Loading...

Recht

Resultaten 49 - 72 van 138
Hovy, L..

Hovy, L..

Ceylonees plakkaatboek; plakkaten en andere wetten uitgevaardigd door het Nederlandse bestuur op Ceylon, 1638-1796. I: Voorwerk, Teksten 1-269. II: Teksten 270-690, Nawerk

Hilversum; 1991; Verloren; thesis Vrije Universiteit Amsterdam; maps, tables; cloth; CXLVIII, 1014 pp.

Consecutive numbering. Separate propositions.

[14506]

€ 30,00
Huberi, Ulrici (Huber, Ulricus).
Huberi, Ulrici (Huber, Ulricus).
Huberi, Ulrici (Huber, Ulricus).

Huberi, Ulrici (Huber, Ulricus).

Institutiones historiae civilis, Quae continent summam rerum toto Orbe Gestarum ab ortu Imperiorum, usque ad medium saeculum à Christo nato decimum septimum: in tres partes distinctae. Editio nova, ex postrema Auctoris ante obitum cura, multis locis aucta & emendata, quam recensuit Zacharias Huber, Vlr. Fil. Ictus, & Antecessor Frisius

Franequerae (Franeker); 1703; Henricum Amama; gilt stamped half leather with marbled boards; (8),714, 72 pp.

Ulricus Huber (1636-1694) was one of the most famous reprentatives of the Dutch school of lawyers. He hold a professorship during a large period at the university of Franeker. Added: folded leaf dedicated to Gerardo Gulielmo van Balveren "Quum ex Classe tertiâ ad secundam Promoveretur Hoc singularis diligentiae & industriae. Praemium decreverunt nobilissimi & amplissimi scho. Noviomag. curatores. Noviomagi 1811". Paper slightly browned. Overall a nice copy.

[22967]

€ 400,00
Hurrelbrinck, Abraham Lamberts, Brugmans, P.A., e.a..
Hurrelbrinck, Abraham Lamberts, Brugmans, P.A., e.a..

Hurrelbrinck, Abraham Lamberts, Brugmans, P.A., e.a..

Nederlandsche Verzekerings-Maatschappij voor de Schaden van Overstroomingen, door Dijkbreuken en IJsgangen veroorzaakt.

Amsterdam; 1826; slappe kaft; 18 p.

Hierin beschreven de wetten en regelgeving inzake schade door overstromingen. Voorplat met chip aan de bovenzijde, overigens wat kleine kreukjes en vouwtjes.

[23808]

€ 35,00

Huussen jr., Arend H.. De codificatie van het Nederlandse huwelijksrecht 1795-1838. (La codification du droit de mariage aux Pays-Bas, 1795-1838). Geschiedenis en analyse van de ontwikkeling van de huwelijkswetgeving en van de opvattingen omtrent huwelijk en gezin op het eind van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw. Avec un resumé en français. Amsterdam; 1975; Holland University Pers; gekartonneerd; enkele tabellen en ill.; zakenregister; XV, 315 p. Voorplat iets roestvlekkig langs de randen. [31164]

€ 11,00

Hynderick, le Chevalier. Cour d'Appel de Gand de la surveillance spéciale de la police. Discours prononcé par M. le Chevalier Hynderick, procureur général a l'audience solennelle de rentrée du 4er Octobre 1891 et dont la Cour a ordonné l'impression. Gand; 1891; Librairie Générale de Ad. Hoste, Éditeur; softcover; small 8vo; 70 pp. Unopened copy. Slight discolouration along extremities. Owner's entry on french title page. [31614]

€ 20,00
Jonge van Ellemeet, B.M. de.
Jonge van Ellemeet, B.M. de.

Jonge van Ellemeet, B.M. de. Geschiedkundig onderzoek naar den rechtstoestand der Zeeuwsche geestelijke goederen van 1572 tot in het begin der 17e eeuw. Zierikzee; 1906; S. Ochtman & Zoon; halflinnen; academisch proefschrift; 8vo; 285 p. Band en schutbladen vernieuwd. [33527]

€ 30,00
Jungmann, J.A..
Jungmann, J.A..

Jungmann, J.A..

Verslag der handelingen van de Staten-Generaal gedurende de buitengewone zitting van 1840, gehouden van 4 augustus tot 5 september 1840. Iste & IIe Deel, "Verslag der handelingen van de dubbele Tweede Kamer, benevens kort verslag van het verhandelde in de Eerste Kamer der Staten-Generaal"/ "Bijlagen van het verslag der handelingen van de dubbele Tweede Kamer".

's-Gravenhage; 1903; Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij; halflinnen met gemarmerde platten; 24x37 cm.; XV, 165 & 44 p.

