Loading...

Literature 19th century

Results 1 - 24 of 95
 .
 .

-.

Historie van den heere Willem Erfstee. I. deel.

Amsterdam; 1808; C. Timmer; halflinnen met gemarmerde platten; klein 8vo; met 1 gegraveerde plaat en 1 titelplaat; 280 p.

Dit betreft 1 van 3 uitgebrachte delen. Vochtschade in de marges, meest aan de onderzijde. Naam vorige eigenaar gestempeld op voorste schutblad. Schutbladen vernieuwd.

[28669]

€ 30,00
 .
 .

-.

Jaar- en zakboekje der kunst en wetenschap bevorderende maatschappij onder de zinspreuk V.W.

Z.pl.; 1843; gekartonneerd; titelblad met gegraveerde voorstelling; 10x14,5 cm.; II, (42) 164 p.

Rug beschadigd, platten enigszins geschaafd. Binnenwerk met lichte vochtschade.

[26744]

€ 20,00
 .
 .

-.

Lettice Arnauld; novelle door de schrijfster van Montsorel, Em. Wyndham, enz.

Utrecht; 1850; W.H. van Heyningen; halflinnen; 8vo; gelithografeerde titelplaat; 256 p.

Schutbladen en titelpagina met vochtvlek aan de onderzijde. Band met lichte slijtagesporen langs hoeken en randen. Achterplat verkleurd.

[28341]

€ 40,00
Adama van Scheltema, C.S., J.J.A. Goeverneur, B. ter Haar, J.J.L. ten Kate, e.a..
Adama van Scheltema, C.S., J.J.A. Goeverneur, B. ter Haar, J.J.L. ten Kate, e.a..
Adama van Scheltema, C.S., J.J.A. Goeverneur, B. ter Haar, J.J.L. ten Kate, e.a..
Adama van Scheltema, C.S., J.J.A. Goeverneur, B. ter Haar, J.J.L. ten Kate, e.a..
Adama van Scheltema, C.S., J.J.A. Goeverneur, B. ter Haar, J.J.L. ten Kate, e.a..

Adama van Scheltema, C.S., J.J.A. Goeverneur, B. ter Haar, J.J.L. ten Kate, e.a..

Nederlandsche vertellingen in proza en poëzij.

Amsterdam; zonder jaar; Gebr. Willems en Loman & Reudler; gekartonneerd; met 5 van de 6 litho's in kleur; muzieknoten; 100 p.

Rug gerepareerd. Bandje wat lichte slijtagesporen en enkele vlekjes.

[36240]

€ 50,00
Alberdingk Thijm, Catharina.

Alberdingk Thijm, Catharina.

Jos. Alb. Alberdingk Thijm in zijne brieven geschetst als Christen, mensch, kunstenaar.

Amsterdam; 1896; C.L. van Langenhuysen; halflinnen; 8vo; 348 p.

Band gedeeltelijk opnieuw ingebonden. Achterplat met vochtvlek. Eerste en laatste bladzijden enigszins roestvlekkig.

[33879]

€ 14,00
Alberdingk Thijm, Catharina.

Alberdingk Thijm, Catharina.

Prinses van Roburg, roman uit onze dagen.

Amsterdam; ca. 1910; Gebr. Graauw; tweede druk; geïll. naar foto's; linnen; 160 p.

Naam gestempeld op schutblad. Lichte verkleuringen door heel het boek; Zeldzaam!

[18989]

€ 28,00
Andersen, H.C..
Andersen, H.C..
Andersen, H.C..

Andersen, H.C.. Bazar eens dichters. Gorinchem; 1866; J. Nieuwenhuis; halflinnen; klein 8vo; vertaald in het Nederlands door T.R. Dijkstra en D. Bouma Nieuwenhuis; eerste deel: Duitsland, Italië en Griekenland; VIII, 324 p. Bandje vernieuwd. Naam vorige eigenaar op titelblad. [33342]

€ 15,00
Andersen, Hans Kristian.

Andersen, Hans Kristian.

Sagor och Berättelser.

Stockholm; 1877; Aktiebolaget Hiertas Bokförlag; halfcloth with marbled boards; ca. 12,5x18 cm.; with engraved 207 ills. by Karl Larsson & Isidor Törnblom; translated from the Danish by Karl Johan Backman; 557 pp.

Boards a trifle rubbed.

[30895]

€ 16,00
Anslijn, N..
Anslijn, N..

