Loading...

Education

Results 169 - 192 of 220
Pescheck, M. Christian.
Pescheck, M. Christian.
Pescheck, M. Christian.
Pescheck, M. Christian.
Pescheck, M. Christian.

Pescheck, M. Christian. Allgemeine Teutsche Rechen-Stunden, darinnen die Fünf Species der Rechen-Kunst mit unbenahmten und benahmten ganzen, als auch gebrochenen Zahlen, nebst der Regula De-Tri directa und indirecta, ohne und mit Brüchen, samt der Progression-Rechnung . vorgetragen sind.(I) And: Italiänische Rechen-Stunden, darinnen die fünf Species der Rechen-Kunst ., nebst der Regula De-Tri ....etc.(II) And: Allen dreyen Haupt-Ständen nöthige Rechen-Stunden, Darinnen sowohl die gedoppelte Regel Detri . als auch Zinß- oder Interesse-, Rabatt-, Zeit- oder Termin-, Licitation- oder Subhastation-, Thara-, Fusti-,....erkläret sind; etc.(III) 3 Titles in one binding: Ad I:Zittau und Leipzig; 1780; Adam Jacob Spieckermann. Frontispiece; title in red and black; (16), 176 pp. Ad (II): Leipzig und Zittau, 1762; Johann Jacob Schöps. Frontispiece: title in red and black; (16), 464 pp. Ad (III): Zittau und Leipzig; 1765; Adam Jacob Spiekermann. Frontispiece; ttitle in red and black; (8), 568 pp. Binding: half calf with raised bands; marbled boards; joints broken at one side. Some wormholes at the beginning and the end. Complete edition. [31245]

€ 500,00
Pické, C.J. & Chr. van de Linde.

Pické, C.J. & Chr. van de Linde.

Leerboekje der aardrijkskunde van Zeeland, ten gebruike bij de schoolkaarten der Provincie Zeeland.

Middelburg; 1887; van Benthem & Jutting; zachte kaft; 10x17 cm.; 2e druk; 16 p.

Onderzijde iets rafelig. Een ietsjes beduimeld exemplaar. Jeugdige potloodtekening op het achterplat.

[36687]

€ 15,00
Pické, C.J.
Pické, C.J.

Pické, C.J. Leerboekje der Aardrijkskunde van Zeeland, ten gebruike bij de schoolkaart der provincie Zeeland.

Middelburg; 1877; Van Benthem en Jutting; zachte kaft; 10x16 cm.; 16 p.

Platten laten enigszins los. Bandje met schaafsporen.

[3441]

€ 18,00
Pické, C.J..

Pické, C.J..

Schets der algemeene geschiedenis: een leidraad voornamelijk voor hen, die acten voor 't lager onderwijs wenschen te bekomen. Eerste en tweede gedeelte in 1 band.

Schoonhoven; 1866-1869; S.E. van Nooten; halfleer; 12x20 cm.; met 13 kaartjes, handgekleurd; VIII, 144 & 323 p.

Inscriptie en naam eigenaar op blanco schutblad. Een enkele notitie in de blanco marge.

[35375]

€ 125,00
Pijl, S.J..

Pijl, S.J..

Het gebruik van diagnostische informatie.

Groningen; 1988; RION; softcover; proefschrift, met de lijst van stellingen; enkele tabellen; tekst in het Nederlands met samenvatting in het Engels; 146 p.

Goed exemplaar.

[35431]

€ 20,00
Regt, J.W..

Regt, J.W..

Allereerste beginselen der practische onderwijskunde, voornamelijk ten dienste van kweekelingen, jeugdige onderwijzers en onderwijzeressen.

Gouda; 1863; G.B. van Goor; gekartonneerd; ca. 12x19 cm.; 3e, vermeerderde en verbeterde druk; VIII, 139 p.

Rug vernieuwd. Ietsjes los in de band.

[28181]

€ 24,00
Rijkens, R.R..
Rijkens, R.R..
Rijkens, R.R..

Rijkens, R.R..

De Reiziger. Aardrijkskundige beschrijvingen en schilderingen. Leesboek voor de hoogste klasse der lagere school.

Groningen; 1870; J.B. Wolters. Tweede druk; originele papieren omslag; (8); 159 p.

