Loading...

Recht

Resultaten 97 - 120 van 138
No author.

No author.

Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1843.

Middelburg; 1843; U.F. Auer; halfleer met gemarmerde platten; rug met vergulde, florale decoratie; per jaar, door de provincie Zeeland opgemaakte lijst van mededelingen, circulaires, besluiten, notificaties; o.a. een lijst der bevoegd erkende beoefenaren van de onderscheidene takken der geneeskunst in de provincie, bevolkingsaantallen per gemeente, prijzen van granen en overige levensmiddelen, circulaires betreffende de ontdekking van heimelijke branderijen en brouwerijen, maatregelen tegen vreemde loterijen, circulaire m.b.t. ontvluchte gevangenen, maatregelen tegen valsemunterij, enz.; in totaal 133 bladen, 3 à 8 p. per blad, in één band gebonden.

Band met lichte slijtage aan hoeken en randen, platten en rug hier en daar geschaafd.

[24208]

€ 25,00
No author.

No author.

Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1844.

Middelburg; 1844; U.F. Auer; halfleer met gemarmerde platten; rug met vergulde, florale decoratie; per jaar, door de provincie Zeeland opgemaakte lijst van mededelingen, circulaires, besluiten, notificaties; o.a. een lijst der bevoegd erkende beoefenaren van de onderscheidene takken der geneeskunst in de provincie, bevolkingsaantallen per gemeente, prijzen van granen en overige levensmiddelen, circulaires betreffende de ontdekking van heimelijke branderijen en brouwerijen, maatregelen tegen vreemde loterijen, circulaire m.b.t. ontvluchte gevangenen, maatregelen tegen valsemunterij, enz.; in totaal 158 bladen, 3 à 8 p. per blad, in één band gebonden.

Band met slijtage aan hoeken en randen, platten hier en daar geschaafd. Rug licht beschadigd, aan boven- en onderzijde. Binnenwerk goed.

[24209]

€ 25,00
No author.

No author.

Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1845.

Middelburg; 1845; U.F. Auer; halfleer met gemarmerde platten; rug met vergulde, florale decoratie; per jaar, door de provincie Zeeland opgemaakte lijst van mededelingen, circulaires, besluiten, notificaties; o.a. een lijst der bevoegd erkende beoefenaren van de onderscheidene takken der geneeskunst in de provincie, bevolkingsaantallen per gemeente, prijzen van granen en overige levensmiddelen, circulaires betreffende de ontdekking van heimelijke branderijen en brouwerijen, maatregelen tegen vreemde loterijen, circulaire m.b.t. ontvluchte gevangenen, maatregelen tegen valsemunterij, enz.; in totaal 140 bladen, 3 à 8 p. per blad, in één band gebonden.

Band met lichte slijtage aan hoeken en randen, platten hier en daar iets geschaafd. Rug enigszins beschadigd aan boven- en onderzijde. Binnenwerk goed.

[24210]

€ 25,00
Nuyttens, M..

Nuyttens, M..

Inventaris van het Archief van de Abdij van Ename.

Brussel; 1980; softcover; 353 p.

Met concordantietafel en index van persoons- en plaatsnamen. Stempeltje vorige eigenaar op voorste schutblad.

[24461]

€ 24,00
23595

Ontwerp van wet, betrekkelijk de ondersteuning van behoeftigen, op den 28 november 1845 aan de Staten-Generaal aangeboden, met verder daartoe betrekkelijke stukken en bijlagen.

's-Gravenhage; 1845; A.P. van Langenhuysen; zachte kaft; 48, XVI p.

Rug vernieuwd met linnen, ex libris aan de binnenkant van de band. Band en bladzijden een ietsje bobbelig en wat lichte kreukjes en vouwtjes. Pagina's hier en daar wat roestvlekkig.

[23595]

€ 23,00
Perrels, J.W..
Perrels, J.W..

Perrels, J.W..

Bijdragen tot de geschiedenis van den Schotschen stapel te Vere.

Middelburg; 1905; J.C. & W. Altorffer; slappe kaft; 8vo; overdruk uit Archief 1905, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; 82 p.

Een niet opengesneden exemplaar. Kleine beschadiging onderzijde rug.

[26932]

€ 20,00
Poel, J. van der.

