Loading...

Science

Results 1 - 24 of 301
Zar, Jerrold H..

Zar, Jerrold H..

Biostatical analysis.

Upper Saddle River; 1999; Prentice Hall; hardcover; 4th edition; tables, graphics, diagrams; XII, 663 pp.

Fine copy.

[34942]

€ 15,00
Zande, F. van der.

Zande, F. van der.

Gymnastiek voor zuigelingen en kleuters.

Amsterdam; 1925; H.J. Paris; softcover; afbeeldingen; 31 p.

Bladzijden roestvlekkig.

[29233]

€ 14,00
Zaaijer, T..

Zaaijer, T.. Levensbericht van D.E. Siegenbeek van Heukelom. Overdruk uit de Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1900-1901. Leiden; 1901; E.J. Brill; zachte kaft; 23 p. Stempeltje met naam van de auteur op het voorplat. [33415]

€ 15,00

Zaaijer, T.. Untersuchungen ueber die Form des Beckens Javanischer Frauen. Bound with: "De toestand der lijken na arsenicum-vergiftiging; een gerechtelijk-geneeskundige studie" & "Der sulcus praeauricularis ossis ilei". Haarlem/ Amsterdam; 1866/ 1885/ 1893; de Erven Loosjes/ Johannes Müller; halfleather with marbled boards; 3 titles in 1 binding; first title with tables and 3 lithographed plates with figures; 3rd title with 2 lithographed plates with figures; 39, 92 & 23 pp. Occasional foxing throughout. Inscription on blank endpaper and stamp by the author himself. [31285]

€ 125,00
Ybema, H.J..

Ybema, H.J..

Onderzoekingen over de vernieuwing van de fosfolipoiden in de hersenen van de rat/ investigations on the turnover of the phospholipids in the brain of the rat (with a summary in English).

Nijmegen; 1961; Gebr. Janssen; softcover; proefschrift; ill., schema's, tabellen, in zwart wit; (9) 88 p.

Bovenzijde rug iets beschadigd.

[23933]

€ 30,00
Wing Easton, N. & Kemmerling, G.L.L..

Wing Easton, N. & Kemmerling, G.L.L..

Vulcanology

Amsterdam; 1923; Koninklijke Akademie van Wetenschappen; the history and present state of scientific research in the Dutch East Indies; softcover; 11 pp.

[23919]

€ 12,00

Willkomm, Moritz. De wonderen van het mikroskoop of de natuur beschouwd in hare kleinste voortbrengselen. Leyden; z.j. (ca. 1870); A.W. Sythoff; halflinnen met gemarmerde platten; met 145 figuren; 258 p. Deel uit de reeks 'Geïllustreerde Familie-Bibliotheek'. Met alfabetisch register. Eerste paar pagina's en schutbladen roestvlekkig, p. 174-177 met vochtvlek. Rug wat verschoten, platten met schaafplekjes. Een paar stempeltjes op titelblad. [20368]

€ 40,00
White, Donald R.J..

White, Donald R.J..

EMI Control Methodology and Procedures.

Gainesville; 1982; Don White Consultants Inc.; hardcover; sewn binding; 3rd edition, 2nd printing; figures, tables, diagrams; each chapter separately paged.

[27607]

€ 13,00
Weinland, R..

Weinland, R..

Einführung in die Chemie der Komplex-Verbindungen (Wernersche Koordinationslehre) in elementarer Darstellung.

Stuttgart; 1924;Ferdinand Enke; 60 ills. in b&w.; softcover; 17x25,5 cm.; 537 pp.

Cover discoloured.

[18189]

€ 16,00
Waals, H.G. van der.

Waals, H.G. van der.

Rorschach-onderzoekingen bij Neurosen, Psychopathieën en verwante toestanden.

Z.pl.; z.j.; zachte kaft; overdruk uit de psychiatrische en neurologische bladen, jaargang 1946, No. 1/2; tabellen; met een korte samenvatting in het Engels; 125 p.