Uit de collectie van Mr. Harm van Riel (oud-VVD politicus), zijn exlibris gestempeld aan de binnenkant van de band. Band met slijtage langs hoeken en randen, platten hier en daar iets gescheurd, achterzijde met hap en laat af en toe los. Titeletiket op rug vrijwel afgescheurd. Voorste schutblad met vouw, binnenkant band achterzijde met vochtvlek.

[25050]

€ 30,00
Juten, G.C.A..

Juten, G.C.A.. Keuren en handvesten der stad Hulst. Oude vaderlandsche rechtsbronnen. 's-Gravenhage; 1908; Martinus Nijhoff; softcover; 8vo; inleiding door G.C.A. Juten; tekst in het (oud-)Nederlands en Frans; XVIII, 152 p. Band met wat hele lichte gebruikssporen. [33459]

€ 12,00
Kishi, Kosaburo, Möllendorff, P.G. von, Greiff, Francisque, Limburg, J., Koenen, H.J. & Tchacos, G..
Kishi, Kosaburo, Möllendorff, P.G. von, Greiff, Francisque, Limburg, J., Koenen, H.J. & Tchacos, G..
Kishi, Kosaburo, Möllendorff, P.G. von, Greiff, Francisque, Limburg, J., Koenen, H.J. & Tchacos, G..
Kishi, Kosaburo, Möllendorff, P.G. von, Greiff, Francisque, Limburg, J., Koenen, H.J. & Tchacos, G..

Kishi, Kosaburo, Möllendorff, P.G. von, Greiff, Francisque, Limburg, J., Koenen, H.J. & Tchacos, G..

Das Erbrecht Japans, insbesondere Kritik des Intestaterbrechtes der Codification vom Jahre 1890. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der juristischen Doctorwürde der juristischen Fakultät der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen/ Das chinesische Familienrecht/ De l'Origine du Testament Romain; étude d'antiquités juridiques/ Is, met handhaving van het beginsel omtrent de legitieme, wijziging van de regeling der erfopvolging ab intestato wenschelijk; zoo ja, in welken geest?/ De grondslagen van ons familie-, voogdij- en erfrecht/ De la succession en droit Ottoman. Convolute, 6 titles in one binding.

Göttingen; 1891; W. Fr. Kästner/ Schanghai; 1895/ Paris; 1888; Chevalier-Marescq et Cie. éditeurs/ 's-Gravenhage; 1902/ Z.pl.; 1900/ Paris; 1893; A. Durand et Pedone-Lauriel, éditeurs; halfcloth with marbled boards; 65/ II, 67/ 150/ 22/ 28 & 103 pp.

2 Titles in German, 2 in French & 2 in Dutch, all on law of succession. Inscription on first free endpaper.

[26611]

€ 125,00
Kleffens, E.N. van, et al.

Kleffens, E.N. van, et al. De Wielingen. 's-Gravenhage; 1928; Algemeene Landsdrukkerij; gekartonneerd; losse, uitslaande kaart van de Wielingen; 15 p. Goed exemplaar. [33769]

€ 20,00

Kuere vanden Lande van Zeelandt. Daer by gevoeght Zijnde de Interpretatie ende Ampliatie van eenige Artijckelen der voorsz. Kuere. Gedruckt na de Rechte Originele Copie, berustende ter Reken-Kamer vande Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelandt. Middelburg; 1748; Leenderd Bakker; omslag gemarmerd karton; [8], 80, [8], 20 en [12] p. Band heeft slijtageplekken. [16967]

€ 150,00

Kuere vanden Lande van Zeelandt. Daer by gevoeght Zijnde de Interpretatie ende Ampliatie van eenige Artijckelen der voorsz. Kuere. Gedruckt na de Rechte Originele Copie, berustende ter Reken-Kamer vande Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelandt. Middelburg; 1748; Leenderd Bakker; omslag: karton; [8], 80, [8], 20 en [12] p. [29222]

€ 150,00

Lantsheer, Meinardus Fredericus. Dissertatio historico-politico inauguralis de Rebus a Laurentio Petro van de Spiegel, in Zelandia gestis et scriptis, quam, favente summo numine, ex auctoritate rectoris magnifici Cornelii Adriani Bergsma, amplissimi senatus academici consensu et nobilissimae facultatis juridicae decreto, pro gradu doctoratus summisque in jure Romano et hodierno honoribus ac privilegiis, in academia Rheno-Trajectina, rite ac legitime consequendis, publico ac solemni examini submittit Meinardus Fredericus Lantsheer, Medioburgo-Zelandus. Trajecti ad Rhenum; 1843; Kemink & Filius; halfcloth with marbled boards; small 8vo; thesis; text in Latin; (5) 184 pp. Fine copy. [28942]

€ 34,00
Lasonder, L.W.A.M..