Rug vernieuwd met linnen. "Gebruikt" exemplaar maar toch in heel redelijke staat en compleet. Interessant boekje met artikelen over div. landen in europa en Nederlandsch Indië,

[35556]

€ 125,00
Rijsens, F. van.

Rijsens, F. van.

Onze Oranjevorsten.

Groningen; 1898; J.B. Wolters; gebonden in linnen band; 13,5x20 cm.; ill. in zwart wit; 193 p.

Goed exemplaar. Franse titelpagina met naam vorige eigenaar.

[36253]

€ 12,00
Rissik, G.H..
Rissik, G.H..

Rissik, G.H..

Elk wat Wils. I. Geschiedenis van den Mensch. I. Eenheid van het menschelijke geslacht.

Zutphen; 1868; J.H.A. Wansleven & Zoon; zachte kaft, blanco bandje; 9,5x15,5 cm.; naar het Frans van A. de Quatrefaces; 63 p.

Bandje met reparatie en vochtvlek. Naam op titelblad.

[37088]

€ 50,00
Roemer, J..
Roemer, J..

Roemer, J..

Gedenkschrift van den uittogt der Heeren studenten van de Hoogeschool te Leiden, van heiligen strijd voor vaderland en koning, op den 13 November, 1830.

Leiden; 1830; C.C. van der Hoek; papieren bandje; 12mo; 35, 7 p.

Rug vernieuwd met strookje linnen.

[35348]

€ 95,00
Roggeveen, Leonard.

Roggeveen, Leonard.

Piet en Nel gaan naar school/ Piet en Nel bij moeder thuis/ Piet en Nel hebben vakantie/ Piet en Nel op het ijs/ Piet en Nel gaan logeren. 5 delen.

's-Gravenhage/ Djakarta; ca. 1955; G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij; zachte kaft; met ill. in kleur door Rie Cramer en Doortje Herpel; verschillende drukken; elk leerboekje telt tussen de 46 en 80 p.

Nette staat.

[36338]

€ 14,00
Roorda van Eysinga, P.P..
Roorda van Eysinga, P.P..
Roorda van Eysinga, P.P..
Roorda van Eysinga, P.P..
Roorda van Eysinga, P.P..

Roorda van Eysinga, P.P..

Aardrijksbeschrijving van Nederlandsch Indië, ook ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie voorbereiden, om eenmaal naar Nederlandsch Indë re vertrekken.

Zalt-Bommel; 1837; Joh. Noman en Zoon. Goudbedrukt linnen; (4), II, XII, 344, XII, (2) p. Kaart ontbreekt.

Zeer lezenswaardig werk vol met interessante feiten. Kaart ontbreekt, overigens in goede staat.

[35416]

€ 290,00
's Gravezande, Adrianus.
's Gravezande, Adrianus.

's Gravezande, Adrianus.

De Unie van Utrecht herdacht, in eene kerkrede over Ps. CXXXIII: Ib. Benevens eenige geschiedkundige bijvoegselen, betreffende het Ontzet der Stad Leijden, de oprichting der Hooge Schoole aldaar, de inneemingen van Zierikzee, de pacificatie van Gent, de satisfactie van Goes en Thoolen, en verscheidene andere bijzonderheden, ter opheldering der kerkelijke en burgerlijke geschiedenisse van Nederland in de XVI eeuw.

Middelburg; 1774; Pieter Gillissen; leer; goudbedrukte rug met florale decoraties; XII, 277 p. + bladwijzer.

Zeldzaam! Een fraai exemplaar.

[24970]

€ 110,00
Sandwijk, G. van.
Sandwijk, G. van.
Sandwijk, G. van.

Sandwijk, G. van.

Het water en de mensch. Een leer-, lees- en prentenboek voor de jeugd.

Leiden; 1865; D. Noothoven van Goor; zachte kaft, gekartonneerd; klein 8vo; met 4 gekleurde platen in steendruk; bewerkt door F.G. Braner; ongepagineerd.

Los in de band. Band met wat hele lichte slijtagesporen.

[36366]

€ 150,00
Schouten, D.C.A.J..

Schouten, D.C.A.J.. Het Grieks aan de Nederlandse universiteiten in de negentiende eeuw. Bijzonder gedurende de periode 1815-1876. Utrecht; 1964; Pressa Trajectina; softcover; academisch proefschrift; met de lijst van stellingen; namenregister; XXXIV, 543 p. Rug verkleurd. [33365]

€ 10,00
Schuitemaker, J..

