Loading...

Topografie

Resultaten 193 - 216 van 591

Eck, A. van. De bonte historie van Breda. n.p.; 1946; n.n.; comp. by A. van Eck; ill., folding plan; halfcloth, cover ill. by V. van Schoonhoven van Beurden; 203 pp. Little tear in plan. Notes in pencil. Discoloured. Binding slightly loosened, damaged on joint inside. Traces of wear on spine. Back cover slightly stained. [12447]

€ 14,00

Eekhoff, W.. Beknopte aardrijkskundige beschrijving van de Provincie Vriesland; bevattende een overzigt van den algemeenen en bijzonderen toestand van dat gewest. Leeuwarden; 1840; W. Eekhoff; originele kartonnen band; X, 192 p. Los in de band. Rug gerepareerd in linnen. [16715]

€ 50,00
Eekhoff, W..
Eekhoff, W..
Eekhoff, W..

Eekhoff, W.. Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland; vermeldende den oorsprong, den aanwas en de uitbreiding van deze stad en van hare openbare gebouwen, gestichten, inrigtingen enz., van den vroegsten tijd tot den jare 1846. Eerste en tweede deel. Leeuwarden; 1846; W. Eekhoff; halfleer met gemarmerde platten; rug met goudopdruk; 8vo; 1e druk; 2 delen met (uitslaande) kaarten en platen (litho's); XXXIV, 402 resp. X, 454 pp. Rug beider delen gerepareerd. Plaat naast titelblad deel 1 ontbreekt. Naam vorige eigenaar aan de binnenkant van de band. [31086]

€ 120,00

Egypte. Z.pl.; 1997-1999; uitgeverij Atlas; encyclopedisch kaartsysteem; in 4 ringband mappen; talrijke afbeeldingen en illustraties in kleur; breed palet aan onderwerpen, zoals het Egyptisch schrift, de farao's, goden van Egypte, geografie van Egypte, architectuur, etc.; n.p. [23902]

€ 95,00

Eilers, B.F.. Typisch Holland. Camerawerk van Bern. F. Eilers. Amsterdam; c. 1920; Kosmos; paper cover, with decorative cord and photogr. ill. in colour of Zoutelande; not paged. 1 ill. folded. [14628]

€ 29,00
Emmer Jr., H..

Emmer Jr., H.. De grenzen van Nederland; van de Wielingen tot aan den Rijn. Haarlem; 1937; H.D. Tjeenk Willink & Zoon; zachte kaft; (5) 150 p. Goed exemplaar. [23177]

€ 30,00

Empel, M. van, en H. Pieters Zeeland door de eeuwen heen. Dl. I, II. Arnhem resp. Vlissingen; 1974; Gysbers & Van Loon resp. Bikker Boeken; (folding) maps, ill., genealogical tables; cloth; 629 pp. (consecutive numbering) Complete set. [4251]

€ 40,00

Engel, C. v.d. & Kralingen, B. van. Zo was Hoogvliet. Hoogvliet; 1976; Boekhandel Voskamp; linnen met stofomslag; oblong; ill.; ongepagineerd. Hoogvliet aan het begin van de 20e eeuw, aan de hand van oude foto's en ansichtkaarten met onderschrift. Stukje van het voorste, blanco, schutblad weggeknipt. [28699]

€ 24,00
Ennen, H., Luinge, A. & Stegeman, B..

Ennen, H., Luinge, A. & Stegeman, B.. De landen der wereld; eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indië. Groningen; 1927; P. Noordhoff; softcover; lithographed maps in colour; Koeman: Enne A1; 22x27,5 cm. Spine badly damaged, but holding well. Cover mended along spine, occasional small tears along extremities. Owner's entry on title page. [24282]

€ 50,00
Ermerins, Jacobus
Ermerins, Jacobus

Ermerins, Jacobus Eenige Zeeuwsche Oudheden, uit Echte Stukken opgeheldert en in het licht gebracht. Behelzende de Beschryving der Heerlykheden van Vossemeer en Vrybergen, Met Platen. Middelburg; 1784; Willem Abrahams; engravings; halfleather; [IV], 387 pp. The complete ed. comprises 8 parts; In this part a folding engraving of 'Kaart van de Rivier den Eendracht en de Polders daar aan gelegen zoo die was. Ao. 1555'; a folding engraving of 'Oud Vossemeer van Buiten'; and a folding engraving of 'Oud-Vossemeer van Binnen te Zien'. The engraving 'Oud Vossemeer van Buiten' waterstained, endpaper, pp. 3-6 and back cover waterstained. Under this restriction nice copy. [12832]

€ 290,00

Ermerins, Jacobus Eenige Zeeuwsche Oudheden, uit Echte Stukken opgeheldert en in het licht gebracht. Behelzende de Beschryving der Heerlykheden van Vossemeer en Vrybergen, Met Platen. Middelburg; 1784; Willem Abrahams; engravings; contemporary cardboard; [IV], 387 pp. The complete ed. comprises 8 parts; In this part a folding engraving of 'Kaart van de Rivier den Eendracht en de Polders daar aan gelegen zoo die was. Ao. 1555'; a folding engraving of 'Oud Vossemeer van Buiten'; and a folding engraving of 'Oud-Vossemeer van Binnen te Zien'. [16568]

