Loading...

Poetry before 1900

Results 1 - 24 of 61
 .
 .

-. Vergeet mij niet. Christelijk Verjaardagalbum. (Geïllustreerd).

Rotterdam; s.a.; J.M. Bredée; gedecoreerd linnen bandje met goudopdruk; ca. 9x12 cm.; sneden verguld; ill. in kleur; 376 p.

Fraai exemplaar.

[32994]

€ 25,00

Alphen, Hieronymus van. Kleine gedichten voor kinderen. Utrecht; 1869; J.G. van Terveen; zachte kaft; 10x15 cm.; 69 p. Bladzijde 65/66 ontbreekt evenals een gedeelte van de inhoudsopgave. Naam vorige eigenaar op voorplat. [30853]

€ 20,00

Alphen, Hieronymus van. Kleine Gedichten voor kinderen. n.p.; c. 1885; n.n.; 4 of the 6 hand coloured lithographies; cloth, red, gilt- and blind stamped, gilt edged; 108 pp. Half-title; title lacking. Slightly foxing. Cover waterstained inside. Binding and spine repaired. [15351]

€ 35,00

Bellamy, J.. Gezangen mijner jeugd en nagelaaten gedichten.

Haerlem; 1790; Plaate en Loosjes; gekartonneerde band; 8vo; II, 172 p.

Titelpagina met vochtschade. Band met enige slijtagesporen. De titel is met pen op het (blanco) voorplat aangebracht.

[32576]

€ 25,00
Bent, Jan.
Bent, Jan.

Bent, Jan.

Aldervroegste vaderlandze oudhedenb, ontzwagteld en gezuiverd, van de vooroordeelen en misgiszingen der schryveren van de laatere eeuwen; in zes redevoeringen.

Hoorn; 1761; Willem Breebaart. Kartonnen (vernieuwde) omslag; (8), XII, (12), 338, (18) p.

Over het leven van Bent, die vermoedelijk 2 augustus 1701 te Hoorn rooms-katholiek werd gedoopt, is tot dusverre niet meer bekend dan wat hij zelf in de voorwoorden van zijn werken vertelt. In 1748 werd hij voor zijn verdediging van belastingpachters beloond met zes maanden landsdienstbaarheid. Hij woonde in Hoorn en zijn boeken worden voorafgegaan door gedichten van vooraanstaande stadgenoten. Hij voerde een pennestrijd met P.H. van de Wall (die daarin werd bijgestaan door zijn leermeester A. Kluit) over de geografische situatie in de Lage Landen ten tijde van de Bataven.

[33670]

€ 190,00
Beronicius, P.J.
Beronicius, P.J.

Beronicius, P.J. P. J. Beronicii Georgarchontomachia, caeterorumque ejus Carminum Sylvula; quorum prius Carmine Belgico secutum. Boeren- en Overheids-stryd; en de overige Gedichten van P.J. Beronicius; Welkers eerste in Nederduitsche Vaarzen is nagevolgd door J. B. Waar by gevoegd is het zonderling Leven des Dichters; een goed aantal van Nederduitsche Aanteekeningen; en een keurig zestal van fraaije koperen Platen. Goes en Middelburg; 1766; Jacobus Huysman en Jeroen van de Sande, J.Z.; engraved frontispiece and 6 engravings on 3 pp. by S. Fokke; halfleather; XX, 178 pp. Text in Latin and in Dutch. [4140]

€ 125,00

Beronicius, P.J.. P.J. Beronicii poëtae incomparabilis quae extant. P. Rabus recensuit et georgarchontomachiae notas addidit. Editio quarta emendatius curata./ Boeren- en overheidsstrijd, voor de vuist gedicht door P.J. Beronicius, in 't Nederduitsch overgezet door P. Rabus. Nevens eenige andere gedichten, en een byvoegsel van 's mans leven in de voorreden. Amsterdam; 1716; Nicolaas ten Hoorn; 4e druk; leer; 11x17 cm.; 5 kopergravures, waarvan 4 van Caspar Luyken; frontispice van Romain de Hooghe; bevat onder meer het stuk "Boeren- en overheidsstrijd ofte het innemen van Middelburg", voorzien van gravure "Een kleine hoop van boeren zet Middelburg in roeren"; (32) 175 p. Compleet exemplaar. Vernieuwde, 20e eeuwse, band en schutbladen. Rug van de band met donkere vlekken. [25127]

€ 150,00
Bilderdijk, Willem.
Bilderdijk, Willem.

Bilderdijk, Willem.

Bilderdijks epos; of de vijf bestaande zangen van den ondergang der eerste waereld.

