Loading...

Psychology

Results 1 - 24 of 60

Yule, William and Rutter, Michael (ed.). Language Development and Disorders. Oxford; 1987; Mac Keith Press; cloth with dust jacket; fig.; X, 481 pp. With index. Jacket mended from the inside, spine discoloured. Some underlining and marking in ink and felt-tip pen. [20948]

€ 10,00

Worchel, Stephen, Morales, J. Francisco, Páez, Dario & Deschamps, Jean-Claude (ed.). Social Identity; international perspectives. London, Thousand Oaks, New Dehli; 1998; Sage Publications; paperback; figures, tables; XIX, 263 pp. This book maps some of the key debates in contemporary social psychology. With index. A few pages dog eared. [25062]

€ 11,00

Waals, H.G. van der. Rorschach-onderzoekingen bij Neurosen, Psychopathieën en verwante toestanden. Z.pl.; z.j.; zachte kaft; overdruk uit de psychiatrische en neurologische bladen, jaargang 1946, No. 1/2; tabellen; met een korte samenvatting in het Engels; 125 p. Bandje enigszins verkleurd en wat lichte gebruikssporen. Voorplat en eerste bladzijden met wat wormgaatjes. [30442]

€ 19,00

Waal, W.J. de. De drempel van de instituutspsychotherapie/ The treshold of psychotherapy in IMP's (Institutes for multidisciplinary psychotherapy). Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de geneeskunde en tandheelkunde. Alblasserdam; 1987; Offsetdrukkerij Kanters B.V.; paperback; thesis; tables; text in Dutch with summary in English; 256 p. Fine copy. [30437]

€ 30,00

Waal, W.J. de. De geschiedenis van de psychotherapie in Nederland. 's-Hertogenbosch; 1992; uitgeverij De Nijvere Haas; softcover; enkele afb.; 160 p. Goed exemplaar. [30436]

€ 12,00

Vuyk, R.. Experimenteel onderzoek over analogievorming en inductie bij vijf- en zesjarige kinderen. Amsterdam; 1945; Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij; zachte kaft; academisch proefschrift, met de lijst van stellingen; met een uitvouwbare plaat; 128 p. Rug verkleurd. [30447]

€ 10,00

Vervaet, Ewald. Strukturalistische verkenningen in kennisleer en persoonlijkheidsleer. Amsterdam; 1986; softcover; proefschrift; fig.; XX, 493 p. Met verklarende woordenlijst, bibliografie, summary in English. [20592]

€ 14,00

Verhulst, Frank Cornelis. Mental health in Dutch children. An epidemiological study/ Psychische gezondheid bij Nederlandse kinderen. Een epidemiologisch onderzoek. Meppel; 1985; Krips Repro; softcover; thesis; tables; text in English, summary in Dutch; 187 pp. Small portion of final pages a trifle dampstained. [31897]

€ 20,00

Velden, D. van. De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog/ The Japanese civil internment camps during the second World War. Franeker; 1977; T. Wever; third edition; gilt printed cloth with dust jacket; ills. in colour and b&w; statistics; 628 pp. Maps/ bibliography/ index/ glossaries/ English summary. Owner's entry on first endpaper, dust jacket worn along extremities. [22910]

€ 19,00

Var. authors. Anxiety and tension- new therapeutic aspects. An international symposium, St. Moritz, 16th January 1970. Basle; 1970; CIBA Limited; hardbound cloth; 8vo; ills., graphics, diagrams; 120 pp. Very fine copy. [32196]

€ 25,00

Tonkens, Evelien. Mondige burgers, getemde professionals; marktwerking, vraagsturing en professionaliteit in de publieke sector. Utrecht; 2003; NIZW; tweede druk; softcover; 158 p. Enkele arceringen met gele en oranje stift, naam in inkt op eerste schutblad. [21179]

€ 15,00

Stuyver, C.W.J.J. Psychologie en symboliek van Ibsens ouderdomsdrama's De vrouw van de zee, Hedda Gabler, Bouwmeester Solness, Kleine Eyolf, John Gabriel Borkman, Als wij dooden ontwaken. Amsterdam; 1942; Noord-Hollandsche Uitgeversmij.; prfs. R.U. Utrecht; softcover; lijst van stellingen; 253 p. Hier en daar iets roestvlekkig. [11206]

€ 13,00

Starmans, L.. Psychologische analyse van het jeugddagboek van Frederik van Eeden. Amsterdam; 1939; N.V. Van Munster's Uitgevers-Mij.; ill., portraits, folding graphics; soft paper cover; 147 pp. Slightly foxing on edge. Spine plasticized. Stamp. Front cover slightly grubby. [13903]

