Loading...

Topography

Results 145 - 168 of 364
Gemeente Dordrecht.
Gemeente Dordrecht.

Gemeente Dordrecht. Dordrecht. Dordrecht; s.a. (1921); Gemeente Dordrecht; softcover met cirkelvormige uitsparing waarin een illustratie van de zeehaven is afgebeeld; 8vo; ill.; 100 p., gevolgd door LVI Romeins genummerde pagina's met advertenties. Exemplaar met wat lichte vochtschade. [33070]

€ 50,00
Gemeente Rotterdam.
Gemeente Rotterdam.

Gemeente Rotterdam.

De Haven van Rotterdam.

Rotterdam; 1912; W.L. & J. Brusse; photogr. ill.; partly renewed soft cover, gilt stamped; 86 pp.

5 (folding) pp. with tables, graphics, plans. Front cover one fold. Cover foxed.

[13327]

€ 14,00
Gemeentebestuur Vlissingen.

Gemeentebestuur Vlissingen.

Vlissingen.

Amsterdam; 1925; N.V. D.Y. Alta's uitgevers- en courantenbedrijf; softcover; ill.; uitslaande kaart van het zuidelijk deel van Walcheren en de monding van de Schelde; 66 p., gevolgd door enkele pagina's met advertenties, o.a. Hotel Britannia en Bierbrouwerij "de Meiboom".

Rug gerepareerd.

[29273]

€ 30,00
Gerlach, H.J.E.

Gerlach, H.J.E. Landhuishoudkundige Beschrijving van Walcheren c.a.

Haarlem; 1885; Erven Loosjes; fig., tab.; originele papieren omslag; 94 p.

Zeldzaam!

[4168]

€ 35,00
23874

Germany.

N.pl.; n.d. (ca. 1945); small sized guide, that has nothing to do with military operations, but deals only with civilian life in Germany and with the way one should behave to the German civilian population; softcover, stapled; map in b&w; 10,5x13,5 cm.; 64 pp.

Loosely added, a folding leaflet on veneral disease. Staples rusted.

[23874]

€ 25,00
Gimberg, J..
Gimberg, J..

Gimberg, J..

Zutphensche Monumenten.

Zutphen; 1912; aangeboden door de Perscommissie aan de vertegenwoordigers der bladen als herinnering aan Zutphen; 'Groote Nationale Landbouwtentoonstelling te Zutphen 14-17 Augustus 1912' ;10 p. met ills. in z/w; 30 p. tekst; slappe kaft met goudgestempelde titel; 16x23 cm.

Tekstpagina's roestvlekkig. Ills.vrij van roestvlekken. Omslag vertoont verkleuring en 1 watervlek. Aantekening in potlood op schutblad.

[18290]

€ 30,00
Gournerie, Eugène de la.
Gournerie, Eugène de la.

Gournerie, Eugène de la.

Histoire de Paris et de ses monuments.

Tours; 1881; Alfred Mame et Fils, Éditeurs; decor. hardbound cloth, gilt printed; all edges gilted; 4to; 5th edition; engr. ills. in b&w; 400 pp.

Cover a trifle worn along extremities. Spine slightly faded. Pages occasionally foxed.

[35181]

€ 30,00
Graswinckel, D.P.M., e.a..

Graswinckel, D.P.M., e.a..

Repertorium betreffende Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (voornamelijk van tijdschriftartikelen, 1901-1934), I.

's-Gravenhage; 1940; Nederlandschen Oudheidkundigen Bond; linnen; eerste deel; XX, 582 p.

Rug verkleurd.

[24372]

€ 14,00
Grijpskerke, Jacob van.

Grijpskerke, Jacob van.

't Graafschap van Zeeland, ofte corte representatie van de regeeringe van Zeeland onder haare graven, tot den jaare 1579, behelsende zeer omstandigh den staat en recht van de ridderschap en edelen van Zeelandt beschreven door den edelen heere Jacob van Grijpskerke, Heere van Grijpskerke, Poppendamme etc.; uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen, naar een handschrift in zijne boekerij, met een Aanhangsel bevattende eene Genealogie van het geslacht van Grijpskerke en andere stukken betrekkelijk dat geslacht.

Middelburg; 1882; J.C. & W. Altorffer; softcover; register; (18), VII, 537 p.

Boven- en onderzijde rug met scheurtje.

[30200]

€ 30,00

Groesbeek, J.W.. Amstelveen. Acht eeuwen geshiedenis. Amsterdam; 1966; Allert de Lange; talrijke illustraties in kleur en zwart/wit; linnen; 338 p. Goed exemplaar. [15876]

€ 40,00
Groningen.

