Loading...

Literature 19th century

Results 73 - 95 of 95
Buys, M..

Buys, M..

Rondom de wereld.

N.p.;1877; with 6 lithographic plates in b&w / colour; illustrated gilt-/black stamped cloth; 16x24 cm.; 532 pp.

Rare! Corners and spine are showing traces of wear. Titlepage is missing. Some pp. repaired. Lithogr. from p.459 moved to the first p.

[19081]

€ 40,00
Broes, W..
Broes, W..

Broes, W..

De evangelische godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opengelegd in breeden tekstenrol, ten gebruike van de kerkelijke leerrede, in zeven hoofdstukken; benevens aanhangsel en bijschriften, het aanhangsel meest bevattende losse opmerkingen over het gebruik des bijbels voor den tekst der leerrede.

Amsterdam; 1852; drukkerij Van Der Hey; half linnen, gemarmerde boorden; 24x28 cm.; XXIV, 652, 292, 23 p.

Leesvouwen in rug. Slijtage aan hoekjes, randen, rug en bovenste stukje van de kneep. Boekblok met linnen aan de binnenkant opnieuw vastgezet. Enkele p. in het register opnieuw vastgezet. Schutbladzijden en een aantal pagina's roestvlekkig.

[18951]

€ 49,00
Bosboom Toussaint, A.L.G.
Bosboom Toussaint, A.L.G.

Bosboom-Toussaint, A.L.G.

Het Kasteel Westhoven in Zeeland.

Haarlem; 1882; H.D. Tjeenk Willink; linnen band, met goudbedrukt en florale decoraties; 8vo; 1e druk; met gegraveerde illustraties van Ch. Rochussen, o.a. van het kasteel zelf; goudbedrukt linnen; 215 p.

Goed exemplaar, rug aan boven- en onderzijde een ietsje beschadigd op de kneep.

[4183]

€ 60,00
Bogaers, A..

Bogaers, A.. Verhandeling over het wezen der uiterlijke welsprekendheid, hare voordeelen, en de meest geschikte middelen ter bevordering van hare beoefening hier te lande. Leiden; 1840; D. du Mortier en Zoon. Goudbedrukt haflinnen met gemarmerde platten; 300 p. [32142]

€ 150,00
Bilderdijk, Willem.

Bilderdijk, Willem.

Woordenboek voor de Nederduitsche Spelling, volgens Mr. Willem Bilderdijk. Beginsels der woordvorsching.

's-Gravenhage / Leeuwarden; 1829 / 1831; J. Immerzeel, Junior / G.T.N. Suringar; 2 delen in 1 band; eerste drukken; contemp. half leer; 14x22,5 cm.; (2), 264, 66 p.

Slijtage aan rug, hoekjes en boorden. Schutbladen gevlekt. Eerste deel enkele p. licht roestvlekkig.

[18898]

€ 75,00
Bilderdijk, Willem.

Bilderdijk, Willem.

Perzius Hekeldichten, vrij, en in toepassing op onzen tijd nagevolgd door Mr. Willem Bilderdijk. Zedelijke Gispingen door Mr. Willem Bilderdijk.

Rotterdam; 1820; J. Immerzeel, Junior; 2 delen in 1 band, beide eerste druk; gravure op titelpagina door auteur; contemp. half leer; 14x22,5 cm.; VIII, 87/ VI, 108 p.

Slijtage aan rug, hoekjes en boorden. Reparatie aan rug. Schutbladen gevlekt. Titelpagina's licht roestvlekkig.

[18909]

€ 49,00
Bilderdijk, Willem.

Bilderdijk, Willem.

De Dieren, Dichtstuk, door Mr. Willem Bilderdijk. De Muis- en Kikvorschkrijg.

Amsterdam; 1817 / 1821; P. Den Hengst en Zoon; 2 delen in 1, beide eerste druk; 2de deel gravure op titelpagina; contemp. halfleer; 14x22,5 cm.; 54, 74 p.

Slijtage aan rug, hoekjes en boorden. Reparatie aan rug. Schutbladen gevlekt. Lichte vochtschade aan beide titelpagina's. Aantekening deel 2 op voortitelpagina.

