Loading...

Sociology

Results 1 - 24 of 27

Vuyk, R.. Experimenteel onderzoek over analogievorming en inductie bij vijf- en zesjarige kinderen. Amsterdam; 1945; Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij; zachte kaft; academisch proefschrift, met de lijst van stellingen; met een uitvouwbare plaat; 128 p. Rug verkleurd. [30447]

€ 10,00

Var. authors. Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Deel 116. 's-Gravenhage; 1960; Martinus Nijhoff; halfcloth; folding map of the Sentani-Lake; miscellaneous articles and surveys, i.a. "The origin of the Kemanak", "Trance in Bali", "Ancient Indonesian art", "Bibliography of Oceanic linguistics", "Social structure in New Guinea", a.o.; book reviews; text in Dutch and English; VIII, 492 pp. One article with markings and underlining. Stamp with owner's entry. Spine with rather small waterstain. [27820]

€ 14,00
Tonkens, Evelien.

Tonkens, Evelien.

Mondige burgers, getemde professionals; marktwerking, vraagsturing en professionaliteit in de publieke sector.

Utrecht; 2003; NIZW; tweede druk; softcover; 158 p.

Enkele arceringen met gele en oranje stift, naam in inkt op eerste schutblad.

[21179]

€ 12,00

Steiner, Rudolf. Algemene kennis van de mens als grondslag van de opvoedkunde. Zeist; 1982; uitgeverij Zevenster; zachte kaft; typoscript; gecommentarieerde vertaling van Jan-Anton van Hoek; 212 p. Laatste bladzijden met lichte vochtschade aan de onderzijde. [32383]

€ 20,00
Rocker, R.

Rocker, R. Nationalisme en cultuur, I/III. Haarlem resp. Amsterdam; 1939; N.S.V. resp. V.A.U.; vert. uit het Engels door J. de Jong; cloth, gilt-stamped; 678 pp.

In 1 vol. Binding slightly loosening.

[10203]

€ 30,00

Prevenier, W.. Een overzicht van de geschiedkundige kritiek. Gent; 1990; eigen beheer; paperback; typoscript; 230, éénzijdig bedrukte pagina's. Rug met lichte leesvouw. [28693]

€ 19,00
Minkkinen, Sirkka.

Minkkinen, Sirkka.

Massamedia-opvoeding; een algemeen leerplanmodel.

Amsterdam; 1979; Stichting audiovisuele vorming; softcover; 122 p.

Rug iets verkleurd en enige gebruikssporen. Naam vorige eigenaar en datum op voorste schutblad.

[21701]

€ 12,00
Luyken jr., Jan.

Luyken jr., Jan.

Spiegel van het Menselijk Bedrijf.

Brussel/ Amsterdam; 1979; Elsevier Manteau; zachte kaft met omslag; 52 p.

Rug verkleurd.

[34689]

€ 12,00
Loon, Gerard van.
Loon, Gerard van.

Loon, Gerard van. Beschryving der aloude Regeeringwyze van Holland. (Hoe en door wie de Batavieren uytgerooid; En op welke wyze der zelver Landen door de Fransche Koningen veroverd zyn (I). Welke regeeringsgestalte de Fransche Koningen, als wetgeevende vorsten van het thans genaamde Holland, Aldaar in opzigte van 't Geestelyke hebben ingevoerd (II). Beschryving zoo van de Slaaven en Lyfeygenen, Als van de magt, de onderscheydene rechten en gerechtigheden; welken de Geestlyke en Werreldlyke Heeren oudstyds over de zelven in Holland gehad en geöeffend hebben (III). Wat den voet tot het eyndigen der Dienstbaarheyd Hier te land gegeeven heeft; Even gelyk ook van de Vrygemaakten en welgeboorene lieden (IV). Beschryving zo van de onderscheydene Ridders en der zelver Schildknapen in Holland, als van de Heele, Halve, Achtste Eedelieden en Daarbeneden....(V) Vijf delen in 3 banden; Leiden; 1744-1750; Pieter vander Eyk. Octavo; halfcalf with gilt printed spines;(28),284,(32),306(42),(30),348,(52),400,(56), (24), 713, (99) pp. Very nice set with the scarce fifth volume. [31549]

€ 390,00
Kooyman, Ad (red.).

Kooyman, Ad (red.).

De audiovisuele revolutie; de rol van de audiovisuele massamedia in de komende 25 jaar.

Alphen aan den Rijn/ Brussel; 1980; Samsom; softcover; met tabellen; 106 (3) p.

Naam en datum in inkt op voorste schutblad, rug iets verkleurd.

