Loading...

Poetry before 1900

Results 1 - 24 of 183
Witsen Geysbeek, P.G..
Witsen Geysbeek, P.G..
Witsen Geysbeek, P.G..

Witsen Geysbeek, P.G..

Biographisch, anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters. Derde en vierde deel.

Amsterdam; 1822-1823; C.L. Schleijer; halflinnen; klein 8vo; II, 496 & 541 p.

Banden wat hele lichte slijtagesporen. Bladzijden 4e deel met wat lichte vochtschade aan de bovenzijde.

[31832]

€ 20,00
Winkler Prins, J..

Winkler Prins, J..

Zonder Sonnetten. Nieuwe Gedichten.

Amersfoort; 1890; G.H. Priem; softcover; 13x17 cm.; 118 p.

Rug aan bovenzijde iets beschadigd. Voorplat wat roestvlekkig. Niet opengesneden exemplaar.

[34897]

€ 15,00

Winkler Prins, A..

Braga. Dichterlijke mengelingen. Uitgegeven door een dichtlievend gezelschap onder de nooit gebruikte zinspreuk: "Utile dulci".

Deventer; 1883; A. ter Gunne; halfleer; ca. 12x19 cm.; inleiding en toelichting van A. Winkler Prins; XVI, 488 p.

Rug gerepareerd. Stempeltje op het titelblad.

[33979]

€ 12,00

Willemzen, Jakob. Gezangen vande Gangen Gods in zijn Heiligdom, (dat is) Eenige Aanmerkingen van de bizondere daden Gods: ontrent het bestuur van zijn kerke; voor de Wet en onder het Ouwde Testament, van Adam tot Moses en van Moses tot Christus. Ontworpen in verscheide Dicht-maat. Middelburg; Aaron van Poulle; 1683. Contemp. perkament; (24), 399, (1) p. Band met slijtageplekken; tekst gedeeltelijk met enige vochtschade. Jakob Willemzen (of: Jacobus Willemsen), geboren te Middelburg in 1644 alwaar hij overleed in 1712, was kiesheer in zijn gebooterstad, legde zich toe opp de godgeleerdheid en de Hebreeuwse taal, hield oefeningen en beoefende de geestelijke poëzie. In zijn jeugd was hij lid van de rederijkerskamer "Het bloemken Jesse". Ref.: Van der Aa, Biogr. woordenboek. Deze uitgave wordt zelden aangeboden! [25626]

€ 290,00
Wheeler Wilcox, Ella.
Wheeler Wilcox, Ella.

Wheeler Wilcox, Ella.

Poems of Life.

London, no year, Siegle, Hill & Co.; suede cover; 6x9 cm.; all edges gilt; 80 pp.

Spine end a trifle damaged.

[36869]

€ 20,00
Westerman, M..
Westerman, M..
Westerman, M..

Westerman, M..

Nieuwe gedichtjes voor kinderen.

Amsterdam; 1830; M. Westerman; zachte kaft, karton; 9,5x15 cm.; 2e druk; 56 p.

Boven- en onderzijde rug beschadigd. Titelblad met kleine reparatie. Kaartje aan de binnenkant van het voorplat "Uit de verzameling Borms-Koop".

[36725]

€ 55,00
Westerman, M..
Westerman, M..
Westerman, M..

Westerman, M..

Gedichtjes voor kinderen.

Amsterdam; zonder jaar; M. Westerman; harde kaft, gekartonneerd; 8,5x14 cm.; 2e druk; verlucht met een titelgravure en 6 overige gravures; 71 p.

Bandje met wat lichte slijtagesporen. Laatste, blanco, schutblad wat plakrestjes.

[36928]

€ 190,00
Westerhoven Junior, Jan van.
Westerhoven Junior, Jan van.

Westerhoven Junior, Jan van.

