Loading...

Dutch townplans and views: Zeeland

Results 73 - 96 of 538
Vlissingen.

Vlissingen. 't Stadhuis te Vlissingen. Kopergravure 1747 van Cornelis Ponk en J.C. Philips. Uitgave Is. Tirion, Amsterdam, "Atlas van Zeeland". Afmeting ca. 20 x 15.5 cm. [27529]

€ 25,00
Vlissingen.

Vlissingen. 't Huys Swanen-Burgh. Kopergravure ca. 1670. Afkomstig uit: "Speculum Zelandiae" uitgegeven door Nicolaus Visscher.In zuurvrij passe-partout. Afmeting van de gravure: 27,5 x 21 cm. Zeldzame eerste uitgave; later, ca. 1725, zijn dezelfde prenten zonder sierrand opnieuw uitgegeven door Ottens. [26153]

€ 220,00
Vlissingen.

Vlissingen. Stadhuys van Vlissingen. - Princen Huys. Kopergravure 1696.Herkomst: Cronyk van Zeeland van Mattheus Smallegange. Tweeluik. Afmeting ca. 27 X 33 cm. Geleverd in zuurvrij passe-partout. [20411]

€ 40,00
Vlissingen.

Vlissingen. St. Jacobstoren Vlissingen. Houtgravure 1897 van J.G. Veldheer. Afmeting: ca. 17 x 7.5 cm. [27531]

€ 20,00
Vlissingen.

Vlissingen. Oud Vlissingen van den Jare 1500. Kopergravure, 1696. M. Smallegange. "Cronyk van Zeeland". Afmeting: 28,5 x 35 cm. Geleverd in zuurvrij passe-partout. Lichte roestvlekjes aanwezig. [25148]

€ 160,00
Vlissingen.

Vlissingen. Nieuwe grondtekening der stad Vlissingen. Kopergravure 1753 opgenomen door F.A. Franz in 1750. Uitgave Is. Tirion, Amsterdam. In de verklaring is o.a. aangegeven de plaats van de poorten, het Drooge Dok, het Prinsenhuis, Zeemagazijn, de Oostkerk, het Gevangen Huis, Engelsche Kerk, het Weeshuis en de Latijnsche School. Schaal in Rijnlandsche Roeden . Rechtsboven het wapen van Vlissingen. Afmeting ca. 24 x 17 cm. Geleverd in zuurvrij passe-partout. [27509]

€ 65,00
Vlissingen.

Vlissingen. Nieuwe grondtekening der stad Vlissingen. Kopergravure 1753 opgenomen door F.A. Franz in 1750. Uitgave Is. Tirion, Amsterdam. Handgekleurd. In de verklaring is o.a. aangegeven de plaats van de poorten, het Drooge Dok, het Prinsenhuis, Zeemagazijn, de Oostkerk, het Gevangen Huis, Engelsche Kerk, het Weeshuis en de Latijnsche School. Schaal in Rijnlandsche Roeden . Rechtsboven het wapen van Vlissingen. Afmeting ca. 24 x 17 cm. Geleverd in zuurvrij passe-partout. [24722]

€ 100,00
Vlissingen.

Vlissingen. Les docks, à Flessingue. Houtgravure 1875. Afkomstig uit: "De aarde en haar volken". Uitgeverij Kruseman & Tjeenk Willink, Haarlem. Getekend door: Adolf Dillens. Afmeting: 13 x 16,5 cm. [22024]

€ 25,00
Vlissingen.

Vlissingen. Kaart der stad Vlissingen met de spoorweg - kanaal - haven - en dokwerken. Litho ca. 1893. Uigave van P.G de Vey Mestdagh en Zoon. Bevestigd op linnen bestaande uit 12 opvouwbare delen. Afmeting ca. 68 x 35 cm. [27530]

€ 135,00
Vlissingen.

Vlissingen. Herinnering aan Zeeland. Ets ca. 1880. Piet Verhaert (Antwerpen 1852 - 1908). Spuistraat in Vlissingen. Afmeting ca. 30.5 x 23 cm. Geleverd in zuurvrij passe-partout. [27532]

€ 150,00
Vlissingen.

Vlissingen. Gezigt langs het Wagthuis de Nollen op Vllissingen. - Gezigt op de Nollen en Vlissingen van een anderen kant. Kopergravure1743 van Cornelis Pronk (tekenaar) en Hendrik Spilman (graveur). Afmeting ca. 10 X 16 cm. Geleverd in zuurvrij passe-partout. [24351]

€ 30,00
Vlissingen.

