Loading...

Recht

Resultaten 49 - 72 van 148
Hane, Laurens vanden.
Hane, Laurens vanden.
Hane, Laurens vanden.
Hane, Laurens vanden.
Hane, Laurens vanden.

Hane, Laurens vanden. Costumen van het Graefschap van Vlaenderen. Two volumes. Ghendt; 1674 / 1676; Franchois d'Erckel / Michiel Maes. Engraved title by C. Caukercken. Complete in two volumes. Full calf bindings with gilt printed back and raised bands. 24 Engraved titlepages with coates of arms of the different towns. Ca. 1640 pp. "Costumen" (rules, orders) of Ghendt, Brugghe, Ipre, Lande vanden Vryen, Cortrycke, Audenaerde, Aelst, Dendermonde, Lande van Waes, Oostende, Poperinghe, Cassel, Belle, Rousselare, Lille and Douay. With three handwritten enclosures (17th century) with interpretation. Few pages waterstainded; two small repairs on backs. Otherwise in very good condition. [31566]

€ 750,00
Hengel, Jac. van
Hengel, Jac. van

Hengel, Jac. van Specimen juridicum inaugurale, de Tribus Majoriani Novellis.

Leiden; 1833; prfs. Un. Leiden; halfleather, marbled cover; 8vo; [VI], 90 pp.

In Latin. Bookplate former owner.

[11264]

€ 34,00

Hommes, K.J.. De invloed van licht op de ontleding en de opsporing van bloed in verband met gerechtelijk onderzoek. Leiden; 1936; Eduard IJdo; zachte kaft; academisch proefschrift; tabellen, figuren; résumé; lijst van stellingen; XII, 111 p. [26828]

€ 12,00

Horst, Marleen H.J. van der. Compensation for improvements; the Roman Dutch law in Sri Lanka. Amsterdam; 1989; Free University Press; softcover; thesis; XXVII, 220 pp. This book describes the history, development and present application of the law of compensation for improvements in Sri Lanka and its roots in the Roman Dutch law. It deals with the rights of improvers who incur expenses and effect improvements on the property of another and at the same time enjoy the use of such property and gather its fruit. Special attention is paid to the position of bona and mala fide possessors. With table of cases, - statutes and records. [26405]

€ 17,00
Hovy, L..

Hovy, L..

Ceylonees plakkaatboek; plakkaten en andere wetten uitgevaardigd door het Nederlandse bestuur op Ceylon, 1638-1796. I: Voorwerk, Teksten 1-269. II: Teksten 270-690, Nawerk

Hilversum; 1991; Verloren; thesis Vrije Universiteit Amsterdam; maps, tables; cloth; CXLVIII, 1014 pp.

Consecutive numbering. Separate propositions.

[14506]

€ 30,00
Huberi, Ulrici (Huber, Ulricus).
Huberi, Ulrici (Huber, Ulricus).
Huberi, Ulrici (Huber, Ulricus).

Huberi, Ulrici (Huber, Ulricus). Institutiones historiae civilis, Quae continent summam rerum toto Orbe Gestarum ab ortu Imperiorum, usque ad medium saeculum à Christo nato decimum septimum: in tres partes distinctae. Editio nova, ex postrema Auctoris ante obitum cura, multis locis aucta & emendata, quam recensuit Zacharias Huber, Vlr. Fil. Ictus, & Antecessor Frisius Franequerae (Franeker); 1703; Henricum Amama; gilt stamped half leather with marbled boards; (8),714, 72 pp. Ulricus Huber (1636-1694) was one of the most famous reprentatives of the Dutch school of lawyers. He hold a professorship during a large period at the university of Franeker. Added: folded leaf dedicated to Gerardo Gulielmo van Balveren "Quum ex Classe tertiâ ad secundam Promoveretur Hoc singularis diligentiae & industriae. Praemium decreverunt nobilissimi & amplissimi scho. Noviomag. curatores. Noviomagi 1811". Paper slightly browned. Overall a nice copy. [22967]

€ 400,00

Hurrelbrinck, Abraham Lamberts, Brugmans, P.A., e.a.. Nederlandsche Verzekerings-Maatschappij voor de Schaden van Overstroomingen, door Dijkbreuken en IJsgangen veroorzaakt. Amsterdam; 1826; slappe kaft; 18 p. Hierin beschreven de wetten en regelgeving inzake schade door overstromingen. Voorplat met chip aan de bovenzijde, overigens wat kleine kreukjes en vouwtjes. [23808]

