Loading...

Topography

Results 121 - 144 of 577
Broekema, J..

Broekema, J.. Borsele als ambachtsheerlijkheid en als polder (voor 1795). Middelburg; 1886; J.C. & W. Altorffer; papieren omslag; klein 8vo; overdruk uit Archief VIe deel, 2de stuk, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; 83 p. Goed exemplaar. [28390]

€ 20,00

Brons, Hans, Deelman, Paul, Braber, Cor van den & Elias, Burchard. Amersfoort vanuit de lucht. Amsterdam/ Bussum; 2006; Rovorm bv/ uitgeverij Thoth; hardcover; oblong-formaat; fotografie in kleur door Hans Brons en Paul Deelman; tekst van Cor van den Braber en Burchard Elias; index; 167 p. Uitstekend exemplaar. [31308]

€ 17,00
Brouërius van Nidek R.G., Mattheus.
Brouërius van Nidek R.G., Mattheus.
Brouërius van Nidek R.G., Mattheus.
Brouërius van Nidek R.G., Mattheus.
Brouërius van Nidek R.G., Mattheus.
Brouërius van Nidek R.G., Mattheus.

Brouërius van Nidek R.G., Mattheus. Het zegenpralent Kennemerlant, vertoont in veele heerelyke gezichten van deszelfs voornaemste lustplaetzen, adelyke huizen, dorp- en stede-gebouwen ... naer ‘t leven getekent en in ‘t koper gebragt door Hendrik de Leth en kortelyk beschreven door Matheus Brouërius van Nidek R.G. Amsterdam; no date (ca. 1730); Andries en Hendrik de Leth. Folio, half vellum with marbled boards; (8), 24, (25: engravings), (2), 18, (25: engravings) pp. and 1 folding map. First 2 leaves slightly waterstained. Overall a very nice and clean copy! [30126]

€ 1400,00
Bruijns, Jan.

Bruijns, Jan. Met veele voorregten begunstigd. Wandeling door de geschiedenis van Kortgene. Goes; zonder jaar; de Koperen Tuin; softcover; 16x20 cm.; met ca. 80 illustraties; 142 p. Goed exemplaar. [33644]

€ 12,00

Bruin, M.P. de De kust van Walcheren. Middelburg; c. 1960; Altorffer; 36 illustrations in b&w; half cloth, decorated; 63 pp. [15563]

€ 19,00

Bruin, M.P. de [red.] e.a.. Encyclopedie van Zeeland. Compleet, deel I, II, III. Middelburg; 1982 (deel I, II), 1984 (deel III); Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; rijk geïllustreerd; goudgestempeld blauw linnen met stofomslagen; 560 pp, 592 pp, 592 pp. [18913]

€ 40,00

Bruin, M.P. de, en M.H. Wilderom Tussen Afsluitdammen en Deltadijken; I: Noord Beveland; geschiedenis van strijd, nederlaag en overwinning op het water. Middelburg; 1961; M.P. de Bruin en M.H. Wilderom; foto's, fig., tafels, (gevouwen) kaarten, 1 heraldisch wapen van het Waterschap Noord-Beveland in kleur; linnen met stofomslag; 304 pp. Ongewijzigde fotomechanische herdruk van de uitgave van 1971. In zeer goede staat. [4233]

€ 22,00

Bruin, M.P. de, en M.H. Wilderom. Tussen Afsluitdammen en Deltadijken; I: Noord-Beveland. Middelburg; 1961. Geïllustreerd, figuren., tabellen, (gevouwen) kaarten, wapen van het Waterschap Noord-Beveland in kleur. Gestempeld linnen, 304 p. [27077]

€ 25,00

Brusse, M.J.. De Harz, een Harzreis; geïllustreerde gids voor den Harz met een uitslaande kaart. Rotterdam; z.j. (ca. 1920); W.L. & J. Brusse; softcover; ill. in zwart wit; één uitslaande kaart; VIII, 157 p. Band enigszins verkleurd, rug iets beschadigd aan onderzijde. Etiketje boekhandel aan binnenkant omslag. [22686]

€ 14,00

Buissink, Frans. Wadden in beweging. Warnsveld; 2004; Terra Lannoo; gekartonneerd; fotografie, in kleur, door Rob de Wind; n.p. Fraai foto-boek, over de laatste wildernis van Nederland, over o.a. de vissers, pierstekers, Rijkswaterstaat, de natuur, enz. [23590]

€ 10,00
Burger van Schoorel, Dirk.
Burger van Schoorel, Dirk.