[18906]

€ 34,00
Bilderdijk, W..

Bilderdijk, W..

De dichtwerken van BIlderdijk. Negende deel.

Haarlem; 1858; A.C. Kruseman; blindgestempelde linnen band, rug goudbedrukt; 8vo; bevat Vaderlandsche en politieke zangen & Minne- en huwelijksliederen; VIII, 503 p.

Goed exemplaar.

[34416]

€ 14,00
Bilderdijk, Katharina Wilhelmina.
Bilderdijk, Katharina Wilhelmina.
Bilderdijk, Katharina Wilhelmina.

Bilderdijk, Katharina Wilhelmina.

De Overstrooming.

Amsterdam; 1809; Immerzeel; gemarmerd karton; klein 8vo; 77 p.

Rug versleten, bandje sleets. Mist het titelblad.

[32570]

€ 20,00
Béranger, P. J. de.
Béranger, P. J. de.
Béranger, P. J. de.

Béranger, P.-J. de.

Chansons de Béranger. Édition complète, entièrement conforme à la nouvelle édition que l'auteur vient de publier à Paris. Ornée de 32 vignettes.

Bruxelles; 1841; Hauman et Compagnie; halfcloth; pocket size, 7x11 cm.; ills.; 664, 40 pp.

Corner title page cutt off. Cover a trifle worn.

[34739]

€ 18,00
Beers, Jan van.
Beers, Jan van.

Beers, Jan van.

Levensbeelden.

Amsterdam; 1863; H.J. van Kesteren; linnen zonder stofomslag met goudgestempeld vignet en sneden; litho frontispiece door Jozef Israëls; 148 (4) p.

Onder- en bovenkant rug kleine slijtageplekjes. Naam in inkt op schutblad.

[19127]

€ 23,00
Beecher Stowe, Henriette.
Beecher Stowe, Henriette.
Beecher Stowe, Henriette.

Beecher Stowe, Henriette.

La Case du Père Tom, ou vie des nègres en Amérique. Nouvelle édition augmentée d'une notice de George Sand/ Miss Cumming. L'Allumeur de Réverbères. 2 titles in one binding.

Paris; s.a. (1853); Gustave Barba; bound in later halfcloth with marbled boards; woodengraved illustrations, by Best & Hotelin & Foulquier; translated in the French by Bédollière; 112 & 112 pp.

Occasionally slight foxing, mainly in margins.

[35223]

€ 45,00
Barbey d'Aurevilly, J..

Barbey d'Aurevilly, J..

Oeuvres de J. Barbey d'Aurevilly. Une vieille maitresse. Tome premier et second.

Paris; s.a.; Librairie Alphonse Lemerre; softcover; ca. 10x16 cm.; 280 & 375 pp.

A trifle worn set.

[34463]

€ 29,00
Barbey d'Aurevilly, J..

Barbey d'Aurevilly, J..

Oeuvres de J. Barbey d'Aurevilly. Un prêtre marié. Tome premier et second.

Paris; s.a.; Librairie Alphonse Lemerre; softcover; ca. 10x16 cm.; 348 & 300 pp.

Fine set.

[34462]

€ 34,00
Anslijn, N..
Anslijn, N..

Anslijn, N.. Schets van de beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van den hoogleeraar Matthijs Siegenbeek. Haarlem; 1828; de erven François Bohn; halflinnen; 10x15,5 cm.; IV, 92p., doorschoten met 28 blanco blz, waarvan er 11 beschreven zijn Zeldzaam! Met een inleiding ("Voorberigt") door Matthijs Siegenbeek. Platten met wat kleine schaafsporen, overigens wat lichte slijtage aan hoeken en randen. Naam vorige eigenaar, in inkt, op voorste schutblad, titelblad een ietsje roestvlekkig. [23379]

€ 115,00
Andersen, Hans Kristian.

Andersen, Hans Kristian.

Sagor och Berättelser.

