Loading...

Social history

Results 1 - 24 of 92
Zips, Werner (ed.).

Zips, Werner (ed.).

A universal philosophy Rastafari in the third millennium.

Kingston, Miami; 2006; Ian Randle Publishers; paperback edition; ills. in colour; XXXII, 313 pp.

This volume brings together contributions from well-known Rastafari practioners and social scientists as a counter to the unilateral politics of outside definition, identification, and misrepresentation. They discuss Rastafari as an experiential philosophy; its historical and contemporary global cultural dimensions and its contribution to issues such as decolonization, reparation and repatriation. With index.

[24626]

€ 12,00

Wielemaker, K..

Biggekerke; zijn burgerlijke en kerkelijke geschiedenis.

Middelburg; 1904; K. le Cointre; originele kartonnen kaft; enkele kaartjes in zwart wit; 143 p.

Zeldzaam! Rug vernieuwd vernieuwd. Naam vorige eigenaar op kaft.

[25023]

€ 80,00
Werkhoven, C..

Werkhoven, C..

De wilde roos; een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink; no. 9 "Hoe het groeide", een beknopte geschiedenis van het ontstaan, de ontwikkeling en den tegenwoordigen toestand der soc.-dem. arbeiderspartij in Nederland.

Amsterdam; 1928; n.v. Ontwikkeling; softcover; 12,5x15,5 cm.; 32 p.

Diagonale vouw over het rechtergedeelte van het voorplat.

[22100]

€ 17,00
Werkhoven, C..

Werkhoven, C..

De wilde roos; een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink; no. 10 (vervolg) "Hoe het groeide", een beknopte geschiedenis van het ontstaan, de ontwikkeling en den tegenwoordigen toestand der soc.-dem. arbeiderspartij in Nederland.

Amsterdam; 1928; n.v. Ontwikkeling; softcover; 12,5x15,5 cm.; gepagineerd (1) 34-61 p.

Wat roestvlekkig op de platten.

[22101]

€ 17,00
Wagner, C..

Wagner, C..

Vaillance.

Paris; 1920; Librairie Fischbacher; halfleather; small 8vo; 281 pp.

Fine copy.

[34339]

€ 22,00
Vries, Simon de.
Vries, Simon de.

Vries, Simon de. De groote schouw-plaets der jammerlijcke bloed-en-moord-geschiedenissen, vervattende onder vijf-en-tseventigh opschriften ontrent twee-honderd voor-beelden der ellendige uytwerckselen van haet, toorn, yversught, ontrouw,bedrogh, hooghmoed, wanhoop en allerley ongeregelde menschelijcke herts-toghten. Utrecht; 1670; Johannes Ribbius. Klein octavo; contemporain leer met vernieuwde rug. Gegraveerde frontispiece; (28), 675, (25) p. Rug vernieuwd; ovrigens in zeer goede staat. [33694]

€ 450,00
velden, Paul van der.

velden, Paul van der.

Gerhardus Hendrikus de Bruijn (1850-1937). Oprichter van en medefirmant in machinefabriek Wed. H.W. de Bruijn, katholiek activist in Enschede/ Lonneker en omstreken in de periode 1890-1930.

Zonder plaats; 2007; hardcover; ill. in zwart wit; gelimiteerde oplage van 100 exemplaren; 159 p.

Uitstekend exemplaar.

[30741]

€ 34,00
Valeton, J.J.P., Adama van Scheltema, C.S., et al.
Valeton, J.J.P., Adama van Scheltema, C.S., et al.
Valeton, J.J.P., Adama van Scheltema, C.S., et al.
Valeton, J.J.P., Adama van Scheltema, C.S., et al.
Valeton, J.J.P., Adama van Scheltema, C.S., et al.
Valeton, J.J.P., Adama van Scheltema, C.S., et al.

Valeton, J.J.P., Adama van Scheltema, C.S., et al. Onze Geloofs- en Strijdzangen. Geheelonthoudersliederen. Leiden; s.a. (ca. 1900); T.J. Kousbroek; linnen bandje met goudopdruk; ca. 13,5x21 cm.; 80 p. Platten opgekruld. Ruggetje met kleine reparatie. [33276]

€ 25,00
V.H., Alexander (Alexander Verhuell).
V.H., Alexander (Alexander Verhuell).
V.H., Alexander (Alexander Verhuell).

V.H., Alexander (Alexander Verhuell).

Zijn er zoo? Schetsen uit de portefeuille man, deel 1 en 2.

Arnhem; 1851; p. Gouda Quint; goud- en blindbedrukt linnen; oblong, 38x28 cm.; gelithografeerde illustraties; ongepagineerd.

Beide delen met lichte slijtage, met name langs hoeken en randen. Bladzijden hier en daar iets roestvlekkig, meest in de marges. Schutbladen vernieuwd.

[24404]

€ 80,00
Suringar, W.H..

Suringar, W.H..

Patronaat over de armen.

Leeuwarden; z.j. (ca. 1872); G.T.N. Suringar; zachte kaft; 46 p.

Rug gerestaureerd, voorplat iets beduimeld en met hapje uit de bovenkant. Onopengesneden exemplaar. Etiketje aan binnenkant omslag.

[23286]

€ 25,00
Stroeve, J..

Stroeve, J.. "Belgen in Zeeuws-Vlaanderen, 75 jaar later". Acquoy; 1989; eigen beheer; ringband-uitgave; ill.; typoscript; 47 aan één zijde bedrukte pagina's. Goed exemplaar. [33786]

€ 20,00
Stoop  Snouck Hurgronje, J..

Stoop- Snouck Hurgronje, J..

Brieven over kinderlectuur. Socialistische Vrouwen-Bibliotheek, no. 3.

