Loading...

Watersnood

Resultaten 1 - 24 van 25

-. The disaster in the Southwest part of the Netherlands, caused by the stormflood of 1st, February 1953. N.pl.; n.d. (ca. 1954); softcover; stapled; folding pages; figures, maps, graphics; 11 pp. Cover a trifle thumbed. [26930]

€ 12,00

-. Teekeningen behoorende bij het verslag van de Staatscommissie benoemd bij Koninklijk Besluit van 20 maart 1916, no. 23 met opdracht een onderzoek in te stellen omtrent de oorzaken van de buitengewoon hooge waterstanden, tijdens den stormvloed van 13/14 januari 1916, voorgekomen op de in Zuidholland gelegen benedenrivieren meer bepaaldelijk op den Rotterdamsche Waterweg. 's-Gravenhage; 1920; Gebrs. J. & H. van Langenhuysen; 59 uitslaande kaarten in portfolio (linnen met goudopdruk); no. 30 t/m 89 zoals uitgegeven (compleet). Rug portfolio verkleurd, overigens in goede staat. [31502]

€ 50,00
Alley, R.

Alley, R. Man against flood; a story of the 1954 Flood on the Yangtse and of the reconstruction that followed it. Peking; 1956; New World Press; foto's; 109 p. [3743]

€ 12,00

Anders, Frans. De dijken breken. Leuven; 1954; Davidsfonds; 'Gulden Reeks van het Davidsfonds Nr. 425 / 1954 - 8'; 1 illustratie in z/w.; slappe kaft; 13x20 cm.; 312 p. Cover shows traces of wear;slightly foxed, discoloured and read-crease at spine. [18807]

€ 10,00
Berkum, Henricus van and J.A.B. M.D. (Johannes Adrianus Block).
Berkum, Henricus van and J.A.B. M.D. (Johannes Adrianus Block).

Berkum, Henricus van and J.A.B. M.D. (Johannes Adrianus Block). Beschryving der stadt Schoonhoven, bevattende in zig een verhaal van derzelver grond, waterstroomen, bevolking, benaming, oudheyd, vryeheeren, handvesten, privilegien, voorregten, keuren, handel, hooft-neeringen, ambagten, brandt, oorlogs-gevallen, watersnooden, aanzienelyke vergaderingen, sterkte, gelegentheyt, 't oude en nieuwe wapen, geestelyke en weereltlyke gebouwen, geleerde mannen, oude en nieuwe regeeringsform, verwisseling in kerkelyke en weereltyke zaaken, en zeltzaamheden. Alles te zamen gestelt uyt Oude Handschriften, Memorien, Brieven en Egte Stukken, Eertyds by een Verzamelt, door wylen den Wel Eerw. en Geleerden Heere, Henricus van Berkum. Nader Overzien en merkelyk Vermeerdert, door den Wel Ed: Gestrengen Heere J.A.B. M.D. Met Fraaije Koopere Plaaten, en een Geslagt-lyst verciert. Gouda; 1762; Gysbert en Willem de Vry; met 4 (uitslaande) kopergravures en 1 (uitslaande) geslachtlijst en gegraveerd wapen op titelpagina; origineel goudgestempeld half leer met kartonnen platten; onafgesneden exemplaar; (28), 616, (10) p. Compleet. Rug vakkundig gerestaureerd aan bovenzijde. Met gegraveerd ex-libris van Isaac Meulman. Nijhoff-Van Hattum no. 20. [18770]

€ 450,00

Bruin, M.P. de, en M.H. Wilderom Tussen Afsluitdammen en Deltadijken; I: Noord Beveland; geschiedenis van strijd, nederlaag en overwinning op het water. Middelburg; 1961; M.P. de Bruin en M.H. Wilderom; foto's, fig., tafels, (gevouwen) kaarten, 1 heraldisch wapen van het Waterschap Noord-Beveland in kleur; linnen met stofomslag; 304 pp. Ongewijzigde fotomechanische herdruk van de uitgave van 1971. In zeer goede staat. [4233]

€ 22,00

Bruin, M.P. de, en M.H. Wilderom. Tussen Afsluitdammen en Deltadijken; I: Noord-Beveland. Middelburg; 1961. Geïllustreerd, figuren., tabellen, (gevouwen) kaarten, wapen van het Waterschap Noord-Beveland in kleur. Gestempeld linnen, 304 p. [27077]

€ 25,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Rapport inzake de reconstructie van Schouwen-Duiveland. Reconstructie-commissie Schouwen-Duiveland.

S.l.; s.a.; softcover; ill., tabellen, grafieken, kaarten; inclusief 2 losse, uitslaande kaarten; 179 p.

Los in de band. Een enkele markering met potlood in de blanco marge.

[34956]

€ 15,00
6536

Gekwelde grond; Schouwen-Duiveland in ramp en herstel.

Ca. 1956; St. Nieuw Schouwen-Duiveland; met foto's, kaarten, figuren; linnen met stofomslag; 248 p.

1ste druk met 2 losse bijlagen. De stofomslag is enigszins beschadigd.

[6536]

€ 12,00
Hermans, G..
Hermans, G..

Hermans, G.. Inondations des Polders Zélandais 12 Mars 1906.

Antwerpen; 1906; 'La Flandre Libérale'; foto's van ondergelopen gebieden in Zeeuws-Vlaanderen.

'Album vendu au profit des sinistrés.' Phototypie G. Hermans, Anvers.

