Loading...

Oude en zeldzame boeken

Resultaten 1 - 24 van 1555
[Noothoorn, A. E. van].
[Noothoorn, A. E. van].

[Noothoorn, A. E. van]. Reizen en lotgevallen van Lodewijk Vermeer in de Nederlandsch Oost-Indische bezittingen. Amsterdam; (1843); G. Portielje; with 2 lithographs (on titlepage and fullpage frontispiece), 1 folded copperengraving and one large handcoloured folded map ("Kaart van de Nederlandsche bezittingen in Oost-Indië"); original gilt printed cloth; VIII, 159 pp. Stamp on titlepage. 2 Stamped names on first endpaper. Small piece margin (ca. 2cm) missing of first page. Nice and complete copy of this very rare edition! Ref. Buur: nr. 0014. [3553]

€ 295,00

Zwigtman, C.. Zeeuwsche boere-kermis. Goes; 1817; F. Kleeuwens; halflinnen met gemarmerde platten; 10x16 cm.; VIII, 38 p. Zeldzaam! [30455]

€ 70,00

Zwigtman, C.. Levensbijzonderheden van Adriaan Brouwer. Middelburg; 1863; P.J. Milborn; slappe kaft; 12mo; frontispice met gelithografeerd plaatje, voorstellende de vliering van Frans Hals; 43 p. Voorplat lichtjes beduimeld en aan de bovenzijde iets aangetast door vraat. Rug gerepareerd met strookje transparant tape. [30413]

€ 50,00
Zwiers, L..
Zwiers, L..
Zwiers, L..
Zwiers, L..

Zwiers, L.. Houtconstructies. Burgerlijke bouwkunde. Handboek voor Ambachtslieden, Onderbazen, Opzichters en A.S. Architecten. Amsterdam; 1907; Van Mantgem & De Does; 1019 ills. ; 571, (5) p. Cloth showes traces of wear. Spine partly restored. Inside good. Band met slijtageplekken. Rug gedeeltelijk los. Binnenwerk in goede staat. [18550]

€ 85,00
Zwiers, L..

Zwiers, L.. Steenconstructies. (Handboek der burgerlijke bouwkunde, deel II). Amsterdam; ca. 1918; Uitgevers-mij. voorheen Van Mantgem & De Does. Met taltijke (sommige uitvouwbare) illustraties; linnen; 27x20 cm; 436 pp. Tweede Druk. Rug vastgezet met boeklon. Standaardwerk voor de traditionele burgerlijke bouwkunde! [17533]

€ 125,00

Zwiers, L. Waterbouwkunde. 5 Delen in 1 band. Dl. 1: Beschoeiingen, bekleedingsmuren en vaste bruggen voor gewoon verkeer, bewerkt door A.N. Wind. Dl. 2: Sluizen, bew. door L. Zwiers en F. Wind. Dl. 3: Beweegbare burggen voor gewoon verkeer, bew. door J.H.E. Rückert. Dl. 4: Gewone wegen en tramwegen, bew. door J.R. Altink. Dl. 5: Kanalen, rivieren en rivierwerken, zeeweringen en zeehavens, bew. door J.R. Altink. Mét de atlas. Amsterdam; 1908; Van Mantgem & De Does; linnen; foto's, fig., tab.; resp. 180, 142, 115, 179 en 163 p.; atlas in oblongformaat, met platen waarop talrijke figuren. Achterplat tekstdeel met wat vochtschade, laatste bladzijden met lichte rimpeling. Rug gerepareerd. [29089]

€ 65,00

Zwiers, L. Waterbouwkunde. 5 Delen in 1 band. Dl. 1: Beschoeiingen, bekleedingsmuren en vaste bruggen voor gewoon verkeer, bewerkt door A.N. Wind. Dl. 2: Sluizen, bew. door L. Zwiers en F. Wind. Dl. 3: Beweegbare burggen voor gewoon verkeer, bew. door J.H.E. Rückert. Dl. 4: Gewone wegen en tramwegen, bew. door J.R. Altink. Dl. 5: Kanalen, rivieren en rivierwerken, zeeweringen en zeehavens, bew. door J.R. Altink. Mét de atlas. Amsterdam; 1908; Van Mantgem & De Does; linnen; foto's, fig., tab.; resp. 180, 142, 115, 179 en 163 p.; atlas in oblongformaat, met platen waarop talrijke figuren. Rug tekstdeel netjes gerepareerd. [31946]

€ 85,00

Zürn, F.A.. Die Schmarotzer, II. Theil: die pflanzlichen Parasiten, auf und in dem Körper unserer Haussäugethiere, sowie die durch erstere veranlassten Krankheiten, deren Behandlung und Verhütung. Weimar; 1874; Bernhard Friedrich Voigt; halfleather with raised bands; 4 folded plates with lithographed figures; XVI, 474 pp. Owner's stamps on first endpaper and title page. Leaves and one plate occasionally foxed. [24639]