€ 14,00

Soonius, J.W.. Psychologie in leven en wetenschap. Baarn; 1994; H. Nelissen; softcover; 2e druk; ill. in zwart wit; 343 p. De hoeveelheid informatie, het toegankelijke woordgebruik, alsmede de registers achterin het boek, maken het geheel tot een praktisch en handzaam naslagwerk. Goed exemplaar. [25517]

€ 10,00

Senne, Emile le. Madame de Païva; ; étude de psychologie et d'histoire/ L'Assassinat d'Antoine Baduel aux Champs-Élysées (13-14 Septembre 1792)/ Les projets de couronnement de l'Arc de Triomphe de l'étoile (avec la reproduction des projets de Barre, Blouet, Falguière, Farcy, Huyot, Rude, Seurre, etc./ Notes sur la villa Pompéïnne de l'Avenue Montaigne. Convolute, several titles in one binding. Paris; 1909-1911; H. Daragon/ Société Historique et Archéologique/ Librairie ancienne Honoré Champion; halfleather with marbled boards; marbled endpapers; 8vo; ills.; compiled by the author with handwritten poetry by Le Senne throughout the book, in red ink, dedicated to Madame Bernard F.B.; XVI, 92/ 31/ 30 & 78-85 pp. [27819]

€ 95,00

Sauvage, De, Nolting, W.J.J.. Psychologische beschouwingen omtrent het gevoel van wel en wee. Utrecht; 1947; or. wrappers; thesis; 134 pp. Wrapper discoloured. Some underlining in pen on first page. [12960]

€ 10,00

Riel, C.B.M. van (red.). Handboek corporate communication; geselecteerde artikelen voor het hoger onderwijs (studenteneditie). Houten/ Zaventem; 1994; Bohn Stafleu van Loghum; softcover; afb. en fig. in zwart wit; XI, 817 p. Deze artikelen geven enerzijds inzicht in de theoretische grondslagen van corporate communication, anderzijds geven deskundigen uit de praktijk hun visie op de wijze waarop de belangrijkste taken op het gebied van corporate communication kunnen worden aangepakt. Stempeltje op voorste schutblad, naam vorige eigenaar op titelblad. Hier en daar enkele aantekeningen en onderstrepingen met potlood. [21711]

€ 10,00
Rell, Max O'.

Rell, Max O'.

Sa majesté l'amour. Petites études de psychologie humoristique.

Paris; 1901; Calmann-Lévy, Éditeurs; hardcover, gilt lettering; edges gilted; 337 pp.

Near fine copy.

[34535]

€ 14,00
Reik, Theodor

Reik, Theodor

Der unbekannte Mörder. Von der Tat zum Täter.

Wien; 1932; Internationaler Psychoanalytischer Verlag Wien; cloth; 183 pp. [6206]

€ 21,00

Nuttin, Joseph. Psychanalyse et conception spiritualiste de l'homme; une théorie dynamique de la personnalité normale. Louvain/ Paris; 1950; Publications Universitaires de Louvain/ Librairie Philosophique J. Vrin; softcover; 434 pp. With bibliography and index. Cover discoloured and slightly stained, two larger waterstains on front- and backcover. [21031]

€ 15,00

Mulder, Annie, van de Graaf. Minderwaardigheidsgevoel en 'schoonheidsoperaties'. De moreele en sociale waarde van aesthetische operaties. Utrecht; 1936; A.W. Bruna & Zoon's; with numerous b&w photographs; cloth with wrapper; 68 pp. 1st ed. Wrapper stained and repaired. [12182]

€ 50,00

Möbius, P.J.. Ueber den physiologischen Schwachsinn des Weibes. Halle A.S.; 1902; Carl Marhold; 4th ed.; softcover; 15x23 cm.; 104 pp. Cover shows traces of wear, grubby and ruststained. Spine parly loose. The hings weak. Edge and marge pp. ruststained. [18887]

€ 25,00

Meel-Jansen, Annelies van. Kreativiteit en kognitieve stijl. 's-Gravenhage; zonder jaar; Mouton & Co.; softcover; academisch proefschrift, met de lijst van stellingen; tabellen; tekst in het Nederlands met een samenvatting in het Engels; X, 250 p. [30439]

€ 19,00
Markowitsch, Hans J. & Miller, Bruce L. (ed.).

Markowitsch, Hans J. & Miller, Bruce L. (ed.). Neurocase. Group and single case investigations of brain-behavior relationships in adults and children. Special issue on neuroscience and crime. Volume 14, number 1, February 2008. Hove; 2008; Psychology Press; softcover; figs.; 121 pp. Near fine copy. [33009]

€ 35,00