Loading...

Michiel de Ruyter

Results 1 - 24 of 34
Ader, J..
Ader, J..
Ader, J..

Ader, J..

Plutarque des Pays-Bas, ou Vies des hommes illustres de ce royaume; précédé d'une introduction historique. I - III.

Bruxelles; 1828; Laurenr Frères, Impr.-Libraires; frontispieces; halfleather, marbled; 8vo; resp. XCVI, 338, 443 and 403 pp.

A number of pages waterstained. Foxing. Spine of vol. III damaged. Sticker on front cover of vol. III. Stamp on endpapers.

[14748]

€ 31,00
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.

Belinfante, J.J. Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter 1607-1676. Vols. I, II. 's-Gravenhage; 1844, 1848; A.P. van Langenhuysen; halfleather with marbled boards; leather gilt printed and blind tooled; illustrated with lithographs; woodengravings with the text; grangerized copy; additional 14 copperengravings (ca. 1800): " M.A. de Ruiter, Luitenant Admiraal", "Zeeslag tussen de Hr. Michiel de Ruiter en den Hr. Georg Ascue by Plymuyden", "De stad Nyborg veroverd door de Hr. Michiel de Ruiter en 't slaen der Zweeden door de Deenen", "Terres de Serbora", "Veue de l'entrée de la baye de Sierra Leone", "Vue de la Côte depuis Mina jusqu'au Maure, tirée de Barbot et de Smith: a canots negres de Manfro qui conduisent des esclaves a bord", "De beide oude vrienden herkenden malkander dadelijk", "Willem III ontvangt de Ruiter aan den Uithoorn", "Afbeelding van de stad en rivier van Rochester, Chattam waar in vertoond werd de victorieuse uitwerkinge van 's Lands oorlogs vloot onder 't beleid van den Hr. Admiraal Michiel de Ruiter", 3 different copperengravings of ships, "Zee slag tusschen de Hr. Adml. M. de Ruiter, den Prins Robbert en Graaf de Estrée by Kykdn." & "Zee slag van den Hr. Admiraal Michiel de Ruiter en den Hr. de la Zarda, tegens de Fransche Adl. de Hr. du Quesne, by het eiland Sicilien omtrent den berg Etna"; [15], XX , 480 en resp. [VII], 747 p. Vol. I lacks pages with contents. Both volumes with wear along extremities. Upper joints spines, mainly vol. II, splitting. [25120]

€ 475,00
Bol, Ferdinand and H. Bary.

Bol, Ferdinand and H. Bary. Michiel De Ruyter l. Admirael Generael etc. Copper engraving by H. Bary (1640 - 1707) after Ferdinand Bol; publisher: Carolus Allard; engraving, dated 1673, without margins sticked on old paper. Size of the engraving without the margins: 41 X 31,5 cm. Delivered in passe-partout [21874]

€ 450,00
Bol, Ferdinand.

Bol, Ferdinand. Michiel Adriaansz. De Ruyter, Hertog, Ridder enz. Luitenant Admiraal Generaal van Holland en Westfriesland. Staalgravure 1841. Geschilderd door Fer. Bol, 1767. Gegraveerd door W. van Senus, 1841. Afmeting: 44 x 32,5 cm. Geleverd in zuurvrij passe-partout. Subtitel: 'Geboren te Vlissingen den 24 Maart 1607. Overleden aan zijne bekomene wonden in de Haven van Syracuse den 20 April 1676. Opgedragen aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem Frederik Hendrik der Nederlanden. Kapitein ter Zee. Door Z.K.H. Onderd. Dienaar W. van Senus.' [21896]

€ 295,00
Brand, Joh. A.
Brand, Joh. A.

Brand, Joh. A. Hulde aan Michiel Adriaanszoon De Ruiter, hertog, ridder enz. Luitenant-admiraal-generaal van Holland en West-Vriesland enz.

's-Gravenhage, Amsterdam; 1827; Gebr. Van Cleef; half leather with marbled boards; [XII] en 272 p.

Spine seriously damaged.

[4640]

€ 150,00
4780
4780a

Catalogus Tentoonstelling ter herdenking van Michiel de Ruyter, geboren 24 maart 1607; Rijksmuseum, Amsterdam 23 maart-17 juni; Nieuw Tehuis voor Bejaarden, Vlissingen 3 juli-16 september 1957.

