Loading...

Social history

Results 1 - 24 of 121

Zips, Werner (ed.). A universal philosophy Rastafari in the third millennium. Kingston, Miami; 2006; Ian Randle Publishers; paperback edition; ills. in colour; XXXII, 313 pp. This volume brings together contributions from well-known Rastafari practioners and social scientists as a counter to the unilateral politics of outside definition, identification, and misrepresentation. They discuss Rastafari as an experiential philosophy; its historical and contemporary global cultural dimensions and its contribution to issues such as decolonization, reparation and repatriation. With index. [24626]

€ 12,00

Witt Talmage, T. de. The masque torn off. London; 1879; Richard D. Dickinson; hardbound cloth; spine with gilt lettering; small 8vo; ills.; 526 pp. Verso of frontcover with remnants of removed label, otherwise a fine copy. [31677]

€ 45,00

Wielemaker, K.. Biggekerke; zijn burgerlijke en kerkelijke geschiedenis. Middelburg; 1903; K. le Cointre; harde, linnen, kaft; enkele kaartjes in zwart wit; 143 p. Zeldzaam! Rug vernieuwd vernieuwd. Naam en adres vorige eigenaar op titelbladblad. [25023]

€ 90,00
Werkhoven, C..

Werkhoven, C..

De wilde roos; een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink; no. 9 "Hoe het groeide", een beknopte geschiedenis van het ontstaan, de ontwikkeling en den tegenwoordigen toestand der soc.-dem. arbeiderspartij in Nederland.

Amsterdam; 1928; n.v. Ontwikkeling; softcover; 12,5x15,5 cm.; 32 p.

Diagonale vouw over het rechtergedeelte van het voorplat.

[22100]

€ 17,00
Werkhoven, C..

Werkhoven, C..

De wilde roos; een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink; no. 10 (vervolg) "Hoe het groeide", een beknopte geschiedenis van het ontstaan, de ontwikkeling en den tegenwoordigen toestand der soc.-dem. arbeiderspartij in Nederland.

Amsterdam; 1928; n.v. Ontwikkeling; softcover; 12,5x15,5 cm.; gepagineerd (1) 34-61 p.

Wat roestvlekkig op de platten.

[22101]

€ 17,00

Weezenvriend, Een (Jacobus Kousemaker). Levensgeschiedenis van een Zuid-Bevelandschen wees; bijdrage tot kenschetsing van Zuid-Bevelandsche toestanden, gebruiken en eigenaardigheden; uitgegeven ten voordeele van het opterigten Zuid- en Noord-Bevelandsch plattelands-Weeshuis. Goes; 1978; Heemkundige Kring de Bevelanden; herdruk van de oorspronkelijk in Goes verschenen editie van 1868/69; zachte kaft; ill. in zwart wit; XIV, 63 (12) p. Met een alfabetische naamlijst der "inteekenaren". [23805]

€ 19,00
Wagner, C..

Wagner, C..

Vaillance.

Paris; 1920; Librairie Fischbacher; halfleather; small 8vo; 281 pp.

Fine copy.

[34339]

€ 22,00
Vries, Simon de.
Vries, Simon de.

Vries, Simon de. De groote schouw-plaets der jammerlijcke bloed-en-moord-geschiedenissen, vervattende onder vijf-en-tseventigh opschriften ontrent twee-honderd voor-beelden der ellendige uytwerckselen van haet, toorn, yversught, ontrouw,bedrogh, hooghmoed, wanhoop en allerley ongeregelde menschelijcke herts-toghten. Utrecht; 1670; Johannes Ribbius. Klein octavo; contemporain leer met vernieuwde rug. Gegraveerde frontispiece; (28), 675, (25) p. Rug vernieuwd; ovrigens in zeer goede staat. [33694]

€ 450,00
Vreese, A.M. De.
Vreese, A.M. De.

Vreese, A.M. De.

De Haven van Gent.

Brussel, Antwerpen, Leuven; 1933; N.V. Standaard-Boekhandel; Economisch-sociale Bibliotheek, ed. by F. van Goethem and G. Sap; ill., tables, graphics, folding plan; soft paper cover; 273 pp.

Cover slightly discoloured.

[13754]

€ 23,00

Verschoor, G.. Sassenheim in oude ansichten. Zaltbommel; 1985; Europese Bibliotheek; 3e druk; harde kaft; afb. in zwart wit, met begeleidende, informatieve tekst; 80 p. "In oude ansichten" is een serie boekjes waarin wordt vastgelegd hoe een bepaalde plaats er uitzag in de periode 1880-1925. [25253]

€ 14,00

velden, Paul van der. Gerhardus Hendrikus de Bruijn (1850-1937). Oprichter van en medefirmant in machinefabriek Wed. H.W. de Bruijn, katholiek activist in Enschede/ Lonneker en omstreken in de periode 1890-1930. Zonder plaats; 2007; hardcover; ill. in zwart wit; gelimiteerde oplage van 100 exemplaren; 159 p. Uitstekend exemplaar. [30741]

€ 39,00
Valeton, J.J.P., Adama van Scheltema, C.S., et al.
Valeton, J.J.P., Adama van Scheltema, C.S., et al.
Valeton, J.J.P., Adama van Scheltema, C.S., et al.
Valeton, J.J.P., Adama van Scheltema, C.S., et al.
Valeton, J.J.P., Adama van Scheltema, C.S., et al.
Valeton, J.J.P., Adama van Scheltema, C.S., et al.