Schuitemaker, J.. Prenten-Magazijn voor de Jeugd. No. 7. Vaderlandsche geschiedenis. Tafereelen uit het leven van Michiel Adriaansz. De Ruiter. Centsprent met 6 houtgravures over het leven van Michiel Adriaansz. de Ruiter. Uitgegeven door J. Schuitemaker te Purmerend ("Purmerende, Derde Jaargang"). Met 2 vouwen. geleverd in passe-partout [21869]

€ 125,00
Sietema, W..

Sietema, W..

Handleiding bij het theoretisch onderwijs aan melkers-cursussen.

Doetinchem; 1941; Uitgevers-mij. C. Misset; 3rd ed.; fig., tables, ill.; 72 pp.

[12721]

€ 20,00
Sluijters, H..
Sluijters, H..
Sluijters, H..

Sluijters, H..

Aardrijkskundige beschrijving van de Provincie Zeeland, ten dienste der scholen.

Middelburg; 1845; Gebroerders Abrahams; zachte kaft; 10x16 cm.; IV, 124 p.

Wat lichte gebruikssporen, rug iets beschadigd.

[36689]

€ 170,00
Sluijters, H..

Sluijters, H..

Meetkundig schoolboek.

Amsterdam; 1874; C.L. Scleijer en Zoon; gekartonneerd; verbeterd en vermeerderd door J. van Loghem; 7e druk; fig.; XXI, 142 p.

Goed exemplaar.

[35379]

€ 60,00
Sluyters, H..
Sluyters, H..

Sluyters, H..

Leesboek voor de hoogste klasse der scholen ten platten lande, in proza en poezij. Ingerigt voor leerlingen van verschillende godsdienstgezindheid. Tweede stukje.

Bergen op Zoom; 1844; J.C. Verkouteren; zachte kaft; 10x16 cm.; 92 p.

Rug iets beschadigd.

[36690]

€ 60,00
Steenstra, Pybo.
Steenstra, Pybo.
Steenstra, Pybo.

Steenstra, Pybo.

Grondbeginzelen der meetkonst, bevattende kortelyk de ses eerste boeken met het elfde en twaalfde van Euclides; Nevens derzelver gebruik in het meeten van platte Figuuren: in het vinden der Quadraat- en Cubicqwortelen, het Bereekenen der Sinus Tafelen en der Platte Driehoeken, enz.

Leyden; 1763; Samuel en Johannes Luchtmans. First edition. Contemporary halfleather with marbled boards. (16), 381 Pp.

New endpapers; last 30 pp. waterstained. Otherwise nice copy of this rare first edition!

[23316]

€ 390,00

Steiner, Rudolf. Algemene kennis van de mens als grondslag van de opvoedkunde. Zeist; 1982; uitgeverij Zevenster; zachte kaft; typoscript; gecommentarieerde vertaling van Jan-Anton van Hoek; 212 p. Laatste bladzijden met lichte vochtschade aan de onderzijde. [32383]

€ 20,00
Stieler, Adolf.
Stieler, Adolf.
Stieler, Adolf.
Stieler, Adolf.
Stieler, Adolf.
Stieler, Adolf.
Stieler, Adolf.

Stieler, Adolf.

Auswahl von 31 Karten aus Stieler's Hand-Atlas über alle Theile der Erde, nach dem neuesten Zustande, und über das Weltgebäude. Schul-Ausgabe.

Gotha; 1863; Justus Perthes; gilt printed, hardbound cloth; 24x37 cm.; complete with 31 maps; not paged.

Spine restored. Pages with waterstain in blank margin.

[37017]

€ 80,00
Sutorius, Anna & B. Midderigh Bokhorst.

Sutorius, Anna & B. Midderigh-Bokhorst.

Voor school en huis. In 't plantsoentje. Op 't veld. Wimmie op de wandeling. 3 delen.

Den Haag; zonder jaar; erven M.G. Cohen; softcover; oblong; 22x15 cm.; ill. door B. Midderigh-Bokhorst, in kleur; elk deeltje 23 p.

Een deeltje met gerepareerde rug, van een ander deeltje is het binnenwerk iets beduimeld. Overigens wat lichte gebruikssporen.

[36245]

€ 15,00