; s.a.; halfleer met goudopdruk; folio, 53x75 cm.; met in totaal 30 zeer gedetailleerde revisietekeningen, dubbelbladig.

Band met wat lichte gebruikssporen.

[32526]

€ 300,00

-. Verbetering van het Kanaal van Gent naar Ter-Neuzen. Schutsluis beoosten Sas van Gent. Draaibrug (onderbouw) te Sas van Gent. Werken uitgevoerd volgens bestek no. 147, Dienst 1901-1904.

S.l.; s.a.; halfleer; ca. 55x76 cm.; met 15 zeer gedetailleerde en dubbelbladige revisietekeningen.

Band met wat hele lichte gebruikssporen.

[32528]

€ 300,00
 .

-. Verslag-Provinciale Zeeuwsche-Landbouwtentoonstelling te Vlissingen en het bezoek van H.M. de Koningin en van Z.K.H. den Prins der Nederlanden en het eerste bezoek van H.K.H. Prinses Juliana in september 1921.

Vlissingen; 1921; Electr. drukkerij M. Geelhoed; zachte kaft; ill.; 47 p.

Bandje met minieme gebruikssporen.

[33455]

€ 30,00
 .

-. Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VI: de Provincie Zeeland.

Utrecht; 1922; A. Oosthoek; softcover; 8vo; VIII, 349 p.

Niet opengesneden exemplaar. Bladzijden 281 t/m 289 enigszins beschadigd in de marges.

[33598]

€ 19,00
Aalbregtse, M.A..

Aalbregtse, M.A..

Herbouwd Oostburg. Met geschiedenis en wandelingen.

Oostburg; 1972; W.J. Pieters; gekartonneerd; ca. 11x19 cm.; ill., kaartjes; 112 p.

Goed exemplaar.

[33856]

€ 18,00
Aardenburg.

Aardenburg. Gemeente Aardenburg. Kaart van de gemeente Aardenburg. Litho 1866. J. Kuyper.Gemeente Atlas van de provincie Zeeland. Uitgave Suringar Leeuwarden. Schaal van 1:50.000. Met handgekleurde gemeente-grens. Afmeting: ca.15x20 cm. Geleverd in passe-partout. Met aanduiding van: Straat- en Kunstwegen, Binnenwegen, Dijken, Voetpaden, Kerk en Molen. [20814]

€ 40,00
Aartsen, J.P. van.

Aartsen, J.P. van.

Egbert van Hoepen. Een hoofd en voorganger van een reddersfamilie.

Vlissingen; 1903; Handelsdrukkerij-M. Geelhoed; halflinnen; typoscript; 20, aan één zijde bedrukte pagina's.

Goed exemplaar.

[33768]

€ 50,00