Loading...

Psychology

Results 1 - 24 of 59
Adler, A..

Adler, A..

Über den nervösen Charakter; Grundzüge einer vergleichenden Individual-Psychologie und Psychotherapie.

München; 1928; V. von J.F. Bergmann; 4th ed.; cloth; VIII, 220 pp.

Cover with slight foxing.

[15029]

€ 14,00
8734

Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie Wien 2.-9. September 1968, II: Marx und die Philosophie der Gegenwart; Brentano, die philosophische Psychologie und die phänomenologische Bewegung; Wittgenstein, der 'Wiener Kreis' und die analytische Philosophie; die deontische Logik und ihre Bedeutung für Ethik und Recht; die Bedeutung der Synthese im integrativen Denken under Berücksichtigung ganzheitlicher Strukturen; Kybernetik und die Philosophie der Technik; die Zeit; die Natur des Menschen und das Problem des Friedens. Wien; 1968; Universität Wien, Herder; XVI, 688 pp. [8734]

€ 30,00

Almanach der Psychoanalyse 1932. Wenen; 1932; Int. Psychoanalytischer Verlag; hrsg. von A.J. Storfer; portretten; in linnen; 202 p. [4059]

€ 34,00
Antonides, Gerrit & Raaij, W. Fred van.

Antonides, Gerrit & Raaij, W. Fred van.

Consumentengedrag; een sociaal-wetenschappelijke benadering.

Utrecht; 1994; Uitgeverij Lemma; hardcover; figuren, tabellen; 670 p.

De duidelijke structuur, aantrekkelijke lay-out, de vele praktijktoepassingen en voorbeelden vergroten de leesbaarheid van dit boek. Bestemd voor HBO- en universitaire opleidingen en zeer geschikt als naslagwerk voor marketeers, reclamemakers en ieder die in de beroepspraktijk met consumentengedrag te maken heeft. Met lijst van afkortingen en trefwoordenregister.

[25418]

€ 12,00

Anzieu, Didier. L'auto-analyse. Son rôle dans la découverte de la psychanalyse par Freud. Sa fonction en psychanalyse. Paris; 1959; Presses Universitaires de France; softcover; preface by Daniel Lagache; 6 plates in b&w; 350 pp. Spine discoloured. [30441]

€ 12,00
Batselier, Steven De.

Batselier, Steven De. De geperveteerde mens. Wording, verscheidenheid en betekenis van het sexueel-pervers-genoemde gedrag. Brugge/ Utrecht; 1966; Desclée de Brouwer; softcover; tweede uitgave; ill.; 131 p. Band iets roestvlekkig. [34229]

€ 15,00
Berg, Ina.

Berg, Ina.

Memory rehabilitation for closed-head injured patients.

Z.pl.; 1993; thesis; softcover; fig. and tables; XII,178 pp.

With summary in Dutch. Fine copy.

[21032]

€ 12,00
Brausse, H.B..

Brausse, H.B..

Kunst der Führung.

Potsdam; 1937; Ludwig Voggenreiter Verlag; hardcover, cloth; 19x12 cm;156 pp.

Marked sections of text with red pencil (in margins).

[16296]

€ 14,00
Buysse, Wendy H..

Buysse, Wendy H..

Personal social networks and behavior problems in adolescence. An explorative study in three samples: a residential sample, a day treatment sample and a reference sample.

S.l.; 1997; softcover; thesis; tables; 263 pp.

Fine copy.

[35448]

€ 20,00
Dechesne, B.H.H..

Dechesne, B.H.H..

Jeugdige gehandicapten. Sexualiteit, relaties, zelfbeeld. Een hoofdstuk uit de revalidatiepsychologie.

Nijmegen; 1978; Katholieke Universiteit; softcover; proefschrift, met de lijst van stellingen; tabellen; XIV, 670 p.

Gesigneerd op het titelblad door de auteur.

[35444]

€ 20,00

Decsey, Ernst, Gugitz, Gustav, Klima, A., Porges, Friedrich, a.o.. Die Fünf Sinne. Ihre Einflussnahme und Wirkung auf die Sexualität des Menschen. Das Gehör. Eine Sexualphysiologische und Psychologische Darstellung der Rolle Bedeutung des Gehörsinnes im Triebleben des Menschen. Wien/ Leipzig; no year (ca. 1918); Verlag für Kulturforschung; gilt printed hardbound cloth; 8vo; ills, plates in colour and b&w; 228 pp. Cover a trifle dampstained. Without the 4 records. [30866]

€ 19,00

Devereux, Georges. Psychothérapie d'un Indien des plaines. Réalité et rêve. No place; 1982; Éditions Jean-Cyrille Godefroy; paperback; translated from the English by Françoise de Gruson; 595 pp. Fine copy. [30446]

€ 16,00
Dijken, Suzan van.

Dijken, Suzan van.

The first half of John Bowlby's life. A search for the roots of attachment theory.

S.l.; 1997; softcover; thesis; bibliography; index; 184 pp.

Fine copy.

[35457]

€ 20,00
Donders, Karen A..

Donders, Karen A..

Eyewitness memory in field and laboratory studies.

