Loading...

Law

Results 49 - 72 of 119

Kuere vanden Lande van Zeelandt. Daer by gevoeght Zijnde de Interpretatie ende Ampliatie van eenige Artijckelen der voorsz. Kuere. Gedruckt na de Rechte Originele Copie, berustende ter Reken-Kamer vande Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelandt. Middelburg; 1748; Leenderd Bakker; omslag gemarmerd karton; [8], 80, [8], 20 en [12] p. Band heeft slijtageplekken. [16967]

€ 150,00
Lantsheer, Meinardus Fredericus.
Lantsheer, Meinardus Fredericus.

Lantsheer, Meinardus Fredericus.

Dissertatio historico-politico inauguralis de Rebus a Laurentio Petro van de Spiegel, in Zelandia gestis et scriptis, quam, favente summo numine, ex auctoritate rectoris magnifici Cornelii Adriani Bergsma, amplissimi senatus academici consensu et nobilissimae facultatis juridicae decreto, pro gradu doctoratus summisque in jure Romano et hodierno honoribus ac privilegiis, in academia Rheno-Trajectina, rite ac legitime consequendis, publico ac solemni examini submittit Meinardus Fredericus Lantsheer, Medioburgo-Zelandus.

Trajecti ad Rhenum; 1843; Kemink & Filius; halfcloth with marbled boards; small 8vo; thesis; text in Latin; (5) 184 pp.

Fine copy.

[28942]

€ 34,00
Lasonder, L.W.A.M..

Lasonder, L.W.A.M.. Bijdrage tot de geschiedenis van de Hooge Vierschaar in Zeeland. 's- Gravenhage; 1909; Martinus Nijhoff; linnen band met wapen van Zeeland op het voorplat; met stofomslag; proefschrift; pb.; XXI, 152p.; stellingen los bijgevoegd; [33538]

€ 14,00
Lexius, J.H..

Lexius, J.H..

Wetten en Bepalingen, nopens het kerk- en armbestuur voor R.C. gemeenten ten platten lande.

's-Gravenhage; 1823; gebroeders Langenhuysen; zachte kaft; VI, 40 p.

Rug gerestaureerd, titelblad laat aan bovenzijde een ietsje los. Enkele bladzijden niet opengesneden, etiketje aan binnenkant omslag.

[23284]

€ 24,00

Liszt, Franz von.

Das Völkerrecht systematisch dargestellt.

Berlin; 1907; Verlag von O. Häring; halfleather; 8vo; register; XII, 510 pp.

Occasional underlining with pencil. Bookplate on upper pastedown.

[28230]

€ 18,00
Meerkamp van Embden, A..

Meerkamp van Embden, A.. Rijksarchief in Zeeland. De archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen, die over het tegenwoordig grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd hebben. Zeeuwsch-Vlaanderen 1447-1796. Middelburg; 1919; G.W. den Boer; softcover; LXIII, Romeins genummerde pagina's. Band iets verkleurd. Rug vernieuwd met strookje rood linnen. [33619]

€ 15,00
Meijerink, W.J. en Vrolijk, P.F.A..

Meijerink, W.J. en Vrolijk, P.F.A..

Inventaris van de archieven van de gemeente Oostflakkee (Ooltgensplaat, Den Bommel en Oude Tonge).

's-Gravenhage; 1975; Provinciale Inspectie der Archieven in Zuid-Holland; gekartonneerd; gestencild; met 4 illustraties van kaarten in zwart wit; 291 p.

Omslag enigszins beduimeld met lichte gebruikssporen. Hier en daar wat markeringen met balpen.

[21329]

€ 15,00

Mémorial administratif de la ville de Gand (tome quinzième). Gand; 1860; Imp. et lith. de C. Annoot-Braeckman; halfleather with marbled boards; with statistics; III, 550 pp. Upper part spine repaired with tape. Cover with traces of wear. Address sticker on title page. [20433]

€ 25,00

Mémorial administratif de la ville de Gand (tome seizième). Gand; 1861; Imp. et lith. de C. Annoot-Braeckman; halfleather with marbled boards; with statistics; (4) 642 p. Address sticker on title page. Cover with traces of wear, spine rubbed. [20434]

€ 25,00
Mey van Streefkerk, J.G.  (ed.).
Mey van Streefkerk, J.G.  (ed.).

Mey van Streefkerk, J.G. (ed.).

Alphabetisch register op de wet voor de schutterij. Staatsblad no. 17.

Brussel; 11 april 1827; softcover; 10,5x17 cm.; 73 pp.