€ 13,00

Zurk, Eduard van & Schelling, P. van der. Codex Batavus, waar in het algemeen kerk-, publyk, en burgerlyk recht van Hollant, Zeelant, en het ressort der Generaliteit, kortelyk is begrepen. Getrokken uit alle de edicten, ordonnantien, placaten, en resolutien, voor en na de oprechtinge der Republyk, en wel byzonder der staatsbestieringe van Hollant en West-Vrieslant, eerst tot het jaar 1710, en sedert tot 1724 respective ingesloten, gemaakt, nader verklaard, uitgebreid, en verhandeld, volgens de Roomse en hedendaegse rechten. Rotterdam; 1738; Jan Daniel Beman; blindstamped vellum; raised bands; ca. 21x 26 cm.; 3rd edition; title page with engraved illustration; vignets; (36) 1231 pp. followed by index. Title shield at spine rubbed. Spine end a trifle damaged, lower joint. Owner's entry stamped at first endpaper. Title page with library stamp and owner's entry. Leaves occasionally slightly foxed, final ca. 300 pp. with waterstain lower part (mainly margins, sometimes vaguely) and occasional at a few other pages as well. Outer margins leaves a trifle dampstained. [27597]

€ 390,00

Zelandus. Vervolg der Vaderlandsche Gezangen. Zonder plaats; zonder jaar; gekartonneerd; klein 8vo; 16 p. Bandje vernieuwd. [31179]

€ 60,00

Zeggelen, W.J. van. Gedichten. Lach en Luim/ Kijkjes in 't Leven/ Hoofd en Hart/ Sprokkels/ Luimige Verhalen/ Vroolijke Schetsen/ Licht en Bruin/ Stekjes uit den Vreemde. Gebonden in één band. Leiden; s.a.; D. Noothoven/ van Goor; halflederen band met goudopdruk op de rug; verschillende drukken; frontispice bij elk deel; ieder deel met afzonderlijke paginanummering. Exemplaar met lichte vochtschade. Band met enige slijtagesporen. [32545]

€ 20,00
27354

Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1836 - 1847. Zierikzee; 12 delen; 1836-1847; J. van de Velde Olivier (het laatste deel: P. de Looze); steendrukken.; 11 delen gebonden in blauw halflinnen, 1846 in afwijkend bruin halflinnen. Complete serie. Met in de meeste delen 2 (uitslaande) litho's: o.a. van de zelnering, stadhuis van Vlissingen, stadhuis van Hulst, Willem Beuckelsz., interieur van de Goese kerk, Badhuis te Domburg, Klein Duinvliet, bouwval Kasteel Sluis, overblijfsels der stad Reimerswaal, het slot te Baarland in 1840, overblijfsels van het klooster Bethlehem, ruïne van de kerk en toren van Sabbinge 1790, kasteel Zandenburg anno 1559, Slot Moermond bij Renesse 1858, de stad Zierikzee van binnen langs de haven, ruïne bij het dorp Baarland anno 1606, ruïne van de toren en kerkvan Borrendamme. [27354]

€ 350,00

Zeeuwsch jaarboekje en Middelbursche naamwijzer 1856. Middelburg; J.C. & W. Altorffer; title-ornament; 240, 8 pp. At the end: Zeeuwsche almanak voor het schrikkeljaar 185, and: Nieuw specieboek van de Nederlandsche munten welke wettigen koers hebben. 24 pp. Mended. Without spine. Complete copy. [11965]

€ 45,00

Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1870. Middelburg; J.C. & W. Altorffer; gravure op titelp.; half linnen; 10x16,5 cm.; 231, 19, (18), (13) p. Na 231 p. van het Zeeuws jaarboekje volgt: 'Toevoegsel tot het Zeeuwsch Jaarboekje en Middelburgsche Naamwijzer 1870'. 'Zeeuwsche Almanak 1870'. 'Tafel der hooge en lage watergetijen, voor iederen dag van het jaar 1870'. Vernieuwde linnen rug. Slijtage aan hoekjes van de boorden. Naam etiket aan binnenzijde omslag. Eerste ged. losjes in de band. [18915]

€ 40,00

Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1855. Middelburg; J.C. & W. Altorffer; title-ornament; 232 pp. At the end: Zeeuwse almanak voor 1855, and: Nieuw specieboek van de Nederlandsche munten welke wettigen koers hebben, gevolgd door eene herleidingstafel van eenige vreemde munten in Nederlandsche geldswaarde. 24 pp. Mended. Without spine. Complete copy. [11964]