Groningen. Nieuwe kaart van de Provincie Groningen en ommelanden. Kopergravure, 1791. Oud-handgekleurd. H. Klockhoff. Herkomst: 'Martinet. Het Vaderland'. Schaalstok: Drie Duitsche Mylen, 15 op een graad. Afmeting: 18,5 x 22,5 cm. Geleverd in passe-partout. [22851]

€ 150,00
Grypdonck, Marcel.

Grypdonck, Marcel.

Gulden spiegel van Oostvlaanderen. Eerste band. Tweede uitgave. Nr.450. Levensspiegel van Oostvlaanderen.

1958-'59; Provinciebestuur van Oostvlaanderen; printed in black and red; ills. by Herman Verbaere; stamped cloth; 22 x 27,5 cm.; 259 pp.

Very fine copy.

[16686]

€ 20,00
Haerens, Karel.

Haerens, Karel.

Standbeelden van Gent.

Gent; 1977; Het Volk; softcover; ill. in zwart wit; 120 p.

[27981]

€ 14,00
Hagenaar, een.
Hagenaar, een.

Hagenaar, een.

Part I:Physiologie van Den Haag. Part II:Een achttiende hoofdstuk voor de physiologie van Den Haag

Part I:'s Gravenhage; 1843; K. Fuhri; numerous wood engravings in b&w by H.F.C. ten Kate; papercover; 9 x 14,5 cm.; 164 pp. Part II: 's Gravenhage; 1843; J.M. van't Haaff; papercover; 9 x 15 cm.; 40 pp.

Part I & II: Partly renewed cover. Some pp. loosened. Uncut copies. Pages foxed. Cover stained. Part II: ex libris stamp on endpaper. Name on cover.

[17238]

€ 39,00
Harper, Ch.G..

Harper, Ch.G..

Motor runs round London. North of the Thames. A series of half-day, whole-day and week-end trips.

Cheltenham, London; c. 1920; Ed.J. Burrow & Co.; Burrow's 'R.A.C.'guides; softcover; ca. 12x18,5 cm.; folding map, ills., advertisements; XXX, 132 pp., followed by advertising.

A trifle finger-soiled copy. Frontcover slightly loosening.

[34790]

€ 20,00
Harper, Ch.G..

Harper, Ch.G..

Motor runs round London; II: South of the Thames.

Cheltenham, London; c. 1920; Ed.J. Burrow & Co.; Burrow's 'R.A.C.'guides; folding map, ill., advertisements; XXI, 264 pp.

Back cover slightly grimy. Spine slightly damaged.

[13009]

€ 14,00
Hartigh, H.A. den.

Hartigh, H.A. den.

"In zoete mijmerij"; het boeiende verleden van Westmaas, Mijnsheerenland, Greep en 't Zwanegat in woord en beeld.

Westmaas; 1995; eigen beheer, i.s.m. Rabobank Westmaas; hardcover; 4o; ruim 750 illustraties in zwart wit; 584 p.

Goede staat.

[29075]

€ 14,00
Hartman, G.E., J.C.D. Boeke, A.W. Kruiderink, E.P.J. Krijnen & R. Stenvert (sam.).
Hartman, G.E., J.C.D. Boeke, A.W. Kruiderink, E.P.J. Krijnen & R. Stenvert (sam.).

Hartman, G.E., J.C.D. Boeke, A.W. Kruiderink, E.P.J. Krijnen & R. Stenvert (sam.).

Gevelwanden in de binnenstad van Zutphen. Deel 1. Uitgegeven door de gemeente Zutphen ter gelegenheid van het afscheid van Jhr. Mr. M.W.C. de Jonge als secretaris van het Wijnhuisfonds (1935-1985).

Zutphen; 1985; softcover; ill.; XIX, 39 p.

Rug met restantjes van plakband. Voorplat met 2 kleine vlekjes. Naam vorige eigenaar op titelblad.

[35562]

€ 23,00
Haspels, G.F. & Rutten, Felix.

Haspels, G.F. & Rutten, Felix.

Ons eigen land, deel 4; Ons Deltaland/ Van de Zuidelijke zandvlakten en heuvelrijen.

Z.pl.; 1911; uitgave van "Den Algemeenen Nederlandschen Wielrijdersbond, Toeristenbond voor Nederland; fraai gedecoreerde, linnen band (ontwerp Th. Molkenboer); publicatie t.g.v. het 25-jarig bestaan van de A.N.W.B.; talrijke foto's in zwart wit; 66 p. (waarbij alleen de tekstpagina's zijn genummerd) + register.