Leeuwarden; 1847; G.T.N. Suringar; harde kaft, blindgestempeld; rug met goudopdruk; met een uitslaande kaart van de "eerste waereld"; uitgegeven met een inleiding, varianten, aantekeningen en verhandelingen door Isaac da Costa; VIII, 533 p.

Band iets beduimeld, rug gerestaureerd.

[32964]

€ 15,00

Bilderdijk, Willem. De Dichtwerken van Mr. Willem Bilderdijk, Met uitzondering van eenige stichtelijke en gelegenheids-dichtstukken, naar tijdsorde gerangschikt en met vele ophelderende aanteekeningen uitgegeven, door dr. J. van Vloten. 4 delen in 3 banden.

Arnhem, Nijmegen; 1884; Gebrs. E. & M. Cohen; hardbound cloth; ed. by J. van Vloten; introd. by Nicolaas Beets; 2nd ed. part 3 & 4 are 3rd edition;.; resp. VIII, 352, VIII, 348 and VI, 356, VIII, 346 pp.

Spine vol. 1 and 2 soiled. Both with bookplate of Martien Beversluis on (french) title page. Vol. 3/4 with repair on hinge frontcover/first endpaper.

[32573]

€ 18,00
Boddaert, Pieter.
Boddaert, Pieter.

Boddaert, Pieter. Nagelatene mengeldichten en levensbeschryvinge van wylen den here Mr. Pieter Boddaert, mitsgaders de lykzangen op zyn Ed. overlyden.

Middelburg; 1761; Hendrik Sas en Jan Dane. Titelpagina gedrukt in rood en zwart met gravure van J.C. Philips. Halflinnen met gemarmerde platten; (24), XLVII, (14), LXXIII, 74, VIII, 98, (6) p.

Rug gerepareerd.

[33419]

€ 95,00
Boterman, Frits.

Boterman, Frits. Duitse dichters en denkers. Het belang van cultuur in de moderne Duitse geschiedenis.

Amsterdam/ Antwerpen; 2008; uitgeverij de Arbeiderspers; paperback; enkele ill.; register; 368 p.

Keurig exemplaar.

[32932]

€ 22,00

Brands, Gerrit Albertus. Tspel van de Cristenkercke. Utrecht; 1921; A. Oosthoek; thesis R.U. Leiden; LIII, 165 pp. Cover discoloured. [823]

€ 15,00
Cleyn, Cornelis, Onno Zwier van Haren, Adrianus Wolff en Adamus Camphuysen.
Cleyn, Cornelis, Onno Zwier van Haren, Adrianus Wolff en Adamus Camphuysen.
Cleyn, Cornelis, Onno Zwier van Haren, Adrianus Wolff en Adamus Camphuysen.

Cleyn, Cornelis, Onno Zwier van Haren, Adrianus Wolff en Adamus Camphuysen. Dank-offer voor de eerstelingen van Neerlands vryheid, by het vieren van het twede eeuwgety der inneminge van Den Briele door de Water-geuzen, Gode binnen deze stad. Gebonden met: "De Geusen", "Redevoering over de vryheid van godsdienst" en "Redevoering van den Heer en Meester Adamus Camphuysen".geusene Briele; 1772; Wed. Verhell en zoon. Perkamenten band; (4), 81, (19) p. Verder meegebonden: "De Geusen" door Jonkheer Onno Zwier van Haren. Zwolle; 1772; Simon Clement. (8), 210, (2) p., "Redevoering over de vryheid van godsdienst in West-Vriesland, Kennemerland en Waterland; zedert het Jaer 1572. Ter gelegenheid van de Bevestiginge der Magistrature over de Beemster" door Adrianus Wolff. Amsterdam; 1772; Martinus de Bruyn. VIII, 26 p. En tot slot: "Redevoering van den Heer en Meester Adamus Camphuysen, Rector van het Latynsche School te Zierikzee over Lieven Jansson Kaarsemaker, Uitgesproken te Zierikzee op den 15 van Herfstmaand 1772. in de Walsche kerk ter gelegenheid van de plechtige bevordering der schooljeugd. Vertaald door Cornelis Van der Gryp". Zierikzee; 1773; J. de Kanter en Zoon.(8), 63 p. Convoluut met 4 titels in één band. Fraai exemplaar. [23969]

€ 450,00
Couperus, Louis.
Couperus, Louis.

Couperus, Louis. Een lent van vaerzen.

Amsterdam; 1893; L.J. Veen; in linnen gebonden; belettering verguld; ca. 13x20 cm.; 2e druk; 90 p.

Een enkele bladzijde iets roestvlekkig.

