Loading...

Sociology

Results 1 - 24 of 30
Aalbers, Manuel.

Aalbers, Manuel.

Volkshuisvesting in New York City: This is not America.

Amsterdam; 2007; Stichting de Driehoek; paperback; 8vo; 3rd, revised edition; figures, tables; glossary; 250 pp.

Very fine copy.

[26854]

€ 20,00
Beveridge, William H..

Beveridge, William H..

Planning under socialism and other addresses.

London/ New York/ Toronto; 1936; Longmans, Green and Co.; clothbound; 13x19 cm.; XI, 142 pp.

Cover a trifle finger soiled. Bookplate mounted to pastedown. Foxing throughout, mainly first and final pages.

[37559]

€ 14,00
Bussy, I.J. de.

Bussy, I.J. de.

Over den oorsprong van het zedelijk beoordeelen. Naar manuscripten bewerkt door Dr. J. Maarse.

Amsterdam; 1947; uitgeverij J.H. de Bussy; harde kaft met goudopdruk; frontispice met portretfoto van I.J. de Bussy; XVIII, 547 p.

Rug en randen van de band verkleurd.

[31598]

€ 18,00
Buysse, Wendy H..

Buysse, Wendy H..

Personal social networks and behavior problems in adolescence. An explorative study in three samples: a residential sample, a day treatment sample and a reference sample.

S.l.; 1997; softcover; thesis; tables; 263 pp.

Fine copy.

[35448]

€ 20,00
Dechesne, B.H.H..

Dechesne, B.H.H..

Jeugdige gehandicapten. Sexualiteit, relaties, zelfbeeld. Een hoofdstuk uit de revalidatiepsychologie.

Nijmegen; 1978; Katholieke Universiteit; softcover; proefschrift, met de lijst van stellingen; tabellen; XIV, 670 p.

Gesigneerd op het titelblad door de auteur.

[35444]

€ 20,00
Dopter (Ed.).
Dopter (Ed.).
Dopter (Ed.).
Dopter (Ed.).
Dopter (Ed.).
Dopter (Ed.).

Dopter (Ed.).

Atlas. 8 Puzzles.

Paris; no date (ca. 1840); Dopter. 8 puzzles (28,5 x 38 cm each); handcoloured lithogrraphs on wood in marbled cardboard box: Mappe-monde en deux hémisphères, La France divisée en départemens, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique septentrionale, l'Amérique méridionale, l'Asie et l'Océanie. Each puzzle has a loose cardboard underlay.

Some very small pieces repaired; map of Asia partly waterstained. A few spots. Overall in very good condition. Rare!

[31841]

€ 1800,00
Draak, J. den.

Draak, J. den.

De woonfunctie van het stadscentrum; een sociologische facetstudie.

Delft; 1971; Instituut voor stedebouwkundig onderzoek, technische hogeschool Delft; softcover; tabellen en figuren in zwart wit; VIII, 306 p.

Met personen- en plaatsnamenregister. Rug en band enigszins verkleurd.

[23174]

€ 20,00
Fahrenfort, Joop.

Fahrenfort, Joop.

Attachment and early hospitalization. An experiment in the prevention of posthospital disturbance in infants.

Amsterdam; 1993; Thesis Publishers; softcover; thesis; tables; 133 pp.

Fine copy.

[35451]

€ 30,00
Gusdorf, Georges.

Gusdorf, Georges.

Introduction aux sciences humaines. Essai critique sur leurs origines et leur développement.

Paris; 1960; Société d'Édition Les Belles Lettres; softcover; 522 pp.

Backcover with fold. Occasional notes and underlining with pencil.

[35442]

€ 20,00
Haitjema, Nienke.

Haitjema, Nienke.

Een kleurrijke schaduw- een proces rondom zelfdoding.

Den Bosch; s.a.; softcover; 14x21 cm.; enkele losse bijlagen toegevoegd; ongepagineerd.

Roestspoor van paperclip op het voorplat.

[35445]

€ 19,00
Heimessen, C.F.H..

Heimessen, C.F.H..

Het spelende kind in en bij de woning.

Delft; 1972; Centrum voor Architectuuronderzoek aan de Afdeling der Bouwkunde van de Technische Hogeschool Delft; gekartonneerd; ill.; tabellen; 164 p.

Hoekje voorplat met lichte vouw.

[31734]

€ 25,00
Hessing, Dick J..

Hessing, Dick J..

De onsterfelijkheid benaderd. Een onderzoek naar de bereidheid tot postmortale orgaandonatie.

Lisse; 1983; Swets en Zeitlinger; paperback; proefschrift, met de lijst van stellingen; tabellen; 156 p.

Klein knikje onderzijde van het exemplaar.

[35446]

€ 20,00
Hosman, C.M.H..

Hosman, C.M.H..

