Loading...

Genealogie

Resultaten 1 - 24 van 85

Zaayer, M. (sam.). Hof van Holland. Residentieboeken m.b.t. Zeeland 1578-1587. Zonder plaats; 1993; Nederlands Genealogische Vereniging afd. Zeeland; zachte kaft met transparant omslag; A-4 formaat; typoscipt; indici zijn toegevoegd m.b.t. geografische- en persoonsnamen; 79 p. Goed exemplaar. [31574]

€ 20,00

Whitney, Mary (ed.). Dunkirks across America. Ottsville; 1990; Mary Whitney Inc.; lim. ed.; ills. in b&w.; gilt stamped leatherlook; 21,5x28 cm.; unpaginated. Very rare! 'This limited edition will never be printed again'. [18638]

€ 80,00
Welings, Y.J.A..

Welings, Y.J.A.. Rijksarchief in Zeeland. Inventarisreeks nr. 3. Inventaris van het archief van de familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet 1462-1944. Middelburg; 1984; Rijksarchief; softcover; typoscript; enkele ill.; index op personen en plaatsnamen; X, 145 p. Rug iets verkleurd en voorplat met lichte vouw. [33921]

€ 20,00
Water, Willem te, en Jacob van Grypskerke.
Water, Willem te, en Jacob van Grypskerke.

Water, Willem te, en Jacob van Grypskerke. Het Hoog Adelyk, en Adelryk Zeelant. Vertoont uit eenige ongedrukte lysten der Ridderschappe, en Edelen Van Zeelant, met Verklaeringen, en Aenteekeningen opgeheldert, en bevestigt en met de Wapenen der Edelen van Zeelant verrykt. Middelburg; 1761; Pieter Gillissen; frontispiece, folding list of coats of arms; parchment; [II], 158, 186 pp. Very good copy. [13478]

€ 295,00
Water, J.W. te.
Water, J.W. te.

Water, J.W. te. Redenvoering ter eere, en over de verdiensten des doorluchtigen geslachts van Borssele, uitgesprooken te Vlissingen door Jona Willem te Water. Middelburg; 1755; Pieter Gillissen; zachte kaft; 21x26 cm.; titelblad met kopergravure van het familiewapen van het geslacht van Borssele; uit het Latijn vertaald en van aantekeningen voorzien door Willem te Water; met op de laatste bladzijde een gelegenheidsgedicht door P. Gillissen; (8) 54 p. Zéér zeldzaam. Rug aan boven- en onderzijde enigszins beschadigd. Band met lichte slijtagesporen langs hoeken en randen. [27051]

€ 150,00

Warlop, E.. The Flemish nobility before 1300. Part 1: Historical study, vol. I: Text, vol. II: Notes. Part II: Annexes, Vols. I & II. 4 vols. Kortrijk; 1975-1976; G. Desmet-Huysman; gilt printed hardbound cloth; with dust jacket; in slipcase; 4o; ills. and (mounted) plates, in colour and b&w; 335, 341-563, 569-983 & 989- 1,332 pp. Fine set. [31561]

€ 105,00
Wandel, M..
Wandel, M..

Wandel, M.. Oorlogsdagboek 1940- '45. Souburg; 1962; eigen beheer; linnen; 4o; typoscript; geslachtsregister van de familie Wandel; dagboek van M. Wandel, aanvangend 10 mei 1940 en voor een groot deel afspelend in Zeeland, Utrecht en Gelderland; met rood-wit-blauw leeslint; XVI, 645 Nauwkeurig ooggetuigenverslag. Presentie-exemplaar aan Commissaris der Koningin Jhr. de Casembroot, met opdracht van de auteur. [27951]

€ 200,00

Waal, Corn. J. de Genealogie der familie Buteux. Saamgesteld uit familipapieren, doop-, troue-, sterfboeken, weesregisters etc. no place; circa 1910; halfcloth with marbled covers; 42x26 cm; [21] pp. A few stamps. [11975]

€ 50,00

Vorsterman van Oyen, A.A.. Voor- en nageslacht van Michiel Adriaansz. de Ruyter. Rijswijk; 1907; Genealogisch en Heraldisch Archief; opgedragen aan het Gemeentebestuur van Vlissingen; with 6 ills.; gilt stamped cloth; 131 pp. Binding loosened. Small repairs. [15690]

€ 45,00

Vorsterman van Oyen, A.A. Vorstenhuis, Het, Oranje-Nassau van de vroegste tijden tot heden. Leiden, Utrecht; 1882; A.W. Sijthoff en J.L. Beijers; ill., portraits, coats-of-arms in b&w and in colour, seals, list of subscribers;gilt stamped halfleather, gilt stamped boards; XVI, 179, [28] pp. Very limited ed. Endpapers stained. A few stains in the margin of a few pages. [11881]

€ 250,00

Vollenhoven, M.W.R van Het, geslacht Van Vollenhoven (Oud-Overijsselsch geslacht). z.p.; 1918; de auteur; foto's, afbn.; het wapen der Van Vollenhovens op het omslag in blinddruk en in kleurenlithografie naast de titel; 137 p. Op één blz. zijn verbeteringen / aanvullingen aangebracht. [4339]

€ 55,00

Vink, A.K. (ed.). Genealogie der familie Slis. Leiden; 1917; ills. in b&w.; softcover; 18x22,5 cm.; 45 pp. Renewed spine. Edges are showing traces of wear. Bookblock fastened with cloth. Annotations in ink on several pp. Enclosure: supplement. [18366]

