Loading...

Theology

Results 1 - 24 of 413

Zschokke, Heinrich. Gods almagt in de werken der natuur. Utrecht; ca. 1853; N. de Zwaan; leer; met gelithografeerde titel; derde druk; 455 p. Rug aan boven- en onderkant licht ingescheurd. Roestvlekjes. Sneden verkleurd. Naam in inkt op titelblad. [19204]

€ 45,00

Zedig-vrijmoedige bedenkingen tegen een, in gerucht zijnd, concordaat, tusschen Z.M. Willem II en den pauselijken stoel. Amsterdam; 1841; A.B. Saakes;derde druk; zachte kaft; 14x23,5 cm.; 26 p. Exemplaar wat rafelig en met wat vouwtjes aan de randen. Klein gaatje in het voorplat en enkel pagina's met ezelsoren. [21993]

€ 30,00

Zander, Valentine. Saint Séraphim de Sarov. Troyes; no year; Les Imprimeries Paton; softcover, stapled; pocket size; 64 pp. Fine copy. [31818]

€ 15,00

Wuyts, Jan. Wat ons ten diepste beweegt; homilieën. Z.pl.; 2006; uitgeverij "P"; softcover; 8vo; met tekeningen van Lief Derick; 182 p. [26955]

€ 10,00

Wuite, J. (ed.). Doopsgezind Jaarboekje voor 1929. Assen; 1928; L. Hansma; 4 ills. in b&w.;soft cover; 12 x 16 cm.; 181 pp.; 22 pp. with advertisements. Illustration on endpaper: portrait from Ds. S. Lulofs. Name on endpaper. Annotations on pages. Cover shows slight traces of wear and a waterstain. [16971]

€ 15,00

Wright, G.F.. Wetenschappelijke bijdragen tot bevestiging der oud-testamentische geschiedenis. Rotterdam; 1907; F.A.Daamen; translation by C. Oranje; foreword by A. Kuyper; giltstamped cloth; 15,5x20,5 cm.; 335 pp. Fine copy.Titlepage foxed. [18597]

€ 10,00

Wohlenberg. D. Gustav. Kommentar zum Neuen Testament; Das Evangelium des Markus. Leipzig; 1910; A. Deichert'sche Verlagsbuchhandlung Nachf.; halfleather; X, 402 pp. [25285]

€ 10,00

Woelderen, Helene W. van. Waren Jesus und Joseph von Arimathia in England? Artikelserie in vier Teilen. Dachsbach-Rauschenberg; 1975; Selbstverlag Missionsbund Wortgemeinde; softcover; pocket size; ca. 12x18 cm.; 48 pp Near fine copy. [31786]

€ 15,00
Witte, Petrum de.
Witte, Petrum de.

Witte, Petrum de. Catechizatie over den Heidelbergschen Catechismus, der Gereformeerde Christelijke Religie, Uytgegeven na voorgaende visitatie en approbatie des E. Classis van Hoorn. Amsterdam; 1728; Erfg. van Wed. G. de Groot. Contemporain perkament; frontispiece; (32), 794, (36) p. Pekament met vuilaanslag; frontispiece gedoubleerd i.v.m. scheur. [33899]

€ 75,00
Witsii, Hermannii (Herman Witsius).
Witsii, Hermannii (Herman Witsius).

