Loading...

Zeeland

Results 169 - 192 of 562
Fruin, R..

Fruin, R..

Het Archief der O.L.V. Abdij te Middelburg. Rijks Archief-Depôt in de Provincie Zeeland.

's-Gravenhage; 1902; Martinus Nijhoff; softcover; 18,5x28 cm.; 643 pp.

Slightly ruststained at spine and titlepage. Traces of wear at cover.

[18672]

€ 25,00
Fruytier, Am..

Fruytier, Am..

Uit het rijke verleden van Hontenisse, haar Hof te Zande en omliggende plaatsen; door de Z.E. pater Amedeus Fruytier, S.O. Cist. naar zijn onderzoekingen gedurende de jaren 1906-1922.

Bornem/Hontenisse; 1950; Bijdrage tot de geschiedenis van Oost Zeeuwsch-Vlaanderen; softcover; 1st edition.; ill., plans, tables; 191 pp.

Spine with crease.

[13091]

€ 22,00
Galland, G.
Galland, G.
Galland, G.

Galland, G. Geschichte der Holländischen Baukunst und Bildnerei im Zeitalter der Renaissance, der nationalen Büte und des Klassicismus. Frankfurt a.M.; 1890; V. von Heinrich Keller; 181 ill.; halfcloth, marbled; XII, 635 pp. Stamps and other signs of the former library copy. [9913]

€ 47,00
Gargon, Mattheus
Gargon, Mattheus
Gargon, Mattheus
Gargon, Mattheus
Gargon, Mattheus

Gargon, Mattheus

Walchersche Arkadia, waar in ....Heerlijkheden, Ambachten, Vliedbergen, Dijken, Stroomen, Zeeden, Rechten, Aanwassen, Grondbraken, Lusthoven, Oudheden, en Hedendaagse Vermaaklijkheden van Walcheren, Inzonderheid de beroemde Nehalennia van Domburg, en Herkules Maguzanus van Westkapelle, en andere Zeldzaamheden van dit Eiland, en de Buurvolkeren, nagespoort en opgeheldert worden. Deel 1 en 2.

Leiden; 1715, 1717; Samuel Luchtmans; 2 frontispices; div. kopergravures waaronder afbeeldingen van 8 Nehalennia-altaren, 3 (uitslaande) kaartjes van zeeland, 3 uitslaande kaartjes van Middelburg, Vlissingen en Veere in vogelvluchtperspectief, 2 uitslaande platen van de Vlissingse dokken etc.; blindgestempeld perkament; [XVIII], 314, [18] resp. [XVIII], 368, [26] p.

Eerste deel 2e druk, tweede deel 1e druk; 2 delen gebonden in 1 perkamenten band. Nijhoff / Van Hattum: nr 101 en 102. Eén tekstblad vervangen door een kopie. Sommige blz. met enige vochtschade in de marges.

[20939]

€ 260,00
Gargon, Mattheus

Gargon, Mattheus

Walchersche Arkadia, waar in Op een zoetvoerigen trant, onder zedige Lief-kozeryen en stichtelijke Bespiegelingen, Oorspronk, Heerlijkheden, Ambachten, Vliedbergen, Dijken, Stroomen, Zeeden, Rechten, Aanwassen, Grondbraken, Lusthoven, Oudheden, en Hedendaagse Vermaaklijkheden van Walcheren, Inzonderheid de beroemde Nehalennia van Domburg, en Herkules Maguzanus van Westkappelle, en andere Zeldzaamheden van dit Eiland, en de Buurvolkeren, nagespoort en opgeheldert worden. Dl. I, II.

Leiden resp. Middelburg; 1715, 1717 ( reprint 1969); Samuel Luchtmans resp. Van Benthem & Jutting; uitsl. kaarten en plattegronden, ill.; goudgestempeld leer; rug met ribben; [18], 318 en [14], resp. [18], 367 en [25] p.

Facsimile-herdruk van 1969.