Zomer-Buitenleven en Wandelingen, den Schepper in zyne Schepselen Beschouwende en Verheerlykende; in Bespiegelingen Over Gods grote Werken, als: over het Uitspansel, de Zon, Maan en Sterren; over de Aarde, Bergen, Bosschen, Koorn, Wei- en Moeslanden, Lusthoven en Tuinen; over de Zeeën, Meiren en Rivieren; over de Dieren, het Tamme Vee en Insekten; over de Bloemen, Kruiden, gewassen en andere Wonderen der Natuur; Alles ten dienste en ter aanspooring van het stille Landleven; bestiering van hun, die Buitenplaatsen, Hoven of Tuinen bezitten, hoe daarvan het waare nut op de beste wyse te genieten, en het misbruik voortekome; door Jan van Westerhoven Junior. Met fraaije Kunst-Plaaten. De Vierde Druk. Amsterdam, Martinus de Bruyn, z.j. [1771?] gr. 8o: *-2*8 3*2 A-2E8 2F6, (36) 457 (3) p.

¶ In contemporain halflederen band met gemarmerde platten (nogal sleets, vooral aan de hoekjes); gemarmerde schutbladen. Voorafgaat het frontispiece door P. Sluiter uit de oorspronkelijke uitgaven met de tekst: Den Schepper Verheerlykt in de Schepselen. Blijkens de voorrede van de drukker is slechts de spelling in deze vierde druk aangepast. Bevat lofdichten van: Joachim Oudaan, D[avid?] van Hoogstraten, Karel van Bracht, Pieter van Bracht d.d. 16-12-1684; Non est mortale quod opto en een drempelgedicht over de fraaie buitens rondom Haarlem door Van Westerhoven. Aan het slot, p. 447-457, komt nog een lang gedicht voor van Joachim Oudaan, getiteld: "God En t Goddelyke, Gekent, en doorzien, uyt de Schepselen". Met 6 ingevoegde, uitvouwbare gravures door Coenraad Decker: t.o. p. 30: gezicht op Haarlem vanaf de Blinkert; p. 54: de vuurbaak te Zandvoort; 238: het Haarlemmerhout; 264: Het Spaarne; 296: de weilanden bij Heemstede; en 318: een buiten onder Bloemendaal (de Kruidberg?). De wandelingen hebben de vorm van een dialoog tussen Paulus Waarmond en Johannes Weetlust. De eerste druk van dit werk verscheen al in 1685 moet zijn; een tweede druk in 1715, een derde in 1737 en een andere vierde druk bij C.H. Bohn eveneens te Haarlem, waarvan dit een titeluitgave is, zij het met een geheel andere titel! Niet in Springer & Klassen; cf. S&K 4680 [2e dr. 1715]. Slechts één ander exemplaar in STCN!

JAN VAN WESTERHOVEN was diaken en leraar bij de Haarlemse doospsgezinde gemeente van de Vlaamse Blok, waar hij in 1662 uit verbannen was, omdat hij avondmaal bij de Waterlanders had gevierd. Hij ging toen naar de Peuzelaarsteeg, waar hij in 1672 oudste werd, en toen die gemeente samenging met de Vlaamse Lammisten. In maart 1683 wijdde hij het nieuwe kerkgebouw in. Van Westerhoven sympathiseerde nogal met het collegiantisme. Mennonite Encyclopedia IV, 932; Verheus, Naarstig en Vroom (Haarlem 1990), 76.

[28352]

€ 380,00
Vrije, Adr. de.

Vrije, Adr. de.

Gedichten.

Arnhem; c. 1890; Arnhemsche Drukkers- en Uitgevers-Mij.; cloth, green, gilt- and black stamped, printed in blue; 272 pp.

Stamps. A few notes. Endpapers discoloured.

[15438]

€ 25,00
Voltaire.
Voltaire.
Voltaire.

Voltaire.

Henrik De Groote, Uit de Fransche Heldenvaerzen van den Heere De Voltaire in Nederduitsche Dichtmaat overgebragt, onder de Zinspreuk Studio Fovetur Ingenium.

Amsterdam; 1753; A. Slaats, T. Bliek, P. Meyer; transl. by Sijbrand Feitama; vignette on title page; parchment; XXVI, [XXXII], 270 pp.

