Loading...

Zeeland

Results 169 - 192 of 585
Ermerins, Jacobus
Ermerins, Jacobus
Ermerins, Jacobus
Ermerins, Jacobus

Ermerins, Jacobus

Eenige Zeeuwsche Oudheden, uit Echte Stukken opgeheldert en in het licht gebracht. Behelzende de Beschryving der Heerlykheden van Vossemeer en Vrybergen, Met Platen.

Middelburg; 1784; Willem Abrahams; engravings; contemporary cardboard; [IV], 387 pp.

De complete set bevat 8 delen. In dit deel:een uitvouwbare gravure, 'Kaart van de Rivier den Eendracht en de Polders daar aan gelegen zoo die was. Ao. 1555'; een uitvouwbare gravure van: 'Oud Vossemeer van Buiten'; en: een gravure van 'Oud-Vossemeer van Binnen te Zien'.

[16568]

€ 240,00
Ermerins, Jacobus.
Ermerins, Jacobus.

Ermerins, Jacobus.

Eenige Zeeuwsche Oudheden, de eilanden Schouwen en Duiveland in het gemeen; in het byzonder het rechtsgebied der stad Ziericzee, genaamd Poort-Ambacht. Voorts de heerlykheid van Noordgouwe en het ambacht van St. Jeronimus-polder.

Middelburg; 1797; Wed. Willem Abrahams; zachte kaft; 8vo; 328 p.

Afzonderlijk deel uit "Eenige Zeeuwsche Oudheden". Band vernieuwd. Onafgesneden exemplaar. Titel- en schutblad ontbreken.

[27083]

€ 175,00
Ermerins, Jacobus.
Ermerins, Jacobus.

Ermerins, Jacobus. Eenige Zeeuwsche oudheden uit echte stukken opgehelderd en in het licht gebragt (1 Deel). Middelburg; 1780; Willem Abrahams; halfleer; met fraaie uitvouwbare prenten en kaarten; 267, 6 p. Eerste stukje:Het dorp en heerlykheid van Zandyk in Walcheren/ Tweede stukje:Het dorp en heerlykheid van den Vrouwen-Polder in Walcheren/ Derde stukje: De heerlykheid van Schellach in Walcheren/ Het geslacht der Heeren van Borssele van Schellach of van Laterdale/ Het huis van Laterdale binnen Vere/ Vierde stukje: De heerlykheid van Oostkapelle in Walcheren/ Aanhangzel tot de heerlykheid van Oostkapelle in Walcheren/ Vijfde stukje: Het kasteel en leen van Westhoven, de vryheerlykheid Duynbeke, en het klooster Zoetendaal in Walcheren/ De vrye heerlykheid van Duynbeek/ Het gewezene klooster Zoetendaal onder Serooskerke in Walcheren/ Zesde stukje: het slot en ridder-hofstad Popkensburg benevens de heerlykheid Sint Laurens in Walcheren/ Het dorp en heerlykheid van Sint Laurens/ Bylagen. Uitslaande kopergravures van Sandyck, Duinbeek en Oostkapelle, uitslaande kaarten van Zeeland, en Oostkapelle (jurisdictie) en een kopergravure van de auteur. Omslag met schaafplekjes, randen omslag met slijtagesporen. Rug met klein scheurtje aan de bovenkant. De volledige uitgave bestaat uit 8 delen uitgegeven tussen 1780 en 1794, waarvan sommige delen geen gravures bevatten of slechts een enkele. Dit deel is het rijkst geïllustreerd! [20369]

€ 650,00
Ermerins, Jacobus.
Ermerins, Jacobus.

Ermerins, Jacobus.

Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd en in het licht gebracht. Eerste stukje. Het dorp en heerlykheid van Zandyk in Walcheren.

Middelburg; 1780; Willem Abrahams; zachte kaft, or. omslag; met een uitvouwbare kopergravure "Gezigt der thoren van Sandyck"; 23 p.

