Loading...

Theology

Results 217 - 240 of 341
N.n..

N.n..

De Kindervriend.

Amsterdam; zonder jaar; H. Höveker; zachte kaft; 7x11 cm.; 8 p.

Goed exemplaar.

[36747]

€ 20,00
N.n..
N.n..
N.n..

N.n..

De leidsman der jeugd. Tiental verhalen tot opwekking en aankweeking van eenen godsdienstigen zin.

Amsterdam; zonder jaar (ca. 1850); J.D. Sybrandi; zachte kaft; 10,5x17 cm.; met 2 litho's; 101 p.

Rug gerepareerd met lijm. Bandje wat lichte gebruikssporen. Binnenwerk met hier en daar wat foxing en een enkel vochtvlekje.

[36780]

€ 50,00
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..

N.n..

Die Lambeth Apokalypse - Apocalypse of Lambeth Palace.

Stuttgart; 1990; Coron Verlag / Verlag Müller & Schindler. 2 Volumes: 1. Exact reproductionof the original manuscript MS 209 (made in 1260) of the Canterbury Library. . Manuscript in red leather binding, spine with 5 raised bands, with silver corner fittings, front emblem of the Bibliotheca Lambethana and two clasps. 112 pages; 78 halfpage richly gilt miniatures, one introduction image and 28 other full page miniatures. Minatures with gold plated decorations. These decorations are gold plated by hand (real gold 23 1/2 carat). Commentary volume bound in the same leather, spine with 5 raised bands and gilt printed emblem of the Bibliotheca Lambethana. Both volumes (ca. 20x 29 cm) stored in a joint leather case on which a cover of a replica of a Limoges enamel jewelry (with gilt copper): In the center Jesus Christ and in the corners the symbols of the 4 evangelists. On the sides of the box also the symbols of evangelists in gilt copper.2. Text-volume ( in German language) by Ruth Mettler (explanation of the illustrations), Nigel Morgan, Michelle Brown and Frauke steenbock (art-historical comment)

Nr. 32 of 250 copies. In excellent condition! Added: Prospect and invoice of the first owner

[33837]

€ 2500,00
N.n..
N.n..

N.n..

Directives capitulaires. XV Chapitre General.

Romne; 1968; Maison Generalice Pretres du S. Coeur; artificial leather; ca. 11x17 cm.; 221 pp.

Very fine copy.

[34308]

€ 20,00
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..

N.n..

Geschenk voor de jeugd. Korte onderrechting in den natuurlijken godsdienst/ Geschenk voor de jeugd. Beschryving van het land Kanaan. 2 delen in 1 band.

Amsterdam; 1784 & 1789; Johannes Allart; halfleer met gemarmerde platten; 9x14 cm.; enkele gravures; 212 & 224 p.

Bandje met wat lichte slijtagesporen.

[36927]

€ 250,00
N.n..
N.n..

N.n..

Golden Grains. A collection of little counsels for the sanctification and happiness of every-day life. First series.

Dublin; 1884; M.H. Gill & Son; clothbound; gilt printed; 6x9 cm.; translated from the French; 173 pp.

First and final pages with foxing.

[36870]

€ 30,00
N.n..
N.n..
N.n..

N.n..

Leerzame bijbelsche zinnebeelden voor de jeugd. Met uitleggende versjes verrijkt.

Z. Boemel; 1816; J. Noman; zachte kaft; gekartonneerd; 10x16 cm.; verlucht met gravures; 46 p.

Band deels vernieuwd. De meeste gravures zijn rood aangetipt. Hapje uit het titelblad.

[36988]

€ 200,00
N.n..

N.n..

Leeven van den zeer eerweêrden heer Joannes Benedictus de Clerck, pastor van Willebroeck, in den Heere overleeden den 4 july 1804.

Antwerpen; s.a.; C. Parys; halfleer; ca. 10 x 17,5 cm.; 192 p.

Eerste bladzijden met vochtvlek. Bandje met lichte gebruiks- en slijtagesporen, platten hier en daar geschaafd.

[35255]

€ 80,00
N.n..
N.n..

N.n..

Levensschetsen van voorname mannen uit den Bijbel, onderling vergeleken voor de jeugd. I.

Leyden; 1825; D. du Mortier en Zoon; zachte kaft, karton; ca. 10x16 cm.; 158 p.

Voorplat, titelblad en voorrede met klein gaatje door verbranding. Bandje met lichte gebruikssporen.

[36910]

€ 40,00
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..

N.n..

Missale Romanum ex decreto sacrosancti concilii Tridentini restitutum. Concilii Tridentini Restitutum, S. Pii V. jussu editum, Clementis VIII. Et Urbani Papae Octavi Auctoritate Recognitum etc..

Antverpiae;1765; Ex Architypographia Plantiniana. Folio 37 x 24 cm. Title with copperengraving; printed in red and black; (68), 624, CXXVIII, (4), 8, (24) pp. and 45 pp additions from the 19th century. With 8 full page copper engraved plates and numerous woodcut ornamental initials. Binding; contemporary full red morocco, both sides with gilt printed floral ornaments; spine with raised bands and gilt ornaments.; edges gilt, marbled endpapers. Bindind with 4 nice copper corner pieces with floral ornaments and two decorated copper clasps. Front and back side have both religious representations in copper.

Book / binding in very good condition.

[33147]

€ 1600,00
N.n..

N.n..

Moeders schoot. Godsdienstige en zedelijke verhalen en versjes voor kinderen. 3 deeltjes. Jaargang 1867, no. 1, 9 en 11.

Schoonhoven; 1867; S.E. van Nooten; slappe kaft; ca. 12x19 cm.; elk deeltje met een steendruk in kleur; 16, 33-48 en 65-80 p.