Bandje enigszins verkleurd en wat lichte gebruikssporen. Voorplat en eerste bladzijden met wat wormgaatjes.

[30442]

€ 19,00
Waal, W.J. de.

Waal, W.J. de.

De drempel van de instituutspsychotherapie/ The treshold of psychotherapy in IMP's (Institutes for multidisciplinary psychotherapy). Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de geneeskunde en tandheelkunde.

Alblasserdam; 1987; Offsetdrukkerij Kanters B.V.; paperback; thesis; tables; text in Dutch with summary in English; 256 p.

Fine copy.

[30437]

€ 19,00
Vreede, C..
Vreede, C..

Vreede, C..

Signalsystem für Nacht- und Nebelsignale aus dem internationalen Signalbuche, auch als optischer Telegraph zu gebrauchen.

Leiden; 1883; E.J. Brill; softcover; 8vo; folding, lithographed plate with figures; folding plate with a copy of a letter; 16 pp.

Unopened copy.

[27098]

€ 25,00
Vreede, C..
Vreede, C..

Vreede, C..

Night- and fog signalling apparatus for the international signal-book and optical telegraph.

Leiden; 1883; E.J. Brill; softcover; 8vo; folding, lithographed plate with figures; folding plate with a copy of a letter; 16 pp.

Unopened copy.

[27096]

€ 25,00
Vreede, C..
Vreede, C..

Vreede, C..

Appareil pour les signaux de nuit et de brume du livre international des signaux et télégraphe optique.

Leiden; 1883; E.J. Brill; softcover; 8vo; folding, lithographed plate with figures; folding plate with a copy of a letter; 16 pp.

Unopened copy.

[27097]

€ 25,00
Vosmaer, G.C.J. & Vernhout, J.H..
Vosmaer, G.C.J. & Vernhout, J.H..

Vosmaer, G.C.J. & Vernhout, J.H..

Siboga-expeditie. The porifera of the Siboga-expedition, 1. the genus placospongia. Monographie VIa of: uitkomsten op zoologisch, botanisch, oceanografisch en geologisch gebied, verzameld in Nederlandsch Oost-Indië 1899-1900 aan boord H.M. Siboga onder commando van luitenant ter zee 1e kl. G.F. Tydeman, uitgegeven door Dr. Max Weber, leider der expeditie.

Leiden; 1902; E.J. Brill; softcover; 28x34 cm.; ills., tab.; text in English; 17 textpages followed by 5 lithographed plates with figures.

Spine ends slightly damaged, top of spine repaired with transparent tape. Upper part frontcover a trifle waterstained. Uncut copy.

[27499]

€ 25,00
Vloten,  Doting, L. van.

Vloten,- Doting, L. van.

Verdeling van de genetische informatie over de natuurlijke componenten van een plantevirus (alfalfa mosaic virus).

Rotterdam; 1968; Bronder Offset; softcover; thesis; figures in b&w; text in Dutch, with summary in English; 87 pp.

[24561]

€ 13,00
Visvliet, J.P. van, Water, W. te & Rethaan Macaré, C.A..

Visvliet, J.P. van, Water, W. te & Rethaan Macaré, C.A.. Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. IV. Middelburg; 1859; J.C. & W. Altorffer; slappe kaft; inhoud: "Over de belangrijkheid der oude charters, berustende in het Provinciaal Archief van Zeeland en bijzonder over een privilegie door Bisschop Jan van Nassau, in den jare 1271 aan de abdij van Middelburg verleend", "Lijst van Zeeuwse edelen, door geleerdheid lofwaardig" en "Een heidensche offerplaats op Walcheren"; uitslaande lithografische plaat met 3 figuren; 99 p. Wat lichte gebruiks- en slijtagesporen. [33646]

€ 30,00
(Victor, Paul Emile).

(Victor, Paul-Emile).

Expéditions polaires françaises. Missions Paul-Emile Victor, expéditions Antartiques. Résultats scientifiques no. S III. 1. Cartes de la terre Adélie, carte d'ensemble au 1: 500.000 (1 feuille), cartes détaillées au 1: 100.000 (4 feuilles, Rocher X, Cap Pépin, Pointe Géologie, Port-Martin).