Vlissingen. Gezicht op Vlissingen. Houtgravure 1875. Afkomstig uit: "De aarde en haar volken". Uitgeverij Kruseman & Tjeenk Willink, Haarlem. Getekend door: Adolf Dillens. Afmeting: 17 x 24,5 cm. Geleverd in passe-partout. [22029]

€ 30,00
Vlissingen.

Vlissingen. Flissingen. Kopergravure, 1660. Herkomst: "Belgicae Descriptio", Guicciardini. Handgekleurd. Afmeting ca. 11,5 x 13 cm. Voorzien van dubbel, zuurvrij passe-partout. Met wapens van Vlissingen en Zeeland. Marges vernieuwd. [24721]

€ 160,00
Vlissingen.
Vlissingen.

Vlissingen. Flissinga Kopergravure, ca. 1650. Rombout van den Boeye. Handgekleurd. Afmeting ca. 49,5 x 40,5 cm. Voorzien van zuurvrij passe-partout. Met wapens van Vlissingen en Zeeland en een 8-regelig vers in Nederlands, Frans en Latijn. Voorts zijn aangegeven de voornaamste kerken en andere gebouwen. Een nauwelijks zichtbaar scheurtje links onder in de gravure. Een zelden aangeboden panorama van Vlissingen! [27511]

€ 1100,00
Vlissingen.

Vlissingen. Flessingue. Kopergravure, ca. 1743. P. Devel. Uit: Foppens "Les delices des Pays. Afmeting ca. 19.5 x 14 cm. Geleverd in zuurvrij passe-partout. [27522]

€ 25,00
Vlissingen.

Vlissingen. Filissinga. Kopergravure. 1617. Guicciardini. Herkomst: "Beschrijvinghe van alle de Nederlanden." Afmeting: ca. 24 x30 cm. Geleverd in zuurvrij passe-partout. [27510]

€ 195,00
Vlissingen.

Vlissingen. Gemeente Vlissingen. Kaart van de gemeente Vlissingen. Litho 1866. J. Kuyper. Gemeente Atlas van de provincie Zeeland.Uitgave Suringar Leeuwarden. Schaal van 1:25,000. Met handgekleurde gemeente-grens. Afmeting: ca. 18,5 X 16 cm. Geleverd in passe-partout. Met aanduiding van: Straat en Kunstweg, Gewone weg, Dijk en Kade, Voetpad, Kerk en Molen. [20753]

€ 40,00
Vlissingen.

Vlissingen. Domus Senatoria Vlissingensis. Het stadhuis van Vlissingen. Kopergravure 1609. Uitgegeven door C. Claesz. te Amsterdam. Uit: L. Guicciardini's "Description des touts les Pais Bas". Afmeting ca. 23 x 32 cm. [27528]

€ 60,00
Vlissingen.

Vlissingen. Chantier de Vlissingen. Litho ca. 1850. Getekend door Schelfhout en gegraveerd door Jobard. Afm. ca. 20,5 x 13,5 cm. [26797]

€ 80,00
Veere..

Veere.. Zonder titel. Kopergravure, 1747. J.C.Philips. Afmeting:10 x 17,5 cm. Geleverd in passe-partout. Tekst: Ällereerste beweeging tot 's Prinsen Verheffing onder de Burgerwagt te Veere, des Nagts tuschen den 24 en 25 April 1747". [25209]

€ 35,00
Veere..

Veere.. Vere. Kopergravure ca. 1615. Guicciardini. Herkomst: "Beschrijvinghe van alle de Nederlanden". Afmeting: 23,5 x 31 cm. Geleverd in zuurvrij passe-partout. [27444]

€ 120,00
Veere..

Veere.. Vere. Kopergravure, ca. 1620. Afmeting: ca. 17 x 13.5 cm. Geleverd in zuurvrij passe-partout. De gravure geeft een voorstelling van het uitvaren van drie schepen naar Oost-Indië genaamd het Ram, Schaap en het Lam op 5 mei 1601 vanuit Veere onder leiding van Joris van Spilbergen. Een uiterst zeldzame gravure! [27458]

€ 450,00
Veere..

Veere.. Vere. Kopergravure. 1613. Guicciardini. Herkomst: "Beschrijvinghe van alle de Nederlanden". Handgekleurd. Afmeting: 23,5 x 31 cm. Geleverd in zuurvrij passe-partout. [21752]

€ 165,00
Veere..

Veere.. Veere. 't Schotse Huis. Crayon ca. 1950 van Th.C.P. de Meulder. Afmeting ca. 32 x 26 cm. Geleverd in zuurvrij passe-partout. [27446]

€ 40,00