Loading...

Topografie

Resultaten 145 - 168 van 591
Burger van Schoorel, Dirk.
Burger van Schoorel, Dirk.

Burger van Schoorel, Dirk. Chronyk van de stad Medenblik, Waar in van deszelfs eerste begin, opkomst, en florizante staat uitvoerig werd gehandelt, midsgaders van het Casteleinschap, en wat groote Heeren het zelven hebben bedient. Beneffens ook een nette beschrijving van de verwonderlyke hoogte en zwaarte van der zelver Wierdyken. Als ook een nette beschryving van veele aanmerkenswaardige geschiedenissen, in Noordholland voorgevallen. Midsgaders ook een korte beschryving van alle de Eilanden onder dit Noorderquartier sorterende.... Hoorn; 1767; Jan Duyn. Later halflinnen met gemarmerde platten. Uitslaand panorama en uitslaande plattegrond van Medemblik en 1 andere uitslaande gravure. (8), 516, (23) p. Eerste paar blz. en laatste paar blz. met lichte vochtschade in de marges. Compleet onafgesneden exemplaar met fraaie heldere gravures. Nijhoff-Van Hattum 63. [23324]

€ 190,00

Buysrogge, Carlo & Sponselee, George. Tot zover...Reis door de Zeeuws-Vlaamse woon- en werkgeschiedenis. Axel; 1999; Regionale Zeeuws-Vlaamse Woningbouwvereniging; linnen met stofomslag; 4o; ill. in zwart wit; index; 256 p. Jubileumboek uitgegeven bij gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van de RZVW. Rug langs de rug iets verkleurd. [29801]

€ 19,00
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).

Cantillon, (Philippe de). Vermakelykheden van Brabant, en deszelfs onderhoorige Landen. Vervattende eene Historische, Chronologische, Geographische en Genealogische Beschryving der Steden, Dorpen, Vlekken en aanzienlykste Heerlykheden van dit Hertogdom, benevens de voornaamste Gebeurtenissen van het zelve. Amsterdam; 1770; David Wiege. 4 Parts in two volumes; half leather; gilt printed spine. Frontispiece; title page printed in red and black. 191 Folded engravings (not paginated) Vol. I: (10), 156, (8), 174, (4) pp; Vol. II: (4), 120, (8), 88, (4) pp. Plans / views of Leuven, Brussel, Antwerpen and 's Hertogenbosch, numberless prints of castles and 3 (of 4) with coats of arms. (The 3rd plate with coats of arms has never been bound with.) All together 191 engravings. In excellent comndition! [31509]

€ 2500,00

Caradoc of Llancarfan. The historie of Cambria. (London 1584). Amsterdam/ New York; 1969; Theatrum Orbis Terrarum Ltd./ Da Capo Press; hardcover, sewn binding; plasticized cover; 8vo; published in facsimile; ills.; (18), 22, 401 (13) pp. Rare! Some additions, with pencil, in margins. [26589]

€ 45,00
Carne, John.
Carne, John.
Carne, John.
Carne, John.

Carne, John. Syria, the Holy Land & Asia Minor, illustrated. Vol. I, II and III in one binding. London; ca. 1850; Peter Jackson, late Fisher, Son, & Co.; halfleather with gilt printed spine; in a series of one hundred and twenty steel engraved views, drawn from nature by W.H. Bartlett, William Purser, and Thomas Allom; with descriptions of the plates by John Carne; engraved frontispiece; 80 (2), 76 (1) & 100 (1) pp. Loosely inserted, the general index. 3 Plates waterstained, 1 page repaired. Damage along the spine, joints splitting, boards a trifle loosened. Corners of cover slightly worn. Upper part of spine with crack, mended. [23841]

€ 350,00

Cassel und Wilhelmshöhe. N.pl.; n.d. (ca. 1912); blind stamped cloth with gilt lettering; oblong; 15x10,5 cm.; leporello; with 18, drawn, plates of Cassel & Wilhelmshöhe. [26241]

€ 29,00

Chastel, André & Plouin, Renée. La belle histoire des ponts de Paris. Paris; 1967; Olivier Perrin; cardboard; ills. in b&w, some folding; 127 pp. Top end spine slightly damaged, otherwise a fair copy. [22862]

€ 14,00
Cleerdin, Vincent (sam.).
Cleerdin, Vincent (sam.).
Cleerdin, Vincent (sam.).

