Loading...

Medicine

Results 1 - 24 of 141
's Gravezande, Adrianus.

's Gravezande, Adrianus. Vrede groet, ter inwijing van het nieuw gebouwde armziekenhuis, op de Heeregragt te Middelburg; in den naame des Heeren uitgesprooken, op den 23. van slagtmaand 1784, in de groote vrouwe eetzaal. Middelburg; 1785; Pieter Gillissen en Zoon; halfleer met gemarmerde platten; rug goudbedrukt; XVI, 135 p.; meerdere titels in één band; overige titels: "Leerrede ter opening van den bybel, by gelegenheid der hervatte weeklyksche verklaring van denzelven te Middelburg". Door Herm. io. Krom. Middelburg, 1743, J.P. Gillissen. (10) 164 p.; "Iets voor zieken en derzelver vrienden", door J.M. Sailer, ( uitgeg. Amsterdam, 1808, Johannes Allart), IV, 144 p.; "Twee leerredenen, de eerste van P. Termeetz, de andere van C. Westhoff, predikanten. De eerste in de hervormde, de tweede in de Luthersche gemeente te Rade Vor'm wald, in Bergsland. Beide aanstonds na dat deze geheele stad en inzonderheid hunner beider kerken op den 21 augustus 1802 waren afgebrand. Onder den blooten hemel, in het midden van de assche en puinhoopen der verwoeste stad, uitgesproken". Uit het Hoogduitsch vertaald door D.E. Otterbein. Zutphen, 1803, H.C.A. Thieme. X, 32, 31 p.; "De verdiensten van Joannes van Miggrode, omtrent de hervorming in Zeeland, en bijzonder in de stad Vere, in een helder daglicht gesteld, ten spoorslage voor allen, die belang in het ware Christendom stellen, om dezen waardigen man, in blakenden ijver voor de hervorming, blanke godvrucht en andere Christelijke sierdeugden na te streven, of tweehonderdjarige gedachtenis-rede ter eere van bovengemelden man, uitgesproken te Vere, op den 1sten Julij 1827, en met geschied- en oordeelkundige aanteekeningen verrijkt". Door J. Renier. Middelburg, 1827, gebr. Abrahams; VIII, 77 p.; "Nieuwe naamlijst der predikanten, in de hervormde gemeente van Vere, sedert de afwerping van het Spaansche juk ten jare 1572". Door J. Renier. Middelburg, 1834, J.J. Beukers; VIII, 97 p.; "De ouderdom, eene leerrede". Door J. Scharp. Tweede druk. Rotterdam, 1821, J. van Baalen; VIII, 67 p.; "Op het smertelijk overlijden van mijnen eerstgeboorenen en tedergeliefden zoon Abraham Scharp, in den ouderdom van vier jaaren, zeven maanden en vijf dagen, gestorven binnen Axel, den 12den, en aldaar ter aarde besteld, den 15den van Wiedemaand"; uitgeg. 1784; n.p. (13 p.). Band met slijtage langs hoeken en randen. Platten hier en daar geschaafd/ geschuurd, achterplat mist klein stukje papier in de linker bovenhoek. Onderzijde rug licht beschadigd. Naam vorige eigenaar op voorste schutblad, in inkt en stempeltjes. [24968]

€ 295,00

-. Krachtdadige geneeswijze der cholera. Middelburg; 1832; C.E. Schutters; 7 pagina's, op 2 gevouwen en inelkaar gestoken bladen; ca. 11x16 cm.; uit "The Times, March 1 1832". [26762]

€ 35,00

-. Informatorium Medicamentorum 2014. Den Haag; 2014; Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie; hardcover; XV, 1688 p. Keurig exemplaar. [31392]

€ 24,00

Alberts, J.E.. Het ontstaan, de ontwikkeling en de geboorte van den mensch. Amsterdam; ca. 1915; Gebr. Graauw's Uitgevers-Mij; 280 ills. in b&w; 7 folding ills. in colour; gilt stamped cloth; 15,5 x 23 cm.; 192 pp. Corners are showing traces of wear. Folding ills. are complete and in good shape. [17733]

€ 15,00

Alphen, Jan van & Aris, Anthony (sam.). Oosterse Geneeskunde; een geïllustreerde gids van de Aziatische geneeswijzen. Rotterdam; 1995; Lemniscaat; linnen met stofomslag; 23x30,5 cm.; 190 ill. in kleur, 40 in zwart wit; 271 p. De belangrijkste thema's en onderwerpen zijn overvloedig geïllustreerd met veldfoto's die Mark de Fraeye in de loop van de jaren in Azië heeft genomen. Daartegenover staan fascinerende traditionele afbeeldingen van het lichaam, geneeskrachtige kruiden, instrumentaria, amuletten en andere parafernalia. Met register. [24660]

