Loading...

Medicine

Results 1 - 24 of 139

-. Krachtdadige geneeswijze der cholera. Middelburg; 1832; C.E. Schutters; 7 pagina's, op 2 gevouwen en inelkaar gestoken bladen; ca. 11x16 cm.; uit "The Times, March 1 1832". [26762]

€ 35,00

-. Informatorium Medicamentorum 2014. Den Haag; 2014; Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie; hardcover; XV, 1688 p. Keurig exemplaar. [31392]

€ 24,00
Alberts, J.E..
Alberts, J.E..

Alberts, J.E..

Het ontstaan, de ontwikkeling en de geboorte van den mensch.

Amsterdam; ca. 1915; Gebr. Graauw's Uitgevers-Mij; 280 ills. in b&w; 7 folding ills. in colour; gilt stamped cloth; 15,5 x 23 cm.; 192 pp.

Corners are showing traces of wear. Folding ills. are complete and in good shape.

[17733]

€ 15,00

Anzieu, Didier. L'auto-analyse. Son rôle dans la découverte de la psychanalyse par Freud. Sa fonction en psychanalyse. Paris; 1959; Presses Universitaires de France; softcover; preface by Daniel Lagache; 6 plates in b&w; 350 pp. Spine discoloured. [30441]

€ 12,00
33476

Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1883. Vijfde deel, derde stuk. Middelburg; 1883; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen/ J.C. & W. Altorffer; softcover; met als onderwerpen: "De oudste rekening der kerk van Hulst, 1 oktober 1409-30 september 1410" door F. Caland en "Het afnemen van sommige ziekten in Middelburg" door J.C. de Man; met een uitslaande kaart (tabel der sterfte te Middelburg); pp. 410-508. Bandje beschadigd, grote hap uit achterplat. Licht verkleurd. Niet opengesneden exemplaar. [33476]

€ 20,00
6583

Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1916. Middelburg; 1916; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; XLII en 291 p. Met de volgende artikelen: J. de Hullu, Over de oprichting van eenige Protestantsche gemeenten in Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen enz.; K. Heeringa, Gedenkschriften van Adriaan van Borssele van der Hooghe, heer van Geldermalsen; D. Schoute, De levensloop van een ziekenhuis; geschiedenis van het Gasthuis te Middelburg. [6583]

€ 14,00
6590
6590a

Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1910. Middelburg; 1910; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; uitsl. kaart; CXXVIII en 266 p. Met een Levensbericht van Dr. J.C. de Man van W. Polman Kruseman en het artikel: P.K. Dommisse, De ambachtsheerlijkheid van Oud-Vlissingen en de wording van Nieuw Vlissingen. [6590]

€ 14,00
15653
15653

Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1924.

Middelburg; 1924; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; met afbeeldingen; XLVI en 104 p.

Met de volgende artikelen: J. de Hullu, Bijdrage tot de geschiedenis van het Sint-Jansgasthuis te Aardenburg (1258-1604). J.R. van Eerde, De beteekenis van het woord Walcheren. C. Orbaan, De behandeling van bloedziekten met Röntgenstralen. Met platen. J.A. Vollgraff, Rekenstaafjes van Napier.

[15653]

€ 10,00
Bais, Janiek Evelien.

Bais, Janiek Evelien. Nissen Fundoplication: Indications, Results and Treatment of Complications/ Nissen Fundoplicatie: Indicaties, Resultaten en Behandeling van Complicaties (met een samenvatting in het Nederlands). S.l.; 2000; softcover; figures, tables; text in English; VI, 150 pp. Very fine copy. [33822]

€ 25,00
Benda, C., und P. Guenther
Benda, C., und P. Guenther

Benda, C., und P. Guenther Histologischer Hand-Atlas; eine Sammlung mikroskopischer Zeichnungen nach dem Präparat für den Gebrauch bei praktischen Uebungen. Lleipzig, Wien; 1895; Franz Deuticke; '60 Tafeln mit Text'; halfcloth; not paged.

Cover slightly soiled. Stamp on title-page.

[11375]

€ 40,00
Berg, Ina.

Berg, Ina.

Memory rehabilitation for closed-head injured patients.

Z.pl.; 1993; thesis; softcover; fig. and tables; XII,178 pp.

With summary in Dutch. Fine copy.

[21032]

€ 12,00
Berinsohn, H.W..

Berinsohn, H.W..

Handleiding voor scheepsartsen.

Purmerend; 1931; J. Muusses; linnen; enkele afb. in zwart wit; 181 p.

Formulier "aangifte van een ongeval" (tussen pag. 16 en 17) met pen beschreven. Hoekjes van de band licht versleten.

[24734]

€ 24,00

Blauw-van Mourik, M. & Koning-Haanstra, M.. Afasie. Een multidisciplinaire benadering. Loosdrecht; z.j. (ca. 2005); Stichting Afasie Nederland; harde kaft; enkele ill. in zwart wit; 197 p. Keurig exemplaar. [31353]

€ 20,00
Bluml, Math..

Bluml, Math..

Moderne mondhygiène.

Den Haag; 1929; Boekhandel G. Vormer; softcover; 8vo; ill. in zwart wit; 66 p.

Rug aan boven- en onderzijde iets beschadigd, voorplat met enkele schaafplekjes. Naam vorige eigenaar aan de binnenkant van de band.

[27101]

€ 20,00
Bock, C.E..

Bock, C.E..

Het boek van den gezonden en van den zieken mensch (voor ons land bewerkt door Dr. N.B. Donkersloot, geneesheer aan het krankzinnigen-gesticht te Dordrecht).Twee delen in één band.

Amsterdam; 1862; D.B. Centen; halfleer met gemarmerde platten; met 38 houtsnede-figuren; VIII, 377 en 320 p.

