Loading...

Old and rare books

Results 1 - 24 of 1678
[Noothoorn, A. E. van].
[Noothoorn, A. E. van].

[Noothoorn, A. E. van]. Reizen en lotgevallen van Lodewijk Vermeer in de Nederlandsch Oost-Indische bezittingen. Amsterdam; (1843); G. Portielje; with 2 lithographs (on titlepage and fullpage frontispiece), 1 folded copperengraving and one large handcoloured folded map ("Kaart van de Nederlandsche bezittingen in Oost-Indië"); original gilt printed cloth; VIII, 159 pp. Stamp on titlepage. 2 Stamped names on first endpaper. Small piece margin (ca. 2cm) missing of first page. Nice and complete copy of this very rare edition! Ref. Buur: nr. 0014. [3553]

€ 295,00
Zwart, A.C. de.
Zwart, A.C. de.
Zwart, A.C. de.
Zwart, A.C. de.

Zwart, A.C. de.

Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Zijn leven en heldendaden geschetst in twaalf tafereelen.

Amsterdam; zonder jaar; H. de Hoogh & Co.; zachte kaft; ca. 10x15 cm.; verlucht met 12 steendrukken in kleur; 109 p.

Rug met reparatie.

[36369]

€ 150,00
Zwaamen van & Thompson.
Zwaamen van & Thompson.
Zwaamen van & Thompson.
Zwaamen van & Thompson.
Zwaamen van & Thompson.

Zwaamen van & Thompson.

Van Zwaamen's en Thompson's almanak voor het schrikkel-jaar onzes heeren Jesu Christi 1844, voorzien van de jaarmarkten, kermissen, paarden- beesten- en leermarkten, schouw- regt- rekendagen; alsmede de maans- op- en ondergang.

Rotterdam; 1844; M.C. Mulders; gekartonneerd; ca. 8x10 cm.; titelblad met gegraveerde voorstelling; almanakje is overigens opgedeeld in verschillende stukjes, zoals "Zeven tafereelen uit het dierenrijk tot nut en vermaak" met gegraveerde afbeeldingen, "Verzameling van zangstukjes", "Astrologische aantekeningen" en "Fabelen"; almanak is toegespitst op de zuidwestelijke regio's (Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant); geen pagina-aanduiding.

Rug met kleine reparaties. Bandje en rug met lichte slijtagesporen, platten met kleine schaafplekjes.

[28132]

€ 65,00
Zürn, F.A..
Zürn, F.A..

Zürn, F.A.. Die Schmarotzer, II. Theil: die pflanzlichen Parasiten, auf und in dem Körper unserer Haussäugethiere, sowie die durch erstere veranlassten Krankheiten, deren Behandlung und Verhütung. Weimar; 1874; Bernhard Friedrich Voigt; halfleather with raised bands; 4 folded plates with lithographed figures; XVI, 474 pp. Owner's stamps on first endpaper and title page. Leaves and one plate occasionally foxed. [24639]

€ 13,00
Zurk, Eduard van & Schelling, P. van der.
Zurk, Eduard van & Schelling, P. van der.
Zurk, Eduard van & Schelling, P. van der.

Zurk, Eduard van & Schelling, P. van der.

Codex Batavus, waar in het algemeen kerk-, publyk, en burgerlyk recht van Hollant, Zeelant, en het ressort der Generaliteit, kortelyk is begrepen. Getrokken uit alle de edicten, ordonnantien, placaten, en resolutien, voor en na de oprechtinge der Republyk, en wel byzonder der staatsbestieringe van Hollant en West-Vrieslant, eerst tot het jaar 1710, en sedert tot 1724 respective ingesloten, gemaakt, nader verklaard, uitgebreid, en verhandeld, volgens de Roomse en hedendaegse rechten.

Rotterdam; 1738; Jan Daniel Beman; blindstamped vellum; raised bands; ca. 21x 26 cm.; 3rd edition; title page with engraved illustration; vignets; (36) 1231 pp. followed by index.

Title shield at spine rubbed. Spine end a trifle damaged, lower joint. Owner's entry stamped at first endpaper. Title page with library stamp and owner's entry. Leaves occasionally slightly foxed, final ca. 80 pp. with waterstain lower part (mainly margins, sometimes vaguely) and occasional at a few other pages as well.

[27597]

€ 220,00

Zelandus. Vervolg der Vaderlandsche Gezangen. Zonder plaats; zonder jaar; gekartonneerd; klein 8vo; 16 p. Bandje vernieuwd. [31179]

€ 60,00
Zeggelen, W.J. & A. Ising.
Zeggelen, W.J. & A. Ising.
Zeggelen, W.J. & A. Ising.
Zeggelen, W.J. & A. Ising.

Zeggelen, W.J. & A. Ising.

Nieuw Nederlandsch Prentenboek. Nuttig en onderhoudend allerlei voor jonge heeren en jonge juffrouwen, die al wat gezien en gehoord, wat geleerd en gelezen, wat gedacht en begrepen hebben, en die daarom toch wel gaarne nog iets meer willen zien en lezen om hunne oogen en hersenen op eene vermakelijke wijze bezig te houden; benevens alle andere groote en kleine dames en heeren.