€ 11,00

Anzieu, Didier. L'auto-analyse. Son rôle dans la découverte de la psychanalyse par Freud. Sa fonction en psychanalyse. Paris; 1959; Presses Universitaires de France; softcover; preface by Daniel Lagache; 6 plates in b&w; 350 pp. Spine discoloured. [30441]

€ 12,00
33476

Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1883. Vijfde deel, derde stuk. Middelburg; 1883; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen/ J.C. & W. Altorffer; softcover; met als onderwerpen: "De oudste rekening der kerk van Hulst, 1 oktober 1409-30 september 1410" door F. Caland en "Het afnemen van sommige ziekten in Middelburg" door J.C. de Man; met een uitslaande kaart (tabel der sterfte te Middelburg); pp. 410-508. Bandje beschadigd, grote hap uit achterplat. Licht verkleurd. Niet opengesneden exemplaar. [33476]

€ 20,00
6590
6590a

Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1910. Middelburg; 1910; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; uitsl. kaart; CXXVIII en 266 p. Met een Levensbericht van Dr. J.C. de Man van W. Polman Kruseman en het artikel: P.K. Dommisse, De ambachtsheerlijkheid van Oud-Vlissingen en de wording van Nieuw Vlissingen. [6590]

€ 14,00
6583

Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1916. Middelburg; 1916; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; XLII en 291 p. Met de volgende artikelen: J. de Hullu, Over de oprichting van eenige Protestantsche gemeenten in Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen enz.; K. Heeringa, Gedenkschriften van Adriaan van Borssele van der Hooghe, heer van Geldermalsen; D. Schoute, De levensloop van een ziekenhuis; geschiedenis van het Gasthuis te Middelburg. [6583]

€ 14,00
15653
15653

Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1924.

Middelburg; 1924; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; met afbeeldingen; XLVI en 104 p.

Met de volgende artikelen: J. de Hullu, Bijdrage tot de geschiedenis van het Sint-Jansgasthuis te Aardenburg (1258-1604). J.R. van Eerde, De beteekenis van het woord Walcheren. C. Orbaan, De behandeling van bloedziekten met Röntgenstralen. Met platen. J.A. Vollgraff, Rekenstaafjes van Napier.

[15653]

€ 10,00
Bais, Janiek Evelien.

Bais, Janiek Evelien. Nissen Fundoplication: Indications, Results and Treatment of Complications/ Nissen Fundoplicatie: Indicaties, Resultaten en Behandeling van Complicaties (met een samenvatting in het Nederlands). S.l.; 2000; softcover; figures, tables; text in English; VI, 150 pp. Very fine copy. [33822]

€ 25,00
Benda, C., und P. Guenther
Benda, C., und P. Guenther

Benda, C., und P. Guenther Histologischer Hand-Atlas; eine Sammlung mikroskopischer Zeichnungen nach dem Präparat für den Gebrauch bei praktischen Uebungen. Lleipzig, Wien; 1895; Franz Deuticke; '60 Tafeln mit Text'; halfcloth; not paged.

Cover slightly soiled. Stamp on title-page.

[11375]

€ 40,00
Berg, Ina.

Berg, Ina.

Memory rehabilitation for closed-head injured patients.

Z.pl.; 1993; thesis; softcover; fig. and tables; XII,178 pp.

With summary in Dutch. Fine copy.

[21032]

€ 12,00

Berinsohn, H.W.. Handleiding voor scheepsartsen. Purmerend; 1931; J. Muusses; linnen; enkele afb. in zwart wit; 181 p. Formulier "aangifte van een ongeval" (tussen pag. 16 en 17) met pen beschreven. Hoekjes van de band licht versleten. [24734]

€ 24,00

Blauw-van Mourik, M. & Koning-Haanstra, M.. Afasie. Een multidisciplinaire benadering. Loosdrecht; z.j. (ca. 2005); Stichting Afasie Nederland; harde kaft; enkele ill. in zwart wit; 197 p. Keurig exemplaar. [31353]

€ 20,00

Bluml, Math.. Moderne mondhygiène. Den Haag; 1929; Boekhandel G. Vormer; softcover; 8vo; ill. in zwart wit; 66 p. Rug aan boven- en onderzijde iets beschadigd, voorplat met enkele schaafplekjes. Naam vorige eigenaar aan de binnenkant van de band. [27101]

€ 20,00
Bock, C.E..

Bock, C.E..

Het boek van den gezonden en van den zieken mensch (voor ons land bewerkt door Dr. N.B. Donkersloot, geneesheer aan het krankzinnigen-gesticht te Dordrecht).Twee delen in één band.