Valeton, J.J.P., Adama van Scheltema, C.S., et al. Onze Geloofs- en Strijdzangen. Geheelonthoudersliederen. Leiden; s.a. (ca. 1900); T.J. Kousbroek; linnen bandje met goudopdruk; ca. 13,5x21 cm.; 80 p. Platten opgekruld. Ruggetje met kleine reparatie. [33276]

€ 25,00
V.H., Alexander (Alexander Verhuell).
V.H., Alexander (Alexander Verhuell).
V.H., Alexander (Alexander Verhuell).

V.H., Alexander (Alexander Verhuell).

Zijn er zoo? Schetsen uit de portefeuille man, deel 1 en 2.

Arnhem; 1851; p. Gouda Quint; goud- en blindbedrukt linnen; oblong, 38x28 cm.; gelithografeerde illustraties; ongepagineerd.

Beide delen met lichte slijtage, met name langs hoeken en randen. Bladzijden hier en daar iets roestvlekkig, meest in de marges. Schutbladen vernieuwd.

[24404]

€ 80,00

Tydings-Nab, Willeke. Vissers en vissersvrouwen van Arnemuiden 1870-1940. Goes; 1993; de Koperen Tuin; harde kaft; ill. in zwart wit; 84 p. Opgenomen zijn o.a. portretten van vissers en leursters, het binnenvaren van de vissersvloot en tal van dorpsgezichten. Keurig exemplaar. [30219]

€ 10,00

Suringar, W.H.. Patronaat over de armen. Leeuwarden; z.j. (ca. 1872); G.T.N. Suringar; zachte kaft; 46 p. Rug gerestaureerd, voorplat iets beduimeld en met hapje uit de bovenkant. Onopengesneden exemplaar. Etiketje aan binnenkant omslag. [23286]

€ 25,00
Stroeve, J..

Stroeve, J.. "Belgen in Zeeuws-Vlaanderen, 75 jaar later". Acquoy; 1989; eigen beheer; ringband-uitgave; ill.; typoscript; 47 aan één zijde bedrukte pagina's. Goed exemplaar. [33786]

€ 20,00

Steinmetz, S.R.. De nationaliteiten in Europa, eene sociographische en politische studie; Zuid- en Oost-Europa. Amsterdam; 1920; S.L. van Looy; linnen band; (8) 514 p. [25134]

€ 19,00

Steche, D., Stengel, E. & Wagner, M.. Lehrbuch der Biologie für Oberschulen und Gymnasien. 3. Band für die 5. Klasse mit 5 farbigen und 14 schwarzen Tafeln, 6 erbbiologischen Arbeitsblättern sowie zahlreichen Textbildern. Leipzig; 1940; Verlag von Quelle & Meyer; halfcloth; 8vo; ills., plates, fig.; Gothic script; 188 pp. National socialist racial theories. Cover slightly discoloured and a trifle foxed. [26091]

€ 15,00
(Spier, Jo).
(Spier, Jo).
(Spier, Jo).

(Spier, Jo).

Speurder huishoudboek 1939.

Amsterdam; 1939; De Courant, Het Nieuws van den Dag; halflinnen; ill. door Jo Spier; 32 p., gevolgd door wekelijks en maandelijks in te vullen bladen met uitgaven/bestedingen.

Hoekjes van de band met iets slijtage. Het huishoudelijk overzicht is ingevuld met een opsomming van wekelijkse uitgaven.

[34517]

€ 15,00

Sorge, F. van. Proeve, om te geraken tot eene nieuwe, algemeene wetgeving op het armwezen in Nederland. Middelburg; 1842; Drukkerij A.J. de Wilde; softcover; uitgegeven ten voordele der inrichting "Loon voor werk", te Middelburg; XVI, 132 p. Zeldzaam! Band vernieuwd. Een onafgesneden exemplaar. Bibliotheekstempeltje op titelblad. [25611]

€ 125,00

Soonius, J.W.. Psychologie in leven en wetenschap. Baarn; 1994; H. Nelissen; softcover; 2e druk; ill. in zwart wit; 343 p. De hoeveelheid informatie, het toegankelijke woordgebruik, alsmede de registers achterin het boek, maken het geheel tot een praktisch en handzaam naslagwerk. Goed exemplaar. [25517]

€ 10,00

Smelt, W.E.. Het oud-archief van de gemeente Zutphen; eerste stuk, inleiding/ inventaris. Utrecht; 1941; Kemink en Zoon; softcover; 220 p. Met o.a. gilde-archieven en archieven van de "Maatschappij van wijnkoopers" en aanhangsel (particuliere collecties). Exemplaar met enige vochtschade op en rond de rug (onderzijde), etiketje op voorplat en binnenwerk met enkele stempeltjes. [22739]

€ 10,00

Sirks, M.J.. Afkomst en Toekomst; Nederlandsch Tijdschrift voor het Bevolkingsvraagstuk en Erfelijkheidsleer, tevens Orgaan van de Eugenetische Vereeniging in Nederlandsch Indië en van de Nederlandsche Eugenetische Federatie. 's-Gravenhage; 1941; Martinus Nijhoff; zachte kaft, tabellen; 64 p. Hapje uit onderzijde achterplat, rug aan bovenzijde gerepareerd. Overigens wat lichte gebruikssporen. [26282]

€ 14,00
Senger, Michael & Bruns, Alfred (red.).

Senger, Michael & Bruns, Alfred (red.).

Kinderleben im kurkölnischen Sauerland.

Schmallenberg- Holthausen; 1992; Schieferbergbau- und Heimatmuseum; softcover; ills. in colour and b&w; 283 pp. + advertising.

Fine copy.

[22255]

€ 19,00