Cleerdin, Vincent (sam.). Zóó is Noord-Brabant. Bijdragen tot de kennis van deze provincie. Haar economische beteekenis, haar uiterlijk, haar geschiedenis. Amsterdam; 1939; A.J.G. Strengholt's Uitgevers-Maatschappij; harde, linnen kaft; 4o; bandontwerp door André Verhorst; 403 p. Band een ietsjes beduimeld, overigens een zeer goed exemplaar. [33054]

€ 18,00
Clercq, P. le.
Clercq, P. le.
Clercq, P. le.
Clercq, P. le.
Clercq, P. le.

Clercq, P. le. Schouwtoneel der Natuur, of Samenspraaken over der Byzonderheden der Natuurlyke Histori, die men bequaamst geoordeeld heeft om den jongen Lieden Leerzucht in te boezemen, en hun Verstand op te leiden. Achtste deel (van zeventien), uit het Fransch vertaald, door P. le Clercq. Amsterdam; 1743; Christiaan Wyers; leer; rug goudbedrukt, met florale decoraties; met uitvouwbare gegraveerde kaarten, platen en afbeeldingen; o.a. "Waereld-kaart", "Algemeene kaart van Ptolomeus", "De aspecten des hemels", "De ommevaart der Middelandsche Zee", "De beweegingen der Neder-planeeten", e.a; XVI, 424 p. Mist plaat blz. 288 "Maat der dag-bogen". Extra plaat blz. 410 "Beweegingen der onderste planeeten". Enkele platen los(sig). Platten hier en daar geschaafd, rug met plooi en licht beschadigd aan bovenzijde en langszij. [23780]

€ 180,00
Coornaert, Maurits.

Coornaert, Maurits. Knokke en het Zwin. De geschiedenis, de topografie en de toponimie van Knokke met een studie over de Zwindelta. Boekdeel I. Tielt; 1974; Drukkerij-uitgeverij Lannoo; harde kaft met stofomslag; ill. in zwart wit, kaarten; losse, uitvouwbare kaart; 442 p, gevolgd door sectie met 32 ill. in zwart wit. Keurig exemplaar. [33427]

€ 45,00
Coronel Sr., S.

Coronel Sr., S. Middelburg voorheen en thans; bijdrage tot de kennis van den voormaligen en tegenwoordigen toestand van het armwezen aldaar. Middelburg; 1859; Van Benthem & Jutting; gekartonneerd; 8vo; XVIII en 404 p. Platten bijna los van de band. Rug aan boven- en onderzijde enigszins beschadigd. Ex libris op voorste schutblad. [15449]

€ 38,00

Cox, Benjamin G.. The book of Evesham: the story of the town's past. Chesham, Buckinghamshire, England; 1977; Barracuda Books; with numerous b&w illustrations; gilt lettered cloth with dustjacket; 30.5x21.5; 147 pp. Good copy. Jacket slightly discoloured. [16242]

€ 12,00

Dablander, Vinzenz & Sieberer, Josef (ed.). 600 Jahre Markt Hopfgarten; Heimatchronik 1962. Nordtirol; 1962; Marktgemeinde Hopfgarten; gilt printed cloth; ills. in b&w; signed by the mayor of Hopfgarten; 168 (3) pp. Fair copy. [22871]

€ 14,00

Daeter, B., and A. Weysters. Impressies van Bergen op Zoom, vanuit een andere hoek bekeken. Bergen op Zoom; 1989; St. Impressies van Bergen op Zoom; drawings by Aat Weysters; hardcover, in slipcase; 136 pp. [15169]

€ 10,00

Dam, H. van. Korte beschrijvinge van het Eylandt Westvoorn, ende de geschiedenissen van de Stadt Goederede. Ouddorp; 1993; uitgeverij C. van Koppen; kunstleer met goudopdruk; klein 8vo; herdruk van de editie uit 1680; 152 p. Keurig exemplaar. [30337]

€ 24,00

Dam, J. van, den Boumeester Beschrijving van Den Helder met het Nieuwe Diep en Huisduinen. Nieuwe Diep; 1953; C. Bakker; halflinnen; typoscript, in opdracht van N.V. Drukkerij v/h C. de Boer Jr.; zónder de kaart die in de originele editie voorkomt; 186 aan één zijde genummerde en bedrukte pagina's. Band met wat hele lichte slijtagespoortjes langs hoeken en randen. [15650]

€ 45,00
Dane, Jan en Jan Pieter Gillesen.
Dane, Jan en Jan Pieter Gillesen.
Dane, Jan en Jan Pieter Gillesen.
Dane, Jan en Jan Pieter Gillesen.