[6621]

€ 40,00
11051
11051a

Gedenkboek van het koninklijk bezoek aan Zeeland op 12, 13 en 14 September 1907.

Goes; 1907; Oosterbaan & le Cointre; softcover; 8vo; ills.; 85, (7) pp.

Front cover in red, white and blue. First 12 pages with photographs. Stapled to strenghten the copy.

[11051]

€ 25,00

Gedenkschrift der Oprigting van het Standbeeld voor M.A. De Ruijter, Plegtig Ontbloot te Vlissingen den 25 Augustus 1841. door de Commissie tot de Oprigting. Vlissingen; 1843; P.C. Verhoeff; 2e dr.; litho op de titel, (uitsl.) platen; neutrale kartonnen band; LXXII en 219 p. Vochtschade door het gehele boek. [18484]

€ 180,00
Geerse, Johan.

Geerse, Johan.

Die?......die is naar Der Boede toe! Van buitenplaats tot zorginstelling en terug.

S.l.; 2014; johanverbeeld.nl; softcover; oblong; ill. in kleur en zwart wit; 135 p.

Er wordt verwezen naar een dvd, die echter niet aanwezig is. Goed exemplaar.

[34318]

€ 12,00
Geest, Arie van.
Geest, Arie van.

Geest, Arie van.

Arie van Geest. Schilderijen '72-'80.

Vlissingen; 1980; Arie van Geest Ed.; reprod. in b&w and in colour; black cloth, silver stamped; 43 pp.

Separate original etching. Signed by artist. Nrs. 65/ 75 of 100 numbered copies (two copies available). Both covers discoloured at upper parts.

[14756]

€ 50,00
Gemeentebestuur Vlissingen.

Gemeentebestuur Vlissingen.

Vlissingen.

Amsterdam; 1925; N.V. D.Y. Alta's uitgevers- en courantenbedrijf; softcover; ill.; uitslaande kaart van het zuidelijk deel van Walcheren en de monding van de Schelde; 66 p., gevolgd door enkele pagina's met advertenties, o.a. Hotel Britannia en Bierbrouwerij "de Meiboom".

Rug gerepareerd.

[29273]

€ 30,00
Gerlach, H.J.E.

Gerlach, H.J.E. Landhuishoudkundige Beschrijving van Walcheren c.a.

Haarlem; 1885; Erven Loosjes; fig., tab.; originele papieren omslag; 94 p.

Zeldzaam!

[4168]

€ 35,00
Ghijsen, H.C.M.

Ghijsen, H.C.M. Dapper vrouwenleven; karakter- en levensbeeld van Betje Wolff en Aagje Deken. Assen; 1954; Van Gorcum; harde kaft, in linnen gebonden; 412 p. Goed exemplaar, zónder de stofomslag. [33823]

€ 10,00
Gielen, Jos J. (ed.).

Gielen, Jos J. (ed.).

Oudheidkundige kring 'De Vier Ambachten' Hulst. Jaarboek 1932.

Hulst; 1932; ills. in black/brown&white; 4th. yearbook; softcover; 20x24 cm.; 159 pp.

[18444]

€ 14,00
Gmelich Meijling  van Hemert, Gees R..
Gmelich Meijling  van Hemert, Gees R..
Gmelich Meijling  van Hemert, Gees R..

Gmelich Meijling- van Hemert, Gees R..

Han Reijnhout; portret van een Zeeuws kunstenaar.

Vlissingen; 2009; Den Boer de Ruiter; harde kaft; ill. in kleur en zwart wit; met foto's van Ruden Riemens; 96 p.

Zeldzame monografie over het werk van schilder, tekenaar, restaurateur en modelbouwer Han Reijnhout. Keurig exemplaar.

[29282]

€ 33,00
Gmelich Meijling  van Hemert, Gees R..

Gmelich Meijling- van Hemert, Gees R..

Vissen op Zeeuws water.

Vlissingen; 2005; uitgeverij Den Boer de Ruiter; softcover; ill. in kleur en zwart wit; begrippenlijst; 192 p.

