Loading...

Social history

Results 73 - 96 of 121
Mol, W.E. de.

Mol, W.E. de.

Nieuwe banen voor het winnen van waardevolle varieteiten van bolgewassen.

Haarlem; 1920; Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur; 'Overgedrukt uit het Weekblad voor Bloembollencultuur van 19 en 30 November, 3, 7, 10 en 14 december 1920'.; softcover; 15,5x24 cm.; 36 p.

Klein etiket met nr. op omslag. Twee p. met stempel. Scheurtje in blz. 32.

[18318]

€ 12,00
Montreynaud, Florence.

Montreynaud, Florence.

Aimer; un siècle de liens amoureux.

Paris; 1997; Éditions du Chêne; artificial leather; ills. in colour and b&w; XVI, 435 pp.

With bibliography and index. Very fine copy.

[21613]

€ 12,00
N.n..

N.n..

Land-ontginning, een middel tot wering der armoede. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

Leiden; 1850; D. du Mortier & Zoon; gekartonneerd; klein 8vo; 107 p.

Bandje vernieuwd.

[35062]

€ 25,00
Nagtglas, F..

Nagtglas, F.. Geschiedenis van het Departement Middelburg der Maatschappij tot "Nut van 't Algemeen" van 1793-1866. Middelburg; 1867; J.C. & W. Altorffer; zachte kaft; klein 8vo; 94 p. Rug gerepareerd. Twee stempels met naam vorige eigenaar op titelblad. [33796]

€ 30,00
Nagtglas, F..

Nagtglas, F..

Onze Voorouders. Een eerste hoofdstuk uit de geschiedenis van Zeeland.

Middelburg; 1883; J.C. & W. Altorffer; slappe kaft; 15x24 cm.; 59 p.

Uiteinden rug met kleine reparatie.

[18608]

€ 24,00

Nevile, Jennifer. The eloquent body; dance and humanist culture in fifteenth-century Italy. Bloomington and Indianapolis; 2004; Indiana University Press; cloth with dust jacket; fig.; X, 247 pp. "The eloquent body" offers a history and analysis of court dancing during the Renaissance, within the context of Italian humanism. Each chapter addresses different philosophical, social, or intellectual aspects of dance during the fifteenth century. A few leaves with dog ears, otherwise a fine copy. [22425]

€ 19,00
Newton, John and Hanna More.
Newton, John and Hanna More.

Newton, John and Hanna More. Briefwisseling tusschen John Newton en Hanna More: voorafgegaan door een kort levensberigt van Hanna More. Amsterdam; 1842; H. Höveker. "Uit het Engelsch doorr t.M. Looman". Gilt printed half leather with raised bands; XX, 116 pp. In very good condition. [34108]

€ 75,00

Niehof, Anke. Women and fertility in Madura (Indonesia). N.pl.; 1985; softcover; thesis; figures, tables, map, in b&w; text in English; XVI, 373 pp. Bibliography/ summary in Dutch/ glossary of important Madurese (Indonesian) terms. Backcover slightly bumped at lower end. [24522]

€ 14,00

Nijhoff, P.. De Heeren en de Heerlijkheid van Keppel. Arnhem; 1853; Is. An. Nijhoff en Zoon; halflinnen met gemarmerde platten; overdruk, 45 blz., gepagineerd (1) 66-110. Stempeltje archiefdienst op titelblad. Band en schutbladen (gedeeltelijk) vernieuwd. [23707]

€ 28,00

No author. De sociaal-economische structuur van Haarlem en omgeving. Heemstede; 1943; de Toorts; linnen met stofomslag; met 45 kaarten en grafieken; 302 p. Achterzijde stofomslag met enkele vegen en iets beduimeld. Band en binnenwerk goed. [24269]

€ 10,00

No author. De Belgische arbeiders aan de Nederlandse arbeiders; oproep der Belgische arbeiders van alle politieke schakeeringen tot hunne Nederlandsche broeders gelijkvormig verklaard aan den oorspronkelijken tekst, komende uit het bezette land, door den heere Carton de Wiart, Minister van Justitie (katholiek), den heere Paul Hymans, Belgisch Minister (liberaal), den heere Emile Vandervelde, Belgisch Minister (socialist). Den Haag; z.j. (ca. 1915); Belgisch Office, Voor Vaderland en Vrijheid; zachte kaft, geniet; 8 pagina's tellend pamflet. Af en toe roestvlekkig en hier en daar kreukjes en vouwtjes. [24859]