[4253]

€ 30,00
15649
15649_a

Historisch tafereel van den zwaren watersnood, op den 3den, 4den en 5den februarij 1825, een groot deel van ons vaderland hebbende getroffen. Amsterdam; 1826; Schalekamp en Van de Grampel; with 4 plates, 1 map and 1 folded overview of gifts; half cloth with marbled boards; XXXV, 411 pp. Titlepage ruststained. Some plates slightly waterstained in margins. Loose map lacking. [15649]

€ 220,00

Hurrelbrinck, Abraham Lamberts, Brugmans, P.A., e.a.. Nederlandsche Verzekerings-Maatschappij voor de Schaden van Overstroomingen, door Dijkbreuken en IJsgangen veroorzaakt. Amsterdam; 1826; slappe kaft; 18 p. Hierin beschreven de wetten en regelgeving inzake schade door overstromingen. Voorplat met chip aan de bovenzijde, overigens wat kleine kreukjes en vouwtjes. [23808]

€ 35,00

Jumelet, S.A.. Bruinisse in de loop der eeuwen, 1467-1984. Z.pl.; 1985; Culturele Stichting Bruinisse; linnen met stofomslag; afb. in zwart wit; 295 p. Exemplaar met opdracht aan C. Boertien, voormalig Commissaris der Koningin in Zeeland én de toespraak bij het aanbieden van het boek in 1985 (typoscript, bevestigd op de franse titelpagina). Goed exemplaar. [21789]

€ 15,00

Jumelet, S.A.. Bruinisse in de loop der eeuwen, 1467-1984. Z.pl.; 1985; Culturele Stichting Bruinisse; linnen met stofomslag; afb. in zwart wit; 295 p. Goed exemplaar. [30583]

€ 15,00
Krüger, J.B..

Krüger, J.B.. Potamo-Chorographie, of naauwkeurige navorschingen over de Schelde, en eenige merkwaardigheden, die omtrent en door deze rivier veroorzaakt, hebben plaats gehad; met een beknopt historisch verhaal van Zeeland, van het verdronken Zuid-Beveland, mitsgaders van alle plaatsen der Zeeuwsche eilanden, benevens eene mededeeling van de abdijen, kloosters, kerken, enz. die daar in vorigen tijd bestaan hebben. Deel 1 & 2. Bergen op Zoom; 1854; P.J. Kleymans; halflinnen met gemarmerde platten; klein 8vo; enkele uitslaande kaarten; tabel; VIII, 284, IV and 328, VII p. Zeldzaam! Kaart tweede deel ontbreekt. Op fraaie wijze opnieuw ingebonden. [13051]

€ 150,00
Romijn, Gust.

Romijn, Gust.

Watersnoodmonument Gust Romijn 2003.

S.l.; 2003; ringband-uitgave; overzicht van de ontwikkeling van het monument van idee, ontwerp, naar fundering/ constructie, tot oplevering; ill.; gesigneerd met opdracht door Gust Romijn; ongepagineerd.

Goed exemplaar.

[34289]

€ 50,00

Schorer, J.A.

De geschiedenis der calamiteuse polders in Zeeland tot het Reglement van 20 Januari 1791. Proefschrift.

Leiden; 1897; Eduard IJdo; vernieuwde halflinnen band; 200 pp.

Vernieuwde band. Met stellingen.

[4107]

€ 25,00

Slager, Kees De Ramp. Een reconstructie. Goes; 1992; De Koperen Tuin; met talrijke zwart wit afbeeldingen en 1 losse, uitvouwbare kaart; in linnen met stofomslag; 439 p. 200 Ooggetuigen over de watersnood van 1953. Verhalen om nooit te vergeten... Met uitvouwbare kaart van het geïnundeerd gebied. [1553]

€ 12,00
Sponselee, George, en Ed Steijns

Sponselee, George, en Ed Steijns

De watersnood in Zeeuws-Vlaanderen, 1 februari 1953.

Hulst; 1993; Van Geyt Prod.; harde kaft; ill. in zwart wit; 104 p.

Keurig exemplaar.

[3551]

€ 19,00

Vogelaar, L.. 't Gebruis der zee doet Gij bedaren. Herinneringen aan de watersnood in 1953. Goes; 2010; uitgeverij de Ramshoorn; harde kaft; ill. in zwart wit; plaatsnamenregister; persoonsnamenregister; 256 p. UItstekend exemplaar. [32161]

€ 19,00

Vorstheuvel Labrand, G.J.. Zierikzee rampstad. Verzamelde indrukken van de burgers van Zierikzee over de Rampdagen, Februari 1953. Goes; 1994; de Koperen Tuin; harde kaft; ill. in zwart wit; met ruim 150 foto's; 176 p. Los toegevoegd, een uitvouwbare stadsplattegrond van Zierikzee. Inscriptie op schutblad. [31453]

€ 19,00
Wilderom, M.H.

Wilderom, M.H. Tussen Afsluitdammen en Deltadijken; II: Noord-Zeeland (Schouwen-Duiveland, Tholen en St.-Philipsland). Vlissingen; 1964; M.H. Wilderom; met talloze illustraties, figuren, tabellen en kaartjes, 2 waterschapswapens in kleur, linnen 415 p. [13515]

€ 15,00
Wilderom, M.H.

Wilderom, M.H.

Tussen Afsluitdammen en Deltadijken, deel III. Midden-Zeeland (Walcheren en Zuid-Beveland)

Vlissingen; 1968; M.H. Wilderom; met 2 wapenafbeeldingen in kleurendruk, 117 tekeningen, 12 kaartreproducties, 158 foto's, 5 luchtfoto's en 2 uitslaande kaarten; linen; 447 p.

[17070]

€ 20,00

Winkelen, C. van. Noodklok over Stavenisse. Zierikzee; 1980; DE Zeeuwsche Boekhandel & Uitgeverij; harde kaft, oblong; 20,5x15 cm.; 37 foto's in zwart wit met bijschrift; alfabetische lijst van namen van de slachtoffers van de ramp; Keurig exemplaar. [32171]

€ 14,00