Dane, Jan en Jan Pieter Gillesen. Zeelands chronyk verkort. 4 Delen. Middelburg; W.A. Keel en Comp.; (1791). 4 Delen (9,5 x 6,5 cm) in contemp. halfleer. Met 2 handgekleurde uitslaande kaartjes van Zeeland; 2 uitslaand kaartjes van Middelburg en talloze gravures van gezichten in Middelburg, van munten en penningen etc. Uiterst zeldzame, complete en fraaie set. Het betreft een samenvatting van de eerder (1770-1790) uitgegeven Zeelands Cronyk (of Chronyk) Almanach. Blz. 569 t/m 664 is nooit verschenen (Ref. Zeeuwse Bibliotheek). De gravures zijn speciaal voor de Chronyk almanach vervaardigd. Bijzonder is de gravure van de Middelburgse synagoge; voorzover bekend de enige bestaande afbeelding van de synagoge uit die periode. [29322]

€ 2500,00
14692
14692_a

De Gemeente Oost- en West-Souburg; gedenkboekje uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het Gemeentehuis op Zaterdag 16 Augustus 1939. Souburg; 1939; Jacq de Smit, v.h. Van der Peyl; tables, portraits, ill.; paper cover, decor.; 82 pp. Nice copy. [14692]

€ 18,00

Dekker, C.. Zuid-Beveland; de historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de Middeleeuwen. Assen; 1971; Van Gorcum &Comp., Dr. H.J. Prakke en H.M.G. Prakke; ill., fig., plans, tables; cloth with dust jacket; XXVIII, 684 pp. [15461]

€ 60,00

Dekker, Dick. Maarssen in oude ansichten. Zaltbommel; 1972; Europese Bibliotheek; gekartonneerd met geplastificeerde omslag; ill. in zwart wit; n.p. Een beeld van de gemeente Maarssen uit de periode 1860-1930. Nummertje gestempeld op voorste schutblad, overigens een goed exemplaar. [21787]

€ 10,00
Delahaye, Albert.

Delahaye, Albert. Archief van de Ambachtsheerlijkheid "Oud- en Nieuw-Vossemeer en Vrijberghe" 1410-1962. Oud- en Nieuw-Vossemeer; 1965; Raad van Beheer van de N.V. Beleggings-Mij. "Ambachtsheerlijkheid van Oud- en NIeuw-Vossemeer en Vrijberghe"; softcover; typoscript; index; 264 p. Stempeltje, label en code archief stad Roermond. [33920]

€ 25,00

Delepiere, Anne Marie, Aerschot- van Haeverbeeck, Suzanne van, e.a.. De Westhoek. Tussen de IJzer en het kanaal van Duinkerke. Brugge; 1995; Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; softcover; talrijke ill. in kleur; 128 p. Regionale karakteristieken worden omlijnd en ruim geïllustreerd in een vergelijkende bloemlezing nodend tot een verkennende en eerbiedige tocht doorheen de streek van Sint-Winoksbergen tot Lo over Hondschote en Veurne en een netwerk van verstilde dorpen, landwegen, grachten en kanalen. Voorplat met klein vouwtje aan de bovenhoek. [29445]

€ 15,00

Delft, A.J.A.C. van. Uit Brabants Centrum. Tilburg; 1930; Henri Bergmans & Cie; halflinnen; ill., tabellen, plattegrondjes in zwart wit; los bijgevoegd, twee uitslaande kaarten, één van Midden-Brabant en één economisch geografische kaart van het district der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Tilburg en Omstreken; 322 p. Met o.a. overzichten van inwonersaantallen, arbeiders, plaatsbeschrijvingen, bedrijfsleven, etc. Band een ietsje beduimeld en wat slijtage langs hoeken, randen en enigszins beschadigd langs de rug. [23102]

€ 10,00

Der Deutsche Rhein Führer von Mainz bis Coeln. Frankfurt a/M; ca.1900; P.H. Frey&Co.; illustrated leporello in black and green, litho; 4 pp. with text; halfcloth; oblong; 16x24,5 cm. Traces of wear at cloth and boards. Boards are grubby. P. 3 - 14 are missing. Leporello in good shape. [18594]

€ 30,00