Stockholm; 1877; Aktiebolaget Hiertas Bokförlag; halfcloth with marbled boards; ca. 12,5x18 cm.; with engraved 207 ills. by Karl Larsson & Isidor Törnblom; translated from the Danish by Karl Johan Backman; 557 pp.

Boards a trifle rubbed.

[30895]

€ 16,00
Andersen, H.C..
Andersen, H.C..
Andersen, H.C..

Andersen, H.C.. Bazar eens dichters. Gorinchem; 1866; J. Nieuwenhuis; halflinnen; klein 8vo; vertaald in het Nederlands door T.R. Dijkstra en D. Bouma Nieuwenhuis; eerste deel: Duitsland, Italië en Griekenland; VIII, 324 p. Bandje vernieuwd. Naam vorige eigenaar op titelblad. [33342]

€ 15,00
Alberdingk Thijm, Catharina.

Alberdingk Thijm, Catharina.

Prinses van Roburg, roman uit onze dagen.

Amsterdam; ca. 1910; Gebr. Graauw; tweede druk; geïll. naar foto's; linnen; 160 p.

Naam gestempeld op schutblad. Lichte verkleuringen door heel het boek; Zeldzaam!

[18989]

€ 28,00
Alberdingk Thijm, Catharina.

Alberdingk Thijm, Catharina.

Jos. Alb. Alberdingk Thijm in zijne brieven geschetst als Christen, mensch, kunstenaar.

Amsterdam; 1896; C.L. van Langenhuysen; halflinnen; 8vo; 348 p.

Band gedeeltelijk opnieuw ingebonden. Achterplat met vochtvlek. Eerste en laatste bladzijden enigszins roestvlekkig.

[33879]

€ 14,00
Adama van Scheltema, C.S., J.J.A. Goeverneur, B. ter Haar, J.J.L. ten Kate, e.a..
Adama van Scheltema, C.S., J.J.A. Goeverneur, B. ter Haar, J.J.L. ten Kate, e.a..
Adama van Scheltema, C.S., J.J.A. Goeverneur, B. ter Haar, J.J.L. ten Kate, e.a..
Adama van Scheltema, C.S., J.J.A. Goeverneur, B. ter Haar, J.J.L. ten Kate, e.a..
Adama van Scheltema, C.S., J.J.A. Goeverneur, B. ter Haar, J.J.L. ten Kate, e.a..

Adama van Scheltema, C.S., J.J.A. Goeverneur, B. ter Haar, J.J.L. ten Kate, e.a..

Nederlandsche vertellingen in proza en poëzij.

Amsterdam; zonder jaar; Gebr. Willems en Loman & Reudler; gekartonneerd; met 5 van de 6 litho's in kleur; muzieknoten; 100 p.

Rug gerepareerd. Bandje wat lichte slijtagesporen en enkele vlekjes.

[36240]

€ 50,00
 .
 .

-.

Lettice Arnauld; novelle door de schrijfster van Montsorel, Em. Wyndham, enz.

Utrecht; 1850; W.H. van Heyningen; halflinnen; 8vo; gelithografeerde titelplaat; 256 p.

Schutbladen en titelpagina met vochtvlek aan de onderzijde. Band met lichte slijtagesporen langs hoeken en randen. Achterplat verkleurd.

[28341]

€ 40,00
 .
 .

-.

Jaar- en zakboekje der kunst en wetenschap bevorderende maatschappij onder de zinspreuk V.W.

Z.pl.; 1843; gekartonneerd; titelblad met gegraveerde voorstelling; 10x14,5 cm.; II, (42) 164 p.

Rug beschadigd, platten enigszins geschaafd. Binnenwerk met lichte vochtschade.

[26744]

€ 20,00
 .
 .

-.

Historie van den heere Willem Erfstee. I. deel.

Amsterdam; 1808; C. Timmer; halflinnen met gemarmerde platten; klein 8vo; met 1 gegraveerde plaat en 1 titelplaat; 280 p.

Dit betreft 1 van 3 uitgebrachte delen. Vochtschade in de marges, meest aan de onderzijde. Naam vorige eigenaar gestempeld op voorste schutblad. Schutbladen vernieuwd.

[28669]

€ 30,00