Poel, J. van der. Het particularisme van Zeeland en de Convoyen en Licenten. Overgedrukt uit het Archief, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1929. S.l.; s.a. (ca. 1930); zachte kaft; klein 8vo; 113 p. Band en rug met wat lichte slijtagesporen. [33723]

€ 14,00
Popp Madsen, Carl.

Popp-Madsen, Carl.

Dänisches Recht und Dänische Rechtswissenschaft im neuen Europa. Vortrag und Niederländische Übersetzung (Vortragsreihe des Reichskommissars für die besetzten Niederländischen Gebiete.

N.pl.; 1944; softcover; 8vo; text in German and Dutch; 33 pp.

Cover with some small stains.

[26261]

€ 20,00
Powers, David S..

Powers, David S.. Studies in Qur'an and Hadith. The Formation of the Islamic Law of Inheritance. Berkeley; 1986; University of California Press; hardbound cloth with dust jacket; index; glossary; bibliography; XIII, 263 pp. Spine dust jacket discoloured. Very fine copy. [34064]

€ 20,00
14602

Proces Ter eerster Instantie gedecideert by het Ed. Agtbaare Gerechte der stadt Middelburg, en in Appel by den Hoogen Raadt in Holland, tusschen Mr. W. Schorer, Raadt ordinair in den Ed. Hove van Vlaanderen, ter eenre, en juffrouw Anna Elisabeth Eversdyck, ter andere zyde.

Leyden; 1755; Elias Luzac, Jun.; soft paper cover, marbled; 106 pp.

'En is te bekoomen te Amsterdam by Wor; 's Hage, O. en P. van Tholl; Rotterdam, Beman; Dort, van Braam; Haarlem, Bosch; Utrecht, Spruit; Middelburg, Gillissen; Leeuwaarden, Mooyen.' 'Geene Exemplaaren werden voor echt erkent, als die den Uitgeever eigenhandig zal onderteekent hebben.'; signed: W. Schorer. Traces of wear.

[14602]

€ 195,00
23680

Provisioneel reglement, gemaeckt by heer ende Weth der Stadt Gendt, aennopende het devoir ende den Sallaris van de Princelyke Officieren ende Hallebardieren deser Stadt.

Gendt; 1762; Jan Meyer; zachte kaft; voorplat versierd met gegraveerd vignet, gemeentewapen van Gent; 23 p.

Platten enigszins vuil, achterplat met restant van etiketje. Rug gerestaureerd met linnen.

[23680]

€ 45,00
Ramaer, J.C..

Ramaer, J.C.. Het verdrag met België, een ramp voor het vaderland. 's-Gravenhage; 1925; Martinus Nijhoff; softcover; 54 p. Roestvlekkig exemplaar. [33469]

€ 20,00
8762

Rapports et procès-verbaux d'enquête de la Commission instituée en vue de constater les actes commis par l'ennemi en violation du droit des gens (décret du 23 septembre 1914), II. Paris; 1915; Imprimerie Nationale de la République Française; Documents relatifs à la guerre 1914-1915; avec une 'table alphabétique des communes citées dans le rapport du 8 mar75 pp. et dans les procès-verbaux d'enquête; [8762]

€ 22,00
Royaards, H.J..

Royaards, H.J..

De concept-wet omtrent de ondersteuning van behoeftigen, in hare betrekking tot de diakoniën, kerkregtelijk beschouwd; benevens het Reglement op de Diakonie-Administratie, gearresteerd door de Algemeene Synode der Ned. Hervormde Kerk in 1844.

Utrecht; 1846; C. van der Post Jr.; zachte kaft; 84 p.

Rug vernieuwd met linnen, ex libris aan binnenkant van de band. Band en bladzijden enigszins bobbelig en wat kleine kreukjes en vouwtjes.

[23594]

€ 20,00

Schorer, J.A.

De geschiedenis der calamiteuse polders in Zeeland tot het Reglement van 20 Januari 1791. Proefschrift.

Leiden; 1897; Eduard IJdo; vernieuwde halflinnen band; 200 pp.

Vernieuwde band. Met stellingen.

[4107]

€ 25,00
Schreuder, W.H..

Schreuder, W.H..

