Loading...

Floods

Results 1 - 18 of 18
 .

-.

Teekeningen behoorende bij het verslag van de Staatscommissie benoemd bij Koninklijk Besluit van 20 maart 1916, no. 23 met opdracht een onderzoek in te stellen omtrent de oorzaken van de buitengewoon hooge waterstanden, tijdens den stormvloed van 13/14 januari 1916, voorgekomen op de in Zuidholland gelegen benedenrivieren meer bepaaldelijk op den Rotterdamsche Waterweg.

's-Gravenhage; 1920; Gebrs. J. & H. van Langenhuysen; 59 uitslaande kaarten in portfolio (linnen met goudopdruk); no. 30 t/m 89 zoals uitgegeven (compleet).

Rug portfolio verkleurd, overigens in goede staat.

[31502]

€ 50,00
Alley, R.

Alley, R. Man against flood; a story of the 1954 Flood on the Yangtse and of the reconstruction that followed it. Peking; 1956; New World Press; foto's; 109 p. [3743]

€ 12,00
Berkum, Henricus van and J.A.B. M.D. (Johannes Adrianus Block).
Berkum, Henricus van and J.A.B. M.D. (Johannes Adrianus Block).

Berkum, Henricus van and J.A.B. M.D. (Johannes Adrianus Block). Beschryving der stadt Schoonhoven, bevattende in zig een verhaal van derzelver grond, waterstroomen, bevolking, benaming, oudheyd, vryeheeren, handvesten, privilegien, voorregten, keuren, handel, hooft-neeringen, ambagten, brandt, oorlogs-gevallen, watersnooden, aanzienelyke vergaderingen, sterkte, gelegentheyt, 't oude en nieuwe wapen, geestelyke en weereltlyke gebouwen, geleerde mannen, oude en nieuwe regeeringsform, verwisseling in kerkelyke en weereltyke zaaken, en zeltzaamheden. Alles te zamen gestelt uyt Oude Handschriften, Memorien, Brieven en Egte Stukken, Eertyds by een Verzamelt, door wylen den Wel Eerw. en Geleerden Heere, Henricus van Berkum. Nader Overzien en merkelyk Vermeerdert, door den Wel Ed: Gestrengen Heere J.A.B. M.D. Met Fraaije Koopere Plaaten, en een Geslagt-lyst verciert. Gouda; 1762; Gysbert en Willem de Vry; met 4 (uitslaande) kopergravures en 1 (uitslaande) geslachtlijst en gegraveerd wapen op titelpagina; origineel goudgestempeld half leer met kartonnen platten; onafgesneden exemplaar; (28), 616, (10) p. Compleet. Rug vakkundig gerestaureerd aan bovenzijde. Met gegraveerd ex-libris van Isaac Meulman. Nijhoff-Van Hattum no. 20. [18770]

€ 450,00
Carmiggelt, S..
Carmiggelt, S..

Carmiggelt, S..

Duiveland komt nooit weer droog.

Nieuwerkerk; 1993; Adri M. Leijdekkers; losbladig in gemarmerde cassette; samengesteld en vervaardigd door Adri M. Leijdekkers; dit ter gelegenheid van het feit dat het op 1 februari 1993 veertig jaar geleden was dat de Ramp plaatsvond; de tekst werd ontleend aan een achttal stukjes uit het Dagblad Het Parool; de oplage bedraagt 100 exemplaren, waarvan 26 exemplaren geletterd zijn A t/m Z en voorzien van een cassette; dit is exemplaar "P"; enkele bladen met foto's en berichtgevingen die herinneren aan de Ramp; inclusief een genummerde ets, no. 16 van 30, "Literaire ramp" vervaardigd en gesigneerd door Saskia Eggink.

Uitstekende staat.

[35174]

€ 295,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Rapport inzake de reconstructie van Schouwen-Duiveland. Reconstructie-commissie Schouwen-Duiveland.

S.l.; s.a.; softcover; ill., tabellen, grafieken, kaarten; inclusief 2 losse, uitslaande kaarten; 179 p.

Los in de band. Een enkele markering met potlood in de blanco marge.

[34956]

€ 15,00
Hermans, G..
Hermans, G..

Hermans, G.. Inondations des Polders Zélandais 12 Mars 1906.

Antwerpen; 1906; 'La Flandre Libérale'; foto's van ondergelopen gebieden in Zeeuws-Vlaanderen.

'Album vendu au profit des sinistrés.' Phototypie G. Hermans, Anvers.

[4253]

€ 30,00
15649
15649_a

Historisch tafereel van den zwaren watersnood, op den 3den, 4den en 5den februarij 1825, een groot deel van ons vaderland hebbende getroffen.

Amsterdam; 1826; Schalekamp en Van de Grampel; with 4 plates, 1 map and 1 folded overview of gifts; half cloth with marbled boards; XXXV, 411 pp.

Titlepage ruststained. Some plates slightly waterstained in margins. Loose map lacking.

[15649]

€ 120,00
Hurrelbrinck, Abraham Lamberts, Brugmans, P.A., e.a..
Hurrelbrinck, Abraham Lamberts, Brugmans, P.A., e.a..