Amsterdam; 1957; Rijksmuseum; ill.; paperback; XII en 68 p. + 32 platen.

Voorin voorzien van lakstempel met 'Afdruk van het oorspronkelijke cachet van M.A. de Ruyter'. [4780]

€ 12,00

De Ruijter Album 1607-1907. Middelburg; 1907; P.J. Daniëlse; 12 platen in een map. [4671]

€ 45,00
Dert, Ludo F..

Dert, Ludo F..

Michiel Adriaansz de Ruyter 1607-1676.

Barendrecht; 1996; eigen beheer; zachte kaft, A-4 formaat; typoscript; ill.; 43 p.

Levensbeschrijving van Michiel de Ruyter. Inscriptie van de auteur op blanco schutblad.

[35020]

€ 19,00
Emrik & Binger.

Emrik & Binger. Nieuwe Nederlandsche Kinderprenten. Het leven van de Ruyter No. 98. Kleuren-litho, ca.1880. Uitgave: George Lodewijk Funke (1836 - 1885). Lithografie: Emrik & Binger. Afmeting:31,5 x 42 cm. Geleverd in passe-partout. [22782]

€ 185,00

Engelberts Gerrits, G.. Het Leven en de Daden, van M.A. de Ruiter, Neêrlands Doorluchtigsten Zeeheld. In gesprekken tusschen eenen vader en zijne kinderen. Met portret en platen. Tweede druk. Bound with: Het Leven en de Daden, van de Doorluchtige Zeehelden, J. van Heemskerk en P. Psz. Hein. In gesprekken tusschen eenen vader en zijne kinderen. Met platen en portretten. Eerste druk. Bound with: Het Leven, de Bedrijven en Lotgevallen van Willem den Eersten, Prins van Oranje, Grondlegger van Neêrlands Vrijheid en Onafhankelijkheid. In gesprekken tusschen eenen onderwijzer en zijne leerlingen. Met portret en platen. Eerste druk. Amsterdam; 1826, 1824, 1827; Schalekamp & Van de Grampel / Schalekamp, Van de Grampel en Hanssen / Ten Brink & De Vries; with 9 fullpage engravings and 1 portrait on titlepage; half leather with marbled boards; 16x10x6 cm; 268, 249, 247 pp. Very charming convolute with three titles which are seldom offered. In good condition. Joint on one side partly broken. [18485]

€ 450,00

Gedenkschrift der Oprigting van het Standbeeld voor M.A. De Ruijter, Plegtig Ontbloot te Vlissingen den 25 Augustus 1841. door de Commissie tot de Oprigting. Vlissingen; 1843; P.C. Verhoeff; 2e dr.; litho op de titel, (uitsl.) platen; neutrale kartonnen band; LXXII en 219 p. Vochtschade door het gehele boek. [18484]

€ 180,00
Gram, Johan.
Gram, Johan.
Gram, Johan.

Gram, Johan.

Standbeelden van Nederlands' groote mannen.

Rotterdam; z.j. (ca. 1895); Nijgh en van Ditmar; halflinnen met gemarmerde platten; 6 gelithografeerde platen in kleur van grote namen uit de Nederlandse geschiedenis + gelithografeerd voorplat; geportretteerd zijn Willem I, Michiel de Ruyter, Joost van den Vondel, Pieter Adriaansz van der Werff, Hugo de Groot, Rembrandt van Rijn; 64 p.

Om de oorspronkelijk gekartonneerde band is een halflinnen band aangebracht. Het achterplat van de originele band ontbreekt. Het geheel zit ietsjes los in de band. Titelblad met kleine reparatie, evenals een enkele plaat en bladzijde (op de naad, met strookje papier). Bladzijden bobbelig door vocht, echter meest aan de binnenkant. Naam vorige eigenaar gestempeld op titelblad. De nieuwe, over de originele band, gezette omslag met slijtagesporen.

[27601]

€ 80,00
Helmers, J.F. and Helmers, J.F..
Helmers, J.F. and Helmers, J.F..

Helmers, J.F. and Helmers, J.F..

De Hollandsche Natie, in zes zangen.

's Gravenhage; 1821; De weduwe J. Allart en Comp.; met 7 kopergravures en een titelvignet van R. Vinkeles / M.J. van Bree; goudgestempeld halfleer; XVIII, 202 p.

In de derde zang worden de heldendaden van Michiel de Ruyter bezongen. 1 Blad met vochtvlek in de marge. Fraai exemplaar.