€ 35,00

Huussen jr., Arend H.. De codificatie van het Nederlandse huwelijksrecht 1795-1838. (La codification du droit de mariage aux Pays-Bas, 1795-1838). Geschiedenis en analyse van de ontwikkeling van de huwelijkswetgeving en van de opvattingen omtrent huwelijk en gezin op het eind van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw. Avec un resumé en français. Amsterdam; 1975; Holland University Pers; gekartonneerd; enkele tabellen en ill.; zakenregister; XV, 315 p. Voorplat iets roestvlekkig langs de randen. [31164]

€ 11,00

Hynderick, le Chevalier. Cour d'Appel de Gand de la surveillance spéciale de la police. Discours prononcé par M. le Chevalier Hynderick, procureur général a l'audience solennelle de rentrée du 4er Octobre 1891 et dont la Cour a ordonné l'impression. Gand; 1891; Librairie Générale de Ad. Hoste, Éditeur; softcover; small 8vo; 70 pp. Unopened copy. Slight discolouration along extremities. Owner's entry on french title page. [31614]

€ 20,00

Jagt, Bouke. Nederlands nationaliteitsbesef; een juridische en culturele benadering. Katwijk; 1995; All In/ Verhagen; softcover; proefschrift; 191 p. Annotatie, in pen, en een weggeknipt reepje aan de bovenkant voorste schutblad. [23013]

€ 10,00
Jonge van Ellemeet, B.M. de.
Jonge van Ellemeet, B.M. de.

Jonge van Ellemeet, B.M. de. Geschiedkundig onderzoek naar den rechtstoestand der Zeeuwsche geestelijke goederen van 1572 tot in het begin der 17e eeuw. Zierikzee; 1906; S. Ochtman & Zoon; halflinnen; academisch proefschrift; 8vo; 285 p. Band en schutbladen vernieuwd. [33527]

€ 30,00

Jungmann, J.A.. Verslag der handelingen van de Staten-Generaal gedurende de buitengewone zitting van 1840, gehouden van 4 augustus tot 5 september 1840. Iste & IIe Deel, "Verslag der handelingen van de dubbele Tweede Kamer, benevens kort verslag van het verhandelde in de Eerste Kamer der Staten-Generaal"/ "Bijlagen van het verslag der handelingen van de dubbele Tweede Kamer". 's-Gravenhage; 1903; Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij; halflinnen met gemarmerde platten; 24x37 cm.; XV, 165 & 44 p. Uit de collectie van Mr. Harm van Riel (oud-VVD politicus), zijn exlibris gestempeld aan de binnenkant van de band. Band met slijtage langs hoeken en randen, platten hier en daar iets gescheurd, achterzijde met hap en laat af en toe los. Titeletiket op rug vrijwel afgescheurd. Voorste schutblad met vouw, binnenkant band achterzijde met vochtvlek. [25050]

€ 30,00
Juten, G.C.A..

Juten, G.C.A.. Keuren en handvesten der stad Hulst. Oude vaderlandsche rechtsbronnen. 's-Gravenhage; 1908; Martinus Nijhoff; softcover; 8vo; inleiding door G.C.A. Juten; tekst in het (oud-)Nederlands en Frans; XVIII, 152 p. Band met wat hele lichte gebruikssporen. [33459]

€ 12,00

Keller, Max. Revolution der Technik Evolutionen des Rechts; Festgabe zum 60. Geburtstag von Karl Oftinger. Zürich; 1969; Schulthess & Co AG; cloth with plasticized wrappers; portrait in b&w of Oftinger frontispiece; XII, 351 pp. Inside with stamps of the Rijksuniversiteit Utrecht. Wrappers damaged with tears and chips. [21191]

€ 27,00

Kishi, Kosaburo, Möllendorff, P.G. von, Greiff, Francisque, Limburg, J., Koenen, H.J. & Tchacos, G.. Das Erbrecht Japans, insbesondere Kritik des Intestaterbrechtes der Codification vom Jahre 1890. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der juristischen Doctorwürde der juristischen Fakultät der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen/ Das chinesische Familienrecht/ De l'Origine du Testament Romain; étude d'antiquités juridiques/ Is, met handhaving van het beginsel omtrent de legitieme, wijziging van de regeling der erfopvolging ab intestato wenschelijk; zoo ja, in welken geest?/ De grondslagen van ons familie-, voogdij- en erfrecht/ De la succession en droit Ottoman. Convolute, 6 titles in one binding. Göttingen; 1891; W. Fr. Kästner/ Schanghai; 1895/ Paris; 1888; Chevalier-Marescq et Cie. éditeurs/ 's-Gravenhage; 1902/ Z.pl.; 1900/ Paris; 1893; A. Durand et Pedone-Lauriel, éditeurs; halfcloth with marbled boards; 65/ II, 67/ 150/ 22/ 28 & 103 pp. 2 Titles in German, 2 in French & 2 in Dutch, all on law of succession. Inscription on first free endpaper. [26611]

€ 125,00
Kleffens, E.N. van, et al.