Amsterdam; 1862; D.B. Centen; halfleer met gemarmerde platten; met 38 houtsnede-figuren; VIII, 377 en 320 p.

Met register. Naam en adres vorige eigenaar in inkt op titelpagina, tevens enkele bibliotheekstempeltjes. Binnenwerk met enkele summiere aantekeningen in inkt en pen, en wat roestvlekkig. Rug iets beschadigd.

[22135]

€ 49,00
Boerema, I, e.a..

Boerema, I, e.a..

Feestbundel, aangboden aan Prof. Dr. L.D. Eerland door zijn leerlingen ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.

Assen; 1958; van Gorcum & Comp./ G.A. Hak & Dr. H.J. Prakke; linnen; ill. in zwart wit; (8) 245 p.

Met diverse supplementen, zoals een menukaart, dankbetuigingskaartje van Dr. Eerland, 3 gestencilde A-4tjes met liederen gezongen ter ere van Dr. Eerland, door collega's, patiënten, assistenten, etc., A-4tje met overzicht van de te houden lezingen en de bijlage uit 1963 "Leven en werken van Prof. Dr. L.D. Eerland" uit 1963 (uitgegeven ter ere van zijn 25-jarig hoogleraarschap). Bijlage met (vocht) vlek en scheurtje in omslag.

[21706]

€ 32,00
Bolk, L..

Bolk, L..

Odontologische Studien I & II : I: Die Ontogenie der Primatenzähne; Versuch einer Lösung der Gebissprobleme. II: Die Morphogenie der Primatenzähne; eine weitere Begründung und Ausarbeitung der Dimertheorie. Two volumes in one binding.

Jena; 1913-1914; Verlag von Gustav Fischer; softcover; vol. I with 74 illustrations and 2 plates, vol. II with 61 illustrations and 3 plates (in b&w); V, 122 pp. + plates and VIII, 181 pp. + plates.

Spine partly renewed, owner's entry on frontcover.

[24009]

€ 39,00
Bollinger, O..
Bollinger, O..
Bollinger, O..

Bollinger, O.. Atlas und Grundriss der pathologischen Anatomie. Nach Originalen von Maler A. Schmitson. Band XI, I. Band: Cirkulations-, Respirations- & Digestionsapparat, Leber, Gallenwege und Pankreas & Band XII, II. Theil: Harnapparat, Geschlechtsorgane, Nervensystem, Knochen. München; 1896-1897; Verlag von J.F. Lehmann; hardbound cloth with floral decorations; gilt printed lettering; vol. I with 69 lithographed ills. (in colour) on 60 plates and 18 figures with the text; vol. II with 63 lithographed ills. (in colour) on 52 plates and 17 figures with the text; VIII, 190 & VIII, 148 pp., followed by advertising. Fine set. [32899]

€ 50,00

Bos, B.G. van den. Vitamine D-C14; een onderzoek naar de resorptie en het metabolisme van de vitaminen D2 en D3 bij ratten en kippen. 's-Gravenhage; 1956; uitgeverij Excelsior; softcover; thesis; tables, figures; Dutch text with summary in English; 66 pp. [24762]

€ 10,00
Boulanger, Emile
Boulanger, Emile

Boulanger, Emile Handboek voor Gehuwden; populaire verhandeling over De Geslachtsorganen van den Man en van de Vrouw, hun in- en uitwendige Bouw en Verrichtingen, alsmede De Zwangerschap; alles aanschouwelijk voorgesteld door uitlegbare, gekleurde platen en toegelicht met 76 illustraties tusschen den tekst. Amsterdam, Soerabaia; ca. 1910.; Gebr. Graauw's Uitg.-Mij.; ill. in zwart wit en één uitvouwbare kaart in kleur 68 p. Roest- en schimmelvlekjes door heel het boek. Lichte verkleuringen. Bindwerk laat hier en daar enigszins los. [19100]

€ 50,00

Bree, Jaska de. Competent sociaal pedagogisch hulpverlenen: Grondslagen SPH. Amsterdam; 2001; SWP: softcover; figuren, tabellen; met trefwoordenlijst; 431 p. [26365]

€ 13,00
Brien, David (ed.).

Brien, David (ed.).

Dictionary of British sign language/ English.

London/ Boston; 1992; Faber and Faber; softcover; ills. in b&w; XXXIV, 1084 pp.

This book contains over 1,800 photographed sign entries ordered by linguistic principles according to the visual characteristics of the language. Each entry is notated with a description of how to produce the sign. Spine with crease, overall a very fine copy.

[20694]

€ 12,00