Lasonder, L.W.A.M.. Bijdrage tot de geschiedenis van de Hooge Vierschaar in Zeeland. 's- Gravenhage; 1909; Martinus Nijhoff; linnen band met wapen van Zeeland op het voorplat; met stofomslag; proefschrift; pb.; XXI, 152p.; stellingen los bijgevoegd; [33538]

€ 14,00
Lexius, J.H..

Lexius, J.H..

Wetten en Bepalingen, nopens het kerk- en armbestuur voor R.C. gemeenten ten platten lande.

's-Gravenhage; 1823; gebroeders Langenhuysen; zachte kaft; VI, 40 p.

Rug gerestaureerd, titelblad laat aan bovenzijde een ietsje los. Enkele bladzijden niet opengesneden, etiketje aan binnenkant omslag.

[23284]

€ 24,00

Man, J.C. de. De regentstukken toebehoorende aan de Godshuizen te Middelburg. Middelburg; 1899; D.G. Kröber; slappe kaft; klein 8vo; 37 p. Ruggetje iets beschadigd. [30210]

€ 24,00
Meerkamp van Embden, A..

Meerkamp van Embden, A.. Rijksarchief in Zeeland. De archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen, die over het tegenwoordig grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd hebben. Zeeuwsch-Vlaanderen 1447-1796. Middelburg; 1919; G.W. den Boer; softcover; LXIII, Romeins genummerde pagina's. Band iets verkleurd. Rug vernieuwd met strookje rood linnen. [33619]

€ 15,00
Meijerink, W.J. en Vrolijk, P.F.A..

Meijerink, W.J. en Vrolijk, P.F.A..

Inventaris van de archieven van de gemeente Oostflakkee (Ooltgensplaat, Den Bommel en Oude Tonge).

's-Gravenhage; 1975; Provinciale Inspectie der Archieven in Zuid-Holland; gekartonneerd; gestencild; met 4 illustraties van kaarten in zwart wit; 291 p.

Omslag enigszins beduimeld met lichte gebruikssporen. Hier en daar wat markeringen met balpen.

[21329]

€ 15,00

Mémorial administratif de la ville de Gand (tome quinzième). Gand; 1860; Imp. et lith. de C. Annoot-Braeckman; halfleather with marbled boards; with statistics; III, 550 pp. Upper part spine repaired with tape. Cover with traces of wear. Address sticker on title page. [20433]

€ 25,00

Mémorial administratif de la ville de Gand (tome seizième). Gand; 1861; Imp. et lith. de C. Annoot-Braeckman; halfleather with marbled boards; with statistics; (4) 642 p. Address sticker on title page. Cover with traces of wear, spine rubbed. [20434]

€ 25,00
Mey van Streefkerk, J.G.  (ed.).
Mey van Streefkerk, J.G.  (ed.).

Mey van Streefkerk, J.G. (ed.).

Alphabetisch register op de wet voor de schutterij. Staatsblad no. 17.

Brussel; 11 april 1827; softcover; 10,5x17 cm.; 73 pp.

Pp. curled at the corners. Renewed marbled cover. Rare!

[17975]

€ 90,00
Mirabeau,Graaf De.
Mirabeau,Graaf De.
Mirabeau,Graaf De.

Mirabeau,Graaf De. Bedenkinge over de Schelde. De oorzaken van de vrijheid derzelve, voor weinige jaaren door den keizer van den staat gevorderd: en ophelderende aanmerkingen van de gelegenheid der Schelde. In brieven. Middelburg; Wed. J. en W. Abrahams e. a. ; 1794. Met uitslaande kaart van de loop der Schelde van Antwerpen tot in zee. Originele (beschadigde) papieren omslag; VIII, 214 p. "Gebruikt" exemplaar; omslag en eerste paar blz. vlekkig. [33570]

€ 220,00
Moll, W..

Moll, W.. De rechten van den Heer van Bergen op Zoom. Historisch overzicht loopend tot 1567. Groningen; 1915; J.B. Wolters; softcover, gekartonneerd; academisch proefschrift; met de lijst van stellingen; register der plaats- en eigennamen; 184 p. Niet opengesneden exemplaar. Overigens in goede staat. [33485]

€ 10,00
Moolenburgh, H.C..

Moolenburgh, H.C..

Art. 990 B.W. (academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de rechtswetenschap, aan de Rijks-universiteit te Leiden).

Leiden; 1888; P. Somerwil; gilt printed cloth with gilt fore edge; thesis; 46 pp.

Fine copy.

[22069]

€ 34,00