Pp. curled at the corners. Renewed marbled cover. Rare!

[17975]

€ 90,00
Mirabeau,Graaf De.
Mirabeau,Graaf De.
Mirabeau,Graaf De.

Mirabeau,Graaf De. Bedenkinge over de Schelde. De oorzaken van de vrijheid derzelve, voor weinige jaaren door den keizer van den staat gevorderd: en ophelderende aanmerkingen van de gelegenheid der Schelde. In brieven. Middelburg; Wed. J. en W. Abrahams e. a. ; 1794. Met uitslaande kaart van de loop der Schelde van Antwerpen tot in zee. Originele (beschadigde) papieren omslag; VIII, 214 p. "Gebruikt" exemplaar; omslag en eerste paar blz. vlekkig. [33570]

€ 220,00
Moll, W..

Moll, W.. De rechten van den Heer van Bergen op Zoom. Historisch overzicht loopend tot 1567. Groningen; 1915; J.B. Wolters; softcover, gekartonneerd; academisch proefschrift; met de lijst van stellingen; register der plaats- en eigennamen; 184 p. Niet opengesneden exemplaar. Overigens in goede staat. [33485]

€ 10,00
Moolenburgh, H.C..

Moolenburgh, H.C..

Art. 990 B.W. (academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de rechtswetenschap, aan de Rijks-universiteit te Leiden).

Leiden; 1888; P. Somerwil; gilt printed cloth with gilt fore edge; thesis; 46 pp.

Fine copy.

[22069]

€ 34,00
Muller, N..

Muller, N..

Biografisch-aetiologisch onderzoek over recidive bij misdrijven tegen den eigendom.

Utrecht; 1908; Kemink & Zoon; academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de staatswetenschappen aan de universiteit van Amsterdam op gezag van den rector-magnificus Dr. C. Ph. Sluiter, hoogleeraar in de faculteit der wis- en natuurkunde, voor de faculteit van rechtsgeleerdheid te verdedigen...etc.; pb. 530p. en 3p. stellingen als losse bijlage.

Hoekjes band iets opgekruld. Rug met leesribbel.

[15759]

€ 19,00
N.n..
N.n..
N.n..

N.n.. Instructien van den Hoogen Rade en Hove van Holland, Zeeland en West-Vriesland. Overzien Verbetert en Vermeerderd met eenige Noodige dingen, en twee bequame Registers, om alles Lichtelijken te vinden. Rotterdam; 1662; Joannes Naeranus. Engraved titlepage; full vellum; (14), 671, 35 pp. Binding somewhat soiled; a few pages slightly waterstained but otherwise in good condition. [33713]

€ 550,00
N.n..
N.n..
N.n..

N.n..

Algemeene kundigheden voor den gemeenen man. Byvoegzel II: Vervolg van Landeryen, tienden, vrugten, plantagien, enz. Van Geregten ten platten lande en derzelver verpligtinge in 't gemeen. Armbezorgers van diakonyen en grooten armen. Byvoegzel III: Eenige algemeene dykregten in Zeeland gebruikelyk.

Goes; zonder jaar; Jacobus Huysman; zachte kaft; 9x14 cm.; 52 p.

Contemporain bandje met vernieuwde rug. Lichte slijtagesporen en enigszins los in de band.

[36764]

€ 50,00
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..

N.n..

Gereformeerde en geamplieerde stadt-recht van zutphen.

Zutphen; 1742; Wed. van J. vander Spyck. Gemarmerd kartonnen voor- en achterplat; (2), 124,10 p. Gebonden met: Oordre en reglement over desolate en insolvente boedels binnen de Stadt en Schependom van Zutphen, etc., 12 p. En: Reglement op de Wesecamer engevolg door 2 publicaties over dit onderwerp, 1742, 1756 en1763, (2),16, 4, 4, 2 p.

[35207]

€ 195,00
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..

N.n..

Handtvesten, Privilegien, Willekeuren Ende Ordonnantien der Stadt Enchuysen.

Daer noch by gevoeght zijn de Handtvesten en Privilegien der steden Alckmaer, Hoorn en Medenblick, mitsgaders andre West-Vriesche en Drechterlandtsche Voorrechten.

Enchuysen; Egbert van den Hoof; 1667. Kl. folio, perkament, 3 titelbladen waarvan 2 met groot drukkersvignet, (8), 400,(16), (2), 98, (2), 69,(8) p.,

Band heeft herstelplekken; schutbladen vernieuwd, div. pagina's gebruind door vochtschade.

[31261]

€ 195,00
N.n..
N.n..

