Loading...

Topography

Results 73 - 96 of 577
Berg, Antoine van den Berg (red.).
Berg, Antoine van den Berg (red.).
Berg, Antoine van den Berg (red.).
Berg, Antoine van den Berg (red.).
Berg, Antoine van den Berg (red.).
Berg, Antoine van den Berg (red.).
Berg, Antoine van den Berg (red.).

Berg, Antoine van den Berg (red.). Ons Zeeland, geïllustreerd weekblad. Complete, ingebonden, derde jaargang (no. 1 t/m 50 + kerstnummer 1928). Middelburg; 1928; G.W. den Boer; halflinnen; elk nummer met een foto-pagina; talrijke afbeeldingen van Zeeuwse taferelen, onderwerpen, personen en locaties, o.a. molens, kastelen, treinen, sport(wedstrijden), klederdracht + advertenties van plaatselijke ondernemers; foto's, grafische afb. en tek.; 20 pagina's per weekblad. Rug op de naad beschadigd. Een enkele bladzijde, in een van de laatste afleveringen, los. [33349]

€ 50,00
Berg, J.C. van den.
Berg, J.C. van den.
Berg, J.C. van den.

Berg, J.C. van den.

De Werelddeelen. Bewerkt naar Friedrich von Hellwald's die Erde und ihre Völker. Europa en de Poolgewesten.

Haarlem; 1879; J.M. Schalekamp en G. van den Berg; plates with lithographies; cloth, gilt-, black- and blind stamped; 385 pp.

Cover thumbed and a trfile worn.

[14676]

€ 29,00
Berkhout, P. Elizabeth.

Berkhout, P. Elizabeth. Bibliografie van Epe en omgeving. S.l.; 1970; eigen beheer; ringband-uitgave; typoscript; register; III, 147, éénzijdig bedrukte pagina's. Goed exemplaar. [34139]

€ 15,00
Berkum, Henricus van and J.A.B. M.D. (Johannes Adrianus Block).
Berkum, Henricus van and J.A.B. M.D. (Johannes Adrianus Block).

Berkum, Henricus van and J.A.B. M.D. (Johannes Adrianus Block). Beschryving der stadt Schoonhoven, bevattende in zig een verhaal van derzelver grond, waterstroomen, bevolking, benaming, oudheyd, vryeheeren, handvesten, privilegien, voorregten, keuren, handel, hooft-neeringen, ambagten, brandt, oorlogs-gevallen, watersnooden, aanzienelyke vergaderingen, sterkte, gelegentheyt, 't oude en nieuwe wapen, geestelyke en weereltlyke gebouwen, geleerde mannen, oude en nieuwe regeeringsform, verwisseling in kerkelyke en weereltyke zaaken, en zeltzaamheden. Alles te zamen gestelt uyt Oude Handschriften, Memorien, Brieven en Egte Stukken, Eertyds by een Verzamelt, door wylen den Wel Eerw. en Geleerden Heere, Henricus van Berkum. Nader Overzien en merkelyk Vermeerdert, door den Wel Ed: Gestrengen Heere J.A.B. M.D. Met Fraaije Koopere Plaaten, en een Geslagt-lyst verciert. Gouda; 1762; Gysbert en Willem de Vry; met 4 (uitslaande) kopergravures en 1 (uitslaande) geslachtlijst en gegraveerd wapen op titelpagina; origineel goudgestempeld half leer met kartonnen platten; onafgesneden exemplaar; (28), 616, (10) p. Compleet. Rug vakkundig gerestaureerd aan bovenzijde. Met gegraveerd ex-libris van Isaac Meulman. Nijhoff-Van Hattum no. 20. [18770]

€ 450,00

Bertarelli, L.V.. Guida d'Italia del Touring Club Italiano; Italia Centrale; primo volume, territorio a est e a sud della linea Ferroviaria Firenze-Arezzo-Perúgia-Foligno-Terni-Roma; con 19 carte geografiche, 8 piante di città e 10 piantedi edifici. Milano; 1924; Mondaini; cloth; with maps and plans, some fold.; 611 pp. A few stamps inside, name and numbering on first endpaper. With index and list of abbreviations. Cover a trifle worn, slightly rubbed, a few scattered stains and a trifle discoloured. [20893]

