Loading...

Literatuurwetenschap

Resultaten 97 - 120 van 133

Prat, A. Valbuena. Historia de la literatura Espanola. I, II. Barcelona; 1946; Ed. Gustavo Gili; 2nd, rev. and enl. ed.; cloth; resp. 1103 and 1195 pp. Covers discoloured. [13136]

€ 24,00

Prince, F. André Antoine et le renouveau du théâtre hollandais (1880-1900). Amsterdam; 194l; De Academische Boekhandel; softcover; ac. proefschrift;Un. v. Amsterdam; X, 147 pp. [8141]

€ 10,00

Prinsen J.Lzn., J. De Roman in de 18e eeuw in West-Europa. Den Haag; ca. 1930; J.B. Wolters; cloth, gilt stamped; VIII, 540 pp. [8145]

€ 10,00

Revius, Jac.. Over-ysselsche Sangen en Dichten, uitgegeven, met ongedrukte gedichten vermeerderd en van verklarende aanteekeningen voorzien door W.A.P. Smit. Overige gedichten. Amsterdam; 1935; Uitgeversmij. Holland; halfcloth, decor.; VI, 221 pp. Vol. 2 (2 vols published). Cover slightly discoloured. [15199]

€ 14,00

Roetert Frederikse, J.A.. Dat Kaetspel ghemoralizeert. Leiden; 1915; A.W. Sijthoff; softcover; academisch proefschrift; CXII, 120 p. Band en binnenwerk met enige vochtvlekken. Rug aan boven- en onderzijde iets beschadigd. [27945]

€ 10,00

Roose, L.. Anna Bijns; een rederijkster uit de Hervormingstijd. Gent; 1963; Secr. v.d. Kon. Vlaamse Academie voor taal- en letterkunde; Verh. v.d. Kon. Vlaamse Academie voor taal- en letterkunde, VIe reeks, Bekroonde werken, nr. 93; ill.; soft cover; XII, 377 pp. Cover discoloured. [12396]

€ 34,00

Ruskin, John. Sesame and lilies. London; no year (ca. 1920); Siegle, Hill & Co.; decorated cardboard; ca. 11x14,5 cm.; illustrated frontispiece; 149 pp. Cover, spine, slightly damaged. First blank endpaper with owner's entry. [31095]

€ 24,00

Saalborn, Arn.. Het Ontwaken van het Sociale Bewustzijn in de Litteratuur. Amsterdam; 1931; H.J. Paris; linnen; ill. in zwart wit; IX, 192 p. Rug en band enigszins verkleurd, voorplat iets vlekkig. Naam vorige eigenaar en ex-libris op voorste schutblad. [24272]

€ 10,00

Schakowskoy, Zinaïda. Hommage a Pouchkine 1837-1937. Série Anthologique Collection 1937. No. 28. Bruxelles/ Paris; 1930; Librairie Castaigne/ Librairie La Pleïade; softcover; woodcut by Elisabeth Ivanovsky; issued in an edition of 755 copies; 83 pp. Near fine copy. [33980]

€ 30,00

Serianni, Luca (ed.). La lingua nella storia d'Italia. Firenze/ Milano; 2002; Socièta Dante Alighieri/ Libri Scheiwiller; hardcover with dust jacket; section with plates in b&w; index; VIII, 787 pp. Spine of dust jacket discoloured. [29843]

€ 14,00

Soma; literair magazine. 9 (sept. 1970), 10/11, 13, 14, 17, 18/19, 20/21, 23, 24/25, 27 (nov./dec. 1972). Amsterdam; resp. 't Koggeschip, Athenaeum-Polak & Van Gennep; ed. by Thomas Graftdijk, H.R. Heite and Dirk Ayelt Kooiman; portraits, ill. [15432]

