Loading...

Sociology

Results 25 - 44 of 44
Kloot, W.A. van der.

Kloot, W.A. van der.

A cognitive structure approach to person perception. Five studies on the implicit theory of personality.

Meppel; 1975; Krips-Repro; softcover; thesis; text in English with summary in Dutch; tables; 147 pp.

Fine copy.

[35429]

€ 20,00
Kooyman, Ad (red.).

Kooyman, Ad (red.).

De audiovisuele revolutie; de rol van de audiovisuele massamedia in de komende 25 jaar.

Alphen aan den Rijn/ Brussel; 1980; Samsom; softcover; met tabellen; 106 (3) p.

Naam en datum in inkt op voorste schutblad, rug iets verkleurd.

[21699]

€ 12,00
Loon, Gerard van.
Loon, Gerard van.

Loon, Gerard van. Beschryving der aloude Regeeringwyze van Holland. (Hoe en door wie de Batavieren uytgerooid; En op welke wyze der zelver Landen door de Fransche Koningen veroverd zyn (I). Welke regeeringsgestalte de Fransche Koningen, als wetgeevende vorsten van het thans genaamde Holland, Aldaar in opzigte van 't Geestelyke hebben ingevoerd (II). Beschryving zoo van de Slaaven en Lyfeygenen, Als van de magt, de onderscheydene rechten en gerechtigheden; welken de Geestlyke en Werreldlyke Heeren oudstyds over de zelven in Holland gehad en geöeffend hebben (III). Wat den voet tot het eyndigen der Dienstbaarheyd Hier te land gegeeven heeft; Even gelyk ook van de Vrygemaakten en welgeboorene lieden (IV). Beschryving zo van de onderscheydene Ridders en der zelver Schildknapen in Holland, als van de Heele, Halve, Achtste Eedelieden en Daarbeneden....(V) Vijf delen in 3 banden; Leiden; 1744-1750; Pieter vander Eyk. Octavo; halfcalf with gilt printed spines;(28),284,(32),306(42),(30),348,(52),400,(56), (24), 713, (99) pp. Very nice set with the scarce fifth volume. [31549]

€ 390,00
Luyken jr., Jan.

Luyken jr., Jan.

Spiegel van het Menselijk Bedrijf.

Brussel/ Amsterdam; 1979; Elsevier Manteau; zachte kaft met omslag; 52 p.

Rug verkleurd.

[34689]

€ 12,00
Madge, John, Michael Smee & Ron Bloomfield.

Madge, John, Michael Smee & Ron Bloomfield.

Workbook for people in towns. A course of twenty radio programmes on urban sociology.

London; 1968; British Broadcasting Corporation; softcover; ills. in b&w; 95 pp.

Spine discoloured.

[35295]

€ 70,00
Minkkinen, Sirkka.

Minkkinen, Sirkka.

Massamedia-opvoeding; een algemeen leerplanmodel.

Amsterdam; 1979; Stichting audiovisuele vorming; softcover; 122 p.

Rug iets verkleurd en enige gebruikssporen. Naam vorige eigenaar en datum op voorste schutblad.

[21701]

€ 12,00
Pijl, S.J..

Pijl, S.J..

Het gebruik van diagnostische informatie.

Groningen; 1988; RION; softcover; proefschrift, met de lijst van stellingen; enkele tabellen; tekst in het Nederlands met samenvatting in het Engels; 146 p.

Goed exemplaar.

[35431]

€ 20,00
Prevenier, W..

Prevenier, W..

Een overzicht van de geschiedkundige kritiek.

Gent; 1990; eigen beheer; paperback; typoscript; 230, éénzijdig bedrukte pagina's.

Rug met lichte leesvouw.

[28693]

€ 19,00
Rathod, Praveen.

Rathod, Praveen.

The grid method: methodology and applications.

Leiden; 1982; softcover; thesis; tables; text in English; 134 pp.