Witsii, Hermannii (Herman Witsius). De Oeconomia Foederum Dei Cum Hominibus Libri Quattor. Rhenum; 1693; Franciscum Halmam / Gulielmum van de Water. Title printed in red and black with woodcut. 4to. Contemp. halfcalf binding with raised bands; black label lettered in gold; (34), 919, (17) He was born at Enkhuizen. He studied at the University of Groningen, Leiden, and Utrecht. He was ordained in the ministry, becoming the pastor of Westwoud in 1656 and afterwards at Wormer, Goes, and Leeuwarden. He became professor of divinity successively at the University of Franeker in 1675 and at the University of Utrecht in 1680. In 1698 he was appointed to the University of Leiden as the successor of the younger Friedrich Spanheim. He died in Leiden. He was born at Enkhuizen. He studied at the University of Groningen, Leiden, and Utrecht. He was ordained in the ministry, becoming the pastor of Westwoud in 1656 and afterwards at Wormer, Goes, and Leeuwarden. He became professor of divinity successively at the University of Franeker in 1675 and at the University of Utrecht in 1680. In 1698 he was appointed to the University of Leiden as the successor of the younger Friedrich Spanheim. He died in Leiden. While in his theology Witsius aimed at a reconciliation between the reigning orthodoxy and Covenant Theology (also known as federalism), he was first of all a Biblical theologian, his principal field being systematic theology. This belongs to his chief work. (First edition Leeuwarden, 1677). He was induced to publish this work by his grief at the controversies between Voetians and Cocceians. Although himself a member of the federalistic school, he was in no way blind to the value of the scholastically established dogmatic system of the Church. In the end, he did not succeed in pleasing either party. Fine copy. [30479]

€ 250,00
Witsii, Hermannii (Herman Witsius).
Witsii, Hermannii (Herman Witsius).

Witsii, Hermannii (Herman Witsius). Exercitationes Sacrae in Symbolum quod Apostolorum dicitur. Et in Orationem Dominicam. Editio secunda. Franequerae; 1689; Johannem Gyselaar. Title printed in red and black with woodcut. 4to. Contemp. halfcalf binding with raised bands; black label lettered in gold; (24), 535, (17), 242, (6) pp. He was born at Enkhuizen. He studied at the University of Groningen, Leiden, and Utrecht. He was ordained in the ministry, becoming the pastor of Westwoud in 1656 and afterwards at Wormer, Goes, and Leeuwarden. He became professor of divinity successively at the University of Franeker in 1675 and at the University of Utrecht in 1680. In 1698 he was appointed to the University of Leiden as the successor of the younger Friedrich Spanheim. He died in Leiden. He was born at Enkhuizen. He studied at the University of Groningen, Leiden, and Utrecht. He was ordained in the ministry, becoming the pastor of Westwoud in 1656 and afterwards at Wormer, Goes, and Leeuwarden. He became professor of divinity successively at the University of Franeker in 1675 and at the University of Utrecht in 1680. In 1698 he was appointed to the University of Leiden as the successor of the younger Friedrich Spanheim. He died in Leiden. While in his theology Witsius aimed at a reconciliation between the reigning orthodoxy and Covenant Theology (also known as federalism), he was first of all a Biblical theologian, his principal field being systematic theology. [30484]

€ 175,00

Willemzen, Jakob. Gezangen vande Gangen Gods in zijn Heiligdom, (dat is) Eenige Aanmerkingen van de bizondere daden Gods: ontrent het bestuur van zijn kerke; voor de Wet en onder het Ouwde Testament, van Adam tot Moses en van Moses tot Christus. Ontworpen in verscheide Dicht-maat. Middelburg; Aaron van Poulle; 1683. Contemp. perkament; (24), 399, (1) p. Band met slijtageplekken; tekst gedeeltelijk met enige vochtschade. Jakob Willemzen (of: Jacobus Willemsen), geboren te Middelburg in 1644 alwaar hij overleed in 1712, was kiesheer in zijn gebooterstad, legde zich toe opp de godgeleerdheid en de Hebreeuwse taal, hield oefeningen en beoefende de geestelijke poëzie. In zijn jeugd was hij lid van de rederijkerskamer "Het bloemken Jesse". Ref.: Van der Aa, Biogr. woordenboek. Deze uitgave wordt zelden aangeboden! [25626]

€ 290,00

Willems, Henk. Meer dan turf. Uit zeven eeuwen parochie H. Nicolaas Meijel. Z.pl.; 2005; eigen beheer; harde kaft; ill. in kleur en zwart wit; 224 p. Naam op schutblad. [28442]

€ 16,00
Westphal, Alexandre.

Westphal, Alexandre. Le Symbole des Apôtres. Ses origines- sa formation- la valeur religieuse de son enseignement. Neuilly; 1928; Éditions de "La Cause"; softcover; 13x19 cm.; 127 pp. Name on frontcover. [34072]

€ 30,00
Westerhoven Junior, Jan van.
Westerhoven Junior, Jan van.

