Loading...

History

Results 145 - 168 of 1350
Bartstra, J.S..

Bartstra, J.S..

Handboek tot de staatkundige geschiedenis van de landen van onze beschavingskring van 1648 tot heden. I-VI.

's-Hertogenbosch; 1959-1962; L.C.G. Malmberg; a few ill. and maps; cloth, gilt stamped, without dust jacket; resp. XIV and 418, VIII and 420, X and 439, VIII and 332, X and 390 pp. + tables in portfolio.

Complete edition. Dust jackets with occasional slight damage/ wear.

[12673]

€ 20,00
Barueth, Joan.
Barueth, Joan.
Barueth, Joan.

Barueth, Joan.

Historie van het stadhouderschap der Heeren Princen van Orange, hoognodig tot bewaring van de vryheid in den kerk- en burgerstaat.

Dordregt; 1765; Abraham Blussé. Met 5 (van 6) portretten: Wiilem van Oranje, Frederik Hendrik, Willem II, Willem III en willem Karel Hendrik Friso.Halfleather with marbled boards; (18), XIII, (1), 317, (33) p.

Portet van Maurits ontbreekt; overigens compleet. Een groot deel van het boek heeft vochtschade. (niet op de portretten).

[35186]

€ 95,00
Bast, M. I. de
Bast, M. I. de

Bast, M.-I. de Ancienneté, L', de la Ville De Gand, établie par les chartes et par d'autres monumens authentiques.

Gent; 1821; l'Impr. de A.B. Stéven; modern halfleather binding ; 250 pp.

Binding renewed.

[3986]

€ 85,00
Bataille, Georges.

Bataille, Georges.

Somme athéologique. I: L'expérience intérieure. Édition revue et corrigée, suivie de méthode de méditation et de post-scriptum 1953.

Paris; 1954; Gallimard; softcover with wrapper; 12x19 cm.; 258 p.

A trifle discoloured.

[34468]

€ 70,00
Bauchy, Jacques Henri.

Bauchy, Jacques-Henri.

Jacques Coeur. Roi sans couronne.

Paris; 1969; Fernand Nathan; hardbound cloth with transparent wrapper; ca. 16x19 cm.; ills. in b&w; 158 pp.

Fine copy.

[34780]

€ 15,00
Bauters, Paul & Buysse, Raoul.

Bauters, Paul & Buysse, Raoul. De Oostvlaamse watermolens. Inventaris 1980. Gent; 1980; Provinciebestuur Oost-Vlaanderen; softcover; ill. in zwart wit; 197 p. Goed exemplaar. [34234]

€ 12,00
Bearman, P.J. (ed.).

Bearman, P.J. (ed.). The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Encyclopédie de L'Islam. Nouvelle édition. Index of subjects/ Index des matières to volumes/ des Tomes I-VII and to the supplement, fascicules / et du supplément, livraisons 1-6. Leiden; 1994; E.J. Brill; softcover; with English and French-language section; 230 pp. Fine copy. [34055]

€ 15,00
Bearman, P.J. (ed.).

Bearman, P.J. (ed.). The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Encyclopédie de L'Islam. Nouvelle édition. Index of subjects to volumes/ des Tomes I-VI and to the supplement, fascicules / et du supplément, livraisons 1-6. Leiden; 1993; E.J. Brill; softcover; with English and French-language section; 180 pp. Fine copy. [34054]

€ 15,00
Beaufort, R.F.P. de en Berg, Herma M. van den.

Beaufort, R.F.P. de en Berg, Herma M. van den.

De Betuwe (De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst).

's-Gravenhage; 1968; Staatsuitgeverij; goudbedrukt linnen zonder stofomslag; met afbeeldingen naar tekeningen door W.J. Berghuis, G. Drinkwater en anderen; foto's door G. Th. Delemarre en anderen; fig. en platen in zwart wit, waarvan enkele uitvouwbare;; X, 446 p. + platen.

Met personen- en topografisch register. Achterplat met wat lichte schaafplekjes, rug met enkele hele kleine vlekjes.

[21696]

€ 12,00
Becker, K.F..

Becker, K.F..

Algemeene geschiedenis verkort. ( 3 delen). Nieuwere geschiedenis (2 delen) en Geschiedenis van onzen tijd (1 deel).

Haarlem; 1838-1840; Erven F. Bohn; zachte kaft; ca. 10,5x16,5 cm.; VIII, 272/ VIII, 264/ VIII, 335 p.

Met registers. Ruggen van alle drie de deeltjes beschadigd, bandjes met lichte gebruikssporen. Naam vorige eigenaar op schutblad.

[24843]

€ 35,00
Beenhakker, A., a.o..