Anslijn, N.. Schets van de beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van den hoogleeraar Matthijs Siegenbeek. Haarlem; 1828; de erven François Bohn; halflinnen; 10x15,5 cm.; IV, 92p., doorschoten met 28 blanco blz, waarvan er 11 beschreven zijn Zeldzaam! Met een inleiding ("Voorberigt") door Matthijs Siegenbeek. Platten met wat kleine schaafsporen, overigens wat lichte slijtage aan hoeken en randen. Naam vorige eigenaar, in inkt, op voorste schutblad, titelblad een ietsje roestvlekkig. [23379]

€ 115,00
Balzac, Honoré de en A.M de Jong.
Balzac, Honoré de en A.M de Jong.
Balzac, Honoré de en A.M de Jong.

Balzac, Honoré de en A.M de Jong.

De baldadige vertelsels byeengegaert in de abdyen van Touraysne ende ondeugenderwyse in het licht gegeven door den sinjeur Honoré de Balzac tot vermaeck der pantagruélisten ende geene anderen; verlocht met 162 printen van Gustave Doré, 22 hantgecoleurde cierletters ende vignetten mitsgaeders een in koper gegraeveert portret van den auteur door den plaetsnyder Hub. Levigne.

Amsterdam; 1941; A. Strengholt; gedecoreerde, halfperkamenten band; met vergulde en geciseleerde kopsnede; de sierletters ingekleurd door Jaap Pronk, het bandontwerp eveneens van Hub. Levigne; frontispice met in koper gegraveerd portret van de auteur; bewerkt door A.M. de Jong; no. 463 van 500 genummerde exemplaren; gesigneerd door A.M. de Jong en Jaap Pronk; 229 p.

Boek in goede staat.

[30657]

€ 55,00
Barbey d'Aurevilly, J..

Barbey d'Aurevilly, J..

Oeuvres de J. Barbey d'Aurevilly. Un prêtre marié. Tome premier et second.

Paris; s.a.; Librairie Alphonse Lemerre; softcover; ca. 10x16 cm.; 348 & 300 pp.

Fine set.

[34462]

€ 34,00
Barbey d'Aurevilly, J..

Barbey d'Aurevilly, J..

Oeuvres de J. Barbey d'Aurevilly. Une vieille maitresse. Tome premier et second.

Paris; s.a.; Librairie Alphonse Lemerre; softcover; ca. 10x16 cm.; 280 & 375 pp.

A trifle worn set.

[34463]

€ 29,00
Beecher Stowe, Henriette.
Beecher Stowe, Henriette.
Beecher Stowe, Henriette.

Beecher Stowe, Henriette.

La Case du Père Tom, ou vie des nègres en Amérique. Nouvelle édition augmentée d'une notice de George Sand/ Miss Cumming. L'Allumeur de Réverbères. 2 titles in one binding.

Paris; s.a. (1853); Gustave Barba; bound in later halfcloth with marbled boards; woodengraved illustrations, by Best & Hotelin & Foulquier; translated in the French by Bédollière; 112 & 112 pp.

Occasionally slight foxing, mainly in margins.

[35223]

€ 45,00
Beers, Jan van.
Beers, Jan van.

Beers, Jan van.

Levensbeelden.

Amsterdam; 1863; H.J. van Kesteren; linnen zonder stofomslag met goudgestempeld vignet en sneden; litho frontispiece door Jozef Israëls; 148 (4) p.

Onder- en bovenkant rug kleine slijtageplekjes. Naam in inkt op schutblad.

[19127]

€ 23,00
Béranger, P. J. de.
Béranger, P. J. de.
Béranger, P. J. de.

Béranger, P.-J. de.

Chansons de Béranger. Édition complète, entièrement conforme à la nouvelle édition que l'auteur vient de publier à Paris. Ornée de 32 vignettes.

Bruxelles; 1841; Hauman et Compagnie; halfcloth; pocket size, 7x11 cm.; ills.; 664, 40 pp.

Corner title page cutt off. Cover a trifle worn.

[34739]

€ 18,00
Bilderdijk, Katharina Wilhelmina.
Bilderdijk, Katharina Wilhelmina.
Bilderdijk, Katharina Wilhelmina.

Bilderdijk, Katharina Wilhelmina.

De Overstrooming.

Amsterdam; 1809; Immerzeel; gemarmerd karton; klein 8vo; 77 p.

Rug versleten, bandje sleets. Mist het titelblad.

[32570]

€ 20,00
Bilderdijk, W..

Bilderdijk, W..