Westerhoven Junior, Jan van. Zomer-Buitenleven en Wandelingen, den Schepper in zyne Schepselen Beschouwende en Verheerlykende; in Bespiegelingen Over Gods grote Werken, als: over het Uitspansel, de Zon, Maan en Sterren; over de Aarde, Bergen, Bosschen, Koorn, Wei- en Moeslanden, Lusthoven en Tuinen; over de Zeeën, Meiren en Rivieren; over de Dieren, het Tamme Vee en Insekten; over de Bloemen, Kruiden, gewassen en andere Wonderen der Natuur; Alles ten dienste en ter aanspooring van het stille Landleven; bestiering van hun, die Buitenplaatsen, Hoven of Tuinen bezitten, hoe daarvan het waare nut op de beste wyse te genieten, en het misbruik voortekome; door Jan van Westerhoven Junior. Met fraaije Kunst-Plaaten. De Vierde Druk. Amsterdam, Martinus de Bruyn, z.j. [1771?] gr. 8o: *-2*8 3*2 A-2E8 2F6, (36) 457 (3) p. ¶ In contemporain halflederen band met gemarmerde platten (nogal sleets, vooral aan de hoekjes); gemarmerde schutbladen. Voorafgaat het frontispiece door P. Sluiter uit de oorspronkelijke uitgaven met de tekst: Den Schepper Verheerlykt in de Schepselen. Blijkens de voorrede van de drukker is slechts de spelling in deze vierde druk aangepast. Bevat lofdichten van: Joachim Oudaan, D[avid?] van Hoogstraten, Karel van Bracht, Pieter van Bracht d.d. 16-12-1684; ‘Non est mortale quod opto’ en een drempelgedicht over de fraaie buitens rondom Haarlem door Van Westerhoven. Aan het slot, p. 447-457, komt nog een lang gedicht voor van Joachim Oudaan, getiteld: "God En ’t Goddelyke, Gekent, en doorzien, uyt de Schepselen". Met 6 ingevoegde, uitvouwbare gravures door Coenraad Decker: t.o. p. 30: gezicht op Haarlem vanaf de Blinkert; p. 54: de vuurbaak te Zandvoort; 238: het Haarlemmerhout; 264: Het Spaarne; 296: de weilanden bij Heemstede; en 318: een buiten onder Bloemendaal (de Kruidberg?). De wandelingen hebben de vorm van een dialoog tussen Paulus Waarmond en Johannes Weetlust. De eerste druk van dit werk verscheen al in 1685 moet zijn; een tweede druk in 1715, een derde in 1737 en een andere vierde druk bij C.H. Bohn eveneens te Haarlem, waarvan dit een titeluitgave is, zij het met een geheel andere titel! Niet in Springer & Klassen; cf. S&K 4680 [2e dr. 1715]. Slechts één ander exemplaar in STCN! JAN VAN WESTERHOVEN was diaken en leraar bij de Haarlemse doospsgezinde gemeente van de Vlaamse Blok, waar hij in 1662 uit verbannen was, omdat hij avondmaal bij de Waterlanders had gevierd. Hij ging toen naar de Peuzelaarsteeg, waar hij in 1672 oudste werd, en toen die gemeente samenging met de Vlaamse Lammisten. In maart 1683 wijdde hij het nieuwe kerkgebouw in. Van Westerhoven sympathiseerde nogal met het collegiantisme. Mennonite Encyclopedia IV, 932; Verheus, Naarstig en Vroom (Haarlem 1990), 76. [28352]

€ 490,00
Weinreb, F..

Weinreb, F.. "Heeft de mens nog een toekomst?". Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal. Bussum; 1971; Academie voor de Hebreeuwse Bijbel den de Hebreeuwse Taal; softcover, geniet; typoscript, gestencild; oplage van 200 exemplaren; met 2 bijlagen los toegevoegd, een artikel door F. Weinreb en aanvullend lesmateriaal; 41 p. Goed exemplaar. [34190]

€ 20,00

Weinbach, Mendel. Give us life; mesholim and masterwords of the Chofetz Chaim. Jerusalem/ New York; 1969; Feldheim Publishers; hardcover; sewn binding; 8vo; 256 pp. Fine copy. [27410]

€ 10,00
Water, J.W. te.
Water, J.W. te.

