Loading...

Recht

Resultaten 73 - 96 van 148

Lexius, J.H.. Wetten en Bepalingen, nopens het kerk- en armbestuur voor R.C. gemeenten ten platten lande. 's-Gravenhage; 1823; gebroeders Langenhuysen; zachte kaft; VI, 40 p. Rug gerestaureerd, titelblad laat aan bovenzijde een ietsje los. Enkele bladzijden niet opengesneden, etiketje aan binnenkant omslag. [23284]

€ 24,00

Man, J.C. de. De regentstukken toebehoorende aan de Godshuizen te Middelburg. Middelburg; 1899; D.G. Kröber; slappe kaft; klein 8vo; 37 p. Ruggetje iets beschadigd. [30210]

€ 24,00
Meerkamp van Embden, A..

Meerkamp van Embden, A.. Rijksarchief in Zeeland. De archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen, die over het tegenwoordig grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd hebben. Zeeuwsch-Vlaanderen 1447-1796. Middelburg; 1919; G.W. den Boer; softcover; LXIII, Romeins genummerde pagina's. Band iets verkleurd. Rug vernieuwd met strookje rood linnen. [33619]

€ 15,00

Meijerink, W.J. en Vrolijk, P.F.A.. Inventaris van de archieven van de gemeente Oostflakkee (Ooltgensplaat, Den Bommel en Oude Tonge). 's-Gravenhage; 1975; Provinciale Inspectie der Archieven in Zuid-Holland; gekartonneerd; gestencild; met 4 illustraties van kaarten in zwart wit; 291 p. Omslag enigszins beduimeld met lichte gebruikssporen. Hier en daar wat markeringen met balpen. [21329]

€ 15,00

Mémorial administratif de la ville de Gand (tome quinzième). Gand; 1860; Imp. et lith. de C. Annoot-Braeckman; halfleather with marbled boards; with statistics; III, 550 pp. Upper part spine repaired with tape. Cover with traces of wear. Address sticker on title page. [20433]

€ 25,00

Mémorial administratif de la ville de Gand (tome seizième). Gand; 1861; Imp. et lith. de C. Annoot-Braeckman; halfleather with marbled boards; with statistics; (4) 642 p. Address sticker on title page. Cover with traces of wear, spine rubbed. [20434]

€ 25,00

Mey van Streefkerk, J.G. (ed.). Alphabetisch register op de wet voor de schutterij. Staatsblad no. 17. Brussel; 11 april 1827; softcover; 10,5x17 cm.; 73 pp. Pp. curled at the corners. Renewed marbled cover. Rare! [17975]

€ 90,00
Mirabeau,Graaf De.
Mirabeau,Graaf De.
Mirabeau,Graaf De.

Mirabeau,Graaf De. Bedenkinge over de Schelde. De oorzaken van de vrijheid derzelve, voor weinige jaaren door den keizer van den staat gevorderd: en ophelderende aanmerkingen van de gelegenheid der Schelde. In brieven. Middelburg; Wed. J. en W. Abrahams e. a. ; 1794. Met uitslaande kaart van de loop der Schelde van Antwerpen tot in zee. Originele (beschadigde) papieren omslag; VIII, 214 p. "Gebruikt" exemplaar; omslag en eerste paar blz. vlekkig. [33570]

€ 220,00
Moll, W..

Moll, W.. De rechten van den Heer van Bergen op Zoom. Historisch overzicht loopend tot 1567. Groningen; 1915; J.B. Wolters; softcover, gekartonneerd; academisch proefschrift; met de lijst van stellingen; register der plaats- en eigennamen; 184 p. Niet opengesneden exemplaar. Overigens in goede staat. [33485]

€ 10,00

Moolenburgh, H.C.. Art. 990 B.W. (academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de rechtswetenschap, aan de Rijks-universiteit te Leiden). Leiden; 1888; P. Somerwil; gilt printed cloth with gilt fore edge; thesis; 46 pp. Fine copy. [22069]

€ 34,00

Mulder, G.E.. Om het recht. Verzamelde geschriften van Prof. Mr. G.E. Mulder. Arnhem; 1984; Gouda Quint; cardboard cover with slap; 16 x 24 cm.; 201 pp. Added one Loosened paper with erratum. Name and date on endpaper. [16838]

€ 18,00

Muller, N.. Biografisch-aetiologisch onderzoek over recidive bij misdrijven tegen den eigendom. Utrecht; 1908; Kemink & Zoon; academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de staatswetenschappen aan de universiteit van Amsterdam op gezag van den rector-magnificus Dr. C. Ph. Sluiter, hoogleeraar in de faculteit der wis- en natuurkunde, voor de faculteit van rechtsgeleerdheid te verdedigen...etc.; pb. 530p. en 3p. stellingen als losse bijlage. Hoekjes band iets opgekruld. [15759]

€ 50,00
N.n..
N.n..
N.n..

N.n.. Instructien van den Hoogen Rade en Hove van Holland, Zeeland en West-Vriesland. Overzien Verbetert en Vermeerderd met eenige Noodige dingen, en twee bequame Registers, om alles Lichtelijken te vinden. Rotterdam; 1662; Joannes Naeranus. Engraved titlepage; full vellum; (14), 671, 35 pp. Binding somewhat soiled; a few pages slightly waterstained but otherwise in good condition. [33713]

€ 550,00
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..