€ 40,00

Trommel, J. G.. Genealogie Trommel. N.p; 1976; numerous ills. in b&w.; typescript; softcover with ringbinder; 23x30 cm.; 109 pp. Good exemple. [18255]

€ 30,00

Ten Cate, C.L.. Een 'Koopman-Avonturier uit Borne'. Utrecht; 1986; uitgave nr. 3; illustraties in z/w.; goud gestempeld linnen; 17x24,5 cm.; 48 p. Als nieuw! [18227]

€ 12,00

Tablettes du Hainaut. Généalogie - Histoire - Héraldique. Tome V. Hombeek; n.d.; Paternostre de la Marieu; 11 ills. in b&w.; softcover; 15,5x21 cm.; 414 pp. Stamp on endpaper. Cover shows traces of wear. Waterstain on cover and endpaper. [18357]

€ 20,00

Tablettes du Hainaut. Généalogie - Histoire - Héraldique. Tome III. Hombeek; 1957; Paternostre de la Mairieu; ills. in b&w.; limited ed. of 500; no. 280; softcover; 15,5x21 cm.; 414 pp. Stamp on endpaper. Cover shows traces of wear. Small Ink stain on edge. [18356]

€ 20,00

Storms, Martijn. Drie generaties Adan. West-Brabantse landmeters in de 18e eeuw en 19e eeuw. 't Goy-Houten; 2008; Hes & De Graaf; harde kaft met stofomslag; 4o; ill. in kleur en zwart wit; register van aardrijkskundige namen en persoonsnamen; 284 p. Klein scheurtje achterzijde stofomslag, overigens een keurig exemplaar. [32365]

€ 12,00

Stoppelaar, J.H. de. Dissertatio historico-politica de Zelandica gente de Huybert ejusque meritis de re cum publica tum litteraria et de partibus, quas in publicis belgii foederati rebus curandis egit Petrus de Huybert. Lugundi-Batavorum; 1851; Jac. Hazenberg; proefschrift; halflinnen met gemarmerde platten; een uitvouwbare kaart, met een genealogisch overzicht van het geslacht Huybert; (5) III, 171, XVIII p. Ex-bibliotheek exemplaar, met stempeltje op het titelblad en etiketje op de band. Band en schutbladen vernieuwd. Genealogische kaart gescheurd. [23602]

€ 33,00

Snethlage, A. (ed.) a.o.. Kwartierstatenboek. Verzameling Kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van de herdenking van het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en wapenkunde 1883 - 1983. 's-Gravenhage; 1983; Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde; gilt stamped cloth; oblong; 25x32,5 cm.; 531 pp. Very fine copy. [18071]

€ 24,00

Sluijters, H. Korte Levensschetsen van eenige vermaarde en verdienstelijke Zeeuwen. Middelburg; 1845; Gebr. Abrahams; 108 p. H. Sluijters was onderwijzer te Kapelle (Zuid-Beveland). Zeer zeldzaam naslagwerkje! [3450]

€ 80,00

Schimmelpenninck van der Oye, J.E.N.Bn. Geslachtslijst van de descendenten der broeders en zusters van Abraham Dedel en zijne huisvrouw Anna Jacoba Geelvinck. Uitgegeven ten voordeele van het Fonds Dedel. Utrecht; 1883; J.L. Beijers; paperbound. VIII, 207 pp. Separate an enclosure with improvements and supplements. Slight damages; spine repaired. Cover with a few faint stains. Backcover with large chip. [15455]

€ 12,00

Scheffer, J.H., en Obreen, Fr.D.O.. Rotterdamsche Historiebladen; derde afdeeling, genealogische aanteekeningen en levensbeschrijvingen, eerste deel. Rotterdam; 1880; Nijgh & van Ditmar; versierde, goudbedrukte linnen band; enkele gelithografeerde afbeeldingen, familiewapens van het geslacht van Nes (in kleur), Speelman (kleur) en van Tromp (zwart wit); uitvouwbare, genealogische overzichten A t/m F, waarvan D ontbreekt), met familiewapen, van de geslachten van der Horst, Matelieff, (De) Conick of Koning, Puyck, Quackernaeck; IV, 834 p. Laatste van drie delen die verschenen zijn. Met alfabetisch register. Titel- en inhoudspagina iets beschadigd en gerepareerd, bladzijden met hier en daar wat onderstrepingen in gekleurd potlood. Rug beschadigd en gedeeltelijk gerestaureerd. Band met enige herstelwerkzaamheden, overigens met wat lichte slijtage aan hoeken en randen. [23355]

€ 45,00

Ruyter de Wildt, F.P.J. de. Het nageslacht van Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Den Haag; 1957; Ad. M.C. Stok, Zuid-Hollandsche Uitgevers Maatschappij; samengesteld door het Centraal Bureau voor Genealogie; goudgestempeld linnen; VIII, 243 p. [15689]

€ 65,00
Ruë, Pieter de la.
Ruë, Pieter de la.

Ruë, Pieter de la.

Geletterd Zeeland, verdeeld in drie afdeelingen, bevattende in zig de Schrijvers, Geleerden en Kunstenaars, uit dien Staat geboortig, met bygevoegd Levensverhaal der Voornaamsten onder dezelve saamenvergaderd en in orde geschikt.

Middelburg, Michiel Schryver, Boekverkooper aan de Beurs, in Cicero; 1734. Cardboard, titlepage printed in black and red with copperengraving; (42) , 354, (6) pp.

Spine broken at one side. Copy with wide margins.

[15675]

€ 190,00