De dichtwerken van BIlderdijk. Negende deel.

Haarlem; 1858; A.C. Kruseman; blindgestempelde linnen band, rug goudbedrukt; 8vo; bevat Vaderlandsche en politieke zangen & Minne- en huwelijksliederen; VIII, 503 p.

Goed exemplaar.

[34416]

€ 14,00
Bilderdijk, Willem.

Bilderdijk, Willem.

De Dieren, Dichtstuk, door Mr. Willem Bilderdijk. De Muis- en Kikvorschkrijg.

Amsterdam; 1817 / 1821; P. Den Hengst en Zoon; 2 delen in 1, beide eerste druk; 2de deel gravure op titelpagina; contemp. halfleer; 14x22,5 cm.; 54, 74 p.

Slijtage aan rug, hoekjes en boorden. Reparatie aan rug. Schutbladen gevlekt. Lichte vochtschade aan beide titelpagina's. Aantekening deel 2 op voortitelpagina.

[18906]

€ 34,00
Bilderdijk, Willem.

Bilderdijk, Willem.

Perzius Hekeldichten, vrij, en in toepassing op onzen tijd nagevolgd door Mr. Willem Bilderdijk. Zedelijke Gispingen door Mr. Willem Bilderdijk.

Rotterdam; 1820; J. Immerzeel, Junior; 2 delen in 1 band, beide eerste druk; gravure op titelpagina door auteur; contemp. half leer; 14x22,5 cm.; VIII, 87/ VI, 108 p.

Slijtage aan rug, hoekjes en boorden. Reparatie aan rug. Schutbladen gevlekt. Titelpagina's licht roestvlekkig.

[18909]

€ 49,00
Bilderdijk, Willem.

Bilderdijk, Willem.

Woordenboek voor de Nederduitsche Spelling, volgens Mr. Willem Bilderdijk. Beginsels der woordvorsching.

's-Gravenhage / Leeuwarden; 1829 / 1831; J. Immerzeel, Junior / G.T.N. Suringar; 2 delen in 1 band; eerste drukken; contemp. half leer; 14x22,5 cm.; (2), 264, 66 p.

Slijtage aan rug, hoekjes en boorden. Schutbladen gevlekt. Eerste deel enkele p. licht roestvlekkig.

[18898]

€ 75,00
Bogaers, A..

Bogaers, A.. Verhandeling over het wezen der uiterlijke welsprekendheid, hare voordeelen, en de meest geschikte middelen ter bevordering van hare beoefening hier te lande. Leiden; 1840; D. du Mortier en Zoon. Goudbedrukt haflinnen met gemarmerde platten; 300 p. [32142]

€ 150,00
Bosboom Toussaint, A.L.G.
Bosboom Toussaint, A.L.G.

Bosboom-Toussaint, A.L.G.

Het Kasteel Westhoven in Zeeland.

Haarlem; 1882; H.D. Tjeenk Willink; linnen band, met goudbedrukt en florale decoraties; 8vo; 1e druk; met gegraveerde illustraties van Ch. Rochussen, o.a. van het kasteel zelf; goudbedrukt linnen; 215 p.

Goed exemplaar, rug aan boven- en onderzijde een ietsje beschadigd op de kneep.

[4183]

€ 60,00
Broes, W..
Broes, W..

Broes, W..

De evangelische godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opengelegd in breeden tekstenrol, ten gebruike van de kerkelijke leerrede, in zeven hoofdstukken; benevens aanhangsel en bijschriften, het aanhangsel meest bevattende losse opmerkingen over het gebruik des bijbels voor den tekst der leerrede.

Amsterdam; 1852; drukkerij Van Der Hey; half linnen, gemarmerde boorden; 24x28 cm.; XXIV, 652, 292, 23 p.

Leesvouwen in rug. Slijtage aan hoekjes, randen, rug en bovenste stukje van de kneep. Boekblok met linnen aan de binnenkant opnieuw vastgezet. Enkele p. in het register opnieuw vastgezet. Schutbladzijden en een aantal pagina's roestvlekkig.

[18951]

€ 49,00
Buys, M..

Buys, M..

Rondom de wereld.

N.p.;1877; with 6 lithographic plates in b&w / colour; illustrated gilt-/black stamped cloth; 16x24 cm.; 532 pp.

Rare! Corners and spine are showing traces of wear. Titlepage is missing. Some pp. repaired. Lithogr. from p.459 moved to the first p.

[19081]

€ 40,00