Loading...

Science

Results 25 - 48 of 301
Behrens, H..

Behrens, H..

Anleitung zur Mikrochemischen Analyse der wichtigsten organischen Verbindungen. Drittes Heft. (Aromatische Amine.).

Hamburg / Leipzig; 1896; Leopold Voss; 77 ills. in b&w; softcover; 16,5x24,5 cm.; 135 pp.

Binding renewed. Small staines on frontcover.

[18400]

€ 12,00
Behrens, H..

Behrens, H..

Anleitung zur Mikrochemischen Analyse der wichtigsten organischen Verbindungen. Viertes Heft. (Karbamide und Karbonsäuren).

Hamburg / Leipzig; 1897; Leopold Voss; 94 ills. in b&w.; softcover; 16,5x24,5 cm.; 129 pp.

Renewed binding.

[18387]

€ 12,00
Belle, O.C. van.

Belle, O.C. van.

De bepaling van dipoolmomenten uit metingen aan verdunde oplossingen.

Scheveningen; 1967; Elkerbout; cloth; thesis; figures, tables; text in Dutch with summary in English; 105 pp.

[24428]

€ 35,00
Bemmelen, J.F. van.

Bemmelen, J.F. van.

Ontwikkeling van het kleurenpatroon op vleugels en lichaam der Lepidoptera/ "Over de phylogenetische beteekenis van het kleurenpatroon Hepialiden"/ Over het primaire karakter der popteekening bij de vlinders/ De vleugelteekening der Arctiïdae/ Het kleurenpatroon der Diptera-vleugels/ De beteekenis van generieke en specifieke kenmerken, getoetst aan de vleugelteekening der Sphingiden. Set van 6 overdrukjes.

Amsterdam; 1915-1918; Koninklijke Akademie van Wetenschappen; slappe kaft, geniet; overgedrukt uit "Verslag van de Gewone Vergadering der wis- en natuurkundige afdeeling" en uit de "Handelingen van het vijftiende natuur- en geneeskundig congres"; één uitslaande plaat, in zwart wit; 21, 11, 10, 12, 17, 16 p.

Bandje van eerste titel ("Ontwikkeling van het kleurenpatroon op vleugels en lichaam der Lepidoptera"), met hapjes en scheurtjes. Eén deeltje niet opengesneden. Overigens wat lichte gebruikssporen.

[25109]

€ 25,00
Berthou, Pierre Yves.

Berthou, Pierre Yves.

Le cénomanien de l'Estrémadure Portugaise.

Lisboa; 1973; Serviços geológicos de Portugal; softcover; 23,5x32 cm.; figures, folding map; 168 pp. + 67 plates.

Lower part spine damaged, repaired.

[25393]

€ 28,00
Beth, H.J.E..

Beth, H.J.E..

Het probleem der gravitatie.

Utrecht/Brussel; 1948; uitgeverij Het Spectrum; zachte kaft; ca. 11x19 cm.; uit de reeks "Problemen der natuurwetenschap in hun historische ontwikkeling"; 71 p.

Onderstrepingen met pen.

[35072]

€ 15,00
Blijdenstein, A.W.C..

Blijdenstein, A.W.C.. Practische handleiding voor het opzetten van vogels en zoogdieren (naar Grotrian's methode). Velp; zonder jaar (ca. 1925); P. van Belkum Az.; linnen bandje; 13x19 cm.; 3e druk; gegraveerde ill.; 102 p. Schutbladen met vochtvlekken. Overigens een goed exemplaar. [32264]

€ 24,00
Bluml, Math..

Bluml, Math..

Moderne mondhygiène.

Den Haag; 1929; Boekhandel G. Vormer; softcover; 8vo; ill. in zwart wit; 66 p.

Rug aan boven- en onderzijde iets beschadigd, voorplat met enkele schaafplekjes. Naam vorige eigenaar aan de binnenkant van de band.

[27101]

€ 20,00
Boitard, M. & Maigne, M.P..
Boitard, M. & Maigne, M.P..
Boitard, M. & Maigne, M.P..

Boitard, M. & Maigne, M.P.. Nouveau manuel complet du naturaliste préparateur. Première partie contenant les classifications d'histoire naturelle, la recherche et l'emballage des objets d'histoire naturelle, ainsi que les meilleurs procédés pour la conservation & deuxième partie: Taxidermie, préparation des pièces anatomiques contenant l'art d'empailler et de conserver les animaux vertébrés et invertébrés; de préparer les végétaux et les minéraux; de faire les préparations anatomiques; de conserver les cadavres temporairement ou définitivement. Nouvelle édition, corrigée, augmentée et entièrement refondue d'après les nouvelles classifications. Paris; 1881; Librairie Encyclopédique de Roret; harbound; pocket size; figures; IV, 336 & XII, 420 pp. Binding of both volumes renewed. [31743]

€ 50,00
Bolk, L..