Preceded by Toewying etc., Privilegie, Voorrede etc., Vertaling van de Fransche Voorrede etc., Uittreksel uit de Fransche Voorrede etc.; Vertaling van eenen Brief, etc.; Schets der Henriade etc.; 11 Lofdichten. Very good copy.

[13480]

€ 140,00
Villon, Francoys.

Villon, Francoys.

Gedichten. Frans en Nederlands. De legaten, het testament, de losse gedichten en de balladen in het Bargoens.

Brugge, Den Haag; 1974; Orion, Scheltens & Giltay; in het Nederlands vertaald door J. Fieuws; met zwartwit illustraties in de tekst; linnen met stofomslag; 345 p.

Stofomslag langs de randen iets sleets.

[16290]

€ 19,00
Villon, Francois.
Villon, Francois.
Villon, Francois.

Villon, Francois.

Oeuvre complète de Francois Villon, maitre ès arts de la Sorbonne, vaurien et poète à ses heures, contenant aussi le jargon des voleurs et autres truands de la bonne ville de Paris. Texte composé dans la gothique gravée par Jean du Pré en l'an 1489, suivi dúne présentation moderne en romain garamond = Introduction et textes établis par Catherine Petit, maître ès lettres.

Paris; 1977; Jean de Bonnot; Leather, blind stamped illustrations of Adam and Eve, gilt stamped dancers at the top and decorations at the bottom, spine with gilt stamped decorations and title text, gilt edged at the top; [XVIII], 520 pp., decorated and printed in gold and violet.

Luxurious ed.. Contains also facsimile print of the the manuscript, called 'de Stockholm'. Endpapers in claret and gold. Very beautiful copy in very good condition.

[13683]

€ 29,00
Vegt, J. van der.
Vegt, J. van der.
Vegt, J. van der.

Vegt, J. van der.

Leesoefeningen voor de jeugd, toegepast op de 8e en 9e leestafel van den heer Prinsen. Vierde stukje.

Deventer; 1847; J. de Lange; zachte kaft; 10x16 cm.; verlucht met kleurenlitho's; 24 p.

Enkele bladzijden met een ezelsoortje.

[36766]

€ 60,00
Uriot, Jan
Uriot, Jan

Uriot, Jan

Dante. Een visie op de eerste twee zangen van de Divina Commedia, geschilderd en beschreven door Jan Uriot. Dante. Blik auf die ersten zwei Gesänge der Divina Commedia.

Verona; 1975; Fiorini; orig. cloth with gilt stamped portrait of Dante; 128 p.

Signed and numbered copy: nr. 149 of 200 of the Dutch-German edition.

[4205]

€ 100,00
Tollens Cz., H..
Tollens Cz., H..

Tollens Cz., H..

Tafereel van de overwintering der Hollanders op Nova Zembla, in de jaren 1596 en 1597.

Leyden; 1840; D. du Mortier en Zoon; blanco, kartonnen bandje; 10,5x16 cm.; 4e druk; 34 p.

Rug een ietsje beschadigd.

[26924]

€ 20,00
Tollé, H.A.
Tollé, H.A.

Tollé, H.A. Iets van Henrik Antoni Tollé, Predikant te Vere.

Vere; 1790; C.M. van de Graaf; met een portret op de titel door J. Schwartzenbach. Origineel bedrukt karton; XVI en 80 p.

[6676]

€ 140,00
Tiemersma, H.J..
Tiemersma, H.J..

Tiemersma, H.J..

Wilde Hein.

Zonder plaats; zonder jaar; zachte kaft; 22x9 cm.; contourboek; 8 pagina's met bruin gekleurde ill. en 4 pagina's met gekleurde ill. in steendruk; ongepagineerd.

Compleet. Rug gerepareerd. Achterplat en bovenzijde pagina's wat vochtschade.

[37013]

€ 60,00
14442
14442a

The Song of Songs which is Salomon's.

Resp. Zürich, Winterthur; ca. 1970; resp. Flamberg-V., Druckerei Winterthur; ill. in b&w and in colour; paper cover, with dust jacket; not paged.

In Hebrew, French, German and English. Jacket slightly damaged. Book in very good condition.