Beenhakker, A., a.o..

Duizend jaar Walcheren. Over gelanden, heren en geschot, over binnen- en buitenbeheer.

Middelburg; 1996; Werken uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Deel 8; edited by P.A. Henderikx and others; maps, illustrations in b&w and colour; gilt stamped cloth with dust jacket; 227 pp.

Mooi exemplaar.

[13402]

€ 14,00
Beets Pz., Pieter.
Beets Pz., Pieter.
Beets Pz., Pieter.

Beets Pz., Pieter.

De vriend der jeugd, tot nut van 't algemeen. Tweede en laatste deel.

Purmerend; 1828; J.P. Bronstring; halflinnen met gemarmerde platten; 10,5x16,5 cm.; nagezien en bewerkt door G. van Sandwyk; 2e druk; verlucht met houtgravures; 198 p.

Rug gerepareerd en deels vernieuwd. Bandje en schutbladen vernieuwd. Bladzijden af en toe iets beduimeld.

[36269]

€ 80,00
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.

Belinfante, J.J. Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter 1607-1676. Vols. I, II. 's-Gravenhage; 1844, 1848; A.P. van Langenhuysen; halfleather with marbled boards; leather gilt printed and blind tooled; illustrated with lithographs; woodengravings with the text; grangerized copy; additional 14 copperengravings (ca. 1800): " M.A. de Ruiter, Luitenant Admiraal", "Zeeslag tussen de Hr. Michiel de Ruiter en den Hr. Georg Ascue by Plymuyden", "De stad Nyborg veroverd door de Hr. Michiel de Ruiter en 't slaen der Zweeden door de Deenen", "Terres de Serbora", "Veue de l'entrée de la baye de Sierra Leone", "Vue de la Côte depuis Mina jusqu'au Maure, tirée de Barbot et de Smith: a canots negres de Manfro qui conduisent des esclaves a bord", "De beide oude vrienden herkenden malkander dadelijk", "Willem III ontvangt de Ruiter aan den Uithoorn", "Afbeelding van de stad en rivier van Rochester, Chattam waar in vertoond werd de victorieuse uitwerkinge van 's Lands oorlogs vloot onder 't beleid van den Hr. Admiraal Michiel de Ruiter", 3 different copperengravings of ships, "Zee slag tusschen de Hr. Adml. M. de Ruiter, den Prins Robbert en Graaf de Estrée by Kykdn." & "Zee slag van den Hr. Admiraal Michiel de Ruiter en den Hr. de la Zarda, tegens de Fransche Adl. de Hr. du Quesne, by het eiland Sicilien omtrent den berg Etna"; [15], XX , 480 en resp. [VII], 747 p. Vol. I lacks pages with contents. Both volumes with wear along extremities. Upper joints spines, mainly vol. II, splitting. [25120]

€ 475,00
Beloch, Karl Julius.

Beloch, Karl Julius.

Griechische Geschichte von Karl Julius Beloch. Erster Band. Die Zeit vor den Perserkriegen. Erste Abteilung. Zweite Abteilung.

Strassburg; 1912 / 1913; Karl J. Trübner; 2nd ed.; vol. 2: 1 full-page map in black/red; softcover; 15x23,5 cm.; vol.1: XII, 446, 8 pp. vol. 2: X, 409, 8 pp.

Cover shows traces of wear. Spine discoloured. Edge foxed. Pp. partly uncut. Some erasable notes in marge. Front- and backcover loose.

[18886]

€ 30,00
Benedictus XIV.
Benedictus XIV.

Benedictus XIV. Het Roomsche Martelaarsboek. S.l.; 1922; softcover; heruitgave van het origineel uit 1584; werd in het jaar 1749 verbeterd en vermeerderd door Benedictus XIV; in het Nederlands vertaald door fr. Romualdus; alfabetische namenlijst; 404 p. Band vernieuwd. [34161]

€ 90,00
Bent, Jan.
Bent, Jan.

Bent, Jan. Aldervroegste vaderlandze oudhedenb, ontzwagteld en gezuiverd, van de vooroordeelen en misgiszingen der schryveren van de laatere eeuwen; in zes redevoeringen. Hoorn; 1761; Willem Breebaart. Kartonnen (vernieuwde) omslag; (8), XII, (12), 338, (18) p. Over het leven van Bent, die vermoedelijk 2 augustus 1701 te Hoorn rooms-katholiek werd gedoopt, is tot dusverre niet meer bekend dan wat hij zelf in de voorwoorden van zijn werken vertelt. In 1748 werd hij voor zijn verdediging van belastingpachters beloond met zes maanden ‘landsdienstbaarheid’. Hij woonde in Hoorn en zijn boeken worden voorafgegaan door gedichten van vooraanstaande stadgenoten. Hij voerde een pennestrijd met P.H. van de Wall (die daarin werd bijgestaan door zijn leermeester A. Kluit) over de geografische situatie in de Lage Landen ten tijde van de Bataven. [33670]

€ 190,00
Bergh, J.A. de.

