Loading...

Linguistics

Results 25 - 48 of 100

Brugsch,Heinrich a.o..

Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde. 67 Bände. Nrs. 1-67.

Band 1-39: Leipzig 1967; reprint ed. 1863-1901; Zentral-Antiquariat der DDR. Band 40-67: Osnabrück 1967; reprint ed. 1902-1934. illustrated., folding plates.

Nice series in very good condition.

[6054]

€ 950,00
Burbure, Leo de.

Burbure, Leo de.

De Antwerpsche ommegangen in de XIVe en XVe eeuw, naar gelijktijdige handschriften.

Antwerpen; 1878; P. Kockx; zachte kaft; XI, 22 p.

Een onafgesneden exemplaar. Bandje met enige slijtage langs hoeken en randen. Naam op schutblad.

[25287]

€ 12,00
Cauberge, J..

Cauberge, J..

Nederlandsche taalschat. 1: Spreuken en spreekwoorden. 2: Spreekwijzen. 3: Synoniemen. 4: Citaten.

Turnhout; c. 1950; Brepols; harde kaft met goudopdruk; 293, 314, 415, 305 p.

[16029]

€ 59,00
Clercq, Willem de.
Clercq, Willem de.
Clercq, Willem de.

Clercq, Willem de.

Verhandeling van den heer Willem de Clercq, ter beandwoording der vraag: Welken invloed heeft vreemde letterkunde, inzonderheid de Italiaansche, Spaansche, Fransche en Duitsche, gehad op de Nederlandsche taal- en letterkunde, sints het begin der vijftiende eeuw tot op onze dagen? Met den gouden eerepenning bekroond en uitgegeven door de Tweede Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten.

Amsterdam; 1824; Pieper & Ipenbuur; linnen band; 331 p.

Band en schutbladen vernieuwd. Bladzijden met af en toe wat roestvlekjes.

[24672]

€ 55,00
Cools, Herman & Abdon van Bogaert.

Cools, Herman & Abdon van Bogaert.

Het dialect van Beveren en zijn deelgemeenten. Met toelichtingen over afwijkingen in Doel, Haasdonk, Kallo, Kieldrecht, Melsele, Verrebroek en Vrasene.

Beveren; 2000; uitgave van het gemeentebestuur van Beveren; harde kaft met stofomslag; 600 p.

Goed exemplaar.

[35577]

€ 120,00
Coulomb, Ch..

Coulomb, Ch..

Dictionnaire etymologique. Le Latin et le Français par les racines. Familles de mots, groupements d'idées.

Paris; 1934; Librairie A. Hatier; halfcloth; 8vo; 460 pp.

A trifle worn copy. Occasional underlining.

[34467]

€ 20,00
Dauzat, Albert (ed.).

Dauzat, Albert (ed.).

Où en sont les études de Français. Manuel général de linguistique française moderne. Ouvrage en six parties. Phonétique et orthographe- Morphologie et syntaxe-Sémantique-Lexicologie et dialectologie-Français régional, Français populaire, Onomastique-La langue des ecrivains.

Paris; 1935; Bibliothèque du Français Moderne; softcover; 344,32 pp.

Cover slightly worn.

[34407]

€ 15,00
Delinotte, L. Paul.

Delinotte, L. Paul.

Dictionnaire pratique des synonymes français.

Rotterdam; 1884; Nijgh & Van Ditmar; gilt printed hardbound cloth; preface by L. Chatelain; XI, 539 pp.

Title page with owner's entry.

[34471]

€ 20,00
Devos, Magda and Ryckeboer, Hugo.

Devos, Magda and Ryckeboer, Hugo.

Woordenboek van De Vlaamse Dialekten. Deel I. Landbouwwoordenschat Aflevering 1. Akkerland en Weiland.

Tongeren; 1979; drukkerij G. Michiels; ills. in b&w.; numerous maps in blue and black; softcover; 16x24 cm.; 240 pp.

Fine copy.

[18297]

€ 14,00

Devoto, Giacomo & Oli, Gian Carlo. Il Dizionario della lingua Italiana. Edizione 2000-2001. Società Dante Alighieri. S.l.; 2000; Le Monnier; hardbound; artificial leather with dust jacket; IX, 2,390 pp. Lacks cd-rom. Bookblock a trifle loosening. Dust jacket partly discoloured. Dampstained copy. [32578]

€ 20,00
Dijkstra, R..
Dijkstra, R..

Dijkstra, R..

Reinaert. Oudste tekst voor een ieder verstaanbaar gemaakt door interlineaire vertaling van de verouderde woorden en uitdrukkingen.

Rotterdam; 1883; Nijgh & van Ditmar; softcover; met 2 houtgravures, op voor- en achterplat; 85 p.

Rug met lichte slijtagesporen, klein chipje onderzijde voorplat.

[28941]

€ 19,00
Fokke Simonsz., A..
Fokke Simonsz., A..

Fokke Simonsz., A..

Verzameling van eenige, hier te lande gebruikelijke, spreekwoorden; op eene vrolijke, onderhoudende en gemeenzame wijze verklaard en opgehelderd.

Amsterdam; 1810; A.B. Saakes; halfleer; met caricatuurplaten; onderverdeeld in vijf afzonderlijke hoofdstukken: Het Hollandsche spreekwoord: 't is al geen goud wat er blinkt', ironiesch allegoriesch verklaard; of de waereldsche kermismarkt'. 80 p. (1806); Het Latijnsch Hollandsche spreekwoord: 'Practica est multiplex'. 36p. (1806); Het Hollandsche spreekwoord: 'Bij 't scheiden van de markt leert men de koopliên kennen'. 40 (4)p. (1807); Het oud Fransch spreekwoord: 'Point d'argent, point de Suisses!'. 43p. (1809); Het Hollandsche spreekwoord: 'Elk meent zijn uil een valk te zijn'. 35p. (1810).