Psychosociale problematiek en hulpzoeken. Een sociaal-epidemiologische studie ten behoeve van de preventieve geestelijke gezondheidszorg.

Lisse; 1983; Swets & Zeitlinger; paperback; academisch proefschrift met de lijst van stellingen; tabellen, diagrammen; namen- en begrippenregister; XXV, 438 p.

Goed exemplaar.

[30435]

€ 14,00
Jelgersma, D.G..
Jelgersma, D.G..
Jelgersma, D.G..

Jelgersma, D.G..

Wijsgeerige strijdschriften.

Amsterdam; 1896; Scheltema & Holkema's Boekhandel; halflinnen met gemarmerde platten; (7) 162 p.

Band met wat hele lichte slijtagespoortjes, stempeltje met naam vorige eigenaar op franse titelpagina.

[31599]

€ 19,00
Jong, Joop T.V.M. de.

Jong, Joop T.V.M. de.

A descent into African psychiatry.

Amsterdam; 1925; Royal Tropical Institute; softcover; thesis; ills., tables, graphics; glossary, bibliography; 253 pp.

Fine copy.

[35459]

€ 24,00
Kamp, L.J.Th. van der.

Kamp, L.J.Th. van der.

Studies in reliability.

S.l.; 1974; softcover; thesis; typescript; tables; III, 100 pp.

Bookblock a trifle loosening.

[35456]

€ 20,00
Kloot, W.A. van der.

Kloot, W.A. van der.

A cognitive structure approach to person perception. Five studies on the implicit theory of personality.

Meppel; 1975; Krips-Repro; softcover; thesis; text in English with summary in Dutch; tables; 147 pp.

Fine copy.

[35429]

€ 20,00
Lokerse, Neeltje.

Lokerse, Neeltje.

Nationaal belang. Onderzoek naar het vaderschap. Lezing door Neeltje Lokerse.

Zonder plaats; 1907; zachte kaft; 14x22 cm.; 2e, verbeterde druk; 84 p.

Band met lichte slijtagesporen.

[37565]

€ 30,00
Loon, Gerard van.
Loon, Gerard van.

Loon, Gerard van. Beschryving der aloude Regeeringwyze van Holland. (Hoe en door wie de Batavieren uytgerooid; En op welke wyze der zelver Landen door de Fransche Koningen veroverd zyn (I). Welke regeeringsgestalte de Fransche Koningen, als wetgeevende vorsten van het thans genaamde Holland, Aldaar in opzigte van 't Geestelyke hebben ingevoerd (II). Beschryving zoo van de Slaaven en Lyfeygenen, Als van de magt, de onderscheydene rechten en gerechtigheden; welken de Geestlyke en Werreldlyke Heeren oudstyds over de zelven in Holland gehad en geöeffend hebben (III). Wat den voet tot het eyndigen der Dienstbaarheyd Hier te land gegeeven heeft; Even gelyk ook van de Vrygemaakten en welgeboorene lieden (IV). Beschryving zo van de onderscheydene Ridders en der zelver Schildknapen in Holland, als van de Heele, Halve, Achtste Eedelieden en Daarbeneden....(V) Vijf delen in 3 banden; Leiden; 1744-1750; Pieter vander Eyk. Octavo; halfcalf with gilt printed spines;(28),284,(32),306(42),(30),348,(52),400,(56), (24), 713, (99) pp. Very nice set with the scarce fifth volume. [31549]

€ 390,00
Luyken jr., Jan.

Luyken jr., Jan.

Spiegel van het Menselijk Bedrijf.

Brussel/ Amsterdam; 1979; Elsevier Manteau; zachte kaft met omslag; 52 p.

Rug verkleurd.

[34689]

€ 12,00
Pijl, S.J..

Pijl, S.J..

Het gebruik van diagnostische informatie.

Groningen; 1988; RION; softcover; proefschrift, met de lijst van stellingen; enkele tabellen; tekst in het Nederlands met samenvatting in het Engels; 146 p.

Goed exemplaar.

[35431]

€ 20,00
Rathod, Praveen.

Rathod, Praveen.

The grid method: methodology and applications.

Leiden; 1982; softcover; thesis; tables; text in English; 134 pp.

Fine copy.

[35450]

€ 20,00
Ravesloot, Janita.

Ravesloot, Janita.

Seksualiteit in de jeugdfase vroeger en nu. Ouders en jongeren aan het woord.

Amsterdam; 1997; Het Spinhuis; paperback; proefschrift, met de lijst van stellingen; 251 p.

Rug met lichte leesribbel, overigens een keurig exemplaar.

[35443]

€ 15,00
Rocker, R.

Rocker, R. Nationalisme en cultuur, I/III. Haarlem resp. Amsterdam; 1939; N.S.V. resp. V.A.U.; vert. uit het Engels door J. de Jong; cloth, gilt-stamped; 678 pp.

In 1 vol. Binding slightly loosening.

[10203]

€ 30,00