[24190]

€ 15,00
Havard, Henry
Havard, Henry

Havard, Henry

La Hollande pittoresque. Voyage aux villes mortes du Zuiderzée/ La Hollande pittoresque les frontièrs menacées. Voyage dans les provinces de Frise, Groningue, Overyssel, Gueldre et Limbourg/ La Hollande pittoresque le coeur du pays. Voyage dans la Hollande méridionale, la Zélande et le Brabant. 3 vols. in 1 binding.

Paris; 1874/ 1876/ 1878; E. Plon et Cie.; ill. d'après les croquis de M. van Heemskerck van Beest, le Baron de Constant Rebecque et de l'auteur; halfleather with marbled boards; woodengraved ills.; some folding maps; 403, IX, 480 & 434 pp.

Fine copy.

[7860]

€ 125,00
Havard, Henry.

Havard, Henry. La Hollande a vol d'oiseau. Eaux-fortes et fusains par Maxime Lalanne. Paris; 1882; G. Decaux & A. Quantin; red half morocco; marbled boards and endpapers; raised bands; gilt top edge; ca. 22x31 cm.; 2nd edition; ills. with the text and engravings (heliographic) by Maxime Lalanne; II, 400 pp. In fine condition. [28284]

€ 150,00
20615
20615_a
20615_b

Hedendaagsche Historie of tegenwoordige Staat van Frankryk (2 vols.). Part 1 : 'Eene Beschryving van de Gelegenheid des Ryks; van deszelfs Kusten, Havens, Rivieren en Gebergten. Een kort Begrip der Historie van Frankryk, van de oudste tyden af, tot heden. Eene beschryving van den Godsdienst, de Vryheden van de Kerk, de Geestelyken en 't gene daar toe behoort: van den Koning en 't gene zo to zyne Persoon als Familie en Hofhouding betrekkelyk is; enz.' Part 2: 'De Algemeene Landsbeschryving van dit Koningryk, en in 't byzonder die der Noordelykste Provincien; als l'Isle de France, Normandie, Pikardie, de Fransche Nederlanden, Champagne, Lotharingen en Bar, benevens de Bisdommen van Metz, Toul en Verdun, de Elsaz, Bretagne, het Orleanois, Bourgogne en Franche Comte. Waar in naauwkeurig wordt beschreeven de Gelegenheid van deeze Landschappen, derzelver Lotgevallen, Verdeeling, voornaame Steden, Vlekken, Kasteelen en Koninglyke Lusthuizen, de Vrugten des Lands, Natuurlyke Zeldzaamheden, Koophandel en Manufaktuuren, Kerkelyke en Burgerlyke Regeering, 't Bestuur van 't Krygsweezen en al wat aanmerkelyk is'.

Amsterdam; 1757; Isaak Tirion; halfroan with raised bands; 5 fold. maps, 3 fold. views, 1 portrait, 4 fold. plates with 6 plans each, all engraved (complete!); 670 (11) and 642 (25) pp.

Spine of both volumes rather worn. Inside occasionally a trifle foxed. With 'bladwyzer' (glossary).

[20615]

€ 350,00
4329
4329_a
4329_b
4329_c
4329_d
4329_e

Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren, XXIIIe-XXVIe deel. Behelzende de Beschryvinge der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder van Friesland. Met Naauwkeurige Landkaarten en Printverbeeldingen versierd. Deel I-IV. Amsterdam, Leiden, Dordrecht, Harlingen; 1785-1789; P. Schouten, J. de Groot, G. Warnars, S. en J. Luchtmans, A. en P. Blussé, en V. van der Plaats; titelpaat, 4 uitslaande kaarten en 11 uitslaande platen; halfleer met gemarmerde platten; resp. 596 en (36), 742, 624 en 784 p. Gemarmerd karton vertoont slijtageplekken. Overigens een gave complete set in uniforme banden en met kaarten en prenten in uitstekende staat! [4329]

€ 780,00
4332
4332_a

Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren; XXXIIIste deel. Behelzende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder van Drenthe. Met eene Kaart en twee Printverbeeldingen versierd. Amsterdam, Leiden, Dordrecht en Harlingen; 1795; J. de Groot, G. Warnars, S. en J. Luchtmans, A. en P. Blussé, en V. van der Plaats; Goudbedrukt halfleer; XVI, 120 en 436 p. Compleet met uitslaande kaart en 2 prenten (van Assen en Meppel) in uitstekende staat. [4332]

€ 280,00