Keurig exemplaar.

[33755]

€ 19,00
Goes.

Goes. Het stadhuis te Goes. Kopergravure ca. 1790 van K. F. Bendorp naar een tekening van J. Bulthuis. Herkomst: 'Vaderlandsche Gezigten'. Afmeting: ca. 23,5 x 17,5 cm. Geleverd in zuurvrij passe-partout. [20189]

€ 95,00
Goes.

Goes. De Zuidpoort te Goes. Kopergravure ca. 1790 van K. F. Bendorp naar een tekening van J. Bulthuis. Herkomst: 'Vaderlandsche Gezigten'. Afmeting: ca. 23,5 x 17,5 cm. Geleverd in zuurvrij passe-partout. [20257]

€ 95,00
Goes.

Goes. De Stad Goes uit de haven te zien. - Gezigt op de Haven en Westerschans te Goes. Kopergravure 1743 van Cornelis Pronk (tekenaar) en Jan Caspar Philips. Uitgegeven door Is. Tirion. Afmeting ca. 20,5 X 17,5 cm. Geleverd in zuurvrij passe-partout. [20195]

€ 45,00
Goes.

Goes. Gemeente Goes. Kaart van de gemeente Goes. Litho 1867. J. Kuyper.Gemeente Atlas van de provincie Zeeland. Uitgave Suringar Leeuwarden. Schaal van 1:25,000. Met handgekleurde gemeente-grens. Afmeting: ca.15x20cm. Geleverd in passe-partout. Met aanduiding van: Spoorweg, Straat en Kunstweg, Gewone weg, Voetpad, Kerk en Molen. [21761]

€ 40,00
Goossens, A.B.J..

Goossens, A.B.J..

West-Zeeuws-Vlaanderen 1939-1946 (deel 2: 'Vlucht en bevrijding').

Apeldoorn; 1997; A.B.J. Goossens; hardcover; ill. in zwart wit; 575 p.

Met index op persoonsnamen en geografische namen. Keurig exemplaar, rug iets verschoten.

[30130]

€ 40,00
Goslinga, S.S..

Goslinga, S.S..

Christiaan Steketee (1782-1864) en zijn geslacht.

Rotterdam; 1961; eigen beheer; softcover; linnen rug; geniet; typoscript; 66 p.

De band met wat hele lichte gebruikssporen.

[35422]

€ 20,00
Goud, M.J. & J.P. Sinke.

Goud, M.J. & J.P. Sinke.

Vergeet Zijn grote daden niet. Schetsen uit het kerkelijk leven en de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Krabbendijke. Waarin opgenomen een kort historisch overzicht van de Gereformeerde Gemeente te Waarde.

Krabbendijke; 1984; Drukkerij van Velzen; kunstlederen band met goudopdruk; ill. in zwart wit; 299 p.

Uitstekend exemplaar.

[35222]

€ 15,00
Graft, J. van de.

Graft, J. van de.

De tapijtfabrieken der XVIe en XVIIe eeuw, gevolgd door eene historische beschrijving der zeven tapijtbehangsels in de groote vergaderzaal der Provinciale Staten van Zeeland.

Middelburg; 1869; J. C. & W. Altorffer; slappe kaft; inclusief de vaak ontbrekende gravures! ; in een halflinnen map; XII, 193 p.

Band met lichte slijtagesporen, met name langs de rug en aan hoeken en randen. Map met gravures geopend, sluit-etiket enigszins beschadigd.

[24754]

€ 100,00
Graft, J. van de.
Graft, J. van de.

Graft, J. van de.

De Tapijtfabrieken der XVIe en XVIIe eeuw, gevolgd door eene historische beschrijving der zeven tapijtbehangsels in de groote vergaderzaal der Provinciale Staten van Zeeland.

Middelburg; 1869; J. C. & W. Altorffer; softcover; XII, 193 pp.

Lacks copperengravings. Binding renewed.

[12208]

€ 14,00