€ 12,00

Beule, Oscar de. Moerzeke. Religieus-sociale monografie van een plattelandsgemeente. Zonder plaats; 1962; harde kaft met stofomslag; ill. en tabellen in zwart wit; 551 p. De stofomslag met hele lichte slijtage langs de randen. [30271]

€ 24,00

Bezemer, H.. Bergambacht zo het was en is. Lekkerkerk; 1984; drukkerij Typco bv; talloze foto-ills. in zw/w; goud gestempelde harde kaft met stofomslag; 20x18,5 cm.; 127 p. Net exemplaar. [20994]

€ 19,00
Bianchi Barriviera, Lino.
Bianchi Barriviera, Lino.

Bianchi Barriviera, Lino. Vedute di Napoli. Napoli; 1957; il Banco di Napoli; loose sheets (as issued) in portfolio; folio size; with 5 original and signed etchings by Lino Bianchi Barriviera; printed on handmade paper; text by Bruno Molajoli, in Italian, Spanish, English and German; n.pp. Views of Naples. Very fine copy. [31246]

€ 240,00
Bijlo, J.

Bijlo, J. Kroniek van Kapelle-Biezelinge en Eversdijk. Z.p.; z.j.; J. Bijlo, met steun van het Zeeuwsch Gen. der Wet.; uitsl. kaarten, foto's en andere illustraties, wapens, lijsten enz.; 314 en XXXII p. [11153]

€ 95,00
Bijlo, J.
Bijlo, J.
Bijlo, J.
Bijlo, J.

Bijlo, J. Kroniek van Kapelle-Biezelinge en Eversdijk.

N.p.; 1923; J. Bijlo, met steun van het Zeeuwsch Gen. der Wetenschappen; uitslaande kaarten, plattegronden, illustraties, gemeente-wapens, tabellen; pb. 314, XXXII pp.

Zeldaam! Fraai exemplaar

[4153]

€ 110,00

Blaeu, Joan. Toonneel der steden van Holland, Westvriesland, Utrecht. Z.p.; z.j. (ca.1975); facs. edition; leather with dust jacket; very attractive ills. in colour; 33x48,5 cm.; n.pp. Original edition 1652. Large format, printed on luxurous paper. Nicely decorated endpapers and ornamented capital letters. Names in ink frontispiece, dust jacket with occasionally small stains. [20016]

€ 50,00

Blatter, Silvio, Dubler, Anne-Marie, Pichard, Alain & Winkler, Gabriela. Visages de la Suisse. Lausanne; 1986; Éditions 24 Heures; hardcover with dust jacket; sewn binding; 4o; photography in colour and b&w, by Annemarie Grobet, Karl Iten, Herbert Maeder, Fernand Rausser, Hans R. Schläpfer, Roland Schneider, Walter Studer & Eduard Widmer; text in French; 320 pp. Pictorial view of Switzerland, with accompanying text. [26694]

€ 20,00

Blink, H. & Boerman, W.E.. Atlas behoorende bij wis- en natuurkundige aardrijkskunde, in 12 gekleurde kaarten. Groningen; 1923; P. Noordhoff; vijfde, herziene druk; zachte kaft; 14,5x21 cm.; Koeman: Blin A5; 12 gelithografeerde kaarten in kleur; Vernieuwde band, met titel, auteur en overige gegevens in inkt op het voorplat vermeld. [24164]

€ 20,00

Blink, H. & Boerman, W.E.. Atlas behoorende bij wis- en natuurkundige aardrijkskunde, in 12 gekleurde kaarten. Groningen; 1923; P. Noordhoff; vijfde, herziene druk; zachte kaft; 14,5x21 cm.; Koeman: Blin A5; 12 gelithografeerde kaarten in kleur; Rug aan boven- en onderzijde iets beschadigd, band enigszins verkleurd en wat kleine vlekjes. [24163]

€ 25,00
Blondeel, Valentyn Jan.
Blondeel, Valentyn Jan.
Blondeel, Valentyn Jan.