Bandje met lichte slijtagesporen aan hoeken en randen, netjes gerepareerd vanuit de binnenkant met transparant tape. Gravure iets roestvlekkig op de randen.

[26635]

€ 80,00
Eversdyk, C.F..
Eversdyk, C.F..
Eversdyk, C.F..
Eversdyk, C.F..

Eversdyk, C.F..

Pagt-tafelen, waar door alle onervaarene in de rekenkonst zeer vaardig en gereed, konnen calculeren de pagt, huur, onkosten en koop van landen; ten advenante van alle voorgestelde prys by 't gemet, de morgen, of bunder.

Middelburg; 1784; Pieter Gillessen en Henrik van Osch, Boekverkoopers; contemp. vellum; 32 pp. with instructions: ''t Gebruyk der Tafelen'; then numerous unnumbered pp. with tables; at the end 7 pp. with: 'De proportie van verscheyden land-maten' and 10 pp. with: 'Arithmetische en Geometrische Questien, voorgesteld tot oeffeninge van aankomende Liefhebbers der Mathematische Konsten'.

Vellum soiled; partly slightly waterstained in margins.

[17497]

€ 195,00

Feest- en Passietexten voor de Christelyke Hervormde Gemeente te Middelburg. Middelburg; 1804; L. Moens, H. van Osch en de Wed. B. van Dalen; titelvignet van J.H. Reygers; halfleer; 120 p. T/m p. 126 blz. toegevoegd met in hs. aanvullingen op de Naamlyst der Predikanten, met aan het slot een 'Aanteekening', eveneens in hs. [4158]

€ 34,03

Feestviering bij de ontsluijering van het standbeeld van Jacob Cats, ridder, raadspensionaris van Holland. Opgerigt te Brouwershaven, den 11den december 1829.

Amsterdam; 1830; de Gebroeders Diederichs; slappe kaft; frontispice met gelithografeerde afbeelding van het standbeeld ter nagedachtenis aan Jacob Cats; 31 p.

Zeldzaam!

[25793]

€ 45,00
Felix, D.A..

Felix, D.A..

De bescheiden, krachtens het Koninklijk besluit d.d. 23 april 1929, S. nr. 176, naar het Rijksarchief in Zeeland overgebracht. Registers, tafels en stukken betreffende den burgerlijken stand in Zeeland, (1796) 1811-1842. Rijksarchief in Zeeland.

Middelburg; 1935; J.C. & W. Altorffer; softcover; 175 p.

Band en eerste bladzijden omgekruld. Naam en datum op titelblad.

[34504]

€ 30,00
Fokker, A.A., J.C. de Man, and J.P. Berdenis van B.

Fokker, A.A., J.C. de Man, and J.P. Berdenis van B.

Geneeskundige plaatsbeschrijving van Zeeland. I: Natuurkundige plaatsbeschrijving.

's-Gravenhage; 1870; Van Weelden en Mingelen; (folding) tables and graphics; soft paper cover; XII, 164 pp.

Cover grubby. Spine repaired.

[13992]

€ 90,00
Fokker, G.A., Neyt, P.J., Kern, H., e.a..

Fokker, G.A., Neyt, P.J., Kern, H., e.a..

Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen. Derde deel.

