Loading...

Psychologie

Resultaten 25 - 48 van 55

Inglehart, Ronald, Basañez, Miguel and Moreno, Alejandro. Human values and beliefs: a cross-cultural sourcebook; political, religious, sexual and economic norms in 43 societies: findings from the 1990-1993 world values survey. Ann Arbor; 2001; University of Michigan Press; cardboard with dust jacket; figures, tables, statistics; XXI, 534 pp. "Human values and beliefs" is an unvaluable tool for understanding social, political or cultural attitudes in different countries. Price label on back dust jacket, some sentences marked with felt-tip pen. [21729]

€ 14,00

Jaanus, H.. Verbaal klassiek conditioneren van evaluatieve reacties, associatieve en cognitieve aspecten. Zonder plaats; 1986; softcover; academisch proefschrift, met de lijst van stellingen; tabellen; met een korte samenvatting in het Engels; 399 p. Rug en band hier en daar wat roestvlekkig. [30444]

€ 10,00

Keuller, J.M.L. De Mensch; eene psycho-physiologische studie. Leiden; 1895; J.W. van Leeuwen; figures; halfcloth, marbled; 260 pp. Renewed binding and endpapers. With owner's entry and bookplate. [8131]

€ 35,00

Kiewiet de Jonge, A.J.. Naar aanleiding van Freud's droomverklaring. Groningen; 1918; M. de Waal; halfcloth renewed binding; 210 pp. Thesis. [12959]

€ 10,00

Lebrun, Yvan (ed.). From the brain to the mouth; aquired dysarthria and dysfluency in adults. Dordrecht; 1997; Kluwer; hardcover; fig. and tables in b&w; X, 185 pp. The book offers new insights into aquired dysarthria in adults as well as a detailed discussion of the problems raised by the nature, assessment and therapy of aquired dysfluency in adults. With index. Name in ink on verso frontcover. [21180]

€ 60,00

Leroy, Paul. Angst und Lachen. Versuch zur Würdigung des Gleichgewichtes. Wien/ Bad Bocklet/ Zürich; 1954; Walter Krieg Verlag; softcover; 191 pp. Fine copy. [30450]

€ 14,00

Levy, J.A.. Maskers af! 's-Gravenhage; 1877; gebroeders Belinfante; halfcloth with marbled boards; 32 pp. Rare! Some scattered library stamps of a university and a small ticket with library number on the frontcover. Binding renewed. [22397]

€ 14,00

Malraux, André. Psychologie de l'art. I: Le musée imaginaire; II: La création artistique; III: La monnaie de l'absolu. Paris; 1947 - 1950; Alb. Skira; ill. in b&w, colourplates tipped-in; resp. 162, 231, 261 pp. Spines discoloured, slightly stained and at the top and at the bottom slightly damaged. [13174]

€ 80,00
Markowitsch, Hans J. & Miller, Bruce L. (ed.).

Markowitsch, Hans J. & Miller, Bruce L. (ed.). Neurocase. Group and single case investigations of brain-behavior relationships in adults and children. Special issue on neuroscience and crime. Volume 14, number 1, February 2008. Hove; 2008; Psychology Press; softcover; figs.; 121 pp. Near fine copy. [33009]

€ 35,00

Meel-Jansen, Annelies van. Kreativiteit en kognitieve stijl. 's-Gravenhage; zonder jaar; Mouton & Co.; softcover; academisch proefschrift, met de lijst van stellingen; tabellen; tekst in het Nederlands met een samenvatting in het Engels; X, 250 p. [30439]

€ 19,00

Möbius, P.J.. Ueber den physiologischen Schwachsinn des Weibes. Halle A.S.; 1902; Carl Marhold; 4th ed.; softcover; 15x23 cm.; 104 pp. Cover shows traces of wear, grubby and ruststained. Spine parly loose. The hings weak. Edge and marge pp. ruststained. [18887]

€ 25,00

Mulder, Annie, van de Graaf. Minderwaardigheidsgevoel en 'schoonheidsoperaties'. De moreele en sociale waarde van aesthetische operaties. Utrecht; 1936; A.W. Bruna & Zoon's; with numerous b&w photographs; cloth with wrapper; 68 pp. 1st ed. Wrapper stained and repaired. [12182]

€ 50,00

Nuttin, Joseph. Psychanalyse et conception spiritualiste de l'homme; une théorie dynamique de la personnalité normale. Louvain/ Paris; 1950; Publications Universitaires de Louvain/ Librairie Philosophique J. Vrin; softcover; 434 pp. With bibliography and index. Cover discoloured and slightly stained, two larger waterstains on front- and backcover. [21031]