Water, J.W. te.

Kort Verhaal der Reformatie van Zeeland in de zestiende eeuwe; Benevens eenige verhandelingen dienende tot ophelderinge van de historie der kerk-hervorminge aldaar: Begonnen door den Wel Eerwaarden Heer Willem Te Water, in zyn leven Predikant laatst te Axel; Voltooid, en uitgegeven door deszelven Zoon Jona Willem Te Water, Predikant te Vlissingen.

Middelburg; 1766; Pieter Gillissen; full leather; spine with gilt printed floral decoration; XVIII, 480, +117 pp. These 117 pp. comprises the "Bylaagen dienende tot het kort verhaal der reformatie van Zeeland in de XVI eeuwe", an enclosure.

Last pp. waterstained. Marbled boards worn; top of spine damaged (small piece missing).

[34884]

€ 180,00
Water, J.W. te.
Water, J.W. te.

Water, J.W. te. Kort Verhaal der Reformatie van Zeeland in de zestiende eeuwe; Benevens eenige verhandelingen dienende tot ophelderinge van de historie der kerk-hervorminge aldaar: Begonnen door den Wel Eerwaarden Heer Willem Te Water, in zyn leven Predikant laatst te Axel; Voltooid, en uitgegeven door deszelven Zoon Jona Willem Te Water, Predikant te Vlissingen. Middelburg; 1766; Pieter Gillissen; halfleather; marbled boards; spine with gilt printed floral decoration; XVIII, 480, +117 pp. These 117 pp. comprises the "Bylaagen dienende tot het kort verhaal der reformatie van Zeeland in de XVI eeuwe", an enclosure. Last pp. waterstained. Marbled boards worn; top of spine damaged. [15137]

€ 195,00

Walsh, Le Vte.. Saint Louis et son siècle. Tours; 1851; A. Mame et Cie., éditeurs; blindstamped halfleather; gilt decorated spine; all edges gilt; enriched with woodengravings; frontispiece with woodengraved portrait of Louis IX, Roi de France; 468 pp. Woodengravings with foxing. [26610]

€ 34,00

Vriese, Willem Hendrik de. Redevoering over de maatschappij "Tot nut van 't algemeen", in betrekking tot de zedelijke behoefte voor ons vaderland, in den tegenwoordigen tijd. Uitgesproken ter opening van de jaarlijksche algemeene vergadering dier maatschappij, op den 10den augustus 1841. Z.pl.; 1841; zachte, papieren, kaft; 54 (6) p. Zeldzaam! Rug vernieuwd, voorplat met lichte plooi. [22941]

€ 60,00

Vredendaal, Jaap van & Meiden, Willem van der. Heliand. Een Christusgedicht uit de vroege middeleeuwen. Amsterdam; 2007; uitgeverij SUN; softcover; 2e druk; uit het Oudsaksisch vertaald, geannoteerd en ingeleid door Jaap van Vredendaal; aangevuld met fragmenten van de Oudsaksische Genesis; vertaald door Redbad Veenbaas; met medewerking van Willem van der Meiden; ill.; 270 p. Enige verkleuring op het voorplat, overigens een goed exemplaar. [32154]

€ 16,00

Vorst, I.. Gebeden voor de verzoendag. 2 delen. Amsterdam; 1983; Nederlands-Israëlietisch Kerkgenootschap; linnen banden; vertaling en bewerking door I. Dasberg; tekst in het Nederlands en Hebreeuws; XXV, 518 & 519- 980 p. Goede staat. [32572]

€ 20,00

Vonk, C.. Is de tegenwoordige strijd over de wedergeboorte der kinderkens wel noodig? Toespraak gehouden in de vergadering van den Raad der Gereformeerden Kerk te Schiedam in December 1943. Z.pl.; z.j. (ca. 1944); zachte kaft; 40 p. Zeldzaam! [21778]

€ 10,00