Loading...

Psychology

Results 1 - 24 of 42
Adler, A..

Adler, A..

Über den nervösen Charakter; Grundzüge einer vergleichenden Individual-Psychologie und Psychotherapie.

München; 1928; V. von J.F. Bergmann; 4th ed.; cloth; VIII, 220 pp.

Cover with slight foxing.

[15029]

€ 14,00
8734

Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie Wien 2.-9. September 1968, II: Marx und die Philosophie der Gegenwart; Brentano, die philosophische Psychologie und die phänomenologische Bewegung; Wittgenstein, der 'Wiener Kreis' und die analytische Philosophie; die deontische Logik und ihre Bedeutung für Ethik und Recht; die Bedeutung der Synthese im integrativen Denken under Berücksichtigung ganzheitlicher Strukturen; Kybernetik und die Philosophie der Technik; die Zeit; die Natur des Menschen und das Problem des Friedens. Wien; 1968; Universität Wien, Herder; XVI, 688 pp. [8734]

€ 30,00

Almanach der Psychoanalyse 1932. Wenen; 1932; Int. Psychoanalytischer Verlag; hrsg. von A.J. Storfer; portretten; in linnen; 202 p. [4059]

€ 34,00

Antonides, Gerrit & Raaij, W. Fred van. Consumentengedrag; een sociaal-wetenschappelijke benadering. Utrecht; 1994; Uitgeverij Lemma; hardcover; figuren, tabellen; 670 p. De duidelijke structuur, aantrekkelijke lay-out, de vele praktijktoepassingen en voorbeelden vergroten de leesbaarheid van dit boek. Bestemd voor HBO- en universitaire opleidingen en zeer geschikt als naslagwerk voor marketeers, reclamemakers en ieder die in de beroepspraktijk met consumentengedrag te maken heeft. Met lijst van afkortingen en trefwoordenregister. [25418]

€ 12,00

Anzieu, Didier. L'auto-analyse. Son rôle dans la découverte de la psychanalyse par Freud. Sa fonction en psychanalyse. Paris; 1959; Presses Universitaires de France; softcover; preface by Daniel Lagache; 6 plates in b&w; 350 pp. Spine discoloured. [30441]

€ 12,00
Batselier, Steven De.

Batselier, Steven De. De geperveteerde mens. Wording, verscheidenheid en betekenis van het sexueel-pervers-genoemde gedrag. Brugge/ Utrecht; 1966; Desclée de Brouwer; softcover; tweede uitgave; ill.; 131 p. Band iets roestvlekkig. [34229]

€ 15,00
Berg, Ina.

Berg, Ina.

Memory rehabilitation for closed-head injured patients.

Z.pl.; 1993; thesis; softcover; fig. and tables; XII,178 pp.

With summary in Dutch. Fine copy.

[21032]

€ 12,00
Brausse, H.B..

Brausse, H.B..

Kunst der Führung.

Potsdam; 1937; Ludwig Voggenreiter Verlag; hardcover, cloth; 19x12 cm;156 pp.

Marked sections of text with red pencil (in margins).

[16296]

€ 14,00

Decsey, Ernst, Gugitz, Gustav, Klima, A., Porges, Friedrich, a.o.. Die Fünf Sinne. Ihre Einflussnahme und Wirkung auf die Sexualität des Menschen. Das Gehör. Eine Sexualphysiologische und Psychologische Darstellung der Rolle Bedeutung des Gehörsinnes im Triebleben des Menschen. Wien/ Leipzig; no year (ca. 1918); Verlag für Kulturforschung; gilt printed hardbound cloth; 8vo; ills, plates in colour and b&w; 228 pp. Cover a trifle dampstained. Without the 4 records. [30866]

€ 19,00

Devereux, Georges. Psychothérapie d'un Indien des plaines. Réalité et rêve. No place; 1982; Éditions Jean-Cyrille Godefroy; paperback; translated from the English by Françoise de Gruson; 595 pp. Fine copy. [30446]

€ 16,00
Drews, Dr. Arthur.

Drews, Dr. Arthur. Nietzsches Philosophie. Heidelberg; 1904; Carl Winter's Universitätsbuchhnadlung; halfleather with marbled boards; spine gilt printed and decorated; 8vo; register; X, 561 pp. Contents with underlining with pencil. Top of spine chipped. [33299]

€ 25,00

Ensink, Bernardine & Berlo, Willy van. Indringende herinneringen; de ontwikkeling van klachten na een verkrachting. Delft; 1999; Eburon, Nisso Studies nr. 22; softcover; grafieken, tabellen; 236 p. + bijlages met figuren en tabellen. Het boek bevat enerzijds veel beschrijvingen en ervaringen, en anderzijds een wetenschappelijke systematisering van deze ervaringen. Het boek besluit met praktische en beleidsrelevante conclusies. [26950]

€ 20,00
Fokke Simonsz., A..
Fokke Simonsz., A..

Fokke Simonsz., A..

Verzameling van eenige, hier te lande gebruikelijke, spreekwoorden; op eene vrolijke, onderhoudende en gemeenzame wijze verklaard en opgehelderd.

Amsterdam; 1810; A.B. Saakes; halfleer; met caricatuurplaten; onderverdeeld in vijf afzonderlijke hoofdstukken: Het Hollandsche spreekwoord: 't is al geen goud wat er blinkt', ironiesch allegoriesch verklaard; of de waereldsche kermismarkt'. 80 p. (1806); Het Latijnsch Hollandsche spreekwoord: 'Practica est multiplex'. 36p. (1806); Het Hollandsche spreekwoord: 'Bij 't scheiden van de markt leert men de koopliên kennen'. 40 (4)p. (1807); Het oud Fransch spreekwoord: 'Point d'argent, point de Suisses!'. 43p. (1809); Het Hollandsche spreekwoord: 'Elk meent zijn uil een valk te zijn'. 35p. (1810).