€ 45,00
31829
31829a
31829b
31829c

Zeelands Chronyk-Almanach, voor den Jaare 1777- 1792. Bevattende eene Beschryving der Provincie Zeeland, van deszelfs Opkomst tot op deezen tegenwoordigen Tyd. Ten dienste der Jeugd, gesteld in Vragen en Antwoorden, Voorzien met alle het noodige, behoorende tot een Almanach. Als mede veele Byzonderheden, betrekking hebbende tot de Provincie Zeeland. Middelburg; 1777-1792; Jan Dane, P. Gillesen en W.A. Keel en Comp. Complete set in 15 delen met 2 uitslaande handgekleurde kaartjes van Zeeland, 2 uitslaande plattegronden van Middelburg en talrijke andere illustraties waaronder een gravure van de Middelburgse synagoge en gravures van de toen bestaande kerken in Middelburg. Het laatste deel (1791/1792) is in 1 bandje uitgeven. De bandjes van de almanakken zijn uniform in de oorspronkelijke oranje, (en 2 groene) kartonnen bandjes met titel en wapen van Zeeland op het voorplat. Deze aantrekkelijke set is zelden compleet te vinden en wordt aangeboden in een speciaal voor deze boekjes gemaakt boekenrekje. In deze almanakjes wordt op speelse wijze, in vraag-en-antwoord-spel de geschiedenis van Zeeland behandeld. Bijzonder is de afbeelding van de synagoge in Middelburg, de enige bekende afbeelding van deze synagoge in de 18e eeuw! [31829]

€ 2900,00

Zeegers, W. (sam.). Zaadkorrels; lessen van wijsheid en deugd. Mechelen; 1880; H. Dessain; gekartonneerd; platten met florale decoraties; 164 p. Zeldzaam! Rug vernieuwd. Achterplat met enkele vlekjes. Hoekjes van de band met slijtagesporen. [26925]

€ 40,00
Zaaijer, T..

Zaaijer, T.. Levensbericht van D.E. Siegenbeek van Heukelom. Overdruk uit de Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1900-1901. Leiden; 1901; E.J. Brill; zachte kaft; 23 p. Stempeltje met naam van de auteur op het voorplat. [33415]

€ 15,00

Zaaijer, T.. Untersuchungen ueber die Form des Beckens Javanischer Frauen. Bound with: "De toestand der lijken na arsenicum-vergiftiging; een gerechtelijk-geneeskundige studie" & "Der sulcus praeauricularis ossis ilei". Haarlem/ Amsterdam; 1866/ 1885/ 1893; de Erven Loosjes/ Johannes Müller; halfleather with marbled boards; 3 titles in 1 binding; first title with tables and 3 lithographed plates with figures; 3rd title with 2 lithographed plates with figures; 39, 92 & 23 pp. Occasional foxing throughout. Inscription on blank endpaper and stamp by the author himself. [31285]

€ 125,00
Ysabeau, A. and J. Remy.
Ysabeau, A. and J. Remy.

Ysabeau, A. and J. Remy. Le jardinage ou l'art de créer et de bien tenir un jardin, par A. Ysabeau. Champignons et truffes, par J. Remy. Jardinier des fenêtres des appartements et des petits jardins, par J. Remy. In one volume. Vol. 1: Paris; 1854; Libr. de L. Hachette et Cie; ill.; 186 pp. Vol. 2: Paris; 1861; Libr. Agricole de la Maison Rustique; 12 coloured lithographies; 176 pp. Vol. 3: Paris; 1861; Libr. Agricole de la Maison Rustique; 4th ed.; ill.; 277 pp. Halfleather with marbled boards, spine gilt stamped. Rare. Three volumes in one binding. Slightly foxed. Cover with slight traces of wear. [15196]

€ 195,00
Young, Charles A..
Young, Charles A..

Young, Charles A.. A text-book of general astronomy for colleges and scientific schools. Boston/ London; 1889; Ginn & Company Publishers; halfleather; 8vo; gilt printed spine; frontispiece with engraved ill. of the Great Telescope of the Lick Observatory; 233 figures; index; VIII, 551 pp. Right corner of first blank endpaper cut out. Contents with several owner's entries of the "Regiment Genietroepen". [32136]

€ 40,00

Xenophon. La Cyropaedie, ou l'histoire de Cyrus, traduite du grec par M. Charpentier. Paris; 1775; La Compagnie des Libraires; 2 volumes; halfleather with marbled boards; vol 1: 124, 336, vol. 2: 316, (3) pp. Pages 161-168 of vol I are blank. Partly rust stained [17874]

€ 139,00
Wyck, B.H.C.K., van der.
Wyck, B.H.C.K., van der.

Wyck, B.H.C.K., van der. Gestalten en Gedachten. Verspreide opstellen. Haarlem; 1911; de erven F. Bohn; harde kaft met goudopdruk; 8vo; 338 p. Iets beschadigd op de kneep. Voorplat met enkele kleine vlekjes. Overigens een prima exemplaar. [33257]

€ 60,00

Wumkes, G.A. & Vries, A. de. Nederlandsch-Friesch woordenboek. Snits; 1918; A.J. Osinga; linnen band; 301 p. Rug gerepareerd. Stempeltje op titelblad. [32292]

€ 10,00