Wetenschappelijk opsporingsonderzoek.

Leiden; 1952; A.W. Sijthoff's uitgeversmij.; tweede druk; linnen; tabellen, fig. en afb. in zwart wit, waarvan één uitvouwbare; 676 p.

Inclusief enkele los toegevoegde bijlagen. Naam in inkt op voorste schutblad.

[22235]

€ 12,00
Schreuder, W.H..

Schreuder, W.H..

Wetgeving voor het bezette Nederlandsche gebied.

Z.pl.; ca. 1941; gekartonneerd; vastgezet met boekschroeven; enkele afb. in zwart wit; beknopt alfabetisch register; 490 p.

Titelblad en laatste, circa, 25 bladzijden ontbreken. Rug, eerste en laatste pagina's met vochtschade (meest in de marges, voor wat betreft de bladzijden).

[26465]

€ 19,00
Sillevis, J.W..

Sillevis, J.W..

Het recht van gratie.

Leiden; 1912; Eduard IJdo; softcover; lijst van stellingen; 303 pp.

Band licht verkleurd.

[15907]

€ 12,00
Simons, C.H.F..

Simons, C.H.F..

Marinejustitie.

Ontwikkelingen in de strafrechtspleging bij de Nederlandse zeemacht, in het bijzonder gedurende de tweede helft van de 18e en het begin van de 19e eeuw.

Assen; 1974; Van Gorcum & Comp.; proefschrift; pb.; 285 p.; stellingen los bijgevoegd.

[15818]

€ 19,00
Smidt, J.Th. de.

Smidt, J.Th. de.

Rechtsgewoonten; de gebruiken en plaatselijke gebruiken waarnaar het burgerlijk wetboek verwijst (avec résumé en français).

Amsterdam; 1954; Noord-Hollandsche Uitgeversmij.; softcover; XL, 363 p.

Met zakenregister, lijst van afkortingen, jurisprudentie, lijst van verkort aangehaalde werken en drie uitvouwbare kaarten: van de betaaldagen pacht, verhuisdagen huis, hoeve, land en vertrekdagen boerenknechten en -meiden. Omslag met enige vochtvlekken, met name langs en op de rug.

[20767]

€ 12,00
Sorge, F. van.

Sorge, F. van.

Proeve, om te geraken tot eene nieuwe, algemeene wetgeving op het armwezen in Nederland.

Middelburg; 1842; Drukkerij A.J. de Wilde; softcover; uitgegeven ten voordele der inrichting "Loon voor werk", te Middelburg; XVI, 132 p.

Zeldzaam! Band vernieuwd. Een onafgesneden exemplaar. Bibliotheekstempeltje op titelblad.

[25611]

€ 75,00

Spruit, J.E., Feenstra, R. en Bongenaar, K.E.M. (r. Corpus Iuris Civilis. Deel I: Tekst en vertaling. Instituten. Zutphen/ 's-Gravenhage; 1993; Walburg Pers/ SDU Juridische & Fiscale Uitgeverij; harde kaft met stofomslag; XXV, 277 p. Keurig exemplaar. [30128]

€ 19,00
Spruit, J.E..

Spruit, J.E..

Maior viginti quinque annis; essays in commemoration of the sixth lustrum of the Institute for Legal History of the University of Utrecht.

Assen; 1979; van Gorcum; cloth with dust jacket; essays in German/ French/ English/ Italian; IX, 209 pp.

Name in ink on first endpaper.

[21247]

€ 12,00
Stoppelaar, J.H. de.
Stoppelaar, J.H. de.

Stoppelaar, J.H. de.

Dissertatio historico-politica de Zelandica gente de Huybert ejusque meritis de re cum publica tum litteraria et de partibus, quas in publicis belgii foederati rebus curandis egit Petrus de Huybert.

Lugundi-Batavorum; 1851; Jac. Hazenberg; proefschrift; halflinnen met gemarmerde platten; een uitvouwbare kaart, met een genealogisch overzicht van het geslacht Huybert; (5) III, 171, XVIII p.

Ex-bibliotheek exemplaar, met stempeltje op het titelblad en etiketje op de band. Band en schutbladen vernieuwd. Genealogische kaart gescheurd.

[23602]

€ 33,00