Bergh, J.A. de.

Haagsche penkrassen no. 84, 85 en 86.

's-Gravenhage; 1887; Haagsche Penkrassen; papieren bandje, geniet; ca. 12x14 cm.; pp. 1318-1350, gevolgd door 24 pagina's met advertenties.

Bandje licht roestvlekkig, nietjes enigszins doorgeroest.

[29318]

€ 30,00
Bergh, J.A. de.

Bergh, J.A. de.

Haagsche penkrassen no. 87.

's-Gravenhage; 1887; Haagsche Penkrassen; papieren bandje, geniet; ca. 12x14 cm.; pp. 1354-1366, gevolgd door 15 pagina's met advertenties.

Bandje ietsjes beduimeld, nietjes enigszins doorgeroest.

[29319]

€ 20,00
Bergh, L.Ph.C. van den.
Bergh, L.Ph.C. van den.
Bergh, L.Ph.C. van den.

Bergh, L.Ph.C. van den. Handboek der Middel-Nederlandsche Geographie, naar de bronnen bewerkt. Leiden; 1852, E.J. Brill; softcover; losse, uitvouwbare kaart (Nederland in het Frankische tijdvak); register; VIII, 326 p. Rug gerepareerd. Overigens wat lichte slijtagesporen. [34255]

€ 25,00
Berkhout, P. Elizabeth.

Berkhout, P. Elizabeth. Bibliografie van Epe en omgeving. S.l.; 1970; eigen beheer; ringband-uitgave; typoscript; register; III, 147, éénzijdig bedrukte pagina's. Goed exemplaar. [34139]

€ 15,00
Berkum, H. van.
Berkum, H. van.

Berkum, H. van.

Antoinette Bourignon, een beeld uit de kerkelijke geschiedenis der XVIIde eeuw.

Sneek; 1853; van Druten & Bleeker; cardboard; 8vo; lithographed title page; IX, 308 pp.

Spine renewed. Cover a trifle worn.

[30585]

€ 34,00
Bernus Taylor, M.

Bernus Taylor, M.

Soliman le Magnifique.

Paris; 1990; Galeries Nationales du Grand Palais; map, tables, ill. in colour, a few in b&w; paperback ed.; 4to; 339 pp.

Catalogue on the exhibition Febr. 15-May 14, 1990.

[13384]

€ 12,00
Beronicius, P.J.
Beronicius, P.J.
Beronicius, P.J.
Beronicius, P.J.

Beronicius, P.J.

P. J. Beronicii Georgarchontomachia, caeterorumque ejus Carminum Sylvula; quorum prius Carmine Belgico secutum. Boeren- en Overheids-stryd; en de overige Gedichten van P.J. Beronicius; Welkers eerste in Nederduitsche Vaarzen is nagevolgd door J. B. Waar by gevoegd is het zonderling Leven des Dichters; een goed aantal van Nederduitsche Aanteekeningen; en een keurig zestal van fraaije koperen Platen.

Goes en Middelburg; 1766; Jacobus Huysman en Jeroen van de Sande, J.Z.; engraved frontispiece and 6 engravings on 3 pp. by S. Fokke; halfleather; XX, 178 pp.

Text in Latin and in Dutch. Cover rubbed.

[4140]

€ 125,00

Beronicius, P.J.. P.J. Beronicii poëtae incomparabilis quae extant. P. Rabus recensuit et georgarchontomachiae notas addidit. Editio quarta emendatius curata./ Boeren- en overheidsstrijd, voor de vuist gedicht door P.J. Beronicius, in 't Nederduitsch overgezet door P. Rabus. Nevens eenige andere gedichten, en een byvoegsel van 's mans leven in de voorreden. Amsterdam; 1716; Nicolaas ten Hoorn; 4e druk; leer; 11x17 cm.; 5 kopergravures, waarvan 4 van Caspar Luyken; frontispice van Romain de Hooghe; bevat onder meer het stuk "Boeren- en overheidsstrijd ofte het innemen van Middelburg", voorzien van gravure "Een kleine hoop van boeren zet Middelburg in roeren"; (32) 175 p. Compleet exemplaar. Vernieuwde, 20e eeuwse, band en schutbladen. Rug van de band met donkere vlekken. [25127]

€ 150,00