Hurrelbrinck, Abraham Lamberts, Brugmans, P.A., e.a..

Nederlandsche Verzekerings-Maatschappij voor de Schaden van Overstroomingen, door Dijkbreuken en IJsgangen veroorzaakt.

Amsterdam; 1826; slappe kaft; 18 p.

Hierin beschreven de wetten en regelgeving inzake schade door overstromingen. Voorplat met chip aan de bovenzijde, overigens wat kleine kreukjes en vouwtjes.

[23808]

€ 35,00
Katsman, Arjaan.

Katsman, Arjaan.

Dorp in het water. Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge tijdens de watersnoodramp van februari 1953.

Goes; 1996; de Koperen Tuin; harde kaft; ill. in zwart wit; 40 p.

Uitstekend exemplaar.

[37985]

€ 25,00
Krüger, J.B..

Krüger, J.B.. Potamo-Chorographie, of naauwkeurige navorschingen over de Schelde, en eenige merkwaardigheden, die omtrent en door deze rivier veroorzaakt, hebben plaats gehad; met een beknopt historisch verhaal van Zeeland, van het verdronken Zuid-Beveland, mitsgaders van alle plaatsen der Zeeuwsche eilanden, benevens eene mededeeling van de abdijen, kloosters, kerken, enz. die daar in vorigen tijd bestaan hebben. Deel 1 & 2. Bergen op Zoom; 1854; P.J. Kleymans; halflinnen met gemarmerde platten; klein 8vo; enkele uitslaande kaarten; tabel; VIII, 284, IV and 328, VII p. Zeldzaam! Kaart tweede deel ontbreekt. Op fraaie wijze opnieuw ingebonden. [13051]

€ 150,00
Matthijssen, Jan.

Matthijssen, Jan.

Sporen door het water. De Nederlandse Spoorwegen en de Watersnoodramp van 1953.

S.l.; 1993; Stichting Rail Publicaties; harde kaft; ill. meest in zwart wit; 120 p.

Keurig exemplaar.

[35172]

€ 24,00
Romijn, Gust.

Romijn, Gust.

Watersnoodmonument Gust Romijn 2003.

S.l.; 2003; ringband-uitgave; overzicht van de ontwikkeling van het monument van idee, ontwerp, naar fundering/ constructie, tot oplevering; ill.; gesigneerd met opdracht door Gust Romijn; ongepagineerd.

Goed exemplaar.

[34289]

€ 50,00
Slager, E.M.
Slager, E.M.

Slager, E.M. Ouwerkerk 1953. Hoe wij het rampjaar 1953 beleefden; herinneringen aan 1 februari 1953.

Ouwerkerk; 1986; E.M. Slager; ringband; 15x21 cm.; gestencild; 31 p.

Gesigneerd door de auteur. [1541]

€ 25,00
Sturm, Hendrik.

Sturm, Hendrik.

En weer kwam het water.

Kortgene; 1976; Opus 2; softcover; 240 p.

Keurig exemplaar.

[35661]

€ 15,00
Wilderom, M.H.

Wilderom, M.H. Tussen Afsluitdammen en Deltadijken; II: Noord-Zeeland (Schouwen-Duiveland, Tholen en St.-Philipsland). Vlissingen; 1964; M.H. Wilderom; met talloze illustraties, figuren, tabellen en kaartjes, 2 waterschapswapens in kleur, linnen 415 p. [13515]

€ 15,00
Wilderom, M.H.
Wilderom, M.H.

Wilderom, M.H.

Tussen Afsluitdammen en Deltadijken, deel III. Midden-Zeeland (Walcheren en Zuid-Beveland)

Vlissingen; 1968; M.H. Wilderom; met 2 wapenafbeeldingen in kleurendruk, 117 tekeningen, 12 kaartreproducties, 158 foto's, 5 luchtfoto's en 2 uitslaande kaarten; linen; 447 p.

[17070]

€ 14,00
Zee, D.v.d..

Zee, D.v.d.. Na alle leed een gelukkig kerstfeest toegewenst door de Enschedese vrouwen. Kerstmis 1953. Lino, 1953. D. v.d. Zee. Afmeting: 19,5 x 23,5 cm. Geleverd in passe-partout. [22666]

€ 50,00
21376

Zeeland in bewogen dagen. 5 delen:1e deel: Middelburg in bewogen dagen. 1940 - 1945. 2e deel: Zeeland in bewogen dagen. 1940 - 1945. 3e deel: Zeeland in bewogen dagen. 1940 - 1945, Westkapelle in vuur en water. 4e deel: Zeeland in bewogen dagen. De droogmaking van Walcheren. 5e deel: Zeeland in bewogen dagen. De strijd in Zeeuws Vlaanderen, Schouwen en Zuid-Beveland.

Middelburg; 1945 - 1949; J. C. & W. Altorffer; 5 delen gebundeld in losse, halflinnen band; 19x27 cm.; ill. in zwart wit; 191 p.

Inclusief het zeldzame 5e deel. Hier en daar een enkel roestvlekje, kleine beschadiging op de rug van de band.

[21376]

€ 50,00