's-Gravenhage; 1847; K. Fuhri; halflinnen met gemarmerde platten; met enkele honderden houtgravures; 119 p.

Binnenwerk met hier en daar enkele roestvlekjes.

[37250]

€ 35,00
Zeggelen, W.J. & A. Ising.
Zeggelen, W.J. & A. Ising.
Zeggelen, W.J. & A. Ising.
Zeggelen, W.J. & A. Ising.
Zeggelen, W.J. & A. Ising.

Zeggelen, W.J. & A. Ising.

Groot Nederlandsch Prentenboek.

's-Gravenhage; 1847; K. Fuhri; halflinnen met gemarmerde platten; met 700 houtgravures; 119 p.

Eerste 15 bladzijden gerafeld.

[37130]

€ 85,00
27354

Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1836 - 1847. Zierikzee; 12 delen; 1836-1847; J. van de Velde Olivier (het laatste deel: P. de Looze); steendrukken.; 11 delen gebonden in blauw halflinnen, 1846 in afwijkend bruin halflinnen. Complete serie. Met in de meeste delen 2 (uitslaande) litho's: o.a. van de zelnering, stadhuis van Vlissingen, stadhuis van Hulst, Willem Beuckelsz., interieur van de Goese kerk, Badhuis te Domburg, Klein Duinvliet, bouwval Kasteel Sluis, overblijfsels der stad Reimerswaal, het slot te Baarland in 1840, overblijfsels van het klooster Bethlehem, ruïne van de kerk en toren van Sabbinge 1790, kasteel Zandenburg anno 1559, Slot Moermond bij Renesse 1858, de stad Zierikzee van binnen langs de haven, ruïne bij het dorp Baarland anno 1606, ruïne van de toren en kerkvan Borrendamme. [27354]

€ 350,00

Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1870. Middelburg; J.C. & W. Altorffer; gravure op titelp.; half linnen; 10x16,5 cm.; 231, 19, (18), (13) p. Na 231 p. van het Zeeuws jaarboekje volgt: 'Toevoegsel tot het Zeeuwsch Jaarboekje en Middelburgsche Naamwijzer 1870'. 'Zeeuwsche Almanak 1870'. 'Tafel der hooge en lage watergetijen, voor iederen dag van het jaar 1870'. Vernieuwde linnen rug. Slijtage aan hoekjes van de boorden. Naam etiket aan binnenzijde omslag. Eerste ged. losjes in de band. [18915]

€ 40,00

Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1855. Middelburg; J.C. & W. Altorffer; title-ornament; 232 pp. At the end: Zeeuwse almanak voor 1855, and: Nieuw specieboek van de Nederlandsche munten welke wettigen koers hebben, gevolgd door eene herleidingstafel van eenige vreemde munten in Nederlandsche geldswaarde. 24 pp. Mended. Without spine. Complete copy. [11964]

€ 45,00
Zeeman, H..
Zeeman, H..
Zeeman, H..

Zeeman, H..

Het leven van Joost van den Vondel. Een lettergeschenk voor de jeugd.

Amsterdam; 1831; J.B. Julio; gemarmerde band; 10,5x16,5 cm.; verlucht met kopergravures; 8, 100 p.

Inscriptie aan de binnenkant van het voorplat.

[36791]

€ 45,00
31829
31829a
31829b
31829c

Zeelands Chronyk-Almanach, voor den Jaare 1777- 1792. Bevattende eene Beschryving der Provincie Zeeland, van deszelfs Opkomst tot op deezen tegenwoordigen Tyd. Ten dienste der Jeugd, gesteld in Vragen en Antwoorden, Voorzien met alle het noodige, behoorende tot een Almanach. Als mede veele Byzonderheden, betrekking hebbende tot de Provincie Zeeland. Middelburg; 1777-1792; Jan Dane, P. Gillesen en W.A. Keel en Comp. Complete set in 15 delen met 2 uitslaande handgekleurde kaartjes van Zeeland, 2 uitslaande plattegronden van Middelburg en talrijke andere illustraties waaronder een gravure van de Middelburgse synagoge en gravures van de toen bestaande kerken in Middelburg. Het laatste deel (1791/1792) is in 1 bandje uitgeven. De bandjes van de almanakken zijn uniform in de oorspronkelijke oranje, (en 2 groene) kartonnen bandjes met titel en wapen van Zeeland op het voorplat. Deze aantrekkelijke set is zelden compleet te vinden en wordt aangeboden in een speciaal voor deze boekjes gemaakt boekenrekje. In deze almanakjes wordt op speelse wijze, in vraag-en-antwoord-spel de geschiedenis van Zeeland behandeld. Bijzonder is de afbeelding van de synagoge in Middelburg, de enige bekende afbeelding van deze synagoge in de 18e eeuw! [31829]

€ 2900,00
Zeegers, W. (sam.).
Zeegers, W. (sam.).

Zeegers, W. (sam.).

Zaadkorrels; lessen van wijsheid en deugd.

Mechelen; 1880; H. Dessain; gekartonneerd; platten met florale decoraties; 164 p.