[16594]

€ 50,00

In een blauw geruite kiel....O.K.W.-mededelingen; weekblad van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 21e jrg., nr. 12, 24 maart 1957. 's-Gravenhage; 1957; Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf; 2e dr.; ill. Speciaal nr. t.g.v. de 350ste geboortedag van De Ruyter. [5725]

€ 15,00
Kramer, J.G.
Kramer, J.G.

Kramer, J.G. Leven, Het, van Michiel Adriaansz. De Ruyter in Woord en Beeld. Amsterdam, Pottenbrunn; ca. 1905; Korff's Cacaofabrieken; met ingestoken zwart/wit afbn.; in linnen met goudopdruk; 23 p. + platen. [4793]

€ 80,00

Lennep, J. van De twee admiralen. Kornelia Vossius. Een schaking in de 17e eeuw. Rotterdam; 1859; M. Wijt & Zonen; Romantische Werken no. XIV; 2 ill. van J.C. d'A. Gerkens en D.J. Sluyter; in linnen, goudgestempeld; 321 p. De eerste novelle over De Ruyter. Een katern enigszins los in de band. Enkele vlekjes in de marges van de eerste 15 blz. [40]

€ 40,00
Lennep, J. van
Lennep, J. van

Lennep, J. van

De twee admiralen.

Utrecht; 1852; W.H. van Heijningen; in linnen, goud op snee; 329 p. Omvat ook: Een schaking in de zeventiende eeuw. De rug vernieuwd. [4697]

€ 25,00
Lennep, J. van
Lennep, J. van
Lennep, J. van
Lennep, J. van

Lennep, J. van Geschiedenis, De, des Vaderlands in Schetsen.

Leiden; 1865; A.W. Sijthoff; 8 handgekleurde litho's; linnen met goudopdruk; 200 p.

Rug aan topeinden beschadigd.

[4716]

€ 19,00

Looman, T.M. Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Amsterdam; 1860; H. Höveker; litho's; in linnen met goudstempel; 470 p. Band met slijtageplekken; litho's roestvlekkig. [4741]

€ 135,00
16766
16766a
16766b

Merkwaardige en Beknopte Historie van het Leven en de Helden-daaden van Michiel De Ruiter; in zyn ... leven Hertog, Ridder van St. Michiel enz. ...

Middelburg; ca. 1780; Jeroen van de Sande; omslag van gemarmerd papier; VIII en 156 p.

Met een getekende voor echt-verklaring van de boekverkoper. Vochtvlekken. Met ingeplakt ex-libris.

[16766]

€ 70,00
Michiel de Ruyter.

Michiel de Ruyter. Michele Adriano de Ruyter Cavr. dell ordine di San Michele Luogotenente Ammiraglio Generale di Olanda. Kopergravure ca. 1700. Afmeting ca. 22 x 15 cm. Geleverd in zuurvrij passe-partout. [27709]

€ 95,00
4765

Michiel de Ruyter; de draaiersjongen, die admiraal werd. z.p.; ca. 1930; z.n. Kleur- en prentenboek met tekst. Ingekleurd. [4765]

€ 25,00
N.n..
N.n..
N.n..

N.n..

Helden leven van Michiel-Adriaanz_ de Ruyter. Bij de herdenking van den 300-jarigen geboortedag van Neerland's grootsten zeeheld, aangeboden door de Chocolade-fabriek "De Ruiter".

Wormerveer; zonder jaar (1907); De Ruiter/ W.J. Boon & Comp.; zachte kaft, geniet; 7x10,5 cm.; geïllustreerd met litho's in kleur; ongepagineerd.

Goed exemplaar.

[36500]

€ 80,00
Noppen, J.A. van.

Noppen, J.A. van. Beschrijving van het eiland Walcheren (met eenige voorafgaande bijzonderheden der provincie Zeeland). Middelburg; 1895; K. le Cointre; softover; ill. en enkele kaartjes in zwart wit; uitslaande kaart, met een gegraveerde afb. van het standbeeld van Michiel de Ruyter in Vlissingen; 123 (2) p. + advertenties. Zeldzaam! Rug gerestaureerd, omslag enigszins beduimeld. Ex libris en naam vorige eigenaar, in inkt, op titelblad. Rechterbovenhoekje titelblad weggeknipt. Pagina's hier en daar licht roestvlekkig. [22318]

€ 35,00