Bolk, L..

Odontologische Studien I & II : I: Die Ontogenie der Primatenzähne; Versuch einer Lösung der Gebissprobleme. II: Die Morphogenie der Primatenzähne; eine weitere Begründung und Ausarbeitung der Dimertheorie. Two volumes in one binding.

Jena; 1913-1914; Verlag von Gustav Fischer; softcover; vol. I with 74 illustrations and 2 plates, vol. II with 61 illustrations and 3 plates (in b&w); V, 122 pp. + plates and VIII, 181 pp. + plates.

Spine partly renewed, owner's entry on frontcover.

[24009]

€ 39,00

Bonger, W.A.. Ras en misdaad. Haarlem; 1939; H.D. Tjeenk Willink & Zoon; gekartonneerd; tabellen; bibliografie; 110 p. Rug met wat lichte slijtagesporen, overigens in goede staat. [31016]

€ 10,00
Bonjour, Edgar.

Bonjour, Edgar.

Die Universität Basel; von den Anfängen bis zur Gegenwart, 1460-1960.

Basel/ Stuttgart; 1960; Verlag Helbing & Lichtenhahn; cloth with dust jacket; ills. in b&w; tipped in frontispiece in colour; registers; 864 pp.

[27959]

€ 13,00
Boom, B.K..

Boom, B.K..

Nederlandsche dendrologie; geïllustreerde handleiding bij het bepalen van de meest voorkomende soorten en variëteiten der gekweekte houtgewassen.

Wageningen; 1933; H. Veenman & Zonen; linnen; 8vo; met illustraties van H. Ramaer; woordenlijst; register der Nederlandse en Latijnse namen; XII, 357 p.

Inscriptie op franse titelpagina, naam vorige eigenaar op titelblad.

[29163]

€ 12,00
Borck, Heinz Günther, Kahlenberg, Friedrich P., Volkert, Heinz Peter & Wilbert, Karl Jürgen (ed.).

Borck, Heinz-Günther, Kahlenberg, Friedrich P., Volkert, Heinz Peter & Wilbert, Karl Jürgen (ed.).

50 Jahre Rittersturzkonferenz 1948-1998. Die Stunde der Ministerpräsidenten; Wissenschaftliches Symposion im Bundesarchiv in Koblenz am 8. Juli 1998.

Koblenz; 1998; Garwain-Verlag; cloth; ills. in colour and b&w; 194 pp.

Fine copy.

[27635]

€ 12,00
Bork Feltkamp, A.J. van.

Bork-Feltkamp, A.J. van.

Anthropological research in the Netherlands; historical survey at the request of the Committee for the physical- anthropological investigation of the Dutch population of the Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetendchappen.

Amsterdam; 1938; Noord-Hollandsche Uitgevers-Mij.; Verhandelingen der Kon. Ned. Akademie v. Wetenschappen, afd. Natuurkunde, 2nd section, p. XXXVII, no. 3; maps, (folding) ill., portraits; 166 pp.

Cover rep. with cellotape. Used copy.

[12709]

€ 12,00
Bosscha Jr., J..
Bosscha Jr., J..

Bosscha Jr., J..

Het boek der uitvindingen, Ambachten en Fabrieken. De nieuwste ontdekkingen en vorderingen op het gebied van het practische leven en in fabrieken. Tweede Deel. De Uitvindingen ter verspreiding der voortbrengselen van geest en kunst.

Leiden; 1877; A.W.Sijthoff; fourth ed.; numerous ills. in b&w.; gilt and blindstamped cloth; 17x25 cm.; 201, 205, 128 pp.

Name in ink on endpaper and titlepage. Edge and pp. slightly ruststained. Two pp. shortened not effecting text.

[18499]

€ 29,00
Broese van Groenou, Hoyte.

Broese van Groenou, Hoyte.

De creosoteering van beukenhout en de factoren, die daarop invloed uitoefenen.

Delft; 1938; W.D. Meinema; proefschrift; softcover; ill., tabellen en fig. in zwart wit; 176 p.

Met samenvatting en literatuurlijst. Krabbel op voorste schutblad.