Kleffens, E.N. van, et al. De Wielingen. 's-Gravenhage; 1928; Algemeene Landsdrukkerij; gekartonneerd; losse, uitslaande kaart van de Wielingen; 15 p. Goed exemplaar. [33769]

€ 20,00

Kroon, W.. De Apeldoornse politie tot 1994. Alphen aan den Rijn; 1997; Canaletto/ Repro-Holland; zilverbedrukt linnen; afb. in zwart wit; 107 p. Goede staat. [22455]

€ 11,00

Kuere vanden Lande van Zeelandt. Daer by gevoeght Zijnde de Interpretatie ende Ampliatie van eenige Artijckelen der voorsz. Kuere. Gedruckt na de Rechte Originele Copie, berustende ter Reken-Kamer vande Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelandt. Middelburg; 1748; Leenderd Bakker; omslag gemarmerd karton; [8], 80, [8], 20 en [12] p. Band heeft slijtageplekken. [16967]

€ 150,00

Kuere vanden Lande van Zeelandt. Daer by gevoeght Zijnde de Interpretatie ende Ampliatie van eenige Artijckelen der voorsz. Kuere. Gedruckt na de Rechte Originele Copie, berustende ter Reken-Kamer vande Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelandt. Middelburg; 1748; Leenderd Bakker; omslag: karton; [8], 80, [8], 20 en [12] p. [29222]

€ 150,00

Lantsheer, Meinardus Fredericus. Dissertatio historico-politico inauguralis de Rebus a Laurentio Petro van de Spiegel, in Zelandia gestis et scriptis, quam, favente summo numine, ex auctoritate rectoris magnifici Cornelii Adriani Bergsma, amplissimi senatus academici consensu et nobilissimae facultatis juridicae decreto, pro gradu doctoratus summisque in jure Romano et hodierno honoribus ac privilegiis, in academia Rheno-Trajectina, rite ac legitime consequendis, publico ac solemni examini submittit Meinardus Fredericus Lantsheer, Medioburgo-Zelandus. Trajecti ad Rhenum; 1843; Kemink & Filius; halfcloth with marbled boards; small 8vo; thesis; text in Latin; (5) 184 pp. Fine copy. [28942]

€ 34,00
Lasonder, L.W.A.M..

Lasonder, L.W.A.M.. Bijdrage tot de geschiedenis van de Hooge Vierschaar in Zeeland. 's- Gravenhage; 1909; Martinus Nijhoff; linnen band met wapen van Zeeland op het voorplat; met stofomslag; proefschrift; pb.; XXI, 152p.; stellingen los bijgevoegd; [33538]

€ 14,00

Lasonder, L.W.A.M.. Bijdrage tot de geschiedenis van de Hooge Vierschaar in Zeeland. 's- Gravenhage; 1909; Martinus Nijhoff; softcover; proefschrift; pb.; XXI, 152p.; stellingen los bijgevoegd; Omslag wat beschadigd. [15782]

€ 12,00
Lasonder, L.W.A.M..

Lasonder, L.W.A.M.. De archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen, die over het tegenwoordige grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd hebben. De Zeeuwsche eilanden 1456-1811 (1852). Rijks Archief-Depôt in de provincie Zeeland. In 2 delen. 's-Gravenhage; 1914; Martinus Nijhoff; halflinnen met gemarmerde platten; alfabetische indices op persoonsnamen, notarissen en plaatsnamen; 352 & 353-702 p. Eerste deel met enkele krantenartikelen tegenover de titelpagina en enkele notities met potlood in de kantlijn. [33943]

€ 50,00
31476a
31476

Les cinq codes de l'Empire français. (en miniature) Chez Chanal; À Paris, Chez P. Blanchard, 1813. 1. Code Napoléon. 2. Code de procédure civile. 3. Code de commerce. 4. Code d'instruction criminelle. 5. Code pénal in one volume. Gilt printed leather; 993 pp. Titlepage missing; backside of binding renewed. [31476]

€ 250,00