€ 290,00

Ermerins, Jacobus. Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd en in het licht gebracht. Eerste stukje. Het dorp en heerlykheid van Zandyk in Walcheren. Middelburg; 1780; Willem Abrahams; zachte kaft, or. omslag; met een uitvouwbare kopergravure "Gezigt der thoren van Sandyck"; 23 p. Bandje met lichte slijtagesporen aan hoeken en randen, netjes gerepareerd vanuit de binnenkant met transparant tape. Gravure iets roestvlekkig op de randen. [26635]

€ 90,00
Ermerins, Jacobus.
Ermerins, Jacobus.
Ermerins, Jacobus.
Ermerins, Jacobus.

Ermerins, Jacobus. Eenige Zeeuwsche Oudheden, uit Echte Stukken opgehelderd en in het licht gebragt. I-VIII. Middelburg; 1780-1794; (Wed.) Willem Abrahams; (gevouwen) kaarten, plattegronden, dorpsgezichten, familiewapens; contemporaine gemarmerde platten op karton. Zeldzame complete editie. I: Met portret van Ermerins; Gezigt der thoren van Sandyck; Kaart van Zeeland, zoo als het geleegen was omtrent den Jaare 1230. te vinden in den eersten druk der Chronyke van Zeeland door Jan Jans Reygersberch; Oude Kaart van de Jurisdictie van Oostcappelle van 't Jaar 1667 & 1668. nagezien door den Ingenieur Maurain de Saineterre 1728; Prachtige uitslaande kopergravure van Oostkapelle; gezicht op Duinbeek; 268. 6 p.; II, Vossemeer and Vrybergen: met Kaart van de Rivier den Eendracht en de Polders daar aan gelegen zoo die was. Ao. 1555; Kopergravure van: Oud Vossemeer van Buiten; (id. van) Oud-Vossemeer van Binnen te Zien; Nieuw-Vossemeer; 387 p.; III: met familiewapens van Grave van Grampre ende van Bochaim, Heere van Veere; id. van resp. Charlotte van Bourbon: Gravinne van Grampre en Bochaim: Vrouwe van der Veere. Anna van Borssel = le Vrouwe van Veere en van Beueren, van Vlissinge, Brouwershave; familiewapens beschreven op resp. p. 26, 69 (2e deel); zegels, beschreven op p. 116-118 (2e deel); handtekeningen beschreven op p. 118-120 (2e deel); resp. 236, 212 p. IV: resp. 236, 148 p. V: met plattegrond van De stad Veere, Zoo als die zig nog bevond korts naar den Jaare 1500. of met het begin der XVI Eeuw; 468 p. VI: met Platte Grond van de ontdekte Cappel in September a. 1720. Over de Cappelstraat op de Haven ofte Kaay binnen der Veere, etc.; 308 p. VII: met Generaale Beschryving of Kaart des Marquisaats van Bergen op den Zoom, en alle de Aangedykte Landen en polders op de Schelde daar onder sorteren Ao 1575 Getekent, etc.; gemeentewapen van Waarden; resp. 232, 159 p. VIII: resp. 176, 328 p. [13226]

€ 1300,00

Ermerins, Jacobus. Eenige Zeeuwsche Oudheden, de eilanden Schouwen en Duiveland in het gemeen; in het byzonder het rechtsgebied der stad Ziericzee, genaamd Poort-Ambacht. Voorts de heerlykheid van Noordgouwe en het ambacht van St. Jeronimus-polder. Middelburg; 1797; Wed. Willem Abrahams; zachte kaft; 8vo; 328 p. Afzonderlijk deel uit "Eenige Zeeuwsche Oudheden". Band vernieuwd. Onafgesneden exemplaar. Titel- en schutblad ontbreken. [27083]

€ 175,00
Ermerins, Jacobus.
Ermerins, Jacobus.

Ermerins, Jacobus. Eenige Zeeuwsche oudheden uit echte stukken opgehelderd en in het licht gebragt (1 Deel). Middelburg; 1780; Willem Abrahams; halfleer; met fraaie uitvouwbare prenten en kaarten; 267, 6 p. Eerste stukje:Het dorp en heerlykheid van Zandyk in Walcheren/ Tweede stukje:Het dorp en heerlykheid van den Vrouwen-Polder in Walcheren/ Derde stukje: De heerlykheid van Schellach in Walcheren/ Het geslacht der Heeren van Borssele van Schellach of van Laterdale/ Het huis van Laterdale binnen Vere/ Vierde stukje: De heerlykheid van Oostkapelle in Walcheren/ Aanhangzel tot de heerlykheid van Oostkapelle in Walcheren/ Vijfde stukje: Het kasteel en leen van Westhoven, de vryheerlykheid Duynbeke, en het klooster Zoetendaal in Walcheren/ De vrye heerlykheid van Duynbeek/ Het gewezene klooster Zoetendaal onder Serooskerke in Walcheren/ Zesde stukje: het slot en ridder-hofstad Popkensburg benevens de heerlykheid Sint Laurens in Walcheren/ Het dorp en heerlykheid van Sint Laurens/ Bylagen. Uitslaande kopergravures van Sandyck, Duinbeek en Oostkapelle, uitslaande kaarten van Zeeland, en Oostkapelle (jurisdictie) en een kopergravure van de auteur. Omslag met schaafplekjes, randen omslag met slijtagesporen. Rug met klein scheurtje aan de bovenkant. De volledige uitgave bestaat uit 8 delen uitgegeven tussen 1780 en 1794, waarvan sommige delen geen gravures bevatten of slechts een enkele. Dit deel is het rijkst geïllustreerd! [20369]