[21126]

€ 12,00
Bruins Slot, J..

Bruins Slot, J..

Sterfte bij diabetes mellitus; een onderzoek naar de doodsoorzaken en naar de betekenis van pathologisch-anatomische bevindingen bij overledenen met diabetes mellitus.

's-Gravenhage; 1965; Pasmans; gilt printed cloth; thesis; tables (one folding), drawings; signed with dedication by the author; 163 pp.

Discussions and conclusions, in English.

[24711]

€ 35,00
Burgersdijk, L.A.J. en Vries, Hugo de.

Burgersdijk, L.A.J. en Vries, Hugo de.

Blikken in den bouw, het leven en de ontwikkeling der lagere dieren.

Haarlem; 1877; Kruseman & Tjeenk Willink; cardboard; 8vo; 95 engraved ills.; 131 pp.

Cover renewed, spine ends a trifle damaged.

[23978]

€ 12,00
Burke, W.R. (ed.).

Burke, W.R. (ed.).

Second ESTEC Spacecraft electromagnetic compatibility seminar, ESTEC, Noordwijk, the Netherlands, 11-13 May 1982.

Noordwijk; 1982; ESA Scientific & Technical Publications Branch; softcover; figures, tables, diagrams; VIII, 198 pp.

[27831]

€ 30,00
Busser, Herman.
Busser, Herman.

Busser, Herman.

Penuntun analisis djumlah.

Bogor; no year; Balai Penjelidikan Kimia; gilt lettered cloth; small 8vo; ills.; tables; text in Indonesian; 162 pp.

Inscription on first blank endpaper.

[29240]

€ 25,00

Clercq, P. le. Schouwtoneel der Natuur, of Samenspraaken over der Byzonderheden der Natuurlyke Histori, die men bequaamst geoordeeld heeft om den jongen Lieden Leerzucht in te boezemen, en hun Verstand op te leiden. Eerste deel (van zeventien), uit het Fransch vertaald, door P. le Clercq. Amsterdam; 1741; Christiaan Wyers; halfleer met ribben; rug goudbedrukt; met frontispiece, (uitvouwbare) platen o.a. van insecten, vlinders, motten, bijen en wespen (met hun nest), de mossel en andere schelpdieren; XL, 334 p. Platten geschaafd. Topje van de leren rug los op de kneep. [24423]

€ 110,00
Clercq, P. le.
Clercq, P. le.
Clercq, P. le.
Clercq, P. le.
Clercq, P. le.

Clercq, P. le. Schouwtoneel der Natuur, of Samenspraaken over der Byzonderheden der Natuurlyke Histori, die men bequaamst geoordeeld heeft om den jongen Lieden Leerzucht in te boezemen, en hun Verstand op te leiden. Achtste deel (van zeventien), uit het Fransch vertaald, door P. le Clercq. Amsterdam; 1743; Christiaan Wyers; leer; rug goudbedrukt, met florale decoraties; met uitvouwbare gegraveerde kaarten, platen en afbeeldingen; o.a. "Waereld-kaart", "Algemeene kaart van Ptolomeus", "De aspecten des hemels", "De ommevaart der Middelandsche Zee", "De beweegingen der Neder-planeeten", e.a; XVI, 424 p. Mist plaat blz. 288 "Maat der dag-bogen". Extra plaat blz. 410 "Beweegingen der onderste planeeten". Enkele platen los(sig). Platten hier en daar geschaafd, rug met plooi en licht beschadigd aan bovenzijde en langszij. [23780]

€ 180,00
Clercq, P. le.
Clercq, P. le.
Clercq, P. le.
Clercq, P. le.
Clercq, P. le.

Clercq, P. le.

Schouwtoneel der natuur, of samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke histori, die men bequaamst geoordeeld heeft om den jongen lieden leerzucht in te boezemen, en hun verstand op te leiden. Tiende deel.

Amsterdam; 1748; S. Schouten, A. v. Huyssteen, J. Roman de Jonge, G. de Groot, S. van Esveldt en H. Boussiere; perkament; 8vo; uit het Frans vertaald; opgesplitst in 3 stukken, "De Zonnewyzerkunst", "De Bewegende Krachten" & "De Zichtkunde"; met respect. 2, 11 en 4 uitslaande gravures, van o.a. verrekijker, microscoop, wind-, schip- en zaagmolen en zonnewijzer; (6) 341 p.

Compleet deel. Rug met wat lichte slijtagespoortjes, overigens een goed exemplaar.

[25970]

€ 150,00