Blondeel, Valentyn Jan. Beschryving der stad Utrecht, Behelzende derzelver Opkomst, en voornaamste Lotgevallen. Mitsgaders de opvolging der Bisschoppen tot het einde der twaalfde eeuwe. Benevens eene verhandeling over de vyf Collegiale Kerken, voornamelyk, die van S. Marten en S. Salvator. Utrecht; 1757; Hermanus Besseling. Engraved frontispiece; title printed in red and black; 2 folded maps and a folded plate of the "Doms-kerk" by R. Blokhuyse ( 'St. Maartens Kerk en Toren' and 'Dezelve in 't klein met het Bisschopshof') of which a part is double and can be lifted up. Contemp. Vellum; (4), LII; 396 pp. Good original copy [31430]

€ 175,00

Boccardi, Renzo. Le Lac Majeur et les Iles Borromées. Paris; 1931; Éditions Alpina; softcover with plasticized wrappers; ca. 24x33 cm.; photography in b&w; full page watercolours (printed in colour), by F. Vellan; text in French; no. 951 of 1,850 numbered copies; 112 pp. [26314]

€ 19,00

Boerema, J. en H.J.. Vlijtige armoede en tonnen gouds. Marum-de Wilp; 1989; Rabobank; karton zonder stofomslag; ill. in zwart wit; 316 p. Over twee eeuwen gemeente Marum. Lichte beschadiging onderaan de rug. [19105]

€ 14,00

Boersma, P.. Alblasserdam's heden en verleden in honderd opstellen beschreven. Zaltbommel; 1974; Europese Bibliotheek; met zwart/wit afbeeldingen; geïllustreerde harde kaft; 15x21 cm; XVI, 448 p. Band iets verkleurd langs de randen. [17695]

€ 16,00

Boink, H., Morsink, A. Wynia, S., e.a. (red.). Van raadhuis tot gemeentehuis. Denekamp; 1980; Heemkunde Denekamp; softcover; ill. in zwart wit; uitgave n.a.v. de ingebruikname van het gemeentehuis in Denekamp, mei 1980; gesigneerd met opdracht door burgemeester J. Norbart; 144 p. Voorplat met een enkel roestvlekje. [28425]

€ 10,00
Bojunga, I.C.A..
Bojunga, I.C.A..

Bojunga, I.C.A..

Der Hannoversche Staatsbürger. Ein praktischer Wegweiser durch das gesammte Hannoversche Rechtsgebiet, mit besonderer Berücksichtigung der in den einzelnen Provinzen geltenden Special-Rechte und Geseße.

Leer; 1857; Verlag von Wilh. Bock; cardboard; 8vo; register; XVI, 430 pp.

Cover worn. Serious foxing throughout.

[34792]

€ 15,00

Bom, Barend van der. 's-Gravendeel in oude ansichten. Deel 1 & 2. Zaltbommel; 1980; Europese BIbliotheek; zachte kaft; in 1 band; ill.; 38 en 76 ansichten met onderschrift. Goed exemplaar. [31912]

€ 14,00

Bom, Barend van der. 's-Gravendeel in oude ansichten. Deel 2. Waarin afbeeldingen van 's-Gravendeel, Schenkeldijk en De Wacht. Zaltbommel; 1975; Europese Bibliotheek; harde kaft; ill.; 76 ansichten met onderschrift. [31910]

€ 12,00

Bomhof, Grady. Gouderak in mijn herinnering. Eenvoudige belevenissen. Hilversum; 1996; softcover; 2e gewijzigde druk; ill. in zwart wit; gesigneerd door de auteur; 201 p. Minieme gebruikssporen. [32341]

€ 14,00
Boo, A. de.

Boo, A. de. Van Quaden Damme tot Kwadendamme. Kwadendamme; 1972; privé-uitgave, in eigen beheer uitgegeven; zachte kaft, blanco omslag; ill.; uitslaand kaartje; typoscript; 81 p. Goed exemplaar. [33701]

€ 40,00