€ 650,00

Espolin Johnson, Pal. Norway's coastal voyage; to the top of the world. Grondahl Dreyer; 2000; Cappellen; cardboard; 5th printing; ills. in colour; 96 pp. In Norway's coastal voyage, we follow the coastal steamer from the lush city of Bergen in the south to the spartan terrain and warm people of Kirkenes, a city over the top of the Scandinavian peninsula and only a few miles from the Russian border. Very fine copy. [21876]

€ 13,00

Fässer, Joh. Chr.. Das Wiedertäuserreich zu Münster in Westfalen. Münster; 1924; Ferdinand Theissing's Verlagsbuchhandlung; cloth without dust jacket; 2nd edition; 173 pp. Some notes in ink inside. Spine and edges cover discoloured. [19213]

€ 20,00

Ferwerda, S.. Uit Harlingen's historie. Harlingen; 1934; uitgave drukkerij R. Oudeboon; softcover; ill. in zwart wit; 164 p. Ingeplakt krantenknipsel op franse titelpagina. Exemplaar iets schuingelezen en kleine beschadiging op de kneep. [28694]

€ 17,00
Filius, J.M., Kater, H.C. de, Looff, J.J. de & Maas, P. van der.
Filius, J.M., Kater, H.C. de, Looff, J.J. de & Maas, P. van der.
Filius, J.M., Kater, H.C. de, Looff, J.J. de & Maas, P. van der.

Filius, J.M., Kater, H.C. de, Looff, J.J. de & Maas, P. van der. Noordbevelandse veldnamen, benevens een aantal historische biezonderheden van het voormalige eiland. Kortgene/ Wissenkerke; 1982; gebonden in omslag met perforatiegaatjes; ill.; 52 éénzijdig bedrukte pagina's gevolgd door 18 kaarten Goed exemplaar. [33678]

€ 30,00

Fokker, A.A., J.C. de Man, and J.P. Berdenis van B. Geneeskundige plaatsbeschrijving van Zeeland. I: Natuurkundige plaatsbeschrijving. 's-Gravenhage; 1870; Van Weelden en Mingelen; (folding) tables and graphics; soft paper cover; XII, 164 pp. Cover grubby. Spine repaired. [13992]

€ 120,00
Foltz, F..

Foltz, F.. Rhein-Album, gezeichnet und gestochen von F. Foltz. Frankfurt am Main; n.d. (ca. 1900); Verlag von Karl Neuland; cloth, partly gilt stamped; oblong; 22 steelengravings, i.a. Bonn, Coblenz, Mainz, Frankfurt am Main, Heidelberg; with flimsies; text and images separated; recto only; not paginated. Steelengraved views. Occasionally a few and faint foxed spots, margins only, and not affecting the image. Overall a fine and well preserved copy. [25806]

€ 94,00

Formsma, W.J.. Grijpskerk; de geschiedenis van een Groninger gemeente. Groningen; 1986; Wolters Noordhoff/ Forsten; linnen met stofomslag; ill. in zwart wit, gemeentewapen frontispice in kleur; incl. twee bijbehorende, uitvouwbare kaarten; XIV, 283 p. Boek waarin vele facetten over deze Groninger gemeente aan bod komen. Inclusief twee losse, uitvouwbare kaarten die de situaties weergeven van de jaren 1821, 1907 en 1937. Die van 1821 zijn nagetekend naar de oorspronkelijke kadasterkaarten van dat jaar; ze geven de percelen en de huizen exact weer. Goed exemplaar. [20305]

€ 13,00

Fotoboek Oud Hengelo; verzameling van foto's, enz. uit het verleden der stad, geplaatst in het Hengelosch Dagblad in de jaren 1955-1957. Z.pl.; 1958; softcover; afb. in zwart wit; oblong, 33x24,5 cm.; 107 p. Band verkleurd en hoekjes wat omgekruld. Platten hier en daar met enkele kleine vlekjes. [23194]

€ 10,00

Foutry, Vita and Neckers, Jan. Als een wereld zo groot waar uw valg staat geplant Kongo 1885-1960. N.p.; 1986; Instructieve Omroep BRT; numerous ills. in b&w.; incl. 1 folded map; softcover; 21x30 cm.; 248 pp. Fine copy! [18211]

€ 30,00