N.n.. Handtvesten, Privilegien, Willekeuren Ende Ordonnantien der Stadt Enchuysen.Daer noch by gevoeght zijn de Handtvesten en Privilegien der steden Alckmaer, Hoorn en Medenblick, mitsgaders andre West-Vriesche en Drechterlandtsche Voorrechten. Enchuysen; Egbert van den Hoof; 1667. Kl. folio, perkament, 3 titelbladen waarvan 2 met groot drukkersvignet, (8), 400,(16), (2), 98, (2), 69,(8) p., Band heeft herstelplekken; schutbladen vernieuwd, div. pagina's gebruind door vochtschade. [31261]

€ 195,00
N.n..
N.n..

N.n.. Staats-regeling voor de Bataafsche Republiek en Reglementen voor de byzondere Departementen. Zutphen; 1802; H.C.A. Thieme; contemporain gemarmerd karton; 219 p. Inhoud: Staatsregeling en afzonderlijke Reglementen voor Holland, Gelderland, Zeeland, Friesland, Utrecht, Overyssel, Groningen en "Braband". [25888]

€ 390,00
Nagtglas, F..

Nagtglas, F.. Geschiedenis van het Departement Middelburg der Maatschappij tot "Nut van 't Algemeen" van 1793-1866. Middelburg; 1867; J.C. & W. Altorffer; zachte kaft; klein 8vo; 94 p. Rug gerepareerd. Twee stempels met naam vorige eigenaar op titelblad. [33796]

€ 30,00
Nationaal Comité van Actie tegen het Verdrag met België.

Nationaal Comité van Actie tegen het Verdrag met België. Het verdrag met België in strijd met 's lands belang. 's-Gravenhage; 1926; Martinus Nijhoff; softcover, geniet; 16x24 cm.; 2 uitslaande kaarten; VI, 34 p. Goed exemplaar. [33549]

€ 15,00
Nationaal Comité van Actie tegen het Verdrag met België.

Nationaal Comité van Actie tegen het Verdrag met België. Het gewijzigde verdrag met België. Is aanvaarding thans mogelijk? N-B. 's-Gravenhage; 1926; Martinus Nijhoff; softcover; 16x24 cm.; XI, 44 p. Goede staat. [33548]

€ 12,00

Nederburgh, Herman Adriaan. Dissertatio juridica inauguralis, de prohibitis nuptiis inter eum qui officium in provintia administrat et mulierem provintialem. Lugduni-Batavorum; 1809; Haak et Socios; softcover with marbled boards; all edges gilted; thesis; text in Latin; 61, 3 pp. Later binding. [30429]

€ 60,00
Neostadio Cornelio (Cornelis van nieustad).
Neostadio Cornelio (Cornelis van nieustad).
Neostadio Cornelio (Cornelis van nieustad).

Neostadio Cornelio (Cornelis van nieustad).

De Feudi Iuris Scripti, Hollandici, Westfriscique, Successione. Bound with: Observationum Feudisticarum Decas Prima Ex Rebus Iudicatis Curiae Feudalis Hollandiae, Zelandiae, Frisiaeque Selecta.

Hagae; 1602; Beuckellium Cornelij Nieulandium. Half cloth; 4to; (14), 87, (1), 50 pp.

20th century binding. One page with underlinings and notations in 17th century hand. Very rare!

[34898]

€ 200,00

No author. Algemeen reglement voor de polders of waterschappen in Zeeland (tekstuitgaaf februari 1955). N.pl.; 1955; halfcloth; 74 pp. With register. Spine ends damaged. Some sections loose(ned). Contents with occasional notes and underlining in ink and pen. Clippings mounted at upper pastedown and first endpaper, folding leaflet of the province of Zeeland loosely added. [24249]

€ 20,00

No author. De Staatsraad, Directeur-Generaal, voor de zaken der Hervormden en andere eerediensten, behalve dien der Roomsch katholijken. In aanmerking genomen hebbende, de bepalingen bij artikel 9, 20 en 24 van het organiek besluit, van den 12den Julij 1814, no. 58 en bij de gearresteerde reglementen der hoofd-synagogen vastgesteld, omtrent de betrekking der hoofd-synagogen tot de synagogale ressorten. Z.pl.; 1821; zachte kaft; bijlagen, rekening, verantwoording en begroting Nederlands Israëlitische ring-synagoge; 71 (4) p. Vernieuwde band met "koeievlek" motief. [25181]

€ 50,00

No author. Algemeen en beredeneerd register op alle de publicatien en ordonnantien van de gemeene middelen, bij de vergadering van hun hoog mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch gemeenebest, gearresteerd. 's-Hage en Amsterdam; 1806; Vosmaer en Zonen & p. den Hengst en Zoon; halfleather; gilt printed spine, with floral decoration; ca. 13x21,5 cm.; unpaginated Frontcover occasionally rubbed, paper over boards of backcover mostly lacking. Cover rather worn, mainly along extremities. Leather strip on spine with lettering damaged, floral decorations faded. Leaves with some water- and ink stains. Contemporary notes, in ink, on verso boards. [25040]

€ 55,00

No author. Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1828. Middelburg; 1828; de Winter; halfleer met gemarmerde platten; rug met vergulde, florale decoratie; per jaar, door de provincie Zeeland opgemaakte lijst van mededelingen, circulaires, besluiten, notificaties; o.a. een lijst der bevoegd erkende beoefenaren van de onderscheidene takken der geneeskunst in de provincie, bevolkingsaantallen per gemeente, prijzen van granen en overige levensmiddelen, circulaires betreffende de ontdekking van heimelijke branderijen en brouwerijen, maatregelen tegen vreemde loterijen, circulaire m.b.t. ontvluchte gevangenen, maatregelen tegen valsemunterij, enz.; in totaal 210 bladen, 3 à 8 p. per blad, in één band gebonden. Band met slijtage aan hoeken en randen, platten hier en daar geschaafd/ geschuurd. Rug licht beschadigd. Binnenwerk goed. [24202]

€ 50,00