[33181]

€ 65,00
Dante and Uriot, Jan.
Dante and Uriot, Jan.
Dante and Uriot, Jan.
Dante and Uriot, Jan.

Dante and Uriot, Jan. Dante. Een visie op de eerste twee zangen van de Divina Commedia geschilderd en beschreven door Jan Uriot. Dante. Interprétation des deux premiers chants de Divinia Commedia.

Verona; 1975; Fiorini;original cloth with gilt stamped portrait of Dante; 49x35.5 cm; with mounted illustrations in colour by Jan Uriot; Dutch-French edition; no. 27 of 150 copies; signed by Jan Uriot; 128 pp.

Very fine copy.

[18480]

€ 100,00
Dufay, Pierre (ed.).
Dufay, Pierre (ed.).

Dufay, Pierre (ed.). L'enfer des classiques. Poèmes, légers des grands ecrivains du 15e au 18e siècle. Recueillis & annotés par Pierre Dufay.

Paris; 1942; Éditions de la Nouvelle France; softcover with wrappers; enriched with 10 woodcuts in colour; XX, 218 pp.

Near fine copy.

[32916]

€ 15,00

Feestviering bij de ontsluijering van het standbeeld van Jacob Cats, ridder, raadspensionaris van Holland. Opgerigt te Brouwershaven, den 11den december 1829. Amsterdam; 1830; de Gebroeders Diederichs; slappe kaft; frontispice met gelithografeerde afbeelding van het standbeeld ter nagedachtenis aan Jacob Cats; 31 p. Zeldzaam! [25793]

€ 90,00

Focqenbroch. Bloemlezing uit zijn lyriek. Met een inleiding van W. F. Hermans. Amsterdam; 1946; G.A. van Oorschot; introduction by W.F. Hermans; original cover; 71 pp. First edition. Cover rusty, edges bumped. Ref: Janssen/Stek no. 467. [370]

€ 60,00
Gentil Bernard.

Gentil-Bernard.

L'Art d'Aimer. Petits Poèmes Érotiques du XVIIIe Siècle.

Paris; s.a.; Garnier Frères; half leather with marbled boards; raised bands; small 8vo; XX, 376 pp.

Cover a trilfe worn along extremities.

[32701]

€ 25,00

Gezelle, Guido.. Keurgedichten van Guido Gezelle. 2 Delen. Amsterdam; z.j. (ca. 1922); L.J. Veen; halfleer met gemarmerde platten; rug met vergulde decoraties; verklaard en toegelicht door Caesar Gezelle; no. 36 van 100 genummerde exemplaren; gedrukt op Oud-Hollandsch papier; portret Gezelle op frontispice; 287 en 340 p. Onafgesneden exemplaar. Banden met wat lichte schaafspoortjes. [26238]

€ 75,00

Ginneken, Jac van.. Sint Peter Kanis van Nijmegen; een voorlooper onzer Gouden Eeuw. Rijswijk; 1928; Onze Kruisvaarders van St. Jan; linnen; 4o; ill.; 142 p. War roestvlekkig op de snede en marges, bladzijden iets vochtig bij de naad. [27794]

€ 10,00
Groot, Hugo de.
Groot, Hugo de.
Groot, Hugo de.
Groot, Hugo de.

Groot, Hugo de. Bewys van den waren Godsdienst.

No place (Rotterdam); no publisher; 1622. Cardboard (18th century); 4º; First edition. (4),111, (1) pp.

On p. 41 De Groot speaks of America "the country known by the sweet name of Netherland" ("werd met den soeten naem van Nederland bekend"), which seems the first mention of New Netherland in a printed work. Very scarce first edition of this famous theological poem which De Groot wrote during his stay in prison at Loevestein. The preface supposed to be by Rosaeus, a contre-remonstrant clergyman in The Hague, is secretly put in by the editor, and is absolutely contrary to the intentions of the poem.

[31162]

€ 850,00

Heine, H. Buch der Lieder. Stuttgart; c. 1900; Druck und Verlag v. Greiner und Pfeiffer; ill. by Carl Bauer, Richard Gutschmidt, Carl Hans Pless and A. Schmidhammer; art deco-cover des. by C.H. Pless; cloth, gilt-edged; 262 pp. Gothic letters. [11572]

€ 45,00

Hellinga, W.Gs. Schoon, Een, Liedekens-boeck genaamd Het Antwerpsch Liedboek van 1544. 's-Gravenhage; 1941; L.J.C. Boucher; ed., clarified and introd. by W.Gs. Hellinga; ill.; halfcloth; 386 pp. Cover slightly foxing. [4586]

€ 15,00