In dezelfde band nog vier andere titels van dezelfde auteur: 'Het leven is een droom; eene der nagelaten verhandelingen'; Amsterdam; 1813; A.B. Saakes; 33p. 'Niet, niets en nietmetaal; eene ironische, komische verhandeling'; Amsterdam; 1814; A.B. Saakes; 26p. 'Het horoskoop der statistische, politieke en oeconomische wereld, getrokken in slagtmaand des jaars 1810'; Amsterdam; 1814; A.B. Saakes; 34 (2)p. 'Verhandelingen over den onderscheiden aard van waken, droomen en slapen, den magnetischen slaap en het dierlijk magnetismus'; Amsterdam; 1814; A.B. Saakes; 75p. Eerste druk. Zéér zeldzaam! Hier en daar enkele kleine roestvlekjes, overigens een uitstekend exemplaar.

[20377]

€ 99,00

Fokke Simonsz., Arend.

Het Hollandsche spreekwoord: 't is al geen goud wat 'er blinkt, ironiesch allegoriesch verklaard; of de waereldsche kermismarkt. Met eene caricatuuplaat.

Amsterdam; 1806; A.B. Saakes; gemarmerd papier; 12mo; frontispice met plaat; 80 p.

Bandje sleets, hapje uit het voorplat. Kleine reparatie met tape. Plaat en schutblad met gerepareerd aan de bovenzijde.

[35837]

€ 40,00
Gerdes, E. and Zylstra, R. Jr..

Gerdes, E. and Zylstra, R. Jr..

Witske. En teltsje fen E.Gerdes. Forfriske troch R. Zylstra Jr.

Leawerd; 1877; H.Bokma; slappe kaft; 12,5x19 cm.; 95 p.

Omslag gerestaureerd met plakband, roestvlekkig. Naam en datum in inkt op titelpagina.

[18495]

€ 15,00
Gezelle, Guido..

Gezelle, Guido..

Loquela.

Amsterdam; 1946; L.J. Veen's uitgeversmaatschappij; harde kaft; 3e druk; VI, 656 p.

Rug iets verkleurd, aan de onderzijde licht gebutst.

[30091]

€ 14,00

Ghijsen, H.C.M.. Woordenboek der Zeeuwse dialecten; bijeengebracht door de Zeeuwse Vereniging voor Dialectonderzoek. Amsterdam-Brussel; 1979; Elsevier; in leer gebonden; 6e druk (jubileumeditie); met talrijke illustraties: no. 1 van 100 genummerde exemplaren, gesigneerd door de secretaris van de vereniging; XV, 1232 p. In goede staat. [17314]

€ 80,00
Giraud, R..
Giraud, R..

Giraud, R..

L'Argot d'éros.

n.p.; 1992; Marval'; 24 photogr. ill. in b&w; with dust jacket; 187 pp.

[13039]

€ 18,00
Goerea, Wullem van.

Goerea, Wullem van.

Vuufintwintig jaer Burregemeaster. 'N Flakkeasche novelle.

Amsterdam; Jan Leendertz & Zoon; ca. 1900; in Flakkees dialect; originele omslag met nieuwe verstevigde linnen rug; 12mo; 65 p.

Rug vernieuwd met strookje rood linnen. Uiterst zeldzaam!

[18169]

€ 34,00
Grootjans Siera, Leida C.A..

Grootjans-Siera, Leida C.A..

Rabbinica en talmoedica. Een proeve van bibliografie in de Europese talen.

Z.pl.; 1971; Provinciale Leergangen voor Bibliotheek- en Documentatiewetenschappen, eindverhandeling; softcover; XII, 115 p., bladzijden éénzijdig bedrukt.

Met alfabetisch persoonsnamenregister, onderwerpregister, register van Misjna-Talmoed en Tosefta-traktaten en verklaring van tekens en afkortingen.

[26805]

€ 34,00
Heraldicus.

Heraldicus.

Lijf- en wapenspreuken, van het vorstelijk huis, van den Nederlandschen adel, van beroemde Nederlanders en buitenlanders, enz. Bijeengebracht, vertaald en met opgave van bronnen en verdere aanteekeningen voorzien door Heraldicus.

Utrecht; z.j. (ca. 1891); J.L. Beijers; zachte kaft; met registers; VI, 192 p.

Band gedeeltelijk vernieuwd. Achterkant met kleine reparatie aan de binnenzijde.

[25565]

€ 12,00
Heremans, J.F.J..

Heremans, J.F.J..

Nederlandsch-Fransch woordenboek.

's-Hertogenbosch/ Antwerpen; 1869; Henri Bogaerts/ J.P. van Dieren et Comp.; halfcloth with marble boards; 942 pp.

Pages and edges foxed. Name in ink and stamp on first endpaper and title page. Cover worn along extremities and spine. Spine loosened.

[21404]

€ 30,00
Horn, P..
Horn, P..

Horn, P..

Geschichte der persischen Litteratur.

Leipzig; 1909; C.F. Amelangs V.; 2nd ed,; halfcloth; XII, 228 pp.

Spine discoloured. Cover slightly discoloured.

[13390]

€ 12,00
Huitema, T..

Huitema, T..

De voorspraak (shafa'a) in den Islam.

Leiden; 1936; E.J. Brill; softcover; 136 pp.

With register. Pages uncut.

[24223]

€ 14,00
Hulzen, Johan van.

Hulzen, Johan van.

Tjahaja. Kitab batjaan oentoek sekolah rendah boemipoetera.

Batavia-C.; 1947; Noordhoff-Kolff; softcover; 13x19 cm.; ills. in b&w; 88 pp.

Fine copy.

[34353]

€ 14,00