Burger van Schoorel, Dirk. Chronyk van de stad Medenblik, Waar in van deszelfs eerste begin, opkomst, en florizante staat uitvoerig werd gehandelt, midsgaders van het Casteleinschap, en wat groote Heeren het zelven hebben bedient. Beneffens ook een nette beschrijving van de verwonderlyke hoogte en zwaarte van der zelver Wierdyken. Als ook een nette beschryving van veele aanmerkenswaardige geschiedenissen, in Noordholland voorgevallen. Midsgaders ook een korte beschryving van alle de Eilanden onder dit Noorderquartier sorterende.... Hoorn; 1767; Jan Duyn. Later halflinnen met gemarmerde platten. Uitslaand panorama en uitslaande plattegrond van Medemblik en 1 andere uitslaande gravure. (8), 516, (23) p. Eerste paar blz. en laatste paar blz. met lichte vochtschade in de marges. Compleet onafgesneden exemplaar met fraaie heldere gravures. Nijhoff-Van Hattum 63. [23324]

€ 190,00

Buysrogge, Carlo & Sponselee, George. Tot zover...Reis door de Zeeuws-Vlaamse woon- en werkgeschiedenis. Axel; 1999; Regionale Zeeuws-Vlaamse Woningbouwvereniging; linnen met stofomslag; 4o; ill. in zwart wit; index; 256 p. Jubileumboek uitgegeven bij gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van de RZVW. Rug langs de rug iets verkleurd. [29801]

€ 19,00
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).

Cantillon, (Philippe de). Vermakelykheden van Brabant, en deszelfs onderhoorige Landen. Vervattende eene Historische, Chronologische, Geographische en Genealogische Beschryving der Steden, Dorpen, Vlekken en aanzienlykste Heerlykheden van dit Hertogdom, benevens de voornaamste Gebeurtenissen van het zelve. Amsterdam; 1770; David Wiege. 4 Parts in two volumes; half leather; gilt printed spine. Frontispiece; title page printed in red and black. 191 Folded engravings (not paginated) Vol. I: (10), 156, (8), 174, (4) pp; Vol. II: (4), 120, (8), 88, (4) pp. Plans / views of Leuven, Brussel, Antwerpen and 's Hertogenbosch, numberless prints of castles and 3 (of 4) with coats of arms. (The 3rd plate with coats of arms has never been bound with.) All together 191 engravings. In excellent comndition! [31509]

€ 2500,00

Caradoc of Llancarfan. The historie of Cambria. (London 1584). Amsterdam/ New York; 1969; Theatrum Orbis Terrarum Ltd./ Da Capo Press; hardcover, sewn binding; plasticized cover; 8vo; published in facsimile; ills.; (18), 22, 401 (13) pp. Rare! Some additions, with pencil, in margins. [26589]

€ 45,00
Carne, John.
Carne, John.
Carne, John.
Carne, John.

Carne, John. Syria, the Holy Land & Asia Minor, illustrated. Vol. I, II and III in one binding. London; ca. 1850; Peter Jackson, late Fisher, Son, & Co.; halfleather with gilt printed spine; in a series of one hundred and twenty steel engraved views, drawn from nature by W.H. Bartlett, William Purser, and Thomas Allom; with descriptions of the plates by John Carne; engraved frontispiece; 80 (2), 76 (1) & 100 (1) pp. Loosely inserted, the general index. 3 Plates waterstained, 1 page repaired. Damage along the spine, joints splitting, boards a trifle loosened. Corners of cover slightly worn. Upper part of spine with crack, mended. [23841]

€ 350,00

Cassel und Wilhelmshöhe. N.pl.; n.d. (ca. 1912); blind stamped cloth with gilt lettering; oblong; 15x10,5 cm.; leporello; with 18, drawn, plates of Cassel & Wilhelmshöhe. [26241]

€ 29,00

Chastel, André & Plouin, Renée. La belle histoire des ponts de Paris. Paris; 1967; Olivier Perrin; cardboard; ills. in b&w, some folding; 127 pp. Top end spine slightly damaged, otherwise a fair copy. [22862]

€ 14,00
Christensen, C.C., L. Bobé, and Fr. Weilbach.