€ 15,00

Reik, Theodor Unbekannte, Der, Mörder. Von der Tat zum Täter. Wien; 1932; Internationaler Psychoanalytischer Verlag Wien; cloth; 183 pp. [6206]

€ 55,00

Riel, C.B.M. van (red.). Handboek corporate communication; geselecteerde artikelen voor het hoger onderwijs (studenteneditie). Houten/ Zaventem; 1994; Bohn Stafleu van Loghum; softcover; afb. en fig. in zwart wit; XI, 817 p. Deze artikelen geven enerzijds inzicht in de theoretische grondslagen van corporate communication, anderzijds geven deskundigen uit de praktijk hun visie op de wijze waarop de belangrijkste taken op het gebied van corporate communication kunnen worden aangepakt. Stempeltje op voorste schutblad, naam vorige eigenaar op titelblad. Hier en daar enkele aantekeningen en onderstrepingen met potlood. [21711]

€ 10,00

Sauvage, De, Nolting, W.J.J.. Psychologische beschouwingen omtrent het gevoel van wel en wee. Utrecht; 1947; or. wrappers; thesis; 134 pp. Wrapper discoloured. Some underlining in pen on first page. [12960]

€ 10,00

Senne, Emile le. Madame de Païva; ; étude de psychologie et d'histoire/ L'Assassinat d'Antoine Baduel aux Champs-Élysées (13-14 Septembre 1792)/ Les projets de couronnement de l'Arc de Triomphe de l'étoile (avec la reproduction des projets de Barre, Blouet, Falguière, Farcy, Huyot, Rude, Seurre, etc./ Notes sur la villa Pompéïnne de l'Avenue Montaigne. Convolute, several titles in one binding. Paris; 1909-1911; H. Daragon/ Société Historique et Archéologique/ Librairie ancienne Honoré Champion; halfleather with marbled boards; marbled endpapers; 8vo; ills.; compiled by the author with handwritten poetry by Le Senne throughout the book, in red ink, dedicated to Madame Bernard F.B.; XVI, 92/ 31/ 30 & 78-85 pp. [27819]

€ 95,00

Soonius, J.W.. Psychologie in leven en wetenschap. Baarn; 1994; H. Nelissen; softcover; 2e druk; ill. in zwart wit; 343 p. De hoeveelheid informatie, het toegankelijke woordgebruik, alsmede de registers achterin het boek, maken het geheel tot een praktisch en handzaam naslagwerk. Goed exemplaar. [25517]

€ 10,00

Starmans, L.. Psychologische analyse van het jeugddagboek van Frederik van Eeden. Amsterdam; 1939; N.V. Van Munster's Uitgevers-Mij.; ill., portraits, folding graphics; soft paper cover; 147 pp. Slightly foxing on edge. Spine plasticized. Stamp. Front cover slightly grubby. [13903]

€ 14,00

Stuyver, C.W.J.J. Psychologie en symboliek van Ibsens ouderdomsdrama's De vrouw van de zee, Hedda Gabler, Bouwmeester Solness, Kleine Eyolf, John Gabriel Borkman, Als wij dooden ontwaken. Amsterdam; 1942; Noord-Hollandsche Uitgeversmij.; prfs. R.U. Utrecht; softcover; lijst van stellingen; 253 p. Hier en daar iets roestvlekkig. [11206]

€ 13,00

Tonkens, Evelien. Mondige burgers, getemde professionals; marktwerking, vraagsturing en professionaliteit in de publieke sector. Utrecht; 2003; NIZW; tweede druk; softcover; 158 p. Enkele arceringen met gele en oranje stift, naam in inkt op eerste schutblad. [21179]

€ 15,00

Var. authors. Anxiety and tension- new therapeutic aspects. An international symposium, St. Moritz, 16th January 1970. Basle; 1970; CIBA Limited; hardbound cloth; 8vo; ills., graphics, diagrams; 120 pp. Very fine copy. [32196]

€ 25,00

Velden, D. van. De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog/ The Japanese civil internment camps during the second World War. Franeker; 1977; T. Wever; third edition; gilt printed cloth with dust jacket; ills. in colour and b&w; statistics; 628 pp. Maps/ bibliography/ index/ glossaries/ English summary. Owner's entry on first endpaper, dust jacket worn along extremities. [22910]

€ 19,00

Verhulst, Frank Cornelis. Mental health in Dutch children. An epidemiological study/ Psychische gezondheid bij Nederlandse kinderen. Een epidemiologisch onderzoek. Meppel; 1985; Krips Repro; softcover; thesis; tables; text in English, summary in Dutch; 187 pp. Small portion of final pages a trifle dampstained. [31897]

€ 20,00