Paris; 1955; l'Institut Géographique National; 5 folding maps; in matching portfolio.

Portfolio a trifle damaged.

[27140]

€ 35,00
Vervaet, Ewald.

Vervaet, Ewald.

Strukturalistische verkenningen in kennisleer en persoonlijkheidsleer.

Amsterdam; 1986; softcover; proefschrift; fig.; XX, 493 p.

Met verklarende woordenlijst, bibliografie, summary in English.

[20592]

€ 12,00
Verloop, A..

Verloop, A..

De trieensystemen van de vitaminen D en van verwante verbindingen.

's-Gravenhage; 1956; uitgeverij Excelsior; softcover, sewn; thesis; figures, tables; Dutch text, with summary in English; 80 (15) pp.

Note, in ink, on frontcover.

[24766]

€ 28,00

Verhulst, Frank Cornelis. Mental health in Dutch children. An epidemiological study/ Psychische gezondheid bij Nederlandse kinderen. Een epidemiologisch onderzoek. Meppel; 1985; Krips Repro; softcover; thesis; tables; text in English, summary in Dutch; 187 pp. Small portion of final pages a trifle dampstained. [31897]

€ 20,00
Verhulst, A. & Gottschalk, M.K.E..

Verhulst, A. & Gottschalk, M.K.E..

Transgressies en occupatiegeschiedenis in de kustgebieden van Nederland en België/ Transgressions and the history of settlement in the coastal areas of Holland and Belgium. Colloquium Gent 5-7 september 1978, handelingen/ proceedings.

Gent; 1980; Belgisch centrum voor landelijke Geschiedenis/ Centre belge d'histoire rurale; paperback; ills.; text in Dutch and English; 332 pp.

[29003]

€ 14,00
Verhoop, J.A.D..

Verhoop, J.A.D..

Chemische en microbiologische omzettingen van ijzersulfiden in den bodem; een geobiologische studie.

Wageningen; 1940; H. Veenman & Zonen; softcover; academisch proefschrift; figuren, diagrammen, tabellen; lijst van stellingen; 116 p.

[27729]

€ 28,00
Verheye van Citters, Jacob, Wind, S. de, Paspoort van Grijpskerke, et al.
Verheye van Citters, Jacob, Wind, S. de, Paspoort van Grijpskerke, et al.

Verheye van Citters, Jacob, Wind, S. de, Paspoort van Grijpskerke, et al. Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Deel I & II. Middelburg; 1856; J.C. & W. Altorffer; slappe kaft; enkele uitslaande, gelithografeerde afbeeldingen, waaronder een plattegrond van Middelburg; deel II met 4 gelithografeerde platen; enkele tabellen; onderverdeeld in 5 stukken, afzonderlijk gepagineerd; onderwerpen o.a. "Mededeeling omtrent den landreiziger Samuel van de Putte, geboren te Vlissingen in 1690, overleden te Batavia in 1745", "Bijdrage betrekkelijk het ontstaan en de trapswijze uitbreiding der stad Middelburg in vroegere eeuwen"; "Mededeling omtrent een oud zegel of stempel, onlangs te Sluis gevonden", "Over den Codex Sancti Bavonis, inhoudende: Vita Karoli Magni enz., berustende op het Raadhuis te Middelburg", "Iets over de oude baksteenen met verheven beeldwerk, voorhanden in het kabinet van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen" en "Iets aangaande het wapen, de Keizerlijke kroon boven hetzelve, en de zegels der stad Middelburg"; deel II: "Tweede verhandeling over de bij Domburg gevonden Romeinsche, Frankische, Brittannische en andere munten, voorgedragen op de algemeene vergadering van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, den 5 april 1854", door C.A. Rethaan Macaré"; V, 78 & 71 p. Achterplat deel I ontbreekt. Ruggen beide delen enigszins beschadigd. Bandjes iets beduimeld. Etiketje op de voorplatten. [33645]

€ 45,00