[14442]

€ 40,00
Swildens, J.H. & E. Laurillard.
Swildens, J.H. & E. Laurillard.
Swildens, J.H. & E. Laurillard.
Swildens, J.H. & E. Laurillard.

Swildens, J.H. & E. Laurillard.

Mr. J.H. Swildens Vaderlandsch AB-Boek van 1781. Met versjes van Dr. E. Laurillard.

Amsterdam/ Leiden; zonder jaar; Jan Leendertz/ A.W. Sijthoff; halflinnen; 23x29 cm.; gelithografeerde ill. in kleur; A.B.C.-boek; ongepagineerd.

Illustraties compleet, maar 2 tekstbladen met de letter A/B en C/D ontbreken. Band iets verkleurd en achterplat met roestvlekjes. Schutbladen vernieuwd. Binnenwerk hier en daar wat foxing.

[37267]

€ 300,00
Starter, J.J.

Starter, J.J. Friesche Lusthof, beplant met Verscheyden Stichtelijcke Minneliedekens, Gedichten ende Boertige Kluchten: den zesden druck, op nieus vermeerdert ende verbetert, met verscheyden Dichten ende Kluchten.

Utrecht; 1864; L.E. Bosch ende Zn.; harde kaft met gemarmerde platten; 8vo; 6e druk; frontispice met gelithografeerd portret van J.J. Starter; binnenwerk met enkele houtgravures; XXVIII, 534 pp.

Vernieuwde harde band óver het origineel heengebonden.

[29218]

€ 14,00
Starter, J.J.
Starter, J.J.

Starter, J.J. Friesche Lusthof, beplant met Verscheyden Stichtelijcke Minneliedekens, Gedichten ende Boertige Kluchten: den zesden druck, op nieus vermeerdert ende verbetert, met verscheyden Dichten ende Kluchten.

Utrecht; 1864; L.E. Bosch ende Zn.; halfleer met gemarmerde platten; klein 8vo; 6e druk; frontispice met gelithografeerd portret van J.J. Starter; binnenwerk met enkele houtgravures; XXVIII, 534 pp.

Ex libris op de binnenkant van de band, overigens een goed exemplaar.

[30660]

€ 18,00
Staring van den Wildenborch, A.C.W., e.a..
Staring van den Wildenborch, A.C.W., e.a..
Staring van den Wildenborch, A.C.W., e.a..

Staring van den Wildenborch, A.C.W., e.a..

Nieuwe werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. III Deel, II stuk. Bevattende o.a. "Over Jan van Heelu en zijn gedicht "De Slag van Woeringen", "De Wapen Martijn", van Jacob van Maerlant, "Over de verwisseling van zedelijke en zinnelijke hoedanigheden in sommige Betuwsche idiotismen"', door N.C. Kist en "Over het leven en de letterkundige verdiensten van Frederick de Houtman", door J.T. Bodel Nyenhuis.

Dordrecht; 1834; Blussé en van Braam; gekartonneerd; 8vo; L, 362 p.

Band vernieuwd, rug verkleurd. Naam vorige eigenaar op titelblad.

[31491]

€ 29,00
Sigogne, Émile.
Sigogne, Émile.
Sigogne, Émile.
Sigogne, Émile.

Sigogne, Émile.

Mosaïque.

Bruxelles; 1888; J. Lebègue & Cie Éditeurs; softcover; ca. 13x19 cm.; signed with dedication by Sigogne; 74 pp.

Cover damaged and renewed with floral decorated paper.

[31966]

€ 20,00
Siegenbeek, Matthijs.
Siegenbeek, Matthijs.

Siegenbeek, Matthijs.

Keur van dichterlijke zedelessen, voornamelijk uit J. Cats.

Amsterdam; 1810; Johannes Allart; halfleer met gemarmerde platten; VIII, 156 p.

Titelblad met vochtvlek, pagina's en schutbladen hier en daar met kleine vlekjes. Enkele bladzijden licht ingescheurd op de marge. Goudopdruk rug enigszins vervaagd.

[20058]

€ 50,00