Middelburg; 1878; J.C. & W. Altorffer; linnen, hardcover; uitgesplitst in drie stukken; inhoud eerste stuk: "De lomberd en de bank van leening", door G.A. Fokker, "Willem III en de Middelburgse magistraat in 1686", "Brief van J. Boreel (6 mei 1608) en Testament van Adriaan Beverland", met inleiding van Mr. M.F. Lantsheer, "Nertomarius-Dacinus", door H. Kern, "Inventaris van den boedel van Willem Symonsz 1550- Inventaris van den boedel van Mr. Franchoijs van Zandijck 155", met aantekeningen van Mr. J.P.N. Ermerins en "Nehalennia-altaar", met eene plaat, door J.H. de Stoppelaar; inhoud tweede stuk: "De afdamming van het Sloe, met een chromolithographische teekening", door P.J. Neyt, "Naamlijst van de poorten, torens, steegers, markten, straten, enz. der stad Sluis in het midden der 15e eeuw", samengesteld en verrijkt met aantekeningen door J.H. van Dale, benevens eene toelichting van H.Q. Janssen, met eene afbeelding van het zegel van 't ambacht der smeden en dat van de geestelijken der Onze-Vrouwekerk te Sluis, "Iets over de bevolking van Middelburg vóór 1795", door G.A. Fokker en "Beenderen van den mammouth en van het uitgestorven rund, opgevischt in den omtrek van Zeeland", met houtsneden in den tekst, door J.C. de Man; inhoud derde stuk: "In memoriam", met het portret van Mr. M.F. Lantsheer, "Een elandshoorn, opgevischt in de Schelde; mededeeling over eenige beenderen in of nabij Zeeland gevonden", met eene plaat en houtsneden in den tekst, "Eenige geschiedkundige bijzonderheden betreffende den polder Schouwen, uit authentieke en andere geloofwaardige bescheiden in chronologische orde verzameld", door B.C. de Cau, "Uit Bellamy's nagelaten brieven en papieren", met eene plaat en houtsneden in den tekst, door J. van Vloten en "Iets over de armenverzorging in vroegere dagen", door A.J. van Deinse en E. Fokker; enkele platen uitslaand; 246, 127 en VII, 348 p.

Goed exemplaar.

[23459]

€ 60,00

Fokker, G.A..

Het Zeeuwsch polderreglement en de vergadering van ingelanden.

Middelburg; 1873; papieren omslag; 26 p.

Hoekjes omslag licht gescheurd, hoekjes pag. licht gevouwen. Hier en daar enige vlekjes.

[19415]

€ 12,00
Fokker, G.A..

Fokker, G.A..

Repertorium van charters en bescheiden betreffende het Zeeuwsch dijkwezen.

Middelburg; 1878; J.C. & W. Altorffer; zachte kaft; ca. 14x23 cm.; overdruk uit "Archief, IVe deel, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; register van plaatsnamen; 144 p.

Naam vorige eigenaar op voorplat en titelblad. Hier en daar markeringen in blanco kantlijn. Bandje met lichte gebruikssporen.

[35216]

€ 20,00
Forfar, John.

Forfar, John.

From Omaha to the Scheldt. The story of 47 Royal Marine Commando.

East Lothian; 2001; Tuckwell Press; hardcover with dust jacket; ills. in b&w; index; XV, 400 pp.

Fine copy.

[37424]

€ 40,00
Fort Bath and Bath.

Fort-Bath and Bath. Gemeente Fort-Bath. Kaart van de gemeente Fort-Bath. Litho 1865. J. Kuyper.Gemeente Atlas van de provincie Zeeland. Uitgave Suringar Leeuwarden. Schaal van 1:25.000. Met handgekleurde gemeente-grens. Afmeting: ca.15x20 cm. Geleverd in passe-partout. Met aanduiding van: Spoorweg, Straat- en Kunstweg, Gewone weg, Dijk en Kade, Voetpad, Kerk en Molen. [20825]

€ 40,00
Franken Dz., D..

Franken Dz., D..

Adriaen van de Venne; peintre, dessinateur, poëte, 1589-1665.

Amsterdam, Paris; 1878; C.M. van Gogh, Rapilly; softcover; engraved portrait of van de Venne; 115 pp.

Leaves irregularly cut.

[24574]

€ 14,00
Franken, A.F..

Franken, A.F..

Scheepswerven in Zeeland. Een onderzoek naar de geschiedenis en relicten van Zeeuwse scheepswerven.

Goes; 1996; De Koperen Tuin; hardcover; het boek is rijkelijk geïllustreerd met 100 foto's en bevat registers op bedrijfs- en plaatsnamen en op namen van schepen; 88 pp.