Naam vorige eigenaar op het voorplat. De deeltjes met een enkel klein scheurtje.

[36536]

€ 35,00
N.n..
N.n..

N.n..

Sephirath haomer. Jewish prayerbooklet.

Rödelheim; 1891; J. Lehrberger & Comp.Text in Hebrew. Small Jewish prayer booklet 11x7 cm. ; half clorh with decorated paper boards; 72 leaves (144 pp.))

[35180]

€ 115,00
N.n..
N.n..
N.n..

N.n..

Siddur Avodat Israel. With English translation.

Tel Aviv; 1963; Sinai Publishing; metal bound, in perspex box; cover decorated with Jewish symbolism; 7x9,5 cm.; text in Hebrew and English; 446 pp.

Fine copy.

[35689]

€ 40,00
N.n..

N.n..

Willem de jonge zwerver of God verlaat de weezen niet. Een verhaal uit de tegenwoordige tijd.

Amsterdam; zonder jaar; G. van der Linden; slappe kaft; blanco bandje; 12,5x21 cm.; 16 p.

Hoekje van bladzijde 7 met misdruk, waardoor enige tekst is weggevallen.

[36740]

€ 35,00
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..

N.n..

Wonderlyk leven van de heylige Godelieve, maegd en martelaeresse, wiens heylige Reliquien berusten in de Parochiale Kerke tot Ghistel, Benevens vele schoone Miraekelen die zy in haar Leven en Naer haere dood gedaen heeft, ..... etc.

Cortryk; 1792; Jan Blanchet. Paper cover; with 9 woodcuts; 64 pp.

Complete, but rather poor copy. Very rare!

[36212]

€ 220,00
Nagtglas, F..
Nagtglas, F..

Nagtglas, F..

De Algemeene Kerkeraad der Nederduitsch-Hervormde Gemeente te Middelburg van 1574-1860.

Middelburg; 1860; J.C. & W. Altorffer; gebonden in halflinnen band met gemarmerde platten; 11x18 cm.; VIII, 207 p.

Band met wat hele lichte slijtagespoortjes.

[33454]

€ 50,00
(Nauta, TH.).
(Nauta, TH.).

(Nauta, TH.).

Antwoord op het geschrift van den Heer J.C. [J. Cramer] Tot Titel voerende: Rechtmatigheid van het Formulier van Alexander VII. en van de Bulle Unigenitus van Clemens XI. Met een Aanhangzel behelzende....

Amsterdam; 1784; J. Verlem; marbled paper cover; XVI; 468; [10] pp.

Poor uncut copy; marbled cover soiled and damaged. last 30 pages water stained.

[17357]

€ 50,00
Newton, John and Hanna More.
Newton, John and Hanna More.

Newton, John and Hanna More. Briefwisseling tusschen John Newton en Hanna More: voorafgegaan door een kort levensberigt van Hanna More. Amsterdam; 1842; H. Höveker. "Uit het Engelsch doorr t.M. Looman". Gilt printed half leather with raised bands; XX, 116 pp. In very good condition. [34108]

€ 75,00
No author.

No author.

De Staatsraad, Directeur-Generaal, voor de zaken der Hervormden en andere eerediensten, behalve dien der Roomsch katholijken. In aanmerking genomen hebbende, de bepalingen bij artikel 9, 20 en 24 van het organiek besluit, van den 12den Julij 1814, no. 58 en bij de gearresteerde reglementen der hoofd-synagogen vastgesteld, omtrent de betrekking der hoofd-synagogen tot de synagogale ressorten.

Z.pl.; 1821; zachte kaft; bijlagen, rekening, verantwoording en begroting Nederlands Israëlitische ring-synagoge; 71 (4) p.

Vernieuwde band met "koeievlek" motief.

[25181]

€ 25,00
No author.
No author.

No author.

Nieuw hemels palm-hof verciert met getyden, litanien en gebeden; getrokken uyt de H. Schriftuer en de HH. Oud-vaders.

Antwerpen; n.d. (ca. 1770); J. Grange; gilt decorated leather; all edges gilt; ca. 9x14,5 cm.; 24, 358 pp.

Book of prayers. Cover slightly worn along extremities. Lettering (title) at spine faded. Owner's entry, in ink, at first endpaper.

[24841]

€ 80,00
No author.

No author.

Reglement op de administratie der kerkelijke fondsen en de kosten van den eeredienst bij de Hervormde Gemeenten, in de Provincie Zeeland.

Middelburg; z.j. (ca. 1820); A.P. de Winter; zachte kaft; 24 p.

Vernieuwde papieren band met "koeievlekken" motief.

[25135]

€ 15,00
No name.
No name.

No name.

Le solitaire du Mont Carmel; épisode des premiers temps du christianisme.

Tours; 1863; Ad. Mame et Cie.; frontispiece (woodengraving); halfcloth, marbled; 139 pp.

Pp. 137/138 damaged, stuck together. Signs of wear. Front cover damaged on edge. Spine slightly damaged at the bottom.

[13901]

€ 35,00
Noort, J.J. van.

Noort, J.J. van.

De kleine Johan.

Amsterdam; zonder jaar; Egeling's Boekhandel; zachte kaft, geniet; ca. 13x19 cm.; met enkele litho's in kleur; 40 p.

Rug aan de onderzijde iets beschadigd.

[36917]

€ 15,00
Nüse, H..
Nüse, H..

Nüse, H..

Sleutel van de verborgenheid der laatste tyden, of de Zegenpraal des Christendoms over alle volken der aarde.

Rotterdam; 1817; Nicolaas Cornel. Portret van de auteur door C. Groeneveld, gegraveerd door J.F. Lange. Gegraveerd titelblad; Goudbedrukt halfleer met gemarmerde platten; (6), XII, (12),390, (2) p.

[30494]

€ 95,00