In dezelfde band nog vier andere titels van dezelfde auteur: 'Het leven is een droom; eene der nagelaten verhandelingen'; Amsterdam; 1813; A.B. Saakes; 33p. 'Niet, niets en nietmetaal; eene ironische, komische verhandeling'; Amsterdam; 1814; A.B. Saakes; 26p. 'Het horoskoop der statistische, politieke en oeconomische wereld, getrokken in slagtmaand des jaars 1810'; Amsterdam; 1814; A.B. Saakes; 34 (2)p. 'Verhandelingen over den onderscheiden aard van waken, droomen en slapen, den magnetischen slaap en het dierlijk magnetismus'; Amsterdam; 1814; A.B. Saakes; 75p. Eerste druk. Zéér zeldzaam! Hier en daar enkele kleine roestvlekjes, overigens een uitstekend exemplaar.

[20377]

€ 99,00

Freud, Sigm.. Über Psychoanalyse. Fünf Vorlesungen gehalten zur 20Jährigen Gründungsfeier der Clark University in Worcester Mass., September 1909 von Prof. Dr. Sigm. Freud LL.D. Leipzig & Wien; 1919; Franz Deuticke; cardboard; 8vo; 4th edition; 62 pp. Top of spine with small repair, cover a trifle foxed. [28544]

€ 19,00
Herrebaut, J..

Herrebaut, J..

Chimiatrie minérale pathogène. De l'emploi thérapeutique des sels de zinc.

Maldegem; s.a.; Standaert-van Steene; softcover; 155 pp.

Frontcover with waterstaining. Pages uncut.

[34799]

€ 30,00
Herrebaut, J..

Herrebaut, J..

Du parallélisme des variations sensitives subjectives de la pression sanguine avec les variations barométriques. De l'asthénie entravée.

Maldegem; s.a.; Standaert- van Steene; softcover; 166 pp.

Cover with faint waterstain. Pages uncut.

[34798]

€ 40,00
Herrebaut, J..

Herrebaut, J..

Étude plus approfondie des états de névrose. La fermentation magnétique/ La dissolution magnétique/ Les faits du magnétisme en général.

Maldegem; s.a.; Standaert-van Steene; softcover; figures; 224 pp.

Unopened copy.

[34801]

€ 50,00
Herrebaut, J..

Herrebaut, J..

Introduction à l'etude de la susceptibilité.

Maldegem; s.a.; Standaert-van Steene; softcover; 127 pp.

Cover partly foxed.

[34800]

€ 50,00

Hers, J.F.Ph. & Terpstra, J.L.. Stress; medical and legal analysis of late effects of World War II suffering in the Netherlands. Oegstgeest; 1988; privately published; gilt printed cloth; graphics, tables, 186 pp. Proceedings of an integrated Boerhaave post-graduate course. Fine copy. [26937]

€ 19,00

Hosman, C.M.H.. Psychosociale problematiek en hulpzoeken. Een sociaal-epidemiologische studie ten behoeve van de preventieve geestelijke gezondheidszorg. Lisse; 1983; Swets & Zeitlinger; paperback; academisch proefschrift met de lijst van stellingen; tabellen, diagrammen; namen- en begrippenregister; XXV, 438 p. Goed exemplaar. [30435]

€ 15,00
Inglehart, Ronald, Basañez, Miguel and Moreno, Alejandro.

Inglehart, Ronald, Basañez, Miguel and Moreno, Alejandro.

Human values and beliefs: a cross-cultural sourcebook; political, religious, sexual and economic norms in 43 societies: findings from the 1990-1993 world values survey.

Ann Arbor; 2001; University of Michigan Press; cardboard with dust jacket; figures, tables, statistics; XXI, 534 pp.

"Human values and beliefs" is an unvaluable tool for understanding social, political or cultural attitudes in different countries. Price label on back dust jacket, some sentences marked with felt-tip pen.

[21729]

€ 14,00

Jaanus, H.. Verbaal klassiek conditioneren van evaluatieve reacties, associatieve en cognitieve aspecten. Zonder plaats; 1986; softcover; academisch proefschrift, met de lijst van stellingen; tabellen; met een korte samenvatting in het Engels; 399 p. Rug en band hier en daar wat roestvlekkig. [30444]

€ 10,00
Keuller, J.M.L.
Keuller, J.M.L.
Keuller, J.M.L.
Keuller, J.M.L.

Keuller, J.M.L.

De Mensch; eene psycho-physiologische studie.

Leiden; 1895; J.W. van Leeuwen; figures; halfcloth, marbled; 260 pp.

Renewed binding and endpapers. With owner's entry and bookplate.

[8131]

€ 35,00
Lebrun, Yvan (ed.).

Lebrun, Yvan (ed.). From the brain to the mouth; aquired dysarthria and dysfluency in adults.

Dordrecht; 1997; Kluwer; hardcover; fig. and tables in b&w; X, 185 pp.

The book offers new insights into aquired dysarthria in adults as well as a detailed discussion of the problems raised by the nature, assessment and therapy of aquired dysfluency in adults. With index. Name in ink on verso frontcover.

[21180]

€ 29,00