Met register. Naam en adres vorige eigenaar in inkt op titelpagina, tevens enkele bibliotheekstempeltjes. Binnenwerk met enkele summiere aantekeningen in inkt en pen, en wat roestvlekkig. Rug iets beschadigd.

[22135]

€ 49,00
Boerema, I, e.a..

Boerema, I, e.a..

Feestbundel, aangboden aan Prof. Dr. L.D. Eerland door zijn leerlingen ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.

Assen; 1958; van Gorcum & Comp./ G.A. Hak & Dr. H.J. Prakke; linnen; ill. in zwart wit; (8) 245 p.

Met diverse supplementen, zoals een menukaart, dankbetuigingskaartje van Dr. Eerland, 3 gestencilde A-4tjes met liederen gezongen ter ere van Dr. Eerland, door collega's, patiënten, assistenten, etc., A-4tje met overzicht van de te houden lezingen en de bijlage uit 1963 "Leven en werken van Prof. Dr. L.D. Eerland" uit 1963 (uitgegeven ter ere van zijn 25-jarig hoogleraarschap). Bijlage met (vocht) vlek en scheurtje in omslag.

[21706]

€ 32,00
Bolk, L..

Bolk, L..

Odontologische Studien I & II : I: Die Ontogenie der Primatenzähne; Versuch einer Lösung der Gebissprobleme. II: Die Morphogenie der Primatenzähne; eine weitere Begründung und Ausarbeitung der Dimertheorie. Two volumes in one binding.

Jena; 1913-1914; Verlag von Gustav Fischer; softcover; vol. I with 74 illustrations and 2 plates, vol. II with 61 illustrations and 3 plates (in b&w); V, 122 pp. + plates and VIII, 181 pp. + plates.

Spine partly renewed, owner's entry on frontcover.

[24009]

€ 39,00
Bollinger, O..
Bollinger, O..
Bollinger, O..

Bollinger, O.. Atlas und Grundriss der pathologischen Anatomie. Nach Originalen von Maler A. Schmitson. Band XI, I. Band: Cirkulations-, Respirations- & Digestionsapparat, Leber, Gallenwege und Pankreas & Band XII, II. Theil: Harnapparat, Geschlechtsorgane, Nervensystem, Knochen. München; 1896-1897; Verlag von J.F. Lehmann; hardbound cloth with floral decorations; gilt printed lettering; vol. I with 69 lithographed ills. (in colour) on 60 plates and 18 figures with the text; vol. II with 63 lithographed ills. (in colour) on 52 plates and 17 figures with the text; VIII, 190 & VIII, 148 pp., followed by advertising. Fine set. [32899]

€ 50,00
Boulanger, Emile
Boulanger, Emile

Boulanger, Emile Handboek voor Gehuwden; populaire verhandeling over De Geslachtsorganen van den Man en van de Vrouw, hun in- en uitwendige Bouw en Verrichtingen, alsmede De Zwangerschap; alles aanschouwelijk voorgesteld door uitlegbare, gekleurde platen en toegelicht met 76 illustraties tusschen den tekst. Amsterdam, Soerabaia; ca. 1910.; Gebr. Graauw's Uitg.-Mij.; ill. in zwart wit en één uitvouwbare kaart in kleur 68 p. Roest- en schimmelvlekjes door heel het boek. Lichte verkleuringen. Bindwerk laat hier en daar enigszins los. [19100]

€ 50,00
Brien, David (ed.).

Brien, David (ed.).

Dictionary of British sign language/ English.

London/ Boston; 1992; Faber and Faber; softcover; ills. in b&w; XXXIV, 1084 pp.

This book contains over 1,800 photographed sign entries ordered by linguistic principles according to the visual characteristics of the language. Each entry is notated with a description of how to produce the sign. Spine with crease, overall a very fine copy.

[20694]

€ 12,00
Bruins Slot, J..

Bruins Slot, J..

Sterfte bij diabetes mellitus; een onderzoek naar de doodsoorzaken en naar de betekenis van pathologisch-anatomische bevindingen bij overledenen met diabetes mellitus.

's-Gravenhage; 1965; Pasmans; gilt printed cloth; thesis; tables (one folding), drawings; signed with dedication by the author; 163 pp.

Discussions and conclusions, in English.

[24711]

€ 35,00
Buchan, William.
Buchan, William.

Buchan, William. Huislyke geneeskunde, of verhandeling over de verhoeding en geneezing van ziekten, door leevenswyze en eenvoudige geneesmiddelen. Deel 2. Haarlem; 1791; J. Tetmans. Naar den laatsten vermeerderden en verbeterden druk in het Nederduitsch vertaald. Met eene voorrede en eenige aantekeningen vermeerderd, door J.E. Lyklama à Nyholt. Tweede verbeterde druk. Goudbedrukt halfleren band met gemarmerde platten 401, (7) p. Gemarmerde platten en hoeken enigszins gesleten. Overigens een keurig exemplaar! [29248]

€ 180,00
Corts, C.W..

Corts, C.W..

De therapie bij chronischen blaascatarrh.

Leiden; 1885; C. Kooyker; softcover; thesis; 103 pp.

Renewed spine, spine ends slightly damaged. Cover with wear along extremities, frontcover with stamp. Leaves occasionally foxed.

[24222]

€ 30,00
Costaeus, Ioannes & Costeo, Giovanni.

Costaeus, Ioannes & Costeo, Giovanni.

Von der Milch und der Molke Natur und Verwendung in der Medizin.

Köln; 2006; Milch und Kultur Rheinland und Westfalen e.V.; hardcover; ills.; register; XXVI, 174 pp.

Very fine copy.

[28456]

€ 55,00