Leiden; 1997; Leiden University; softcover; thesis; tables; 167 pp.

Fine copy.

[35441]

€ 14,00
Drews, Dr. Arthur.

Drews, Dr. Arthur. Nietzsches Philosophie. Heidelberg; 1904; Carl Winter's Universitätsbuchhnadlung; halfleather with marbled boards; spine gilt printed and decorated; 8vo; register; X, 561 pp. Contents with underlining with pencil. Top of spine chipped. [33299]

€ 25,00
Ensink, Bernardine & Berlo, Willy van.
Ensink, Bernardine & Berlo, Willy van.

Ensink, Bernardine & Berlo, Willy van.

Indringende herinneringen; de ontwikkeling van klachten na een verkrachting.

Delft; 1999; Eburon, Nisso Studies nr. 22; softcover; grafieken, tabellen; 236 p. + bijlages met figuren en tabellen.

Het boek bevat enerzijds veel beschrijvingen en ervaringen, en anderzijds een wetenschappelijke systematisering van deze ervaringen. Het boek besluit met praktische en beleidsrelevante conclusies.

[26950]

€ 20,00
Fokke Simonsz., A..
Fokke Simonsz., A..

Fokke Simonsz., A..

Verzameling van eenige, hier te lande gebruikelijke, spreekwoorden; op eene vrolijke, onderhoudende en gemeenzame wijze verklaard en opgehelderd.

Amsterdam; 1810; A.B. Saakes; halfleer; met caricatuurplaten; onderverdeeld in vijf afzonderlijke hoofdstukken: Het Hollandsche spreekwoord: 't is al geen goud wat er blinkt', ironiesch allegoriesch verklaard; of de waereldsche kermismarkt'. 80 p. (1806); Het Latijnsch Hollandsche spreekwoord: 'Practica est multiplex'. 36p. (1806); Het Hollandsche spreekwoord: 'Bij 't scheiden van de markt leert men de koopliên kennen'. 40 (4)p. (1807); Het oud Fransch spreekwoord: 'Point d'argent, point de Suisses!'. 43p. (1809); Het Hollandsche spreekwoord: 'Elk meent zijn uil een valk te zijn'. 35p. (1810).

In dezelfde band nog vier andere titels van dezelfde auteur: 'Het leven is een droom; eene der nagelaten verhandelingen'; Amsterdam; 1813; A.B. Saakes; 33p. 'Niet, niets en nietmetaal; eene ironische, komische verhandeling'; Amsterdam; 1814; A.B. Saakes; 26p. 'Het horoskoop der statistische, politieke en oeconomische wereld, getrokken in slagtmaand des jaars 1810'; Amsterdam; 1814; A.B. Saakes; 34 (2)p. 'Verhandelingen over den onderscheiden aard van waken, droomen en slapen, den magnetischen slaap en het dierlijk magnetismus'; Amsterdam; 1814; A.B. Saakes; 75p. Eerste druk. Zéér zeldzaam! Hier en daar enkele kleine roestvlekjes, overigens een uitstekend exemplaar.

[20377]

€ 99,00
Gusdorf, Georges.

Gusdorf, Georges.

Introduction aux sciences humaines. Essai critique sur leurs origines et leur développement.

Paris; 1960; Société d'Édition Les Belles Lettres; softcover; 522 pp.

Backcover with fold. Occasional notes and underlining with pencil.

[35442]

€ 20,00
Haitjema, Nienke.

Haitjema, Nienke.

Een kleurrijke schaduw- een proces rondom zelfdoding.

Den Bosch; s.a.; softcover; 14x21 cm.; enkele losse bijlagen toegevoegd; ongepagineerd.

Roestspoor van paperclip op het voorplat.

[35445]

€ 19,00
Happel, Bart L.M..

Happel, Bart L.M..

Architecture and function of modular neural networks.

S.l.; 1997; softcover; thesis; figures, tables, graphics; 147 pp.

Fine copy.

[35452]

€ 30,00
Herrebaut, J..

Herrebaut, J..

Chimiatrie minérale pathogène. De l'emploi thérapeutique des sels de zinc.

Maldegem; s.a.; Standaert-van Steene; softcover; 155 pp.

Frontcover with waterstaining. Pages uncut.

[34799]

€ 30,00
Herrebaut, J..

Herrebaut, J..

Du parallélisme des variations sensitives subjectives de la pression sanguine avec les variations barométriques. De l'asthénie entravée.

Maldegem; s.a.; Standaert- van Steene; softcover; 166 pp.

Cover with faint waterstain. Pages uncut.

[34798]

€ 40,00
Herrebaut, J..

Herrebaut, J..

Étude plus approfondie des états de névrose. La fermentation magnétique/ La dissolution magnétique/ Les faits du magnétisme en général.

Maldegem; s.a.; Standaert-van Steene; softcover; figures; 224 pp.

Unopened copy.

[34801]

€ 50,00
Herrebaut, J..

Herrebaut, J..

Introduction à l'etude de la susceptibilité.

Maldegem; s.a.; Standaert-van Steene; softcover; 127 pp.

Cover partly foxed.

[34800]

€ 50,00