Fine copy.

[35450]

€ 20,00
Ravesloot, Janita.

Ravesloot, Janita.

Seksualiteit in de jeugdfase vroeger en nu. Ouders en jongeren aan het woord.

Amsterdam; 1997; Het Spinhuis; paperback; proefschrift, met de lijst van stellingen; 251 p.

Rug met lichte leesribbel, overigens een keurig exemplaar.

[35443]

€ 15,00
Rocker, R.

Rocker, R. Nationalisme en cultuur, I/III. Haarlem resp. Amsterdam; 1939; N.S.V. resp. V.A.U.; vert. uit het Engels door J. de Jong; cloth, gilt-stamped; 678 pp.

In 1 vol. Binding slightly loosening.

[10203]

€ 30,00
Scheffer, Marten.

Scheffer, Marten.

Critical Transitions in Nature and Society.

Princeton/ Oxford; 2009; Princeton University Press; paperback; ills., diagrams, figures; index; glossary; XI, 384 pp.

Fine copy.

[36469]

€ 18,00
Scholten, H..

Scholten, H..

Effects of a worksite health promotion program on lifestyles and health risks.

Leiden; 1997; Leiden University/ Health Psychology; paperback; thesis; tables; text in English with a summary in Dutch; VI, 243 pp.

Very fine copy.

[35430]

€ 20,00
Schuengel, Carlo.

Schuengel, Carlo.

Attachment, loss, and maternal behavior.

S.l.; 1997; softcover; thesis; tables, figures; author index; 112 pp.

Fine copy.

[35454]

€ 20,00
Slotboom, A. & E. Elphick.

Slotboom, A. & E. Elphick.

Parents' perceptions of child personality. Developmental precursors of the big five

S.l.; 1997; paperback; thesis; tables, graphics; text in English, summary in Dutch; 366 pp.

Fine copy.

[35428]

€ 24,00

Steiner, Rudolf. Algemene kennis van de mens als grondslag van de opvoedkunde. Zeist; 1982; uitgeverij Zevenster; zachte kaft; typoscript; gecommentarieerde vertaling van Jan-Anton van Hoek; 212 p. Laatste bladzijden met lichte vochtschade aan de onderzijde. [32383]

€ 20,00
Suringar, W.H..

Suringar, W.H..

Patronaat over de armen.

Leeuwarden; z.j. (ca. 1872); G.T.N. Suringar; zachte kaft; 46 p.

Rug gerestaureerd, voorplat iets beduimeld en met hapje uit de bovenkant. Onopengesneden exemplaar. Etiketje aan binnenkant omslag.

[23286]

€ 25,00
Tonkens, Evelien.

Tonkens, Evelien.

Mondige burgers, getemde professionals; marktwerking, vraagsturing en professionaliteit in de publieke sector.

Utrecht; 2003; NIZW; tweede druk; softcover; 158 p.

Enkele arceringen met gele en oranje stift, naam in inkt op eerste schutblad.

[21179]

€ 12,00
Var. authors.

Var. authors.

Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Deel 116.

's-Gravenhage; 1960; Martinus Nijhoff; halfcloth; folding map of the Sentani-Lake; miscellaneous articles and surveys, i.a. "The origin of the Kemanak", "Trance in Bali", "Ancient Indonesian art", "Bibliography of Oceanic linguistics", "Social structure in New Guinea", a.o.; book reviews; text in Dutch and English; VIII, 492 pp.

One article with markings and underlining. Stamp with owner's entry. Spine with rather small waterstain.

[27820]

€ 14,00
Wendte, J.F..

Wendte, J.F..

Patienten in het ziekenhuis. De betekenis van medische gegevens voor de meningen van patienten over hun verblijf in het ziekenhuis.

Amsterdam; 1984; Rodopi; softcover; proefschrift, met de lijst van stellingen; tabellen; 208 p.

Goed exemplaar.

[35447]

€ 15,00