€ 55,00

Staring van den Wildenborch, A.C.W., e.a.. Nieuwe werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. III Deel, II stuk. Bevattende o.a. "Over Jan van Heelu en zijn gedicht "De Slag van Woeringen", "De Wapen Martijn", van Jacob van Maerlant, "Over de verwisseling van zedelijke en zinnelijke hoedanigheden in sommige Betuwsche idiotismen"', door N.C. Kist en "Over het leven en de letterkundige verdiensten van Frederick de Houtman", door J.T. Bodel Nyenhuis. Dordrecht; 1834; Blussé en van Braam; gekartonneerd; 8vo; L, 362 p. Band vernieuwd, rug verkleurd. Naam vorige eigenaar op titelblad. [31491]

€ 40,00

Starmans, L.. Psychologische analyse van het jeugddagboek van Frederik van Eeden. Amsterdam; 1939; N.V. Van Munster's Uitgevers-Mij.; ill., portraits, folding graphics; soft paper cover; 147 pp. Slightly foxing on edge. Spine plasticized. Stamp. Front cover slightly grubby. [13903]

€ 14,00

Stellinga, G. Abele spelen, De; zinsvormen en zinsconstructies. Groningen, Djakarta; 1955; J.B. Wolters; IV, 299 pp. [8243]

€ 10,00

Sterck, J.F.M. Hoofdstukken over Vondel en zijn kring; met prenten en facsimilé's. Amsterdam; 1923; S.L. van Looy; verzameld door J.F.M. Sterck; cloth, gilt stamped; 158 pp. [8245]

€ 10,00

Tersteeg, J.. Mensen en boeken. Herinneringen van een lezer. Tweede verzameling. Rijswijk; 1950; N.V. Leidsche uitgeversmaatschappij; halflinnen met stofomslag; voorplat en rug met florale decoraties; 10 x 14 cm.; 206 p. Stofomslag aan achterzijde ietsjes beschadigd. [27624]

€ 9,00
Tielrooy, Johannes & Thienen, Fr. W.S. van (red.).

Tielrooy, Johannes & Thienen, Fr. W.S. van (red.). Apollo. Maandschrift voor literatuur en beeldende kunsten. Jaargang 1946. Den Haag; 1946; uitgave N.V. Servire; harde kaft, in linnen gebonden; ill.; elke nummer tussen de 50 en 65 p.; gebonden in 1 band. Rug en voorplat deels verkleurd, overigens een goed exemplaar. [34103]

€ 35,00

Valentin, A.. Giovanni Pascoli, poète lyrique (1855-1912); les thèmes de son inspiration. Paris; 1925; Libr. Hachette; soft paper cover; XX, 546 pp. [14199]

€ 15,00

Van der Feesten; een proper dinc. Groningen; 1972; Nederlands Instituut der Rijksuniversiteit; ed. by 'een werkgroep van Groningse Neerlandici'; ill.; paper cover, offset; 177 pp. Backcover partly discoloured. [15305]

€ 10,00

Vandervelden, Jos. Staat en recht bij Vondel. Haarlem; 1939; H.D. Tjeenk Willink & Zoon; 187 pp. [8236]

€ 10,00

Veen, A.S. van der. Criticus is niet te begrijpen; de receptie van het literaire werk van J.C. van Schagen. Z.pl.; 2002; doctoraalscriptie; zachte kaft met transparante omslag; 1 afb. in kleur; (3) 80 éénzijdig bedrukte pagina's. [25358]

€ 40,00

Veen, P.A.F. van. De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken. Het hofdicht als tak van een Georgische literatuur. Den Haag; 1960; Van Goor Zonen; linnen met stofomslag; academisch proefschrift; register; 257 p. Stofomslag met wat kleine imperfecties langs de rand van de bovenzijde. [29824]

€ 10,00

Verdam, J. Episodes uit Maerlant's Historie van Troyen naar het te Wissen gevonden handschrift. Groningen; 1873; J.B. Wolters; bew. en uitg. door J. Verdam; halflinnen; 350 p. Mist 2 pag. Het laatste blad gerest. Een aantal strepen. [4533]

€ 27,23

Verdam, J. Ferguut van dr. Eelco Verwijs, opnieuw bewerkt en uitgegeven. Leiden; 1908; A.W. Sijhtoff's Uitg.-Mij.; Bibl. van Middelned. Letterkunde o. red. v. J. Verdam; halflinnen; 288 p. Enige potloodaant. [4531]

€ 13,61