Amsterdam; zonder jaar; uitgave Ontwikkeling; harde kaft, gekartonneerd; 12x19 cm.; 63 p.

Goed exemplaar, bladzijden iets verkleurd.

[37273]

€ 12,00
Steinmetz, S.R..

Steinmetz, S.R..

De nationaliteiten in Europa, eene sociographische en politische studie; Zuid- en Oost-Europa.

Amsterdam; 1920; S.L. van Looy; linnen band; (8) 514 p.

Keurig exemplaar.

[25134]

€ 17,00
(Spier, Jo).
(Spier, Jo).
(Spier, Jo).

(Spier, Jo).

Speurder huishoudboek 1939.

Amsterdam; 1939; De Courant, Het Nieuws van den Dag; halflinnen; ill. door Jo Spier; 32 p., gevolgd door wekelijks en maandelijks in te vullen bladen met uitgaven/bestedingen.

Hoekjes van de band met iets slijtage. Het huishoudelijk overzicht is ingevuld met een opsomming van wekelijkse uitgaven.

[34517]

€ 15,00
Sorge, F. van.

Sorge, F. van.

Proeve, om te geraken tot eene nieuwe, algemeene wetgeving op het armwezen in Nederland.

Middelburg; 1842; Drukkerij A.J. de Wilde; softcover; uitgegeven ten voordele der inrichting "Loon voor werk", te Middelburg; XVI, 132 p.

Zeldzaam! Band vernieuwd. Een onafgesneden exemplaar. Bibliotheekstempeltje op titelblad.

[25611]

€ 75,00
Smelt, W.E..

Smelt, W.E..

Het oud-archief van de gemeente Zutphen; eerste stuk, inleiding/ inventaris.

Utrecht; 1941; Kemink en Zoon; softcover; 220 p.

Met o.a. gilde-archieven en archieven van de "Maatschappij van wijnkoopers" en aanhangsel (particuliere collecties). Exemplaar met enige vochtschade op en rond de rug (onderzijde), etiketje op voorplat en binnenwerk met enkele stempeltjes.

[22739]

€ 12,00
Sirks, M.J..

Sirks, M.J..

Afkomst en Toekomst; Nederlandsch Tijdschrift voor het Bevolkingsvraagstuk en Erfelijkheidsleer, tevens Orgaan van de Eugenetische Vereeniging in Nederlandsch Indië en van de Nederlandsche Eugenetische Federatie.

's-Gravenhage; 1941; Martinus Nijhoff; zachte kaft, tabellen; 64 p.

Hapje uit onderzijde achterplat, rug aan bovenzijde gerepareerd. Overigens wat lichte gebruikssporen.

[26282]

€ 14,00
Senger, Michael & Bruns, Alfred (red.).

Senger, Michael & Bruns, Alfred (red.).

Kinderleben im kurkölnischen Sauerland.

Schmallenberg- Holthausen; 1992; Schieferbergbau- und Heimatmuseum; softcover; ills. in colour and b&w; 283 pp. + advertising.

Fine copy.

[22255]

€ 19,00
Rowe, Richard and Westrheene, mvr. van.
Rowe, Richard and Westrheene, mvr. van.

Rowe, Richard and Westrheene, mvr. van.

Mijne ervaringen in een Londensche achterbuurt. Eerste en tweede deel.

Amsterdam; 1872; P.N. Van Kampen; English author: Richard Rowe; translation by Van Westrheene; original title: Episodes of an obscure life.; 2 vols. in one; half cloth, gilt printed title; marbled boards; 14x23 cm.; 242 / 221 pp.

Extremely rare! A few little repairs at some pp. Stamp on titlepage. Overall fine copy.

[18148]

€ 130,00
Rottier, Ruud.

Rottier, Ruud.

Historisch bewustzijn in beeld; historieprentenbezit en historisch bewustzijn in Middelburg 1750-1815.

Middelburg; 1990; Commissie Regionale Geschiedbeoefening; scriptiereeks no. 9; zachte kaft; tabellen, grafieken; typoscript; 148 p.

Doctoraalscriptie.

[29388]

€ 22,00
Robida, A..
Robida, A..
Robida, A..

Robida, A.. Mesdames nos aïeules. Dix siècles d'élégances. Paris; s.a. (ca. 1890); Librairie Illustrée; halfcloth with marbled boards; 12,5x18,5 cm.; text and ills. by A. Robida; ills. with the text in b&w and plates in colour; 254 pp. Spine discoloured. Near fine copy. [33889]

€ 30,00
22110

Publicatie van het wetenschappelijk bureau van de sociaal-democratische arbeiderspartij in Nederland. De nrs. 1, 3 en 4.

Amsterdam; 1939; S.D.A.P.; softcover; elk deeltje 16 p.

Omslagen met lichte kreukjes en vouwtjes, deel 4 met scheurtje aan bovenzijde rug.

[22110]

€ 20,00
Pols, C.P..

Pols, C.P..

Kent U ze nog...de Reisenaers (Dreischor).

Zaltbommel; 1973; Europese Bibliotheek; harde kaft met goudopdruk; met 77 afbeeldingen in zwart wit, telkens vergezeld van bijschrift op de tegenliggende bladzijde; ongepagineerd.

Rug verkleurd.

[29867]

€ 13,00
Palen, L.S..

Palen, L.S..

De witte duivel van de Zwarte Zee.

's-Gravenhage; 1925; H.P. Leopold's Uitgeversmij.; transl. by J.H. Altona; cloth, black, white stamped, with decor. dust jacket; 190 pp.

Foxing on edge. Endpapers discoloured. Jacket folded and a trifle worn.

[14019]

€ 12,00