Keurig exemplaar.

[17843]

€ 19,00
Frenks, Veronica.

Frenks, Veronica.

Badhotel Domburg sinds 1866.

Domburg; 2016; Badhotel Domburg; harde kaft; quarto; rijkelijk geïllustreerd; 204 p.

Keurig exemplaar.

[37426]

€ 30,00
Fruin Th. Az., R..

Fruin Th. Az., R..

Het archief der stad Reimerswaal. Rijks Archief-Depôt in de Provincie Zeeland.

's-Gravenhage; 1897; Martinus Nijhoff; halflinnen; 8vo; indices; 125 p.

Band deels vernieuwd.

[33927]

€ 17,00
Fruin, R..

Fruin, R..

Het Archief der O.L.V. Abdij te Middelburg. Rijks Archief-Depôt in de Provincie Zeeland.

's-Gravenhage; 1902; Martinus Nijhoff; softcover; 18,5x28 cm.; 643 pp.

Slightly ruststained at spine and titlepage. Traces of wear at cover.

[18672]

€ 25,00
Fruytier, Am..

Fruytier, Am..

Uit het rijke verleden van Hontenisse, haar Hof te Zande en omliggende plaatsen; door de Z.E. pater Amedeus Fruytier, S.O. Cist. naar zijn onderzoekingen gedurende de jaren 1906-1922.

Bornem/Hontenisse; 1950; Bijdrage tot de geschiedenis van Oost Zeeuwsch-Vlaanderen; softcover; 1st edition.; ill., plans, tables; 191 pp.

Spine with crease.

[13091]

€ 22,00
Galland, G.
Galland, G.
Galland, G.

Galland, G. Geschichte der Holländischen Baukunst und Bildnerei im Zeitalter der Renaissance, der nationalen Büte und des Klassicismus. Frankfurt a.M.; 1890; V. von Heinrich Keller; 181 ill.; halfcloth, marbled; XII, 635 pp. Stamps and other signs of the former library copy. [9913]

€ 47,00
Gargon, Mattheus

Gargon, Mattheus

Walchersche Arkadia, waar in Op een zoetvoerigen trant, onder zedige Lief-kozeryen en stichtelijke Bespiegelingen, Oorspronk, Heerlijkheden, Ambachten, Vliedbergen, Dijken, Stroomen, Zeeden, Rechten, Aanwassen, Grondbraken, Lusthoven, Oudheden, en Hedendaagse Vermaaklijkheden van Walcheren, Inzonderheid de beroemde Nehalennia van Domburg, en Herkules Maguzanus van Westkappelle, en andere Zeldzaamheden van dit Eiland, en de Buurvolkeren, nagespoort en opgeheldert worden. Dl. I, II.

Leiden resp. Middelburg; 1715, 1717 ( reprint 1969); Samuel Luchtmans resp. Van Benthem & Jutting; uitsl. kaarten en plattegronden, ill.; goudgestempeld leer; rug met ribben; [18], 318 en [14], resp. [18], 367 en [25] p.

Facsimile-herdruk van 1969.

[6621]

€ 40,00
11051
11051a

Gedenkboek van het koninklijk bezoek aan Zeeland op 12, 13 en 14 September 1907.

Goes; 1907; Oosterbaan & le Cointre; softcover; 8vo; ills.; 85, (7) pp.

Front cover in red, white and blue. First 12 pages with photographs. Stapled to strenghten the copy.

[11051]

€ 25,00

Gedenkschrift der Oprigting van het Standbeeld voor M.A. De Ruijter, Plegtig Ontbloot te Vlissingen den 25 Augustus 1841. door de Commissie tot de Oprigting. Vlissingen; 1843; P.C. Verhoeff; 2e dr.; litho op de titel, (uitsl.) platen; neutrale kartonnen band; LXXII en 219 p. Vochtschade door het gehele boek. [18484]

€ 180,00