€ 15,00

No author. Reglement op het daarstellen en houden van registers van bevolking en inwoning binnen de gemeenten der provincie Zeeland. Middelburg; 1825; A.P. de Winter; zachte kaft; (2), 5, (1) p. Vernieuwde, papieren, band met "koeievlek"motief. [25137]

€ 15,00

Ortt, Felix. Staat en Volk; natuurphilosophische beschouwing toegepast op het Vlaamsche vraagstuk. Blaricum; z.j. (ca. 1925); uitgevers-maatschappij "de Waelburgh"; zachte kaft met titeletiket; 96 p. Rug vernieuwd, band roestvlekkig. [26258]

€ 10,00

Ovink, G.W.. Het aanzien van een eeuw. De periode 1856-1956 weerspiegeld in 950 illustraties uit de voornaamste Nederlandse familiebladen uitgekozen en ingeleid door Dr. G.W. Ovink. Haarlem; 1956; Drukkerij de Spaarnestad; harde, linnen band met goudopdruk; groot 4o; 950 ill. in zwart wit; naam- en zaakregister; 325 p. Bladzijde 212/ 213 beschadigd met verlies van enige tekst. Band aan de rand met stootplekje. [31407]

€ 29,00
Palen, L.S..

Palen, L.S..

De witte duivel van de Zwarte Zee.

's-Gravenhage; 1925; H.P. Leopold's Uitgeversmij.; transl. by J.H. Altona; cloth, black, white stamped, with decor. dust jacket; 190 pp.

Foxing on edge. Endpapers discoloured. Jacket folded and a trifle worn.

[14019]

€ 12,00
Peters, Christ.

Peters, Christ. Grepen uit Vlissingens verleden. Een bundel Vlissingse archiefsprokkels. Hulst; 1992; van Geyt Productions; harde kaft; ill.; 104 p. Naam vorige eigenaar op titelblad. [34025]

€ 9,00

Pols, C.P.. Kent U ze nog...de Reisenaers (Dreischor). Zaltbommel; 1973; Europese Bibliotheek; harde kaft met goudopdruk; met 77 afbeeldingen in zwart wit, telkens vergezeld van bijschrift op de tegenliggende bladzijde; ongepagineerd. Rug verkleurd. [29867]

€ 16,00

Pols, C.P.. Kent U ze nog...de Zierikzeeënaars, deel 1. Zaltbommel; 1973; Europese Bibliotheek; harde kaft met goudopdruk; met 78 afbeeldingen in zwart wit, vergezeld van bijschrift op de tegenliggende bladzijde; ongepagineerd. Inclusief brief (typoscript) van de auteur aan M.P. de Bruin. [29868]

€ 10,00
22110

Publicatie van het wetenschappelijk bureau van de sociaal-democratische arbeiderspartij in Nederland. De nrs. 1, 3 en 4.

Amsterdam; 1939; S.D.A.P.; softcover; elk deeltje 16 p.

Omslagen met lichte kreukjes en vouwtjes, deel 4 met scheurtje aan bovenzijde rug.

[22110]

€ 20,00

Reap, James K.. Athens, a pictorial history 1801-2001. Virginia Beach; 2001; the Donning Company Publishers; softcover; 3rd edition; ills. in b&w; index; 224 pp. A bicentennial publication on Athens, Georgia (U.S.A.). [26628]

€ 17,00

red.. Bewoners van de Spanjaardstraat. Middelburg; 2008; Werkgroep Spanjaardstraat; softcover; 2e druk; ill. in zwart wit; 95 p. [28883]

€ 14,00
Robida, A..
Robida, A..
Robida, A..

Robida, A.. Mesdames nos aïeules. Dix siècles d'élégances. Paris; s.a. (ca. 1890); Librairie Illustrée; halfcloth with marbled boards; 12,5x18,5 cm.; text and ills. by A. Robida; ills. with the text in b&w and plates in colour; 254 pp. Spine discoloured. Near fine copy. [33889]

€ 30,00
Romein, Jan & Romein Verschoor, Annie.

Romein, Jan & Romein-Verschoor, Annie.

Aera van Europa. De Europese geschiedenis als afwijking van het algemeen menselijk patroon.

Leiden; 1954; E.J. Brill; softcover; XV, 292 p.

Bovenzijde rug met kleine beschadiging.

[34322]

€ 25,00

Rottier, Ruud. Historisch bewustzijn in beeld; historieprentenbezit en historisch bewustzijn in Middelburg 1750-1815. Middelburg; 1990; Commissie Regionale Geschiedbeoefening; scriptiereeks no. 9; zachte kaft; tabellen, grafieken; typoscript; 148 p. Doctoraalscriptie. [29388]

€ 30,00