[21699]

€ 12,00

Kats, Erik. Metaforen en methodologieën. Ontwikkelingen in praktijkgericht onderzoek. Groningen; 1996; Wolters-Noordhoff; paperback; academisch proefschrift; tabellen; register; 256 p. Goed exemplaar. [30434]

€ 10,00

Kashti, Yitzhak. The socializing community; disadvantaged adolescents in Israeli youth villages. Tel Aviv/ Kiel/ Los Angeles; 1979; The School of Education/ The Institute for Science Education/ The center for Study of Evaluation; softcover; diagrams, figures, tables; Monograph series no. 1; 91 pp. [27349]

€ 10,00

Jelgersma, D.G.. Wijsgeerige strijdschriften. Amsterdam; 1896; Scheltema & Holkema's Boekhandel; halflinnen met gemarmerde platten; (7) 162 p. Band met wat hele lichte slijtagespoortjes, stempeltje met naam vorige eigenaar op franse titelpagina. [31599]

€ 20,00

James, Lawrence. The Middle Class; a history. London; 2006; Little, Brown Book Group; hardcover with dust jacket; ills. in b&w; tables; index; XII, 690 pp. [28054]

€ 10,00

Jaanus, H.. Verbaal klassiek conditioneren van evaluatieve reacties, associatieve en cognitieve aspecten. Zonder plaats; 1986; softcover; academisch proefschrift, met de lijst van stellingen; tabellen; met een korte samenvatting in het Engels; 399 p. Rug en band hier en daar wat roestvlekkig. [30444]

€ 10,00
Inglehart, Ronald, Basañez, Miguel and Moreno, Alejandro.

Inglehart, Ronald, Basañez, Miguel and Moreno, Alejandro.

Human values and beliefs: a cross-cultural sourcebook; political, religious, sexual and economic norms in 43 societies: findings from the 1990-1993 world values survey.

Ann Arbor; 2001; University of Michigan Press; cardboard with dust jacket; figures, tables, statistics; XXI, 534 pp.

"Human values and beliefs" is an unvaluable tool for understanding social, political or cultural attitudes in different countries. Price label on back dust jacket, some sentences marked with felt-tip pen.

[21729]

€ 14,00

Hosman, C.M.H.. Psychosociale problematiek en hulpzoeken. Een sociaal-epidemiologische studie ten behoeve van de preventieve geestelijke gezondheidszorg. Lisse; 1983; Swets & Zeitlinger; paperback; academisch proefschrift met de lijst van stellingen; tabellen, diagrammen; namen- en begrippenregister; XXV, 438 p. Goed exemplaar. [30435]

€ 15,00

Heimessen, C.F.H.. Het spelende kind in en bij de woning. Delft; 1972; Centrum voor Architectuuronderzoek aan de Afdeling der Bouwkunde van de Technische Hogeschool Delft; gekartonneerd; ill.; tabellen; 164 p. Hoekje voorplat met lichte vouw. [31734]

€ 25,00

Dopter (Ed.). Atlas. 8 Puzzles. Paris; no date (ca. 1840); Dopter. 8 puzzles (28,5 x 38 cm each); handcoloured lithogrraphs on wood in marbled cardboard box: Mappe-monde en deux hémisphères, La France divisée en départemens, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique septentrionale, l'Amérique méridionale, l'Asie et l'Océanie. Some very small pieces repaired; map of Asia partly waterstained. Overall in very good condition. [31841]

€ 1800,00
Dodds, Walter K..

Dodds, Walter K.. Humanity's footprint. Momentum, impact, and our global environment. New York; 2008; Columbia University Press; hardcover; graphics; index; XIV, 270 pp. Occasional notes in blank margins, with pencil. [33161]

€ 18,00

Devereux, Georges. Psychothérapie d'un Indien des plaines. Réalité et rêve. No place; 1982; Éditions Jean-Cyrille Godefroy; paperback; translated from the English by Françoise de Gruson; 595 pp. Fine copy. [30446]

€ 16,00

Dekker, Jeroen J.H.. Het verlangen naar opvoeden. Over de groei van de pedagogische ruimte in Nederland sinds de Gouden Eeuw tot omstreeks 1900. Amsterdam; 2006; uitgeverij Bert Bakker; harde kaft met stofomslag; ill. in zwart wit; register van personen; 516 p. Krantenknipsel los toegevoegd. Goed exemplaar. [32187]

€ 12,00
Decugis, H..

Decugis, H..

Le destin des races blanches.

Paris;1935; Libr. de France; preface by A. Siegfried; tables, graphics; soft paper cover; VIII, 402 pp.

Cover with slight signs of use. Unopenend copy.

[14265]

€ 12,00

Bussy, I.J. de. Over den oorsprong van het zedelijk beoordeelen. Naar manuscripten bewerkt door Dr. J. Maarse. Amsterdam; 1947; uitgeverij J.H. de Bussy; harde kaft met goudopdruk; frontispice met portretfoto van I.J. de Bussy; XVIII, 547 p. Rug en randen van de band verkleurd. [31598]

€ 18,00