Loading...

VOC

Results 1 - 13 of 13
Brohier, R.L.

Brohier, R.L. Links between Sri Lanka and The Netherlands; a book of Dutch Ceylon.

Colombo; 1978; The Netherlands Alumni Ass. of Sri Lanka; gilt printed hardcover with dust jacket; ills., plans; [VI], 165 pp.

[11860]

€ 16,00

Brommer, Bea. Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie/ Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company. V: Afrika/ Africa. Voorburg/ Utrecht; 2008; Asia Maior/ Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap; hardcover with dust jacket; folio (ca. 41x58 cm.); in matching slipcase; profusely illustrated with maps, plans and topographical drawings in colour; select bibliography; text in Dutch and English; with contributions by Leon Hattingh, Dan Sleigh & Hein Zielstra; no. 556 of a limited edition of 1,600 copies; 420 pp. Very fine copy. Weight: approx. 12 kg.! [29753]

€ 550,00
Gasteren, L. van, c.s.

Gasteren, L. van, c.s. Project Neeltje Jans fase 1. Middelburg; 1987; Provincie Zeeland; foto's, figuren, afbn., tabellen; 62 p. [4434]

€ 12,00

Gommans, Jos, Bos, Jeroen & Kruijtzer, Gijs. Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie/ Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company. VI: Voor Indië, Perzië, Arabisch Schiereiland/ India, Persia, Arabian Peninsula. Voorburg/ Utrecht; 2010; Asia Maior/ Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap; hardcover with dust jacket; folio (ca. 41x58 cm.); in matching slipcase; profusely illustrated with maps, plans and topographical drawings in colour; select bibliography; text in Dutch and English; with contributions by Pauline Lunsingh Scheurleer, Geert Stroo & Elsbeth Vorstenbosch; 420 pp. Very fine copy. Weight: approx. 12 kg.! [29754]

€ 300,00
L'hermite, Jaques.
L'hermite, Jaques.
L'hermite, Jaques.
L'hermite, Jaques.

L'hermite, Jaques.

Journael van de Nassausche vloot / ofte beschrijvingh van de Voyagie om den gantschen Aert-kloot, gedaen met elf schepen onder 't beleydt van den Admirael Jaques 'LHeremite, ende vice-admirael Gheen Huygen Schapenham, inde jaren 1623, 1624, 1625 en 1626. Noch is hier by gevoegt een beschrijvinge vande regeeringe van Peru, door Pedro de Madriga gekozen tot Lima. Als mede een verhael van Pedro Fernandez de Quir, aengaende de ontdeckinge van 't onbekent Australia, sijn grooten rijckdom ende vruchtbaerheyt.

Amstelredam; 1648; Joost Hartgertsz. Later leather binding; title page with woodcut with two ships; (2), 76 pp. Jaques l'Heremite traveled around the world with his fleet of 11 ships and 1600 men on board, with Peru as his detination. The goal was to conquer a Spanish treasure fleet, Peru, including the rich silver mines of Potosi (now Bolivia) and Portoviejo in ecuador. L'Hermite had to settle for a group of seven uninhabited islands, Hermite Islands, named after him.

A very rare edition. A rather poor copy with spots in the margins of most of the pages. One plate missing.

[35270]

€ 950,00
N.n..
N.n..
N.n..

N.n..

14 Naamwyzers Middelburg. In 1 band. Convoluut.

Middelburg-1767-1773; J.J. Callenfels; halfleer; 7,5x12 cm.; 3 verschillende soorten naamwyzers in 1 band: "Naamwyzer aantoonende alle de naamen en woonplaatsen van de edele achtbaare magistraat der stad Middelburg in Zeeland. Verder alle de hooge en aanzienlyke amptenaaren, eindelyk de edele Heeren bewindhebberen van de Oost- en West-Indische, benevens de directeuren van de Commercie- en assurantie-compagnien met alle de voornaamste bedienden" (1767 t/m 1773)/ "Naamwyzer aantoonende alle de naamen en woonplaatsen der edele Heeren overdekens benevens die der regenten als mede die der knaapen of gildeknegts der gildens binnen de stad Middelburg in Zeeland" (1767, 1768, 1771, 1772)/ "Middelburgsche wacht-almanach, na de nieuwe styl, voorzien met alle Zeeuwsche jaar-, paarden-, beesten-, en leermarkten, alsmede het op- en ondergaan van Zon en Maan" (1768-1772-1773); auteur Middelburgsche wacht-almanach: Dirk Jansz. van Dam; wisselende pagina-aanduiding.

Bandje met slijtagesporen.

[35185]

€ 350,00
Nadri, Ghulam A..

Nadri, Ghulam A..

Eighteenth-Century Gujarat: The Dynamics of Its Political Economy, 1750-1800.

Leiden; 2009; Koninklijke Brill; hardcover with dust jacket; tables, figures; index; glossary; XV, 242 pp.

Very fine copy.

[35014]

€ 50,00
Parmentier, Jan (red.).

Parmentier, Jan (red.). Uitgevaren voor de Kamer Zeeland. Zutphen; 2006; Walburg Pers; softcover; illustraties, grafieken, tabellen; personenregister; scheepsnamenregister; 135 p. Keurig exemplaar. [33595]

€ 15,00
Ruangsilp, Bhawan.

Ruangsilp, Bhawan.

Dutch East India Company Merchants at the Court of Ayutthaya. Dutch Perceptions of the Thai Kingdom c. 1604-1765.

Leiden/Boston; 2007; Brill; hardcover with dust jacket; 8vo; maps; index; glossary; XVII, 279 pp.

Very fine copy.

[35013]

€ 70,00
Stapel, F.W..
Stapel, F.W..

Stapel, F.W.. Cornelis Janszoon Speelman. 's-Gravenhage; 1936; Martinus Nijhoff; harde kaft, linnen met goudopdruk; ill.; register op persoonsnamen; XII, 220 p. Keurig exemplaar. [34259]

€ 25,00
Vlissingen.
Vlissingen.

Vlissingen. 's Lands Zeemagazijn tot Vlissingen - De Beurs tot Vlissingen - Het Gevangen Huys tot Vlissingen. Kopergravure, 1696, afkomstig uit de Cronyk van Zeeland van Mattheus Smallegange. Drieluik. Handgekleurd. Afmeting: ca. 33,5 x 27 cm. Geleverd in zuurvrij passe-partout. [27508]

€ 195,00
Vlissingen.

Vlissingen. 's Lands Zeemagazijn tot Vlissingen - De Beurs tot Vlissingen - Het Gevangen Huys tot Vlissingen. Kopergravure, 1696, afkomstig uit de Cronyk van Zeeland van Mattheus Smallegange. Drieluik. Afmeting: ca. 33,5 x 27 cm. Geleverd in zuurvrij passe-partout. [24723]

€ 150,00
Vorm, Hobius van der.
Vorm, Hobius van der.

Vorm, Hobius van der. Verhandeling van het Hollands, Zeelands, ende Westfrieslands versterf-recht. Vyfde druk: waar by nieuwelijks gevoegd is De laatste Ordonnantie van de Ed. Mog. Heeren Staten van Utrecht. En het Octroy by Haar Hoog Mogende verleent aan de Oost-Indische Compagnye deser landen... Amsterdam; 1736; Salomon Schouten. Title printed in red and black; 1 folded table. Small 8-vo; Contemp. vellum; (36), 275, (2) pp. Endpapers waterstained; otherwise in very good condition. [31483]

€ 220,00