N.n..

Les cinq codes du Royaume, précédés de la charte constitutionnelle, et suivis du tarif des frais et dépens; collationnés sur les éditions officielles de l'imprimerie royale. Nouvelle édition, a laquelle on a joint les deux Lois rendues en Mars 1820, l'une sur la liberté individuelle, l'autre sur la publication des journaux et ecrits périodiques avec l'Ordonnance du Roi.

Lyon; 1820; François Savy; bound in leather; small 8vo; XVI, 750 pp.

Spine ends a trifle worn. Fine copy.

[35296]

€ 60,00
N.n..
N.n..

N.n..

Reformatie der Landtrechten, gebruycken und gewoontheyden der Graefschap Zutphen. Salus populi, suprema lex esto.

Arnhem; 1655; Jacob van Biesen. Gemarmerde papieren omslag; gedecoreerd titelblad met vignet; 64 p. (ongenummerd).

[35206]

€ 195,00
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..

N.n..

Reglement op de manier van Procedeeren in de Graafschap Zutphen, waar na de Gerigten, Litiganten Bediendens en alle die het aangaat, zig in het toekomende hebben te reguleeren. (1) (Convoluut met nog 6 titels.)

Ad 1: Zonder jaar (In pen: "1772"); zonder plaats. (Mist titelblad en laatste blz. van dit reglement); 140 p. Gebonden in perkament met: Reglement op het prothocolhouden van Veluwen en Veluwensoom; Arnhem 1733; Hendrik van Goor; 15 p. (2). En gebonden met: Ampliatie van het reglement op het prothocolhoudenin Veluwen en Veluwen zoom van den 3. April 1733, Zutphen, 1756; 55 p.; En: Reglement op de manier van procedeeren voor de Camer van haar Edele Mogende de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den Quartiere van Veluwen. Arnhem; 1746; Hendrik van Goor; 75p. En: Reglement op het ruymen van beeken, ley -en togt-graven, met het voeren van de schouw daar over; Gelyk meede op de reparatie emnde onderhoud der gemeene heeren-wegen bninnen de Graafschap Zutphen; 1755; 14 p. En: Reglement tot verkortinge van de mondelinge pleydoyen, en verdere maniere van procederen voor den Hove des Furstendoms Gelrte ende Graafschaps Zutphen. Arnhem; 1736; Drukker van den Wel;42 p. En: Reglement op de manier van procedeeren in Momboirs-Saaken. Arnhem; 1742; 20 p.

Enkele pagina's wat vlekkig; overigens in goede staat.

[35202]

€ 280,00
N.n..
N.n..

N.n..

Sadt-rechten van Zutphen, vlijtigh geexamineert ende gecollationeert nae de authentijcque copie, berustende onder de archivis der voornoemde stadt.

Arnhem; 1638; Jacob van Biesen. Gemarmerde papieren omslag; 48 p.

Vroege publikatie over o.a. erfrecht, pacht en huur, huwelijkse voorwaarden, lijf-tucht en tucht-recht en testamenten

[35205]

€ 100,00
N.n..
N.n..

N.n..

Staats-regeling voor de Bataafsche Republiek en Reglementen voor de byzondere Departementen.

Zutphen; 1802; H.C.A. Thieme; contemporain gemarmerd karton; 219 p.

Inhoud: Staatsregeling en afzonderlijke Reglementen voor Holland, Gelderland, Zeeland, Friesland, Utrecht, Overyssel, Groningen en "Braband".

[25888]

€ 390,00
35707
35707a

Naamwyzer. Aantoonende alle de Namen en Woonplaatsen van den Land- Drost en Assessoren, het Departementaal Geregts-Hof en verdere Collegien, in het Departement Zeeland; mitsgaders derzelver amptenaren en bedienden. Benevens die van burgemeester, wethouders, vroedschappen, schepenen en subalterne collegien, der stad Middelburg; mitsgaders de stedelyke amptenaren, enz. Voorts de directien over de kolonien van dit Koninkryk; benevens de directeuren der commercie- en assurantie-compagnien, met derzelver amptenaren en bedienden. En eindelyk de directie over het Eiland Walcheren. Dienende van Novemb. 1808 tot Novemb. 1809.

Middelburg; 1808; J.C. Altorffer; gekartonneerd; 8x13 cm.; mee ingebonden: Middelburgsche wacht-almanak voor het jaar 1809; 147 p.

Het bandje heeft een vlek. De blanco bladzijden in het boekje, voor het maken van aantekeningen/notities, zijn beschreven.met potlood.

[35707]

€ 95,00