Zeldzaam! Rug vernieuwd. Achterplat met enkele vlekjes. Hoekjes van de band met slijtagesporen.

[26925]

€ 40,00
Zanten, J. van (vertaler).
Zanten, J. van (vertaler).
Zanten, J. van (vertaler).

Zanten, J. van (vertaler).

Oorzaaken van 't verval der Kristelyke Godvruchtigheyd. Of eene onzydige beschouwing van 't verderf van den Kristelyken Godsdienst. Uyt het Engelsch vertaald.

Haarlem; 1717; Wilhelmus van Kessel. Blindgestempeld kalfsleer, titel verguld; (16), 527 p.

Jan van Zanten was een doopsgezind leraar en arts te Haatlem. Een zeldzame uiitgave. Iets los in de band.

[35635]

€ 400,00
Zaaijer, T..

Zaaijer, T.. Levensbericht van D.E. Siegenbeek van Heukelom. Overdruk uit de Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1900-1901. Leiden; 1901; E.J. Brill; zachte kaft; 23 p. Stempeltje met naam van de auteur op het voorplat. [33415]

€ 15,00
Ysabeau, A. and J. Remy.
Ysabeau, A. and J. Remy.

Ysabeau, A. and J. Remy.

Le jardinage ou l'art de créer et de bien tenir un jardin, par A. Ysabeau. Champignons et truffes, par J. Remy. Jardinier des fenêtres des appartements et des petits jardins, par J. Remy. In one volume.

Vol. 1: Paris; 1854; Libr. de L. Hachette et Cie; ill.; 186 pp. Vol. 2: Paris; 1861; Libr. Agricole de la Maison Rustique; 12 coloured lithographies; 176 pp. Vol. 3: Paris; 1861; Libr. Agricole de la Maison Rustique; 4th ed.; ill.; 277 pp. Halfleather with marbled boards, spine gilt stamped.

Rare. Three volumes in one binding. Slightly foxed. Cover with slight traces of wear.

[15196]

€ 195,00
Young, George.
Young, George.
Young, George.
Young, George.
Young, George.
Young, George.

Young, George.

Het leven en de reizen van Kapitein James Cook, beschreven naar naauwkeurige berigten in zijne dagboeken en andere bescheiden voorhanden. Eerste en tweede deel in 1 band.

Utrecht; 1854; C. van der Post Jr.; gebonden in linnen band met goudopdruk; octavo; met 4 litho's en een uitslaande kaart; X, VI, 306 & 246 p.

Schut- en titelblad met enige waterschade aan de bovenzijde. De litho's in het eerste deel wat foxing. Rug verkleurd.

[37430]

€ 95,00
Yorick.
Yorick.

Yorick.

A sentimental journey through France and Italy to which are added the letters to Eliza. Stereotype Edition.

Paris; 1800; P. Didot. Gilt printed leather; 172, (6) pp.

In fine condition.

[36807]

€ 75,00
Ymker, J.H. / Nell, Chr. A.C..

Ymker, J.H. / Nell, Chr. A.C..

Welk weêr hebben wij te wachten? Een populaire schets van de voornaamste weêrsverschijnselen. Tevens handleiding om op eenvoudige wijze het weêr te kunnen voorspellen.

Amsterdam; 1902; Joh. G. Stemler Czn; talrijke ill.; linnen; 144 p.

Incl. één gevouwen kaart en twee gevouwen tabellen.

[16211]

€ 45,00
Xenophon.

Xenophon.

La Cyropaedie, ou l'histoire de Cyrus, traduite du grec par M. Charpentier.

Paris; 1775; La Compagnie des Libraires; 2 volumes; halfleather with marbled boards; vol 1: 124, 336, vol. 2: 316, (3) pp.

Pages 161-168 of vol I are blank. Partly rust stained

[17874]

€ 139,00
Wyck, B.H.C.K., van der.
Wyck, B.H.C.K., van der.

Wyck, B.H.C.K., van der. Gestalten en Gedachten. Verspreide opstellen. Haarlem; 1911; de erven F. Bohn; harde kaft met goudopdruk; 8vo; 338 p. Iets beschadigd op de kneep. Voorplat met enkele kleine vlekjes. Overigens een prima exemplaar. [33257]

€ 60,00

Wumkes, G.A. & Vries, A. de. Nederlandsch-Friesch woordenboek. Snits; 1918; A.J. Osinga; linnen band; 301 p. Rug gerepareerd. Stempeltje op titelblad. [32292]

€ 10,00
Wttewaall van Stoetwegen, Henricus Asuerus.

Wttewaall van Stoetwegen, Henricus Asuerus. Dissertatio historico-juridica inauguralis de veteri ordine judiciorum apud Hollandos. Lugundi- Batavorum; 1834; J.W. van Leeuwen; thesis; decorated leather with floral ornaments, gilt edged; (6) 131 (4) pp. Dedicated to E.W. van Dam van Isselt by the author. Van Dam van Isselt was a member of the Second and, later, of the First Chamber in the Dutch Government. A very fine copy! [21785]

€ 190,00