Christensen, C.C., L. Bobé, and Fr. Weilbach.

Frederiksberg; vejen gaar, min tro, over vesterbro.

Kobenhavn; 1937; H. Hagerups Forlag; 171 ill. in b&w, 4 colour plates, tipped in; soft paper cover; 304 pp.

Spin slightly damaged at the top and at the bottom. Uncut copy. Leaves slightly dampstained at top

[13545]

€ 15,00
Cleerdin, Vincent (sam.).
Cleerdin, Vincent (sam.).
Cleerdin, Vincent (sam.).

Cleerdin, Vincent (sam.). Zóó is Noord-Brabant. Bijdragen tot de kennis van deze provincie. Haar economische beteekenis, haar uiterlijk, haar geschiedenis. Amsterdam; 1939; A.J.G. Strengholt's Uitgevers-Maatschappij; harde, linnen kaft; 4o; bandontwerp door André Verhorst; 403 p. Band een ietsjes beduimeld, overigens een zeer goed exemplaar. [33054]

€ 18,00
Clercq, P. le.
Clercq, P. le.
Clercq, P. le.
Clercq, P. le.
Clercq, P. le.

Clercq, P. le. Schouwtoneel der Natuur, of Samenspraaken over der Byzonderheden der Natuurlyke Histori, die men bequaamst geoordeeld heeft om den jongen Lieden Leerzucht in te boezemen, en hun Verstand op te leiden. Achtste deel (van zeventien), uit het Fransch vertaald, door P. le Clercq. Amsterdam; 1743; Christiaan Wyers; leer; rug goudbedrukt, met florale decoraties; met uitvouwbare gegraveerde kaarten, platen en afbeeldingen; o.a. "Waereld-kaart", "Algemeene kaart van Ptolomeus", "De aspecten des hemels", "De ommevaart der Middelandsche Zee", "De beweegingen der Neder-planeeten", e.a; XVI, 424 p. Mist plaat blz. 288 "Maat der dag-bogen". Extra plaat blz. 410 "Beweegingen der onderste planeeten". Enkele platen los(sig). Platten hier en daar geschaafd, rug met plooi en licht beschadigd aan bovenzijde en langszij. [23780]

€ 180,00
Coornaert, Maurits.

Coornaert, Maurits. Knokke en het Zwin. De geschiedenis, de topografie en de toponimie van Knokke met een studie over de Zwindelta. Boekdeel I. Tielt; 1974; Drukkerij-uitgeverij Lannoo; harde kaft met stofomslag; ill. in zwart wit, kaarten; losse, uitvouwbare kaart; 442 p, gevolgd door sectie met 32 ill. in zwart wit. Keurig exemplaar. [33427]

€ 45,00
Coronel Sr., S.

Coronel Sr., S. Middelburg voorheen en thans; bijdrage tot de kennis van den voormaligen en tegenwoordigen toestand van het armwezen aldaar. Middelburg; 1859; Van Benthem & Jutting; gekartonneerd; 8vo; XVIII en 404 p. Platten bijna los van de band. Rug aan boven- en onderzijde enigszins beschadigd. Ex libris op voorste schutblad. [15449]

€ 38,00

Cox, Benjamin G.. The book of Evesham: the story of the town's past. Chesham, Buckinghamshire, England; 1977; Barracuda Books; with numerous b&w illustrations; gilt lettered cloth with dustjacket; 30.5x21.5; 147 pp. Good copy. Jacket slightly discoloured. [16242]

€ 12,00

Dablander, Vinzenz & Sieberer, Josef (ed.). 600 Jahre Markt Hopfgarten; Heimatchronik 1962. Nordtirol; 1962; Marktgemeinde Hopfgarten; gilt printed cloth; ills. in b&w; signed by the mayor of Hopfgarten; 168 (3) pp. Fair copy. [22871]

€ 14,00